De siste utgavene av Nytt om Gammelt

Her er de siste utgavene av Fosen historielags meldingsblad Nytt om Gammelt. Meldingsbladet kommer med to nummer i året, til årsmøtet om våren og til jul, med årboka. Helge Bueng, Åfjorden, har vært redaktør for bladet de siste åra.

Nytt om Gammelt 2/2017 – ennå ikke lagt ut, kommer snart.

Nytt om Gammelt 1/2017

Nytt om Gammelt 2/2016

Nytt om Gammelt 1/2016

Nytt om Gammelt 2/2015