Forfatterne av Fosens historie bind 2, Svein Henrik Pedersen og Per Christiansen.

Nå skrives regionhistoria for Fosen

Fosen historielag utarbeider nå regionhistorie for Fosen. Det skal bli et tre-binds verk. Første bind kom i 2005. Andre bind vil foreligge i 2019.
Les mer om dette spennende prosjektet!

Glimrende årbok fra Fosen historielag 2017

Årbokredaktørene Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen har leverer førsteklasses vare. Lokalhistorisk interessente folk i Fosen kan glede seg!
Les mer om Årbok 2017.

Boka fås kjøpt ved henvendelse til Eilert Bjørkvik, eilerbj@online.no, 94871232 – eller hør på bokhandelen.
Skriv deg som medlem. For kontingenten på 275 kr får du Årbok 2018 tilsendt når den kommer, og som velkomstgave får du en fritt valgt årbok i tillegg!

Museer, museumslag, historielag og kulturvernlag i Fosen

Det er stor aktivitet innen lokalhistorie-, museums- og kulturvernarbeidet i Fosen. Vi har satt opp en fortegnelse (tabell) over de institusjonene og laga vi kjenner til. Det kan være greit å vite om hverandre når vi arbeider i samme gata. Fortegnelsen omfatter disse laga:
Bjørnør historielag, Osen heimbygdslag, Osen bygdatun, Roan bygdetun, Åfjord historielag, Bjugn bygdatunlag, Yrjar heimbygdslag, Uthaugsgården, Rissa bygdemuseum, Stjørna heimbygdslag, Museumslaget Staværingen, Agdenes historielag, Frostad bygdetun (Lensvik), Hemne historielag, Hemne bygdemuseum, Hitra historielag, Frøya historielag, Frøya bygdemuseum, Trøndelags kysthistoriske museum (Mausund), Fosen historielag, Åfjordsbåten Kystlag, Kjeungen Kystlag, Nattseilerne (Hitra), Kystlaget Trondhjem, Halten Slitarlag, Nothoinnan (Vallersund), - og ikke å forglømme fylkesmusea: Kystens Arv på Stadsbygda og Kystmuseet på Hitra.
Se oversikten.

Gammal folkekunst i Fosen

Fosen historielag har har no eit prosjekt gåande med registrering av gammal folkekunst i Fosen. Vi ønsker å finne ut korleis det stod til med folkekunsten her. Prosjektet er i hovudsak avgrensa til dekorativ måling og treskjæring. Konservator Ola Grefstad og Johan G Foss har stått for registreringa. Ambisjonen er ikkje å få med «alt», men så mykje at vi kan få eit bilete av folkekunsten i området.
Les meir.

Grasrotandel og skattefrie gaver

Fosen historielag trenger penger for å få i land prosjektet Fosens historie bind 2. Her er to måter du kan støtte oss på.

Grasrotandelen 
Grasrotandelen i Norsk Tipping gir en god og enkel mulighet. Grasrotandelen er 5 % av innsatsen. Oppgi organisasjons­nummer 980 104 206 neste gang du tipper eller spiller Lotto og la grasrotandelen gå til Fosen historielag. Det koster deg ikke noe. Medio juli var det i år kommet inn ca 2700 kr til laget, takket være 10 flittige tippere.

Skattefri gave 
Du kan få fratrekk i skatten når du gir penger til Fosen historielag. Gaven må være minst 500 kroner, og du må oppgi personnummeret ditt til kasserer Eilert Bjørkvik (eilerbj@online.no, 948 71 232). Laget vil sende melding om gaven til Skatteetaten. Gi din skjerv til Fosen historielags bankkonto 4290 05 02758 og hjelp oss å dra Fosens historie i land!

Nytt om logoen vår

FH-logo_brun_litenLogoen vår er henta fra en bergtegning ved Gjøljavatnet i Bjugn. Professor Kalle Sognnes ved NTNU har kommet med ny tolkning av figuren.

«Doktorbåten» er kommet.

Fosen historielag har gitt ut boka Doktorbåten. En fortelling om familien Hammervolds ambulansetjeneste i Frøya. Tommy Rodahl har levert manuskriptet. Boka ble lansert 12. desember 2015, og har solgt godt.

Fosen historielag med ny nettside

Internettsidene til Fosen historielag ble i mai 2015 infisert av virus og blokkert. Vi valgte å lage ny nettside, som nå er kommet «på lufta». Sidene er levert av Firmanett Norden AB i Borås. En del undersider er ennå ikke på plass, men de kommer.

Fosen historielag på Facebook.

Lagets Facebook-side adminitreres av Ernst Øyangen. Nyheter om laget kommer det mer av der enn på lagets nettside (der du er nå).

Gå til Facebook-sida.

Årsmøtet 2016 1Vellykka årsmøte i Stjørna

Årsmøtet 2016 ble avvikla i Fritun forsamlingshus i Sørfjorden i Stjørna, Rissa, lørdag 4. juni, med 35 medlemmer til stede, som alle lot til å være godt fornøyd med møtet. Møtet ble omtrent slik som vi ønsker at et årsmøte i Fosen historielag skal være: hyggelig, innholdsrikt (men ikke overlessa), passende formelt og passende uformelt. Les mer her.

Arbeidet med Fosens historie bind 2 er kommet langt.

To forfatterne, Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen, kom i gang med arbeidet høsten 2015. De skal ferdigstille sine manuskripter innen utgangen av april 2018. Johan G Foss er redaktør, Eilert Bjørkvik bilderedaktør.