Skattekista Årbok for Fosen

Fosen historielag har så langt gitt ut 62 årbøker. Denne skattekista inneholder totalt 900 artikler fordelt i årgangene 1947-1949 og 1965-2022, - et fantastisk «historisk bibliotek" som omhandler de fleste emner, tidsperioder og steder i Fosen.

Nøkkelen til skattekista - Artikkelregisteret - er bygd opp slik at for hver årbokartikkel er følgende registrert:

Forfatter Tittel Årbok, side Emne Kommune Fremtredende personer

Det kan være registret flere emner for en artikkel. Når det gjelder område eller sted en artikkel er knyttet til eller omhandler, så er kommunenavnet registrert (med kommuneinndeling som før 2020).

Artikkelregisteret er nedenfor lagt ut i to versjoner (PDF-filer), den ene sortert kronologisk (årbokvis etter årstall) og den andre alfabetisk etter forfatter. Her kan du boltre deg i artikkelbanken ved å bla opp og ned, og ikke minst gjøre fritekst søk.

 Kronologisk (klikk her)      Alfabetisk (klikk her) 

 

De fleste årbøkene kan fortsatt skaffes. Kjøp bøker her.

Redaktørene for Årbok for Fosen er Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen.
Årbok for Fosen har egen e-post, arbok@fosen-historielag.no.
Redaktørene når du ellers på:
992 84 344 – p-oso@online.no (Per Ole Sollie)
977 18 386 – svein.henrik.pedersen@gmail.com (Svein Henrik Pedersen)

Bli medlem i Fosen historielag og sikre deg fast forsendelse av Årbok for Fosen til hver jul!