Oversikt over bygdebøkene i Fosen

OSEN, ROAN og STOKKSUND:

Felles gårds- og slektshistorie er utarbeidd for Osen, Roan og Stokksund, i fem bind, med Sigurd Brattgjerd som hovedforfatter: Bjørnørfolket – Gårds- og slektshistorie for Bjørnør.
Bind 1 og 2: Osen.
Bind 3 og 4: Roan.
Bind 5: Stokksund.
 

ÅFJORD:

Åfjord og Jøssund gårdshistorie, bind 1 og 2, begge skrevet av Hans K. Hansen (1956).
Bind 1 omhandler perioden 1500–1800, bind 2 perioden 1801–1875.
I 2009 kom Helge Bueng med fortsettelsen av gårdshistoria: Åfjord og Jøssund gårds- og slektshistorie 1875–2000, i to bind.
 

BJUGN:

Ingen bygdebok er utarbeidet for Bjugn. Men nordre del, Jøssund, er dekt av Åfjord og Jøssund gårdshistorie (se under Åfjord).
 

ØRLAND:

Ørland kommune utga Ørlandsboka, gårds- og slektshistorie i tre bind, fra 1986–1992, skrevet av Inge Rian:
Bind 1 dekker Kråkvåg, Storfosna, Garten, Beian, Grande, Flatnes (1986).
Bind 2 dekker Hovde, Brekstad, Hårberg, Vik, Rønne, Berg (1988).
Bind 3 dekker Hoøya, Uthaug, Utstrand, Innstrand, Døsvika, Opphaug, Røstad, Austrått, Ottersbo (1992).

Bygdeboknemnda har også laget et hefte med Innkomne rettelser (1995).
 

RISSA:

1) Rissa bygdebok, allmenn bygdehistorie, i to bind, skrevet av Audun Dybdahl.
Bind 1: Fra de eldste tider til 1814 (1990).
Bind 2: 1814–1940 (1995).

2) Rissa bygdebok II. Gårds- og slektshistorie for Rissa, i fire bind:
Bind 1: Astrid Marit Bjørkvik: Gnr. 1-12 (nå 138-127) (1988)
Bind 2: Terje Bratberg: Gnr. 126-124 (tidligere 13-15) (2003).
Bind 3. Terje Bratberg: Gnr. 123-121 (2004).
Bind 4. Terje Bratberg: Gnr. 120-115 (2007).

Stadsbygd:

Kristoffer Rein: Stadsbygd. Gårds- og slektshistorie i fire bind:
Bind 1 - 1981
Bind 2 - 1983
Bind 3 - 1986
Bind 4 - 1988
 

HEMNE og SNILLFJORD:

Hemneboka, bind 1, 2 og 3. De to første binda er allmenn bygdasoge fram til 1940, skrevet av Nils Hallan, Henrik Sødal og Kolbjørn Aune.
Bind 3 er gårds- og slektshistorie fra den tidligere Heim kommune, skrevet av Kolbjørn Aune.
 

HITRA:

Det finnes tre bind bygdabøker for Hitra. De to første, Øya og folket, ble skrevet av Maurits Fugelsøy i 1958–1962. Første bind er allmenn bygdahistorie, og andre bind er gårds- og slektshistorie.
I 1989 kom Hitraboka – Sandstad sokn, skrevet av Sverre Utseth. Dette er gårds- og slektshistorie for Inn-Hitra.
 

FRØYA:

Bygdebok i tre bind, skrevet av Maurits Fugelsøy.
Bind 1 (1955) inneholder bygdahistorie fra den eldste tida, kirker, handelssteder og folkeminne.
Bind 2 (1963) handler i hovedsak om næringsliv, samferdsel, minnestoff og kommunalhistorie. Her er også den eldste gårdshistoria med.
Bind 3 (1972) inneholder mest gårds- og slektshistorie, men også noe kulturhistorie og minnestoff.
 

Det må sies at enkelte av bygdebøkene ikke holder god faglig standard.