Årsmøte med trippel-jubileum i Lysøysundet 11. juni

Årsmøtet 2022 ble holdt på bevertnings-stedet Ankeret i Lysøysundet lørdag 11. juni, med rundt 60 frammøtte. Ikke mindre enn tre jubileer ble markert på møtet: • 75 år siden historielaget ble stifta, • 60 årganger av Årbok for Fosen er gitt ut, og • 50 årganger av meldingsbladet Nytt om Gammelt.

Laget fikk på årsmøtet en ny varamedlem til styret: Maria Stolsmo fra Heim kommune. Hun er VELKOMMEN!

Laget kunne ellers gle seg over at en milepel var nådd, i og med at det var blitt utarbeidd «nøkkel til skattkista» — emne- og stedsregister til de 880 artiklene i Årbok for Fosen 1947–2021. Dette er utført av John Ola Selbekk og registerene ligger i pdf-utgaver, søkbare, på historielagets nettside.  Til 75-årsjubileet er det ellers utarbeidd en oversikt – en kjempesvær tabell – over de som har hatt verv av ulike slag i Fosen historielag.

Etter årsmøtet presenterte Johan G Foss noen godbiter fra Fosens historie 2, og etter festmiddagen ble det avlagt besøk på Nygården, der lagets stifter, Kristian Nygård, vokste opp, og der Anne Nygård, som også har vært leder i Fosen historielag, nå bor.

Bilder fra Årsmøtet 2022.

Register til artiklene i Årbok for Fosen 1947–2021

Her finner du register til alle årbokartiklene – i PDF-format, i to versjoner: Kronologisk, årbok for årbok  og  Sortert etter forfatter. Oppdatert 20 april 2022.

Sikre deg Fosen historielags utgivelser!

Vi vil redusere boklageret og har noen enestående tilbud:

● Ca 5 kilo årbøker for 200 kroner fritt tilsendt! Oppgi hvilke årganger du ønsker.

● Fosens historie bind 1 for 200 kroner fritt tilsendt.

● Fosentonar + Seks år og småbåtfisker + I utkanten + Reins kloster for 200 kroner fritt tilsendt.

● Doktorbåten for 200 kroner fritt tilsendt.

Redusert tilgang til statsarkiva

Arkivverket har redusert opningstidene for publikum ved statsarkiva. Fosen historielag har sendt klage på dette til Arkivverket.

Her er svaret frå Arkivverket.

God inngang av medlemskontingent og godt førjulssalg av bøker

Gledelig mange medlemmer har vært raskt ute og betalt kontingenten for 2022.

Gledelig få årbøker er returnert av Posten gå grunn av feil adresse. Men oppfordringa går til alle som flytter: gi oss beskjed om den nye adressen.

Førjulssalget har holdt kassereren i arbeid med å sende bøker, og vi fortsetter det råbillige tilbudet ut året: Fosens historie bd 1 sendes for 200 kroner inklusive porto.

Ikke nok med det: Du kan få ca 15 eldre årbøker for 200 kroner inklusive porto! Merk at årbøkene 1947-1970 og 1973-1974 og 1978 er utsolgt, og bare noen få eks av 1967-1969 er ennå tilgjengelige. Fint om du opplyser hvilke årganger du ønsker når du bestiller.

Bestilling kan sendes eilerbj@online.no.

Årbok til glede

Fosen historielag kommer også i år med ei årbok med mye interessant stoff som vil glede medlemmene og andre historieinteresserte. Innholdet er også i år sydd ihop av redaktørene Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen. Her er ingresser til artiklene.    

Gode tider for Nytt om Gammelt

Medlemmene våre har sikkert merka seg at meldingsbladet vårt, Nytt om Gammelt, har holdt høg kvalitet de siste åra. Det ene gode og rikholdige nummeret har kommet etter det andre, normalt med to nummer i året, til årsmøtet om våren og med årboka til jul. Helge Bueng i Åfjorden har vært redaktør i mange år, og æra for den gode kvaliteten tilfaller først og fremst han. Litt om innholdet i høst-utgaven 2021.  

Trivelig og givende årsmøte i Ingdalen 2021

Fosen historielag holdt i år årsmøte i Ingdal forsamlingshus, lørdag 18. september, med 48 frammøtte. Det har vært godt oppmøte på årsmøtene de siste åra. Det viser at vi har en interessert medlemsmasse, og at vi treffer godt med innholdet i årsmøtene.

Valgene resulterte i to gjenvalgte styremedlemmer, Helge Bueng og Bernt Jørgen Stranden.  Styret består da av: Johan G Foss, Frøya (leder), John Ola Selbekk, Lensvik, Bente Merete Heggvik, Trondheim/Hitra, Helge Bueng, Åfjord, og Bernt Jørgen Stranden, Vallersund, Ørland.

Videre ble varamedlemmene Eilert Bjørkvik og Ernst Øyangen gjenvalgt. Johan Mjønes, Snillfjord, hadde bedt om fritak, og i hans sted ble Ole Kjørsvik Ledahl fra Aure valgt.  Vara-lista består da av Eilert Bjørkvik, Rissa, Ernst Øyangen, Trondheim, og Ole Kjørsvik Ledahl, Aure.

Per Aastum fra Snillfjorden trådte ut av valgkomiteen, og Svein Bertil Sæther fra Hitra trådte inn. Valgkomiteen består da av Vigdis Hoff Hoøyen, Bjugn (leder), Hilde Murvold Borgfjord, Stadsbygd, og Svein Bertil Sæther, Hitra.

Les mer om årsmøtet 2021.

Årsmøte i Fosen historielag 2021

Årsmøtet var lagt til Ingdalen 5. juni, men vedvarende usikkerhet om den omflakkende covid-19 gjorde at møtet ble utsatt til lørdag 18. sept 2021 kl 11.30.

Årsmøtet holdes i Ingdalen forsamlingshus, som ligger sentralt i grenda, på sørsida av elva, like ved brua.

Foruten sjølve årsmøtet kan vi friste med • orientering om Ingdalen og Agdenes kommune ved tidligere rådmann John Ola Selbekk; • foredrag om laksefisket i Agdenes ved Astrid Marit Bjørkvik; • foredrag om folkekunst i Fosen ved Johan G Foss.

Ingdal forsamlingshus.

Ellers blir det som vanlig årsmøtemiddag på øverste hylle, med påfølgende restituering ved en liten industrihistorisk vandring langs Ingdalselva.

Benytt anledningen til et besøk i vakre Ingdalen!

Her kan du lese deg litt opp om stedet: Ingdalen i korte trekk – og mer om Ingdalen finner du i siste nummer av Nytt om Gammelt, nr 2/2021.

Grasrotandel, skattefrie gaver – og skattejakt!

Fosen historielag trenger penger for å få i land prosjektet Fosens historie 2. Her er tre måter du kan bidra på.

GRASROTANDELEN
Et tjuetalls spillere støtter nå Fosen historielag med sin grasrotandel. Vi minner om at det er gratis å støtte Fosen historielag ved å bli grasrotgiver. 7 % av innsatsen ved tipping, Extra og Lotto går til laget uten at det koster giveren ei krone.  Det eneste som må gjøres, er på oppgi historielagets organisasjonsnummer 980104206. Noter deg nummeret.

SKATTEFRI GAVE 
Du kan få fratrekk i skatten når du gir penger til Fosen historielag. Gaven må være minst 500 kroner, og du må oppgi personnummeret ditt til kasserer Eilert Bjørkvik (eilerbj@online.no, tlf 948 71 232). Laget vil sende melding om gaven til Skatteetaten. Gi din skjerv til Fosen historielags bankkonto 4290 05 02758 og hjelp oss å dra Fosens historie i land!

GÅ PÅ SKATTEJAKT!
Historielagets bøker er en overveldende skattkiste for alle med litt historisk interessert. Se igjennom lista over publikasjoner og innholdsfortegnelsene til årbøkene. Er du interessert i historia til lokalsamfunnet ditt, vil du garantert finne skatter som du ikke ante eksisterte! Da sender du e-post eller sms til Eilert Bjørkvik (eilerbj@online.no, tlf. 948 71 232), og så får du de dyrebare skattene tilsendt for en meget rimelig penge – og historielaget får penger som vi pløyer inn i Fosens historie 2.

Audun Dybdahls bok Med øks og sag

Audun Dybdahl kom på nyåret 2021 med boka Med øks og sag. Tømrernes og snekkernes redskaper fra vikingtid til 1900-tallet. Den forrige boka hans i samme «serie» fra Museumsforlaget, Med angel og not, om fiskeredskaper fra steinalderen til motoralderen, kom i 2018.

Les vår anmeldelse av Med øks og sag.

 

Årbok for Fosen 2020 og nytt meldingsblad er kommet

Ny god årbok og nytt og godt Nytt om Gammelt er nå sendt ut til medlemmene våre. Vi vet at både årbok og meldingsblad blir godt mottatt. Heller ikke i år vil leserne bli skuffet. Noen venter med å utløse lesegleden med årboka til julehøgtida, men Nytt om Gammelt slukes tvert.

Takk til redaktørene og til alle bidragsyterne som gir oss disse gledene!

Se innholdet i Årbok 2020 og en digital utgave av Nytt om Gammelt.

Men det er jo mange historieinteresserte fosninger – sørfosninger og øyværinger inkludert – som ennå ikke er medlemmer i Fosen historielag. Hvordan kan de få del i gledene?

De kan kjøpe årboka. Hør på bokhandelen eller ta kontakt med Eilert Bjørkvik.

Eilert har et godt tilbud: Er du ikke medlem, kan du få Årbok 2020 som velkomstgave om du tegner medlemskap for neste år, 2021. Medlemskapet koster 300 kroner året, og det inkluderer årboka og minst to utgaver av Nytt om Gammelt. Send bestilling til eilerbj@online.no eller sms til 948 71 232.

Trivelig årsmøte 2020 på Bessaker

Årsmøtet ble holdt i Vik/Bessaker grendahus i tidligere Roan kommune lørdag 12. september, med 41 frammøtte.

Leder Johan G Foss ble gjenvalgt, og det kom inn to nye medlemmer i styret, Bente Heggvik og John Ola Selbekk (Rigmor Aastum og Kristin Svendsen hadde takka nei til gjenvalg).

Vara-lista består av Eilert Bjørkvik, Johan Mjønes og Ernst Øyangen.

Les mer om årsmøtet.

Fosen historielag har fått to nye, gode folk i styret

På årsmøtet 12. september 2020 fikk styret i historielaget to nye medlemmer, Bente Merere Heggvik, Hitra/Trondheim, og John Ola Selbekk, Lensvik. De gikk inn i stedet for Rigmor Aastum Snillfjord/Trondheim, og Kristin Svendsen, Hitra, som ikke kunne ta gjenvalg, og som ble takket av for arbeidet de hadde lagt ned i styret.

Bente Merete Heggvik, hitterværing bosatt i Trondheim, har mastergrad i kulturminneforvaltning og jobber som samlingsforvalter ved Kystmuseet på Hitra, med arbeidsplass på Dora i Trondheim, der Kystmuseet nå magasinerer mye av samlingene sine. Hun er bl.a interessert i sjøfartshistorie og har jobba en del med krigsseilere under andre verdenskrig.

John Ola Selbekk, lensvikbygg, pensjonert rådmann i tidligere Agdenes kommune. Er edb-ingeniør og økonom og har tidligere jobba som edb-konsulent, bl.a i Adresseavisen.

Vi ønsker dem hjertelig velkommen i styret. Vi har mye å ta tak i. Begge later forøvrig til å ha funnet seg godt til rette, og er allerede i gang med viktig arbeid: Utarbeiding av register til årbøkene.

Har du hørt om Historisk befolkningsregister?

Dette er en stor og stadig voksende samling med kildeopplysninger som du kan få mye nytte og glede av. Historisk befolkningsregister er et prosjekt for registrering og sammenknytning av personopplysninger fra forskjellige kilder, med det mål å lage en inngang til Norges befolkning i tidligere tid. I første omgang prioriteres perioden fra folketellinga 1801 fram til folketellinga 1910 som foreløpig er den siste åpne folketellinga.

Vi kan søke i registeret etter opplysninger om personer, men vi kan også bidra til oppbygging av registeret ved å legge inn opplysninger og ikke minst ved å kople sammen opplysninger fra ulike kilder.

Historisk befolkningsregister inviterer til stor dugnad! Les mer.

Stort årsmøte i Hemne

Årsmøtet i Fosen historielag 2019 på Grønset gård ved Vinjefjorden i Hemne ble et av de største i lagets historie hva antallet deltakere angår. Årsmøtemiddag ble servert til 73 personer. Årsmøtene i Fosen historielag bruker å være både trivelige og givende, og dette årsmøtet var ikke noe unntak i så måte. Les mer.

Forfatterne av Fosens historie bind 2, Svein Henrik Pedersen og Per Christiansen.

Vi forteller historia om Fosen

Fosen historielag utarbeider nå regionhistorie for Fosen, et tre-binds verk, der første bind kom i 2005 og andre bind skal foreligge i 2022. Det er samfunns- og kulturhistorie som her fortelles.

Regionhistoria, Fosens historie, skal danne et faglig solid rammeverk for bygdehistoria.

Å utarbeide en solid samfunnshistorie for én kommune vil koste kommunen 20–30 ganger mer enn det vi ber om fra kommunene, og resultatet vil ikke bli det samme, fordi de fleste tema trenger et videre område enn en kommune for å kunne behandles skikkelig.

Det gjelder f.eks religiøse og politiske bevegelser (eksempelvis haugianismen), militærvesenet (med sjølegder og landlegder, varslingssystem osv), utviklinga av kommunikasjonene (nettverket av skysstasjoner, hvordan posten kom fram, utbygginga av vegnettet, dampskipsrutene fra 1838 osv), og utviklinga av helsevesenet – for å nevne noe. Helsevesenet i vårt område begynte med et hospital i 1705, én lege i 1806 og ei jordmor for hele Fosen i 1826.

Våre forfattere inngår også i et fagmiljø med jevnlige  møter og drøftinger.

Les mer om dette spennende prosjektet!

Namn og nemningsfordommar på sjøen i gammal tid

Når ein var på sjøen, var ein meir i maktenes vald enn når ein var på landjorda. Men ein hjelpte seg med erfaring og kjennskap, og ein hadde mange hjelperåder. Om ein mangla fyr og lykter i leia, så var det mange namn som gav signal. Oksen og Galten, Biskopen og Presten varsla dei sjøfarande om fare. Ein hadde også råd for å blidgjera maktene. Til det hadde ein eit eige sett av ord og nemningar, eit eige «sjøspråk», som ungane måtte lære seg. Les meir.

Falsk nyheit: «Spanskesjuka er den største katastrofen som har ramma menneskeslekta»

Dei siste åra har vi fått høre at spanskesjuka, ein aggressiv influensa som herja verda i åra 1918–20, er den verste ulykka som har ramma menneska.
Det stemmer ikkje. Sjå her.

Hvor kom fosningene fra – og hvor ble det av dem?

I Fosens historie 2 prøver vi også å få oversikt over flyttinga til fosningene, både flyttinga til Fosen, internt i Fosen og utflyttinga fra Fosen. Folketellinga 1865 er den første tellinga som oppgir fødested i tillegg til bosted, og som dermed gir mulighet for å studere flyttinga i de foregående tiåra nokså inngående.

Les om hvor fosningene kom fra – og hvor ble det av dem!

Se hva sjølegd-rullene fra 1804 forteller om tilflyttinga til Fosen på den tida.

Da landskyld vart betalt med levande kyr

Hos store godseigarar var innkreving av landskyld frå leiglendingane ein omfattande affære. Nonneklosteret på Rein i Rissa åtte på reformasjonstida eit par hundre gardar og gardparter, spreidd over eit område frå Romsdalen til Namdalen. Korleis skulle dei stakkars nonnene få tak i denne landskylda? Det gjorde ikkje saka enklare at leiglendingane kom med mange slags varer som betaling, til og med levande krøtter! Les meir.

Audun Dybdahl med ny bok: «Med angel og not»

Bokmelding. Audun Dybdahl gav i 2018 ut ei bok med eit vektig bidrag til historia til midtnorsk kystkultur, nemleg om utviklinga av fiskereiskapar frå steinalderen og fram til motoralderen (omkring 1900) – eit svært tema og ein svært lang periode med mange fangstmåtar og reiskapstypar som det kan vera vanskeleg å ha oversikt over. Her får vi god hjelp. Les meir om Med angel og not.

Kvar kom fosningane ifrå?

Nei, vi tenkjer ikkje på ur-fosningane. Vi tenkjer på dei som kom flyttande hit seinare. Kvar kom dei ifrå? Ei viktig kjelde her er sjølegdrullen frå 1804, som Sverre Utseth gjengav i Årbok for Fosen 1967 og 1968. Sjølegdrullar var fortegnelser over mannskapa som var innrullerte til sjøforsvaret. Utseth gjengav sjølegdrullen fordi den oppgir fødestaden til dei innrullerte. Dermed gir den oss interessante opplysningar om tilflyttinga til Fosen i dei føregåande åra (siste tiåra av 1700-talet). Her ser vi m.a. at Trondheim var største fråflyttingskommune til Fosen! Les meir!

Da fosningane var møringar

Fosningane var ikkje trønderar i mellomalderen, dei var møringar. Møre bestod av tre fylke: Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. Fosningane hørte til Nordmøre.

Trønderane heldt til inne i Trondheimsfjorden, frå Orkdalen til Sparbu. Dette var þróndheimr, Trondheimen. Her organiserte dei seg i 8 fylke, og her etablerte dei ein gong i yngre jarnalder eit felles lovområde som dei kalla þrœndalǫg, Trøndelag.

Les om kva områdenamna kan fortelje om opphavet til Trøndelag og Møre.

Gårdmenn og husmenn under Storfosna adelige setegård

Fosen historielag hadde en vellykka historiedag på Storfosna 29. september, med 60  frammøtte i skolen (grendahuset). Temaet var de gamle husmannsplassene på øya. Mange av dem var anlagt av godseier Fredrik Nannestad i tida 1794–1828. Hensikten var å skaffe arbeidskraft til godset. Tidligere var det leilendingene på de mange gårdene som lå under godset, som skaffa arbeidskraft. Men nå måtte gårdene selges unna for å frigjøre kapital.

Les mer overgangen fra leilendingsvesen til husmannsvesen på Storfosna.

Nye koster i styret

På årsmøtet i Harbak i Stokksund 9. juni kom det inn to nye styremedlemmer, og en varamedlem rykka opp i styret.

De nye styremedlemmene var
Rigmor Aastum fra Snillfjord
Kristin Svendsen fra Hitra.
Den som rykka opp, var
Bernt Jørgen Stranden fra Bjugn.

Ellers fortsetter Johan G Foss, Frøya, som leder,
Helge Bueng, Åfjord, som sekretær og redaktør av Nytt om Gammelt,
Eilert Bjørkvik, Indre Fosen, som kasserer og fast møtende vara.

De øvrige varamedlemmene er
Ernst Robert Øyangen, Trondheim, og
Johan Mjønes, Snillfjord.

Se flere opplysninger om styret.

Fosen – en adelsbastion nesten uten sjøleiende bønder

Det er to påfallende trekk ved Fosen når det gjelder eiendomsforholda på 1500- og 1600-tallet. Det ene er at adelen gjorde seg så sterkt gjeldende, og det andre er at det nesten ikke fantes sjøleiende bønder. I 1661 hadde Fosen 91,7 % av alt adelsgods i Trøndelag, samtidig som bare 0,8 % av jorda i Fosen var på bøndenes hender. Nesten alle bøndene i Fosen var leilendinger.

Det er nærliggende å tenke at disse forholda hang sammen. Det gjorde de ikke. De hadde hvert sitt opphav.

Les mer om dette.

Aldersfordelinga i Fosen i vår tid og for 200 år sia

I arbeidet med «Fosens historie 2» ser vi også på alderssammensetningen av befolkningen.

I vår tid kan alderssammensetningen illustreres med dette diagrammet, basert på 15-årsgrupper opp til 60 år:

Hvordan så alderssammensetningen i Fosen ut for 200 år sia?

Museer, museumslag, historielag og kulturvernlag i Fosen

Det er stor aktivitet innen lokalhistorie-, museums- og kulturvernarbeidet i Fosen. Vi har satt opp en fortegnelse (tabell) over de institusjonene og laga vi kjenner til. Det kan være greit å vite om hverandre når vi arbeider i samme gata. Fortegnelsen omfatter disse laga:
Bjørnør historielag, Osen heimbygdslag, Osen bygdatun, Roan bygdetun, Åfjord historielag, Bjugn bygdatunlag, Yrjar heimbygdslag, Uthaugsgården, Rissa bygdemuseum, Stjørna heimbygdslag, Museumslaget Staværingen, Agdenes historielag, Frostad bygdetun (Lensvik), Hemne historielag, Hemne bygdemuseum, Hitra historielag, Frøya historielag, Frøya bygdemuseum, Trøndelags kysthistoriske museum (Mausund), Fosen historielag, Åfjordsbåten Kystlag, Kjeungen Kystlag, Nattseilerne (Hitra), Kystlaget Trondhjem, Halten Slitarlag, Nothoinnan (Vallersund), - og ikke å forglømme fylkesmusea: Kystens Arv på Stadsbygda og Kystmuseet på Hitra.
Se oversikten.

Nytt om logoen vår

FH-logo_brun_litenLogoen vår er henta fra en bergtegning ved Gjøljavatnet i Bjugn. Professor Kalle Sognnes ved NTNU har kommet med ny tolkning av figuren.

Fosen historielag på Facebook.

Lagets Facebook-side adminitreres av Ernst Øyangen. Nyheter om laget kommer det mer av der enn på lagets nettside (der du er nå).

Gå til Facebook-sida.