MODIFISERT SAUSAKS
På Museet Kystens Arv har jeg sett ei sausaks der de to spissene var bøyd samme vei slik at saksa etter mitt skjønn var var tenkt brukt som verkarsaks. Kjenner noen til lignende "modifiserte" sausakser?
Eilert Bjørkvik, eilerbj@online.no

Resterende kontingent

Fosen historielag tar i bruk StyreWeb i likhet med andre lag tilsluttet Landslaget for lokalhistorie, og vi har prøvd å sende påminning om medlemskontingenten som sms. Dette har vært ganske vellykket, men vi er avhengig av å ha medlemmenes telefonnummer tilgjengelig, ikke bare for slike påminninger, men også for annen direkte informasjon. Men glem ikke kontingenten for 2023 med 300 kroner.

Boksalg

Fosen historielag har et stort lager av noen av publikasjonene, og det er nødvendig å få realisert noe av lageret for å få bedre plass. De fleste årbøkene er ennå å få kjøpt, se oversikt i siste årbok. Innenfor visse mål kan vi sende ca 5 kg årbøker for 200 kroner. I en større pakke kan vi sende inntil 10 kg bøker for 400 kroner. Send epost til eilerbj@online.no  Gode priser også på andre bøker.

Årsmøte 2023 - Johan G. Foss hedret

Årsmøte i Fosen historielag holdtes lørdag 3. juni i Grendahuset på Titran, Frøya.

Johan G. Foss gikk av som styreleder, og ble hedret for sitt mangeårige arbeid i laget. Som takk for innsatsen så langt - Johan fortsetter som styremedlem og lokalhistoriker - fikk han overrakt bildet Storm, malt av Hilde Gunn Valstad. Vel fortjent, Johan!

Mer om årsmøtet, klikk her

 Pins

er kanskje ennå et samleobjekt. Fosen historielag har et lager av historielagets nål med dyrefiguren fra Almfjellet ved Gjøljavatnet i Stjørna som motiv, se "Lagets logo" på nettsida. Mål 1,8x1,2 cm. Vi vil gjerne dele nåla med flere, og du kan støtte laget ved å kjøpe nåla for 100 kroner.

Altså egentlig n'Nekolai

er boka om Nekolai Dahl som Bjørn Nilsen ga ut på Steinbit forlag i 2006. Nekolai Dahl var i si tid en kjent person i store deler av Fosen, og mange husker nok Klaus Forbregds foto av ham der han ser på storbrannen på Brattøra i 1959. Fosen historielag har overtatt er lite opplag av boka og kan tilby den for 170 kroner inklusive porto. Epost eilerbj@online.no, eller sms til 94871232.

Bli medlem og få årboka for 2022 gratis

Ved å tegne medlemskap i Fosen historielag fra 2023 får du årboka for 2022 gratis. Medlemskontingenten er 300 kroner året, og den inkluderer Årbok for Fosen og de eksemplar av meldingsbladet Nytt om Gammelt som utgis i løpet av året.

 

Billigsalg på Fosen historielags utgivelser:
● Ca 5 kilo årbøker for 200 kroner fritt tilsendt! Oppgi hvilke årganger du ønsker.
● Fosens historie bind 1 for 200 kroner fritt tilsendt.
● Fosentonar + Seks år og småbåtfisker + I utkanten + Reins kloster for 200 kroner fritt tilsendt.
● Doktorbåten for 200 kroner fritt tilsendt.

Bestilling: Send epost til eilerbj@online.no eller sms til 948 71 232.

 

For tilgang til flere artikler - gå inn på Artikkel-/nyhetsarkiv i menyen til venstre på hovedsida, eller klikk her.

 

Grasrotandel, skattefrie gaver – og skattejakt!

Fosen historielag trenger penger for å få i land prosjektet Fosens historie 2. Her er tre måter du kan bidra på.

GRASROTANDELEN
Et tjuetalls spillere støtter nå Fosen historielag med sin grasrotandel. Vi minner om at det er gratis å støtte Fosen historielag ved å bli grasrotgiver. 7 % av innsatsen ved tipping, Extra og Lotto går til laget uten at det koster giveren ei krone.  Det eneste som må gjøres, er på oppgi historielagets organisasjonsnummer 980104206. Noter deg nummeret.

SKATTEFRI GAVE 
Du kan få fratrekk i skatten når du gir penger til Fosen historielag. Gaven må være minst 500 kroner, og du må oppgi personnummeret ditt til kasserer Eilert Bjørkvik (eilerbj@online.no, tlf 948 71 232). Laget vil sende melding om gaven til Skatteetaten. Gi din skjerv til Fosen historielags bankkonto 4290 05 02758 og hjelp oss å dra Fosens historie i land!

GÅ PÅ SKATTEJAKT!
Historielagets bøker er en overveldende skattkiste for alle med litt historisk interessert. Laget har gitt ut 62 årbøker og en rekke andre publikasjoner. Er du interessert i historia til lokalsamfunnet ditt, vil du garantert finne skatter som du ikke ante eksisterte! Da sender du e-post eller sms til Eilert Bjørkvik (eilerbj@online.no, tlf. 948 71 232), og så får du de dyrebare skattene tilsendt for en meget rimelig penge – og historielaget får penger som vi pløyer inn i Fosens historie 2.

Fosen historielag på Facebook.

Lagets Facebook-side adminitreres av Ernst Øyangen. Gå til Facebook-sida.