Grasrotandel og skattefrie gaver

Fosen historielag trenger penger for å få i land prosjektet Fosens historie bind 2. Her er to måter du kan støtte oss på.

Grasrotandelen 
Grasrotandelen i Norsk Tipping gir en god og enkel mulighet. Grasrotandelen er 5 % av innsatsen. Oppgi organisasjons­nummer 980 104 206 neste gang du tipper eller spiller Lotto og la grasrotandelen gå til Fosen historielag. Det koster deg ikke noe. Medio juli var det i år kommet inn ca 2700 kr til laget, takket være 10 flittige tippere.

Skattefri gave 
Du kan få fratrekk i skatten når du gir penger til Fosen historielag. Gaven må være minst 500 kroner, og du må oppgi personnummeret ditt til kasserer Eilert Bjørkvik (eilerbj@online.no, 948 71 232). Laget vil sende melding om gaven til Skatteetaten. Gi din skjerv til Fosen historielags bankkonto 4290 05 02758 og hjelp oss å dra Fosens historie i land!

Gammal folkekunst i Fosen

Fosen historielag har har no eit prosjekt gåande med registrering av gammal folkekunst i Fosen. Vi ønsker å finne ut korleis det stod til med folkekunsten her. Prosjektet er i hovudsak avgrensa til dekorativ måling og treskjæring. Konservator Ola Grefstad og Johan G Foss har stått for registreringa. Ambisjonen er ikkje å få med «alt», men så mykje at vi kan få eit bilete av folkekunsten i området.
Les meir.

Årbok 2016 forside LKvalitets-årbok fra Fosen historielag også i 2016

Årbokredaktørene Per Ole Sollie og Kenneth Kiplesund leverte god vare også i 2016. Dette er årbok nr. 55 i rekka, og den har mange gode, til dels glimrende bidrag til lokalhistoria i Fosen.

Om én artikkel skulle trekkes fram, må det bli Astrid Marit Bjørkviks store artikkel om lofotdrifta fra Fosen. Denne viktige delen av lokalhistoria vår – landskjent gjennom Johan Bojers «Den siste viking» – må nå sies å være godt kartlagt og beskrevet.

Men her er ellers mye snadder for den interesserte leser. Se liste over artiklene.

Boka fås kjøpt ved henvendelse til Eilert Bjørkvik, eilerbj@online.no, 94871232.

Vellykka stand på Kystkulturdagan i Lysøysundet

Fosen historielags stand på Kystkulturdagan 2016.Fosen historielags stand på Kystkulturdagan resulterte i 16 nye medlemmer, et boksalg på 3.800 kr og mye hyggelig prat og formidling av lokalhistorie, både fra historielaget og til historielaget.
Det frister til gjentakelse.

Se mer om standen.

Årsmøtet 2016 1Vellykka årsmøte i Stjørna

Årsmøtet 2016 ble avvikla i Fritun forsamlingshus i Sørfjorden i Stjørna, Rissa, lørdag 4. juni, med 35 medlemmer til stede, som alle lot til å være godt fornøyd med møtet. Møtet ble omtrent slik som vi ønsker at et årsmøte i Fosen historielag skal være: hyggelig, innholdsrikt (men ikke overlessa), passende formelt og passende uformelt. Les mer her.

Nytt nummer av Nytt om Gammelt

Meldingsbladet vårt, Nytt om Gammelt, er kommet med nytt og innholdsrikt nummer, nr. 1/2016, og er utsendt til medlemmene. Det inneholder bl.a. invitasjon og program for årsmøtet. Bladet er på 16 sider og er redigert av Helge Bueng.

Nytt om logoen vår

FH-logo_brun_litenLogoen vår er henta fra en bergtegning ved Gjøljavatnet i Bjugn. Professor Kalle Sognnes ved NTNU har kommet med ny tolkning av figuren.

Fosen historielag med ny nettside

Internettsidene til Fosen historielag ble i mai 2015 infisert av virus og blokkert. Vi valgte å lage ny nettside, som nå er kommet «på lufta». Sidene er levert av Firmanett Norden AB i Borås. En del undersider er ennå ikke på plass, men de kommer.

Årbokredaktørene har bestått svenneprøven

Per Ole Sollie og Kenneth Kiplesund har levert ei årbok av god Fosen historielags-kvalitet.

«Doktorbåten» er kommet.

Fosen historielag har gitt ut boka Doktorbåten. En fortelling om familien Hammervolds ambulansetjeneste i Frøya. Tommy Rodahl har levert manuskriptet. Boka ble lansert 12. desember 2015, og har solgt godt.

Fosen historielag på Facebook.

Lagets Facebook-side adminitreres av Ernst Øyangen. Nyheter om laget kommer det mer av der enn på lagets nettside (der du er nå).

Gå til Facebook-sida.

Arbeidet med Fosens historie bind 2 er i gang.

To forfatterne, Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen, kom i gang med arbeidet høsten 2015. Det blir spennende å se hva de avdekker av interessant historie i regionen for perioden 1730–1860. Kolbjørn Aune er redaktør, Eilert Bjørkvik bilderedaktør.