Det går litt tregt å få inn pengebidrag til Fosens historie

Arbeidet med bind 2 av Fosens historie har pågått sia høsten 2015. Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen er i full gang med skriving. Men prosjektet er ikke fullfinansiert. Det er kostnadsrekna til 2,5 mill kr. Fosen historielag stiller 800.000 kr av oppsparte midler. Resten må skaffes fra andre støttespillere. Men hittil er vi ikke akkurat blitt oversvømt av bidrag.
Les mer.

Se faktaark om Fosens historie.

Vellykka stand på Kystkulturdagan i Lysøysundet

Fosen historielags stand på Kystkulturdagan 2016.Fosen historielags stand på Kystkulturdagan resulterte i 16 nye medlemmer, et boksalg på 3.800 kr og mye hyggelig prat og formidling av lokalhistorie, både fra historielaget og til historielaget.
Det frister til gjentakelse.

Se mer om standen.

Årsmøtet 2016 1Vellykka årsmøte i Stjørna

Årsmøtet 2016 ble avvikla i Fritun forsamlingshus i Sørfjorden i Stjørna, Rissa, lørdag 4. juni, med 35 medlemmer til stede, som alle lot til å være godt fornøyd med møtet. Møtet ble omtrent slik som vi ønsker at et årsmøte i Fosen historielag skal være: hyggelig, innholdsrikt (men ikke overlessa), passende formelt og passende uformelt. Les mer her.

Nytt nummer av Nytt om Gammelt

Meldingsbladet vårt, Nytt om Gammelt, er kommet med nytt og innholdsrikt nummer, nr. 1/2016, og er utsendt til medlemmene. Det inneholder bl.a. invitasjon og program for årsmøtet. Bladet er på 16 sider og er redigert av Helge Bueng.

Nytt om logoen vår

FH-logo_brun_litenLogoen vår er henta fra en bergtegning ved Gjøljavatnet i Bjugn. Professor Kalle Sognnes ved NTNU har kommet med ny tolkning av figuren.

Fosen historielag med ny nettside

Internettsidene til Fosen historielag ble i mai 2015 infisert av virus og blokkert. Vi valgte å lage ny nettside, som nå er kommet «på lufta». Sidene er levert av Firmanett Norden AB i Borås. En del undersider er ennå ikke på plass, men de kommer.

Årbokredaktørene har bestått svenneprøven

Per Ole Sollie og Kenneth Kiplesund har levert ei årbok av god Fosen historielags-kvalitet.

«Doktorbåten» er kommet.

Fosen historielag har gitt ut boka Doktorbåten. En fortelling om familien Hammervolds ambulansetjeneste i Frøya. Tommy Rodahl har levert manuskriptet. Boka ble lansert 12. desember 2015, og har solgt godt.

Fosen historielag på Facebook.

Lagets Facebook-side adminitreres av Ernst Øyangen. Nyheter om laget kommer det mer av der enn på lagets nettside (der du er nå).

Gå til Facebook-sida.

Arbeidet med Fosens historie bind 2 er i gang.

To forfatterne, Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen, kom i gang med arbeidet høsten 2015. Det blir spennende å se hva de avdekker av interessant historie i regionen for perioden 1730–1860. Kolbjørn Aune er redaktør, Eilert Bjørkvik bilderedaktør.