Årbok for Fosen

Er du interessert i historia til kystbygdene i Sør-Trøndelag?
Da bør du bli medlem og sikre deg fast forsendelse av Årbok for Fosen til hver jul!

Redaktører av Årbok for Fosen er Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen.

Årbok for Fosen har egen e-post, arbok@fosen-historielag.no.

Redaktørene når du ellers på:
992 84 344 – p-oso@online.no (Per Ole Sollie)
977 18 386 – svein.henrik.pedersen@gmail.com (Svein Henrik Pedersen)

Du bør også sikre deg tidligere årganger av årboka!

Årbøker (årsskrifter) er gitt ut for åra 1947–1949 og for åra fra 1965 og framover. Det dreier seg om 57 årbøker med over 800 artikler (utenom årsmeldinger og redaksjonelt stoff)!

Eilert Bjørkvik har utarbeidet fortegnelse over årbokartiklene fra 1947 til 2018, både kronologisk og alfabetisk. Listene er imponerende!

Årbøkene er en historisk skattekiste. Du vil kunne finne noe om de fleste emner, steder og tider!

Vi arbeider med å legge inn emneord og områdenavn i lista, slik at du kan søke på emneord, område, tittel, forfatter, utgivelsesår.

Foreløpig kan du søke i fortegnelsen over årbokartiklene – med Ctrl F.

Årbokartikler - Alfabetisk liste

Årbokartikler - År for år

Vi har fortsatt mange eldre årganger på lager, men de går ut etter hvert.

Kjøp bøker