Det går litt tregt å få inn pengebidrag til Fosens historie

Arbeidet med bind 2 av Fosens historie har pågått sia høsten 2015. Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen er i full gang med skriving. Men prosjektet er ikke fullfinansiert. Det er kostnadsrekna til 2,5 mill kr. Fosen historielag stiller 800.000 kr av oppsparte midler. Resten må skaffes fra andre støttespillere. Der er søkt om midler både fra kommunene, fylket, næringsliv, banker og gavefond, men foreløpig er det bare kommet inn 54.244 kr.

Bidragene er kommet fra Osen kommune, Roan kommune, Rissa kommune, BeWi produkter og Øystein Syltern.

Kommunene er søkt om en bidrag på 4 kr pr innbygger pr år i 3 år. Det vil gi 450.000 kr, altså ca halvparten av det Fosen historielag allerede har lagt inn i prosjektet. Én kommune har gitt avslag på søknaden, begrunnet i dårlig kommuneøkonomi.

Vi risikerer at prosjektet ikke blir fullfinansiert. Vi vil greie å skaffe midler til å lønne forfattere og redaktør, slik at innholdet i bindet kan ferdigstilles, men at utgivelsen må eventuelt utsettes til finansieringa er på plass.

Les mer om Fosens historie bind 2 her.