Fosens historie

Fosen historielag er i gang med å utarbeide regionhistorie for Fosen.

Første bind av Fosens historie kom i 2005. Det var et bunnsolid verk, med bidrag fra de fremste fagfolka vi har. Arkeologene Kristian Pettersen, Kari Støren Binns og Kalle Sognnes skrev om den forhistoriske perioden, og historikerne Audun Dybdahl, Eilert Bjørkvik og Svein Bertil Sæther skrev om henholdsvis høgmellomalder, seinmellomalder og nytid fram til 1730. Boka markerte et tidsskille for lokalhistoria i Fosen. Endelig hadde fosenbygdene fått en samla og skikkelig beskrivelse av sin eldste historie.

Fosens_historie_omslag
Fosens historie bind 1, et bunnsolid verk, et tidsskille for lokalhistoria i Fosen, skrevet av de fremste fagfolka på området.

Det har drøyd ut med bind 2, men nå er arbeidet i gang. Boka skal være ferdig i 2018. Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen er engasjert som forfattere. Begge er rutinerte og velrenomerte historikere. Christiensen har bl.a skrevet et tilsvarende bind av Namdalens historie, Pedersen har bl.a bidratt til bygdebok for Orkdal. ....

Forfattere_Fosens_historie
Forfatterne av Fosens historie bind 2, Svein Henrik Pedersen og Per Christiansen.

Styringsgruppa for bind 2 består av: Johan G Foss (Frøya), Eilert Bjørkvik (Rissa), Anne Nygård (Bjugn), Ernst Øyangen (Trondheim) og Kolbjørn Aune, redaktør (Hemne).

styringsgruppe_og_forfattere
Styringsgruppa og forfatterne av Fosens historie bind 2. Fra venstre: Johan G Foss (leder av styringsgruppa), Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen (forfatterne), Eilert Bjørkvik, Anne Elisabeth Nygård og Ernst Robert Øyangen. Kolbjørn Aune, redaktør av bind 1 og 2 av Fosens historie, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fosens historie – et stort økonomisk løft for laget.
Arbeidet med bind 2 er i gang, men prosjektet er langt fra fullfinansiert. Kostnadsramma ser ut til å bli på 2,45 mill kr. Lønn til forfatterne er satt til 1,2 mill (talla gjelder for hele prosjektet, 3 år). Ved oppstart av prosjektet i september 2015 hadde Fosen historielag 800.000 kr i oppsparte midler til prosjektet. Resten må hentes fra andre interesserte instanser.

Kolbjorn_Aune
Kolbjørn Aune, som redigerte bind 1 av Fosens historie,  skal også redigere bind 2.