Skattekista Årbok for Fosen

Årbok for Fosen, utgitt siden 1947 med nærmere 900 artikler, er en historisk skattekiste der du finner noe om nær sagt alle emner, alle steder i Fosen og alle historiske perioder.

Her er innholdsfortegnelse årbok for årbok.

Og her er liste over alle artiklene, alfabetisk etter forfatter.  Søkbar.

De fleste årbøkene kan fortsatt skaffes. Kjøp bøker her.

Vi arbeider med å lage register til årbøkene, slik at det kan søkes på emne, sted og personer. Dette vil bli nøkkelen til skattekista!

Redaktørene for Årbok for Fosen er Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen.
Årbok for Fosen har egen e-post, arbok@fosen-historielag.no.
Redaktørene når du ellers på:
992 84 344 – p-oso@online.no (Per Ole Sollie)
977 18 386 – svein.henrik.pedersen@gmail.com (Svein Henrik Pedersen)

Bli medlem i Fosen historielag og sikre deg fast forsendelse av Årbok for Fosen til hver jul!