Årboka 2017 – god, innholdsrik og variert

Her er fullt opp av artikler som det er en fryd å lese! I forordet trekker redaktørene fram tre av artiklene, som alle omhandler eldre historie:

● Øystein Ekroll har skrevet en artikkel om steinkirka på Rein i Rissa, ei korskirke som kom til å tjene som klosterkirke, og som ble ombygd og utvida i seinmellomalderen. Den må ha vært en av de mest særprega og interessante kirkebygningene i Norge i mellomalderen.

Til høgre: Modell av korskirka, slik den kan ha sett ut før den ble ombygd og utvida i seinmellomalderen. Illustrasjon fra artikkelen.

● Johan G. Foss har en artikkel om fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida. Artikkelen trekker fram interessant kildemateriale og inneholder et vell av verdifulle opplysninger om det som gjennom mange århundrer var den viktigste næringsveien for en stor del av befolkningen i regionen.

Allmenningen i Roan med Vedøya i bakgrunnen midt på bildet. Vedøya var et allmennings- og landvordevær som sammen med Grip gir nøkkelopplysninger om den gamle utrorsavgifta landvorde. Med disse opplysningene er det mulig å få kildene til å tale, få landvorda til å fortelle det den vet om  fiskevær og skreifiske i Fosen og Nordmøre i gammel tid – og det er ikke lite. Illustrasjon fra artikkelen. Foto Fjellanger Widrøe, 2000.

● Per Ole Sollie har skrevet en artikkel om den svenske teologen, kartografen og historikeren Olaus Magnus (1490–1557), som i 1518 var på reise i Nidaros erkebispedømme som pavelig avlatshandler – året etter at Martin Luther hadde slått opp sine teser mot avlathandelen i Wittenberg. Sollie framsetter en teori om at Olaus Magnus kan ha besøkt Fosen på denne reisa.
Til og med erkebiskoper kunne trenge avlat. Her er et avlatsbrev utstedt til erkebiskop Erik Valkendorf i 1518. Avlatsbrevet er en trykt «blankett» med plass til å skrive inn navn, beløp, lettelser og dato. Illustrasjon fra artikkelen.

Historie av «halvgammel» årgang er behandla i to interessante artikler:

● Svein Henrik Pedersen har skrevet om den særprega, åtte-kanta tømmerkirka i Hemne, som ble bygd i 1817, og som det i 2017 har vært feira 200-årsjubileum for.

● Arkeologene Anne Haug og Ingvild Sjøbakk har «vandra arkeologisk» på Stadsbygda i  Gerhard Schønings fotspor fra 1774.

Flere bidrag tar for seg emner fra vår nære fortid.  Av disse kan det være verdt å merke seg

● Sturla Leth-Olsens intervju med Hans Borgfjord i Bjugn, som er det eneste medlemmet av Fosen historielag som ble med helt fra starten i 1947 og som fortsatt lever,

● Ola Svein Stugus artikkel om kommunereformer på Fosen i 1960-åra,

● Arnfinn Voldens artikkel om fløting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord,

● Leidulf Hafsmos erindringer om sine barneår i Åfjord og Snillfjord.

Ønsker flere kvinnelige forfattere. Bare to av artiklene i årboka har kvinndelig forfatter. Det er redaktørene ikke fornøyd med, og de oppfordrer våre kvinnelige lokalhistorikere til å ta penn og PC fatt og skrive lødige lokal- eller regionhistoriske artikler, som gjerne inneholder både fosenhistoriske og kvinnehistoriske perspektiver!

Artiklene i Årbok 2017:

Th. Tøndel:  «Et besøk hos Lensvikens eldste mann»
Leidulf Hafsmo:  Barneår på Fosen
Elling Ellingsen:  «Den siste viking»
Sigurd Dahlen:  Glimt fra mitt
Alf Hammervold:  Gullringen fra Reinsklostret
Johan G Foss:  Fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida
Astrid Marit Bjørkvik:  To Lofotbrev fra Rissa
Harald Andresen:  Staværingen – båten som ble en legende
Arnfinn Volden:  Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord
Sturla Leth-Olsen:  Olav Stranden – den unge døde dikteren fra Bjugn
Steinar Wæge:  Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne
Sturla Leth-Olsen:  Hans Borgfjord – en kystbonde ser seg tilbake
Svein Henrik Pedersen:  Finn-Jonas – reindriftssame og storjeger
Svein Henrik Pedersen:  Litt om byggingen og utformingen av Hemne kirke
Øystein Ekroll:  Reinskloster før klostret
Anne Haug og Ingvild Sjøbakk:  I Gerhard Schønings fotspor
Ola Svein Stugu:  Kommunereformar på Fosen – eit tilbakeblikk
Per Ole Sollie:  Olaus Magnus og reisa til Norge i 1518
Morten Olsen Haugen:  Bibliografi 2017