Årbok for Fosen – innholdslister år for år

 

Ved Eilert Bjørkvik

 

 

Årbøker ble ikke gitt ut i åra 1950–1964

 

 

1947

 

Th Petersen:

Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene

1947:9

Lars Reinton:

Samarbeid i den bygdehistoriske granskinga

1947:22

Andreas Holmsen:

Gardshistorie

1947:26

Svale Solheim:

Om arbeidet med norsk folkeminne

1947:35

Arne Odd Johnsen:

Om Følskn (Storfosen) og om spaltningen  av det gamle Nordmørefylket

1947:38

Henrik Sødal:

Frå opplysningsarbeidet i det attande hundreåret. Dei fyrste omgangsskulelærarane i Hemne

1947:46

Nils Parelius:

Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra

1947:54

Kr. N.:

Bygdemålsdikting i Fosen frå først på 1700-talet

1947:74

Tarald Ross:

Kongedikt

1947:77

Klokkaren i Aafjorn:

Bryllupsvise

1947:83

Einar Berg:

Ørlandsongen

1947:92

Per J. Mo:

Hemnesoldatar som var med i krigen i gamal tid

1947:93

H. Grønskag:

Sagn om Guru Kunna

1947:98

Sig. Stjern:

Hauk Hongdalen

1947:108

Anders Bjørgan:

Frå Stadsbygd

1947:111

Kr. N.:

Titran-ulykka

1947:112

H. Grønskag:

Frå Frøya-distriktet før i tida

1947:116

Kristian Nygård:

Korleis Fosen Historielag vart til

1947:118

 

Lover

1947:125

Arne Bergsgård:

Tale ved lagskipinga (referat)

1947:127

 

Fosen-bygdene. Storleik og folkemengde

1947:131

Fosen historielag

Styret. Arbeidsutvalet. Ombudsmennene. Medlemmene

1947:132

 

1948

 

Henrik Sødal:

Arbeidsskulestyrar Per J. Mo avliden

1948:7

Einar Berg:

Austråt

1948:10

Svale Solheim:

Instituttet for sammenlignende kulturforskning

1948:21

Nils Parelius:

Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra

1948:29

Per J. Mo:

Religiøse brytingar i Hemne på 1800-talet. – Haugerørsla og Gunnerus-striden

1948:56

Svale Solheim

Gransking av fiskarsoga

1948:67

Vermund Hollekim

Ein tragisk prestelagnad frå Ørland

1948:83

Johan Løkhaug jr.:

Fiskeriet i gamle dager. – Overgangen fra gamle til nye redskaper

1948:98

Kristian Nygård:

Ordtøk’

1948:108

Harold Foshaug:

På gamal grunn. – Ein buplass frå steinalderen i Stjørna

1948:112

Per J. Mo:

Fatigforsorg i Hemne i gamall tid. – Frå tida før formannskapsloven av 1837

1948:118

Markus Wessel:

Brudebåten som kollsiglde utafor Stokkaune i Hemne den 14. november 1848

1948:125

Hans Grønskag

Trekk frå livet i Trøndelags sjødistrikter for ca. 100 år sia

1948:130

Kristian Nygård:

Da alt snakka

1948:133

Kristian Nygård:

Kopparen

1948:107

Fosen historielag

Styret. Nye medlemer. Lover

1948:135

 

1949

 

Arne Bergsgård:

Valet til Riksforsamlinga i 1814

1949:7

 

Valadressene (fullmaktene)frå Fosen

1949:10

Rolf Dahle:

Den administrative inndeling av Sør-Trøndelag fylke (amt) i tiden 1837-1950

1949:28

Einar Berg:

Austråt (framh.)

1949:32

Sverre Marstrander:

Fortidsminner. Registrering og fredning

1949:39

 

Frå minnehøgtida på Titran 17. juli 1949

1949:46

Arne Fjellbu:

Preken

1949:49

Hans Grønskag:

Tale

1949:58

Ivar Skjånes:

Avdukingstale

1949:63

Mons Kaarbø:

Tale

1949:68

Kristian Nygård:

Tale

1949:74

Olav Næsset:

Da Åfjords-båten tok prins Oscars pokal

1949:79

Johan Løkhaug:

Fiskeriet i gamle dager (framh)

1949:84

Anders Halten:

Brannrøtsaka

1949:91

Kristian Nygård:

Det magiske skottet

1949:96

Kristian Nygård:

Laust og fast

1949:101

Kristian Nygård:

”Det hendte før - -”

1949:101

Kristian Nygård:

Frå Hemne

1949:102

Kristian Nygård:

Frå Osen

1949:106

Kristian Nygård:

Segni om Hifillgubbin

1949:109

Fosen historielag

Meldingar. Rekneskap. Nye medlemer

1949:111

 

1965

 

Kolbjørn Aune:

Bygdenavna i Fosen

1965:7

Anders Halten

Peter Dybdahl

1965:25

Lars Nesmo og Per Vingsand:

Osen kyrkje

1965:32

Halvard Bjørkvik:

Tiendskattemanntalet 1520 (-21) som historisk kjelde

1965:41

Asbjørn Strand:

En miljøskildring fra Hitra

1965:55

Inger M. Lassen:

Fra Åfjord i 1850-årene. Utdrag av prostinne Lassens livserindringer

1965:58

Jacob H. Lund:

Gamle bryllupsskikker fra Ørland

1965:72

Bård Jensen

Noen slåtter fra Stjørna

1965:76

Sverre Utseth:

Blostrup Blostrupsen Blostrupsplassen og kona Brynhild Embretsdatter. Østerdølene som søkte ut mot de ytterste skjær

1965:78

Eilert Bjørkvik:

”Ringe Afling … og meget Misslig”. En fogderapport fra 1704

1965:95

Kolbjørn Aune:

”for at have stiaalet Ulden af en Skindfæld” – Vi blar i en forliksprotokoll

1965:99

Trønderlaget:

Minnelund for jarleætta på Lade, opprop fra Trønderlaget

1965:105

Fosen historielag:

Lover, styre, ombudsmenn, medlemmer

1965:106

 

1966

 

Eilert Bjørkvik:

To skallbøker fra Stokksund

1966:7

Jørn Sandnes:

Eldre busetting i Bjugn og Stjørna

1966:16

Ove O. Tyskø:

Sagn fra Agdanes, etter Ove O. Tyskø

1966:28

Johan Støren:

Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765)

1966:30

Ola Stemshaug:

Eit ”bortkome” gardsnamn i Hemne

1966:46

Kolbjørn Aune:

Gammal tresking i Fosen

1966:48

Sverre Utseth:

Glimt fra skifteprotokollene i Fosen

1966:71

Asbjørn Strand:

Sagn om Gurru Kunna

1966:87

Håkon Strand:

Husmann som Lofot-viking

1966:88

Lars Nesmo:

Storversdagen

1966:103

Eilert Bjørkvik:

En visedikter fra Åfjord

1966:108

Norsk Etnologisk Gransking:

Arbeidsdeling mellom menn og kvinner, spørreliste nr. 110 fra Norsk Etnologisk Gransking

1966:110

Fosen historielag:

Regnskap, årsmelding, styre, nye medlemmer

1966:114

 

Innhold i tidligere årbøker

1966:117

 

1967

 

Kolbjørn Aune:

Åringsmerke frå Fosen

1967:7

Jacob Schavland:

Fortegnelse paa Præsterne til Stadsbøygdens Præstegield

1967:28

Rolf Lindemann:

Fosen og munningen av Trondheimsfjorden på gamle kart

1967:35

Jonas Hernes:

Båttyper

1967:57

Håkon Faksvåg:

Gåter og ordtak fra Kvenvær

1967:63

Jacob H. Lund:

Om ølbrygging i gamle dager (fra Ørlandet)

1967:65

Egil Aune:

Attåtfor i Fosen

1967:68

Anders Halten:

Folkemedisin frå Rissa

1967:78

Sverre Utseth:

Sjølegdsrullen 1804, Hitra og Hemne tinglag

1967:85

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap 1966, nye medlemmer

1967:128

 

1968

 

Kolbjørn Aune:

Beiningar og gåvå

1968:7

Kr. Rein:

Rimsmeder og visediktere i Stadsbygd i eldre tid

1968:26

Stina Dahlø:

Skinnstakk og skinnhatt

1968:35

Lars Nesmo:

På fiske i Finnmark og på Russland

1968:37

Rolf Lindemann:

En geografisk analyse av skoggrenser og skogforhold på Fosenhalvøya

1968:39

Sverre Utseth:

Frøyværinger i Utah

1968:60

Henrik Sødal:

Hans Nielsen Hauge og lesarane i Hemne

1968:68

Nils Parelius:

Grev Vargas Bedemars reise gjennom Fosen i 1812

1968:86

Ola Stemshaug:

Bygdenamnet Lensvik – og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet

1968:95

Sverre Utseth:

Sjølegdsrullen 1804, Ørland, Bjørnør og Åfjord tinglag

1968:103

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer

1968:127

 

1969

 

Ingrid Sannes Johnsen:

Runeinnskrifter i Fosen

1969:7

Sverre Utseth:

Nils Justesen Eid

1969:29

Guri Lomundal:

Farging og stamping i Hemne

1969:41

Håkon Strand:

Grågrend og husmenn – Storgods og stormenn

1969:45

Mathias A. Lothe:

Ordtak frå Roan

1969:66

Eilert Bjørkvik:

Ørlands Avis 1891-1893

1969:70

Rolf Lindemann:

En beskrivelse av Stadsbygd prestegjeld fra midten av det 18. århundre

1969:79

Kolbjørn Aune:

”Prøvesteinen”. Eit stadnamn i Hemne

1969:94

Ole Bye (fogd):

Om nydyrking på Ørlandet i 1820-årene

1969:97

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, lover

1969:106

 

1970

 

Hans Try:

Bruk av lokalhistorisk stoff i skolen

1970:7

Eilert Bjørkvik:

Et 300 år gammelt sagn fra Stjørna

1970:18

Peter P. Kimo:

Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760

1970:28

Guri Lomundal:

Gammalt matstell i Hemne

1970:36

Stina Dahlø:

Kosthold på Frøya omkring århundreskiftet

1970:41

Eilert Bjørkvik:

En dagbok fra Buan i Stadsbygd, avskrevet av Eiler Horneman, med innledning av Eilert Bjørkvik

1970:51

Sigurd Brattgjerd:

En barnesull fra Osen

1970:67

Kolbjørn Aune:

Tjøreoljefabrikken på Hollaneset

1970:69

Håkon Faksvåg:

Ord og folkeminner fra Kvennværet

1970:75

Peter Foss:

Smeder og smedhandverk i Stadsbygd

1970:85

Arne Elven:

Vårfiske ved Titran kring 1900

1970:89

Nils Taraldsen:

Et besøk hos finnene

1970:99

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer

1970:107

 

1971

 

Elling Alsvik:

Om bygdemuseer

1971:7

Oddmunn Farbregd:

Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord

1971:15

Arne Sødal:

Leikar i Hemne kring 1900. Inneleikar

1971:35

Rolf Lindemann:

En tysk professors reise gjennom Fosen i 1778

1971:43

Jarle Vingsand:

Spellmann-Klas. Klaus Henriksen Bøle f. 1815

1971:57

Lars Nordseth:

Slåtter fra Åfjord

1971:69

Sverre Utseth:

Rasmus Udseth. Hitterværing og amerikaner

1971:73

Kolbjørn Aune:

Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv

1971:81

Eilert Bjørkvik:

Bosetning og næringsliv i Agdenes på 15- og 1600-tallet

1971:92

Hans Nicolai Rønne:

Stadsbygd prestegjeld i 1812

1971:110

Kolbjørn Aune:

Innholdsliste for Årsskrift 1947-1949 (1-3) og Årbok 1965-1971 (4-10)

1971:130

Fosen historielag:

Medarbeidere i Årbok 1971. Årsmelding. Regnskap. Medlemmer

1971:130

 

1972

 

Kolbjørn Aune:

Om å samle stadnamn – og ei oppskrift frå Osen

1972:7

Gudrun Dahler Vik:

Flatbrødbaking i Fosen

1972:20

Astrid M. Bjørkvik:

Barselsmat

1972:33

Lars N Sødahl:

En omgangsskolelærer i Hemne. Erik Anderssen Kjønsvik

1972:39

Sverre Utseth:

Kasper Utsetø. Kulturspreder i utkantstrøk

1972:43

Arne Sødal:

Leikar i Hemne kring 1900. Uteleikar

1972:49

Halvard Bjørkvik:

Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør

1972:67

Fredrik Gaustad:

Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet

1972:86

Eilert Bjørkvik:

Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet

1972:94

Fosen historielag:

Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer

1972:109

 

1973

 

Jørn Sandnes:

Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet

1973:7

Sigurd Brattgjerd:

Byrda og Bølneset

1973:18

Astrid Marit Bjørkvik:

Laksvorper i Hasselvika

1973:22

Eilert Bjørkvik:

En signetring fra Rissa

1973:38

Sverre Utseth:

Aunøya på Hitra. Gårdsbruk, borgerleie og gjestgiveri

1973:40

Håkon Faksvåg:

Russeren som forliste i Kvenværet

1973:64

Eilert Bjørkvik:

Husmenn på Storfosna først på 1800-tallet

1973:66

Kolbjørn Aune:

Anders Graven og ”den Skaugdalske” primstav

1973:77

Eilert Bjørkvik:

Grønnsaksdyrking i Bjørnør først på 1800-tallet. Peter Michael Gran

1973:94

Markus D. Wessel:

Skipsbygging i Hemne på 1800-tallet

1973:101

Reidar Hov:

Bryllupsfeiring. Gamle skikker fra Stjørna og Ørlandet

1973:110

Eilert Bjørkvik:

Et fotografi av Austrått

1973:116

Audun Dybdahl:

Meieriskolen og meieriet på Reins kloster

1973:118

Oddvar Arnfinn Aune:

Høybuer og engslætt i Hollamarka

1973:137

Eilert Bjørkvik:

Hemnkjølen. Et omstridt navn

1973:158

Fosen historielag:

Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer

1973:160

 

1974

 

Anne-Berit Ø. Borchgrevink

Brenntorvbruk i Fosen

1974:7

Kolbjørn Aune:

”Vak opp åker og eng”. Tradisjonar om åkervekking i Fosen

1974:39

Markus D. Wessel:

En utvandrerfamilie fra Vinjeøra i 1869

1974:51

Sverre Utseth:

Kjelder for ættegransking

1974:61

Kåre Bjørkøy:

Åfjordsbåten

1974:76

Eilert Bjørkvik:

Russerforliset i Kvenværet i 1760. Tradisjon og dokumenter

1974:94

Markus D. Wessel:

”Nicolay H. Knudtzon”. En bark bygd i Hemne i 1869

1974:106

Bjørn Austigard:

Kongensvoll (Gamle bilete)

1974:113

Lars Kåre Hunnes:

Skandalebryllupet i Hemne i 1619

1974:114

Håkon Faksvåg:

Regler fra Kvenværet

1974:130

Kristoffer Rein:

En salmebokstrid i Stadsbygd 1805

1974:131

Einride Einarson:

Korsang i Nord-Stjørna

1974:141

Kjell Oversand:

Spellmannsmusikk i Åfjord og Bjørnør

1974:150

Tor Bugten:

Melands mølle og kvernbruk på Hitra

1974:180

Arne Vingen:

Lysvatnet. Ein fjellgard i Åfjord

1974:187

Arnfinn Aune:

Sauehald og slakting på Hitra

1974:191

Eilert Bjørkvik:

Da lagrettemennene dømte. En tyverisak fra Hemne i 1802

1974:198

Fosen historielag:

Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1974:201

 

1975

 

Per Hvamstad:

Gards. og slektsmuseer – viktige brikker i lokalt kulturarbeid

1975:7

Nils Hallan:

På spor etter to gløymde folkeviser i Åfjorden

1975:17

Arnfinn Skogen:

Østråtteika – Fosens eldste innvåner

1975:37

Per Vingsand:

Songkor i Osen

1975:53

Astrid Marit Bjørkvik:

Jordeiere på Ørlandet

1975:62

Berit Østberg:

Fra husmannstida på Storfosna. Dagligliv først på 1900-tallet

1975:71

Arne Stene:

Sjøormsyner ved Hitra og Frøya

1975:79

Eilert Bjørkvik:

Gamle bilete. Jubileet på Reins kloster i 1904

1975:82

Kåre Bjørkøy:

Åfjordsbåten. Nemningsbruken

1975:85

Hans Sundland:

Femten mann og ei kvinne. En høst som ”nothund”

1975:103

Arnfinn Aune:

Frå børtre til vassverk på Sandstad

1975:109

Kolbjørn Aune:

Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjord

1975:115

Marit Øien:

Gravøl på Holla før og no

1975:125

Magnhild Totland:

Kirkegangskoner i Hemne

1975:133

Inge Rian:

Ven skole i Snillfjorden

1975:136

Markus D. Wessel:

John Størset. Lærer i Hemne – nybygger på Stillehavskysten

1975:141

Fosen historielag:

Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1975:155

 

1976

 

Berit Østberg:

Fosninger forteller om kostholdet

1976:7

Magnhild Jakobsen:

Bestemor minnes gamle juleskikker i Hemne

1976:11

Nils Moen:

Attåtfor fra sjøen

1976:23

Astrid M. Bjørkvik:

Laksvorper i Agdenes

1976:27

Markus D. Wessel:

Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra

1976:53

Eilert Bjørkvik:

Gamle bilete. Råkvåg i 1880-åra

1976:61

Ottar Solbue:

Korsang på Ørlandet

1976:65

Eilert Bjørkvik:

Haltens vise

1976:83

Nils Hallan:

To stadnamn. Austrått og Halten

1976:93

Bernhard Nålsund:

Aron Andreassen. En husmann i Åfjorden

1976:99

Fredrik Gaustad:

Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein

1976:105

Inge Rian:

Posttradisjon fra Fosen

1976:111

Arnfinn Aune:

Tresko på Hitra

1976:115

Eilert Bjørkvik:

En skatteaksjon fra 1768

1976:121

Guri Lomundal:

Veving i Hemne

1976:129

Fosen historielag:

Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1976:132

 

1977

 

Ola Skauge:

Froan. Landskapsvernområde med fortid – og framtid?

1977:7

Arnfinn Aune:

Hitterværingane og feitsilda

1977:17

Svein Bertil Sæther:

Om fiskeria i Fosen i 1760-åra

1977:29

Berit Østberg:

Kvinner ved kysten. Innsamling av minner sommeren 1976

1977:35

Audun Dybdahl:

Nils W. Aasen – rissværing med futt

1977:43

Eilert Bjørkvik:

Fire haugianerbrev fra Fosen

1977:61

Bjørn Anders Hofset:

Markadrift på Hofsetgardene i Hemne

1977:73

Kolbjørn Aune:

Gamle bilete. Flaum i Søo 1909

1977:91

Inge Rian:

Munkdalen og Hernes – to stadnamn i Kvenvær

1977:93

Bernhard Nålsund:

Varg-Ola

1977:95

Oddmunn Farbregd:

Ein gamal gard kalla Nygarden – på Grøtan i Hemne

1977:99

Kolbjørn Aune:

Meir åkervekking

1977:103

Inge Rian:

Han per Nestun og’n Arn Olastun. Om person-namn i Ytre Snillfjord

1977:105

Johan G. Foss:

Kulokk og geitelokk fra Åfjorden

1977:108

Astrid Nesheim:

”En splinter ny og morsom vise”. Setervisa fra Åfjorden

1977:109

Fosen historielag:

medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1977:115

 

1978

 

Svein Bertil Sæther:

Sørsætra fram mot utskiftinga

1978:7

Oddmunn Farbregd:

Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord

1978:31

Berit Østberg:

Leik på Frøya før og nå

1978:43

Oddmund Hagen:

Streiftog i stadnamn på Hitra

1978:61

Hans Nicolai Rønne:

Forlis på Stjørnfjorden i 1811

1978:78

Kolbjørn Aune:

Gamle gjenstandar. Kornharpe frå Hemne

1978:79

Inge Rian:

”I to dåggå me mjælk å rømme”. Om brøllops- og gravølbeing i Ytre Snillfjord

1978:81

Astrid Nesheim:

Eit eventyr frå Åfjorden

1978:84

Astrid Marit Bjørkvik:

Nedre Ingdalen og striden om sagbruket der på 1600-tallet

1978:85

Trygve Ræder:

Profilar av tre Rissa-lærarar. Ole Søraas. Anders Bjørgan. Anders Halten

1978:95

Knut Hellandsjø:

Røstkvervet ungdomslag. Årsaker til dannelsen i 1895

1978:109

Gerd Tranø:

Okkupasjonsår på Garten (1940-1945)

1978:121

Astrid Nesheim:

Ørnerovet i Skansen i Åfjorden

1978:133

Liv Husby:

Julebesøk på Hitra i 1876

1978:141

S. Stafne:

Jordbruk i Fosen på 1800-talet. Ein rapport frå fylkesagronomen

1978:145

Markus D. Wessel:

Fra Vinjeøra til Vesterålen. En sildekspedisjon i 1885

1978:151

Eilert Bjørkvik:

Ei skallbok fra Frøya

1978:157

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1978:162

 

1979

 

Kalle Sognnes:

Steinalderens bergkunst på Fosenhalvøya

1979:7

Kristoffer Kruken:

Personnamn i Bjørnør frå 1500 til 1925

1979:25

Bernhard Nålsund:

Ulv og bjørn i Fosen fogderi 1738-1770

1979:63

August Slette:

Jakt- og fangstminner fra Markabygda i Stjørna

1979:70

Anders Halten:

Fortellingar om bjørn og varg

1979:73

Eilert Bjørkvik:

”At opmuntre den borgerlige flid”. Fosninger som fikk belønning av Landhusholdningsselskabet

1979:79

Lars Kåre Hunnes:

Michael Hansen Stub. Sokneprest til Stadsbygd 1720-1758

1979:85

Eilert Bjørkvik:

Prestetanker om jordbruk i 1753. Et manuskript etter Michael Stub

1979:88

Hallgerd Aune og Magnhild Totland:

Kjerkgangand kle. Kvinnedrakt frå Hemne i 1880-åra

1979:95

Astrid Nesheim:

Bøvergjel og lusgras. Gamle råder fra Åfjord

1979:103

Eilert Bjørkvik:

Haltens vise en gang til

1979:105

Ottar Solbue:

Pelkus. Fangen som ga namn til ein stein

1979:109

Sverre Utseth:

Omgangsskolelærer Lars Johnsen Strand

1979:111

Peter P. Kimo:

Isak Kimoe. Kjemiker, kunstmaler og bygdehistoriker

1979:120

Olav Sørensen:

Gamle bilete. ”Lina” av Hemnskjel

1979:126

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1979:127

 

1980

 

Hans P. Hosar:

Herre og tenar på Jens Bjelkes gods i Fosen på 1600-talet

1980:7

Kalle Sognnes:

Arkeologiske undersøkelser på Klakken i Bjugn

1980:51

 

Tre segner frå sjøbygdene

1980:56

Birger Steiro:

Gamle ørlandsprester

1980:57

Jon Godal:

Barking av segl

1980:65

Nils Moen:

Klippfisk i Bjørnør

1980:73

Astrid Nesheim:

Jul i gamle dagers Åfjord

1980:79

Petter Foss:

Stadsbygd Songlag. Glimt fra korsangen i bygda gjennom 10 år

1980:83

Einride Einarson:

Petter Vassaune. En bygdespellmann fra Stjørna

1980:91

Kristoffer Kruken:

Namnet Odin på Trøndelagskysten

1980:95

Kolbjørn Aune:

Eit bortkomme gardsnamn i Hemne

105

Inge Rian:

Bakken, Brekstad og Berg – stadnamn i eit flatt landskap

1980:113

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1980:117

 

1981

 

Petter Søholt:

Fosen og handelen i høgmellomalderen

1981:7

Sverre Utseth:

På reise i Fosen kring 1730. Gjestgiverier og skysskaffere

1981:17

Birger Steiro:

Glimt fra bispevisitaser i Ørland prestegjeld 1749-1833

1981:29

Isak Kimoe:

Fra kristenlivet i Skaugdalen sist på 1800-tallet

1981:33

Bjarne J. M. Selnes:

Ungdomslaget ”Nybrott” i Stjørna

1981:41

Kolbjørn Aune:

Tråvkjøring på Rovatnet i 1909

1981:49

Lars Kåre Hunnes:

Barselgildet på Austrått i 1621

1981:51

Lars og Karoline Kvalvær:

Begravelsesskikker på Frøya

1981:59

Inge Rian:

Husmann – fiskarbonde – jordeigar. Fra Ørlandet på 1700-tallet

1981:71

Kolbjørn Aune:

Spedalsk sykdom og levekår i Bjørnør og Åfjord. Rapport fra ei legereise i 1858

1981:81

Bjarne J. M. Selnes:

Fotografering på Selnes i Stjørna ved århundreskiftet

1981:85

Kolbjørn Aune:

Samar i Hemne

1981:95

Jan Even Lian:

I gammeldaggo (når strofo om søll og goll og bein)

1981:97

Julius Lillebakk:

Sild i sjøen – trekkspell i natta. Miljøskildring frå Bjugnfjorden

1981:99

Inge Rian:

Kongensvoll skole i Snillfjord – utkant i 100 år

1981:103

Eilert Bjørkvik:

Innholdsliste for Årbok for Fosen 1972-1981(11-20)

1981:107

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1981:117

 

1982

 

Inge Rian:

Gardshistorie og gardshistorie. Noen refleksjoner underveis

1982:7

Øyvind Fenne:

Forstmenn mot rydningsfolk. Frå soga om rydningsplassane i Bjørnør og Åfjord statsallmenning

1982:11

Henrik Sødal:

Hemnværingar i Kongens livgarde rundt 1870

1982:23

Svein Bertil Sæther:

Skolestellet på Frøya og Hitra på 1700-tallet

1982:27

Ida Bull:

Vallersund. Et handels- og gjestgiversted i Fosen

1982:43

Dag Ågren:

Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn

1982:55

Reidar Holden:

Dungong og dunrensing på Tarva

1982:87

Julianne Lernes og Magnhild Totland:

Ordtak fra Hemne og Snillfjord

1982:99

Kristoffer Kruken:

Tørkvislan – det gamle namnet på Storvatnet

V111

Ottar Solbue:

Skurdonn og tresking på Ørlandet

1982:123

Julius Lillebakk:

Krigsminne frå Ørlandet

1982:128

Inge Rian:

Bøffelen, Katta og Skipsbåten – ørlandske kunamn fra 1700-tallet

1982:129

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1982:141

 

1983

 

Åse Aastum og elever ved Vågan skole:

Skolegang og oppvekst i Åstfjorden først på 1900-tallet

1983:7

Kristoffer Kruken:

Sagnet om Hifjellstaupet

1983:29

M. K. Strand:

En bjørneskytter fra Agdenes

1983:49

Kristine Solli:

Folkeminner fra Rissa

1983:53

Astrid Nesheim:

Å skjerra stekkel

1983:59

Lars Kvalvær:

På gammel tomti

1983:61

Arne Danielsen:

Skreitennerleiken

1983:69

Johanne Sognnæs:

Rorbuer i Halten

1983:71

Kolbjørn Aune:

Håkjerringfiske i Hemnfjorden

1983:81

Kolbjørn Aune:

Auksjonsplakat frå Hemne

1983:86

Magnhild Totland og Magnhild Jakobsen:

Slaktardag. Heimeslakting av småfe i Hemne

1983:87

Berit Østberg:

På Sandvass-setra i Osen i 1920-åra. Menny Sørgjerd forteller

1983:93

Johanne Nyrø:

Gjøm sessa

1983:96

Magnhild Nesheim:

Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Stordalselva i Åfjord

1983:97

Solveig Stølan:

Stedsnavn i Vuttudalen

1983:109

Arne Danielsen:

Skredder ble vitenskapsmann. Isak Undås 1890-1974

1983:123

Inge Rian:

Fra Ørland prestegjeld i 1660-åra.Svar på Titus Bülches ”postulata”

1983:145

Halvor Aaby:

Holch-godset  i Bjørnør

1983:157

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1983:151

 

1984

 

Eilert Bjørkvik:

Vallersund hospital

1984:7

Vidar Bakken:

Framveksten av høyre- og venstreforeninger på Ørlandet

1984:29

Bjørg S. Olden:

Presteslekten Herdal i Åfjord

1984:37

Kolbjørn Aune:

Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra

1984:43

Kolbjørn Aune:

Smedgurigras. Eit lokalt plantenamn i Vuttudalen

1984:47

Inge Rian:

Fra Bjørnør og Åfjord prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata”

1984:49

Magnhild Totland og Magnhild Jakobsen:

Gamle matretter fra Hemne

1984:57

Ottar Solbue:

Hovde husmorskole 60 år. 1923-1983

1984:63

Berit Østberg:

Julegjest hos tippoldemor i 1884

1984:75

Atle Grimstad:

Sommerfjøset

1984:81

Stein Olav Dybfest:

Ekspedisjonen på Stranda i Bjugn

1984:89

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1984:97

 

1985

 

Jon Suul:

Noen fugleobservasjoner fra Fosen

1985:7

Anders Halten:

Aprildagane 1940 i Rissa

1985:17

Jan Even Lian:

Ein bytur frå Røstkvervet i april 1940

1985:29

Inge Rian:

Fra Stadsbygd og Hitra prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata”

1985:37

Åse Aastum:

Fedorasåpe og einlaug. Om hårvask og annen vask

1985:45

Kolbjørn Aune:

Dei spedalske i Brandsfjorden. Ein rapport frå 1853

1985:51

Jan Even Lian:

Det gamle notlaget

1985:55

Bjørn Aksdal:

En samling folketoner fra Bjørnør, nedskrevet av Mathias A. Lothe

1985:61

Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland:

Bansonga frå Hemne

1985:85

Kolbjørn Aune:

Eit himmelbrev frå Åstfjorden

1985:95

Solveig Stølan:

Stedsnavn rundt Vuttudalssetra

1985:101

Lars Kåre Hunnes:

Fogder i Fosen. Et biografisk oversyn

1985:115

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1985:128

 

1986

 

Kalle Sognnes:

Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland

1986:7

Kolbjørn Aune:

”Skulle du ha en bit til overs …” Brev til ein gard i okkupasjonsåra

1986:19

Åse Aastum:

Sykepleie i mellomkrigstida. Sykepleier Maren Aastum forteller

1986:29

Eivind Bremnes:

Visedikting i Roan 1830-1930

1986:37

Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland:

Senger og sengeklær i Hemne

1986:63

Per Ole Sollie:

”Fosenske” kompani 1661. Utskrevne soldater

1986:69

Johan G. Foss:

Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60

1986:77

Eilert Bjørkvik:

Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål

1986:89

Bodil Knudsen og Kari-Anne Pedersen:

Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden

1986:97

Leidulf Hafsmo:

Den gamle dame på Uttian og hennes svigersønn. Margareta Riber og Anders Falster

1986:107

Arne Heggvik og Ellen Tevasvold Myrenget:

”Gammelskulin” i Åstfjorden. Ole Hansen Oddebug (1808-1882)

1986:115

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1986:120

 

1987

 

Sturla Leth-Olsen:

Mølnargården. Fra gård til bygdatun

1987:7

Svein Bertil Sæther:

Varebyte og handel. Om omsetting av fisk og fiskevarer frå Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra

1987:39

Solveig Stølan:

Barkebrød. En analyse av almebark i flatbrød

1987:47

Idar Aune:

Fosens Blad. Litt om bladet og dets historie

1987:59

Åse Aastum:

Kråkrø og kalde fingra. Om fisketørking på berga i Snillfjord

1987:69

Eilert Bjørkvik:

Fastboende samer i Stjørna

1987:99

Leidulf Hafsmo:

Tre små tamburer og en litt større fra Snillfjorden

1987:105

Elin Jacobsen:

En borgerkrigssoldat fra Bjørnør

1987:113

Inge Rian:

Husdyrstell rundt år 1800

1987:121

Jan Even Lian:

Kiperstikallen – en røstøying utafor Asplan

1987:129

Eilert Bjørkvik:

Skaller i Halten. Ei oppskrift etter Ole H. Vaabenø

1987:139

Oddmund Hagen:

Fredskampen. Ein ”landskamp” på Hemnskjela i 1945

1987:149

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1987:154

 

1988

 

Johanna Fjeldvær:

Minner fra Mastad

1988:7

Erling Hellandsjø:

Seiljakt ”Vega” av Hemne. Fartøyets historie fra vogge til grav (1891-1972)

1988:21

Holger Grønning:

Petter Jensen Brødreskift. En lokal ”Petter Smart”

1988:29

Ludvig Nordbotten:

Byggeskikk i Agdenes. Registrering av faste kulturminner 1985-86

1988:35

Bernhard Nålsund:

Marit Davidsdatter. En tapper kvinne fra Åfjord

1988:51

Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland:

Kjerringråd fra Hemne

1988:55

Kristoffer Kruken:

”Gunstige herrer” og ”fattige undersåtter”. Suplikkane frå Fosen 1632

1988:63

Ola Stemshaug:

Finn-namna i Hemnetraktene

1988:85

Albert Kvikne:

Krigsforlis i Trondheimsleia. To båter minesprengt ved Terningen fyr

1988:95

Sigurd Brattgjerd:

Kirkestriden i Osen 1833-1838

1988:101

Nelly Balteskard:

Gammellæraren min. Jakob Martin Lund (1866-1935)

1988:119

Magnhild Nesheim:

Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord

1988:125

Fosen historielag

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1988:139

 

1989

 

Martin Lamvik:

Skuledirektør på synfaring i 1860-åra

1989:7

Kolbjørn Aune:

Skrømtet på Vassvollan – eller ”bankeånderne i Hevne”

1989:19

Kristoffer Kruken:

Skjellevatnet og Skjerivatnet

1989:25

Anders Halten:

No kjem dampen. Små minne frå Byfjorden

1989:31

Eilert Bjørkvik:

Samer i Agdenes på 1700-tallet. En tyverisak forteller

1989:43

Leidulf Hafsmo:

Holsteinkaran fra Hemne

1989:51

Eilert Bjørkvik:

Et glassmaleri fra Bjugn kirke

1989:59

Johan Schei:

Skei mølle på Stadsbygda

1989:65

Svein Henrik Pedersen:

Rissa kirke 100 år. Ny kirke med lange røtter

1989:75

Bernhard Nålsund:

Varg-Ola nok en gang

1989:91

Vidar Bakken:

Leselag og bibliotek på Ørlandet på 1800-tallet

1989:97

Erling Hellandsjø:

Naz-Perwer. Egypteren som forliste ved Hemnskjela i 1929

1989:105

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner. Støtteannonser

1989:116

 

1990

 

Arnfinn Aune:

Fosentonane. Natur, folkeliv og ferdsel

1990:7

Brynjulv Gjerdåker:

Foredling og frakt på Nord-Norge. Med hitterværingar på ”slofart” og sildeverking i åra 1930-1960

1990:13

Oddmund Hagen:

”Uredd” gjennom 80 år. Redningsforeninga på Hemnskjela jubilerer

1990:33

Jenny Moan Rømma:

Strisekkens mangfoldige historie

1990:45

Erling Hellandsjø:

Fra Fron til Hemne

1990:49

Sigurd Brattgjerd:

Henrik Molin. En svensk ”asylsøker” i Osen

1990:55

Magnhild Nesheim:

Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord

1990:65

Leidulf Hafsmo:

”En liden Bæche saug…”. Tannvik-saga, en av mange sager i Snillfjord

1990:81

Fredrik Strøm:

Engelskmann jakter i Hemne. Hjortejakt i Osmarka i 1890-åra

1990:89

Jan Erik Vold:

Skisport i Hemne i 1920-åra

1990:99

Tollef Kåsen Schei:

Ballongferden over Stadsbygd i 1891

1990:103

Fredrik Strøm:

Historien om Røslers seilfly anno 1936

1990:107

Einar Stoud Platou:

Levekår i Ytre Fosen i 1905

1990:111

Eilert Bjørkvik:

”…kloge Mænd og Qvinder…” – En kvaksalver på Ørlandet i 1870

1990:127

Sturla Leth-Olsen:

Den gamle kirkegården på Nes

1990:137

Kolbjørn Aune:

Tiendbursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne

1990:141

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1990:144

 

1991

 

Eilert Bjørkvik:

”fiat med schriveren” – sorenskriverembetet 400 år

1991:7

Kristian Pettersen:

På sporet etter de første fosninger

1991:27

Torunn Herje:

Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder

1991:29

Arnfinn Aune:

Storlygaren. Ein mann av reisande slekt

1991:39

Egil Aune:

”Ta i og dra!” – Fra Sørfjord meieri før motoren

1991:43

Christian Finseth:

Minner fra Halten og Froan

1991:49

Eivind Bremnes:

Anton Jakobsen (1831-1913) – ”Lege for le’ og bein”

1991:57

Eivind Bremnes:

Gammel bryllupsinnbydelse fra Storfosna

1991:60

Gerd Moe:

Iver målar. Tylldøl og rosemaler i Hemne

1991:61

Lars Nesmo:

To tussehistorier fra Osen

1991:66

Mathias A. Lothe:

Sol og stjerner i tidsrekninga. Ei oppskrift frå Roan

1991:67

Mathias A. Lothe:

Barking av huder

1991:70

Arnold Dalen:

Steglen – ein eksklusiv hitterværing

1991:71

Ola Grefstad:

Ei kiste frå Søvassdalen

1991:73

Leidulf Hafsmo:

”Brudeferden i Hemne”. Brudebåten som forliste ved Stokkaunet

1991:77

Astrid Nesheim:

Melmat fra Åfjord

1991:91

Hemne bygdemuseum:

Gamle matrettar frå Hemne

1991:99

Jan Even Lian:

Med englar og loffarar over Hemnskogen. Ein skyssgut minnest

1991:105

Leidulf Hafsmo:

Bortkomne gårder i Hemne

1991:113

Leidulf Hafsmo:

En sigd som glapp. Om å fri seg fra militærtjeneste

1991:116

Svein Bertil Sæther:

Namnet Kvennværet

1991:117

Eilert Bjørkvik:

Tre merkelige brikker fra Hitra

1991:122

Magnus Hopen:

Løkhaug batteri i Agdenes. Et krigsminne

1991:123

Eilert Bjørkvik:

Innholdsliste for Årbok for Fosen 1982-1991 (21-30)

1991:129

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1991:140

 

1992

 

Åse Aastum:

Olav Elven og krabbefabrikken på Hemnskjela

1992:7

Turi Merethe Sørensen:

Arbeid ved Bjugn Fabrikker i mellomkrigstida. Marie Groven forteller

1992:21

Kristian Schanke:

”De ska få sova te vinteren”. Sildfiske i Vinjefjorden

1992:31

Erling Hellandsjø:

Smøring av seil

1992:35

Kolbjørn Aune:

Blekksprut i Hemnfjorden

1992:39

Johan A. Dybdahl:

Båtsetting

1992:43

Erling Hellandsjø:

Selma og Morild. Vedfrakterne som forliste utenfor Agdenes i 1942

1992:447

Arnfinn Aune:

Hitterværingar i ver og vind

1992:53

Ottar Solbue:

Julefeiring på Ørlandet

1992:63

Eilert Bjørkvik:

Lensherre på visitas 1639

1992:67

Leidulf Hafsmo:

Fantegutten. Hvem var han?

1992:73

Fredrik Strøm:

Engelskmenn på bjørnejakt i Hemne og Snillfjord

1992:83

Leidulf Hafsmo:

Hest-Elias

1992:101

Dan Ågren:

Aksel Adserø – bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida

1992:109

Oddmund Hagen:

I lys av ettertanken. Lærar Jon Rimereit til minne

1992:121

Christen Pram:

Fra Fosen fogderi i 1804

1992:127

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer.

1992:143

 

1993

 

Gudny Mjøen:

Ha du sjett bøgda?

1993:7

Kirsti Jordet:

Minner langs Nordelva og Holvasselva i Stjørna

1993:11

Kalle Sognnes:

Handelsstedene og gjestgiveriene på Valan ved Dolmøya

1993: 1993:21

Kolbjørn Aune:

Hanen som likfinnar. Tidfesta eksempel frå Hemne og Hitra

1993:39

Leidulf Hafsmo:

”Den runde ball i Hemnes gap…” En visestubb og et forlis i 1840

1993:45

Erling Hellandsjø:

Kollsegling i Røstkvervet. Et 90-årsminne

1993:49

Astrid Frønes:

Dystert krigsminne fra Åfjord prestegård

1993:53

Eilert Bjørkvik:

Tordenskjolds soldater fra Stadsbygd og Leksvik prestegjeld

1993:59

Fredrik Strøm:

Hjortejakt på Hitra i 1870-åra. Lord Walsingham forteller

1993:63

Erik Moxnes:

Valsøya i Bjugn

1993:83

Per Ole Sollie:

Stokksund kirke – den ”ellevte” Y-kirke?

1993:95

Leidulf Hafsmo:

Fra Catharinakyrkan i Stockholm til St. Margareta kirke i Hemne. Eleonora Charlotta Løfstedts faderlige opphav

1993:101

Erling Hellandsjø:

Oliver A. Rosto. Norskamerikaner og flypioner fra Røstøya

1993:111

Ole Kjørsvik Ledahl:

Tråvkjøring på Hitra

1993:121

Randi Børø Vorpvik:

Sydamer i Råkvåg i første halvdel av 1900-tallet

1993:123

Eiliv Lillebakk Yttertun:

Øverbygden Træskelag 1907-1974

1993:131

Arnfinn Aune:

Ordtak frå Hitra

1993:151

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1993:163

 

1994

 

Kjell Ivar Berger:

St. Olav i irsk kirkeliv – med linjer til Dolm kirke

1994:7

Ola Grefstad:

Alterkalken i Hallaren kirke på Frøya

1994:25

Terje Bratberg:

Austråtts eiere fra vikingtiden til 1719

1994:33

Nils Parelius:

Magerøya. Gjestgiveri og handelssted gjennom 6 slektsledd

1994:49

Per Ole Sollie:

Winter-kanna

1994:57

Fredrik Strøm:

Admiral jakter hjort på Hitra. Sir William Kennedy forteller

1994:65

Reidulv Jenssen:

To godseiere på Austrått. En heldig og en uheldig

1994:75

Kolbjørn Aune:

Futvisa. Ei folkevise frå Hitra

1994:79

Kirsti Jordet:

Kulturminner ved Holvatnet

1994:89

Erling Hellandsjø:

Skandalen på Agdenes festning. Et 80-årsminne

1994:101

Katrine Grande:

Helsearbeid i Åfjord. Åfjord Helselags historie gjennom 80 år

1994:105

Sigrun Sunde:

Jens Sunde. Foregangsmann på Sundlandet

1994:113

May Synnøve Bjørkaas:

En lærerik vinter i Hemne. Dagbok fra 1913-14 etter lærer Johan Bjørkaas

1994:119

Roy Morkemo:

Dokterkjerringa som ble utvist fra Åfjorden

1994:131

Erling Hellandsjø:

Skived fra Hemnebygdene. Produksjon og omsetning

1994:135

Magnhild Nesheim:

Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord

1994:155

Ottar Solbue:

Losje Yrjar

1994:165

Eilert Bjørkvik:

Fosen i 1803. Utskiftningslov på høring

1994:171

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1994:190

 

1995

 

Tor Erik Jenstad:

Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn

1995:7

Inge Aarseth:

Hvordan var det på Frøya før siste istid?

1995:17

Per Ole Sollie:

Ørlending hos sjørøvere

1995:29

Astrid Nesheim:

Vårknipe på Dolm i 1893. Utdrag fra presten Nils Kristian Jørstads dagbok

1995:33

Fredrik Strøm:

”Kystekspressen” Trondheim- Kristiansund. De første år med dampskipet ”Statsraad Riddervold”. Utdrag fra Dyre Halses ”Livserindringer”

1995:35

Roy Morkemo:

Tragisk seilas på Frohavet

1995:53

Erling Hellandsjø:

Skjellgraving på Trøndelagskysten

1995:59

Johan Solem:

Jegere og kjempekarer i Lensvika

1995:71

Fredrik Strøm:

Hjortejakt på Strøm i 1881

1995:77

Kolbjørn Aune:

Sokning med hane. Eit eksempel frå Fjellværsøya

1995:85

Ingar Lium:

Skuespilleren Johan Norlund (1894-1969)

1995:87

Astrid Dahlsveen:

Hannah og Hans Ryggen. Ørlendinger og verdensborgere

1995:95

Rigmor Aastum:

Tyskere på loftet

1995:105

Leif-Johan Igeltorp:

Jørgen Tysbotn (1880-1955)

1995:115

Svein Bertil Sæther:

Guri Kunna – ein segnsyklus frå Trøndelagskysten

1995:123

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1995:137

 

1996

 

Kåre Rokoengen og Marek E. Jasinski:

Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord

1996:7

Johan G. Foss:

Jordbrukskulturen på Frøya i gammalnorsk tid

1996:25

Nils Mårvik:

Barndomsminner fra Osen

1996:41

Inger Marie Hovde m.fl.:

Helsestell på Ørlandet. Redigert av Morten Haugen

1996:49

Leif-Johan Igeltorp:

Bronseøks fra Fevåg

1996:65

Leidulf Hafsmo:

Kvinneskjebner i Hemne

1996:67

Idar Aune:

Skøyta ”Sylvia” på mislykket krigstokt

1996:69

Karin Alstad:

Oløkko fer både her og der. Et dikt fra omgangsskolens tid i Snillfjord

1996:77

Bjørg Berg:

Med trønderdialekt som håndvåpen. En selvbiografisk skisse

1996:81

Birger Steiro:

Johan Bojer og Trollfjordslaget

1996:89

Johan Vandbakk:

Berggruva i Skaugdalen

1996:97

Arnfinn Aune:

Biletspråk og kallsmål på Trøndelagskysten

1996:113

Svein Bertil Sæther:

Fra Orkdalsøra til Sula i 1818

1996:123

Erling Hellandsjø:

Fortøyningsringer og ringmerker

1996:127

Kolbjørn Aune:

Gardsnamnet Haukvika i Hemne

1996:135

Reidulv Jenssen:

Vindmølla på Vik

1996:137

Fosen historielag:

Lover. Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1996:140

 

1997

 

Asmund Lien:

Fra Haukmyra til Saxo Grammaticus. Kvikkski-sagn fra Fosen

1997:7

Arnfinn Aune:

Biletspråk frå husdyrhaldet

1997:25

Thomas Tøndel / Johan Solem:

Bjørnejakt i Lensvika i 1850

1997:33

Njål Sødal:

Slikt kan også skje, men sjelden. To fisketurer i Strengen

1997:39

Arnfinn Melbye:

Stjørnværinger på laksfiske i Gaula

1997:43

John Slørdahl:

En arbeidsmann i Guds rikes vingård. John Slørdahl (1874-1935)

1997:49

Ole Flagstad:

Arbeid og atter arbeid. Fra dagliglivet på et lite gårdsbruk 1932-1972

1997:83

Albert Kvikne:

Tobakksdyrking i Hemne

1997:97

Johan Haugen:

Sang om Hasselvika

1997:99

Ottar Solbue:

Ørland bygdeungdomslag

1997:101

Inge Hegvik:

Hvor ble det av skoleskipet Tordenskiold?

1997:105

Leidulf Hafsmo:

Fosninger på Københavns red i 1801

1997:111

Idar Aune:

Aunøya sjøflystasjon

1997:115

Erik Hagen:

Båtekspedisjonen på Tarva

1997:125

Jan Erik Vold:

Glimt fra Øra på 50-tallet

1997:129

Morten Haugen:

Barnebokforfatteren Anka Borch

1997:135

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1997:157

 

1998

 

Merete Moe Henriksen:

”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord

1998:7

Fredrik Strøm:

Hvalkokeriet ”Pioner”

1998:29

Einar Moe:

John Larsen Moe (1848-1907). Hvem var han?

1998:39

Kristine Stabell:

Minner fra min barndom på Storfosen. Med innledning av Morten Haugen

1998:45

Kolbjørn Aune:

Til vern mot boktjuvar. Rim og formlar i gamle bøker

1998:69

John Aalid:

Husmannskår i Snillfjord

1998:71

Erling Hellandsjø:

Uttrøndelagens Gjensidige Fartøyassuranseforening

1998:73

Albert Kvikne:

Maxa Moritz. Et tysk forsvarsanlegg i Hemne

1998:89

Johan Vandbakk:

Da ei bygd ble til. Om bureisninga på Aursjømyra mellom Verran og Rissa

1998:95

Hans Borgfjord:

Lyng- og jordbrann i Vallersund. Et hundreårsminne

1998:111

Inge Hegvik:

Skoleskipet ”Tordenskiold” og dets endelikt

1998:113

Birger Steiro:

Et barnemord i Stjørna. Sagnet om Siri Pedersdatter og det kildene kan fortelle

1998:119

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1998:132

 

1999

 

Svein Henrik Pedersen

Kirkebyggingen i Ørland prestegjeld på 1850-tallet

1999:7

Birger Steiro:

”Der fauk gymnase te Bjugn”. Plasseringsstriden om Fosen gymnas i 1960-årene

1999:35

Sigurd Schjelland:

Kvalfangere fra Hemne

1999:45

Inge Hegvik:

Aprildagene 1940. Opplevd av en tolvåring fra Ørlandet

1999:51

Leidulf Hafsmo:

Knut dyreskytte og hans ”rør”. Tidlig bruk av ildvåpen til jakt i Fosen

1999:77

Magnus Hopen:

Skogsdrift i Espemarka i Agdenes 1880-1883

1999:91

Ingolf Dahl:

Husmannskår på Stokkøya

1999:99

Morten Haugen:

Sparebankhistorie og bankbøker i Fosen

1999:109

Fredrik Strøm:

”Hjorten” på visitt i kronhjortens rike

1999:139

Eivind Bremnes:

Jonetta-visa. Skillingsvise med tilknyting til Roan

1999:143

Vidar Bakken:

Gjølgalia. Sagbruk og overnattingssted

1999:149

Einar Moe:

Dagbøkene fra Mo i Hemne

1999:155

Eilert Bjørkvik:

Nabodrapet på Leksa i 1767

1999:161

Kolbjørn Aune:

Kapellskaget. Eit minne om gudshus eller hestebeite?

1999:171

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

1999:183

 

2000

 

Fredrik Strøm:

Vel blåst karer! Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen

2000:7

Geir Grønnesby:

Langhus fra eldre jernalder på Hovde

2000:41

Einar Normann:

Vinnan. Ei namnesegn frå Åfjord

2000:53

Kolbjørn Aune:

Ålføret eller Årføret. Eit gammalt ferdselsnamn i Hemne

2000:55

Morten Haugen:

Veinavn i Ørland. Første del

2000:61

Arnfinn Aune:

Ordbilete frå husdyrmiljø

2000:79

Erling Hellandsjø:

Fire husmannsplasser i Røstkvervet

2000:89

Anders Halten:

Bøkkerindustri og tynnehandel i Rissa

2000:95

Steinar Andersen:

Lekterbygging i Brattåa

2000:105

Arvid Bonvik:

Tysker mot tysker. Et sekstiårsminne fra Trondheimsfjorden

2000:109

Albert Kvikne:

Tyskhytta på Kjørsefjellet

2000:125

Hans Borgfjord:

Fra Fosen til Fyresdal. Ei eventyrlig reise våren 1945

2000:133

Astrid Dahlsveen:

På sporet etter Ove Bjelke i Italia

2000:137

Leidulf Hafsmo:

Kaptein Lossius. Hemnes første ordfører

2000:141

Vidar Bakken:

Lofotmaleren på Ørlandet. Ole Juul (1852-1927)

2000:161

Ellen Myrenget:

Songen om Snillfjord

2000:173

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

2000:175

 

2001

 

Bente Lavold:

Alterskapet i Bjugn kirke. Kilde til katolsk og luthersk tro og praksis

2001:7

Leidulf Hafsmo:

Fosninger under svenske faner

2001:27

Morten Haugen:

Veinavn i Ørland. Andre del

2001:33

Kolbjørn Aune:

Kulturlandskap og namneskifte. To holmar i Hemnfjorden

2001:57

Bjarne J. M. Selnes:

Bjørnejakt i Stjørna 1883

2001:61

Ola J. Schei:

Kvidalsraset

2001:73

Lars Kvalvær:

Kjemeister og bryllupsbønn

2001:81

Anne Grete Sandstad:

Den mangfoldige matteveven og fiskegarnsmatter fra Fosen

2001:85

Lars Kvalvær:

Omstreifere på Frøya

2001:101

Erling Hellandsjø:

Vingvågen hvalstasjon (1918-1925)

2001:107

Kolbjørn Aune:

Spjøto, Spjøtvollan og Spjøtet, kva tyder Spjøt- i stadnamn

2001:117

Håkon Andersen og Terje T. V. Bratberg:

Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet

2001:123

Eilert Bjørkvik:

Innholdsliste for Årbok for Fosen 1992-2001 (31-40)

2001:169

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

2001:179

 

2002

 

Jostein Molde:

Utvandringen fra Fosen

2002:7

Birger Steiro:

Fyrstasjoner i Fosen. Del 1 Frøya

2002:25

Erling Hellandsjø:

Røstkvervet. Et områdenavn i Hemne

2002:41

Morten Haugen:

Et skarpt og modig blikk på Åfjord. Åfjord Sparebanks 100-årsberetning

2002:43

Kolbjørn Aune:

Treskurd i Hemne

2002:49

Lars Kvalvær:

En julehandel

2002:61

Egil Aune:

Minner fra Holvatnet

2002:65

Kolbjørn Aune:

Røstkvervet og Røsta. Ei utfylling til Hellandsjøs artikkel

2002:67

Leidulf Hafsmo:

Fosensoldater på Tordenskiolds dekk

2002:71

Morten Mo:

Flyangrepet på Tirpitz påsken 1942

2002:75

Kolbjørn Brekstad:

Sogneprest til besvær. Vermund Hollekims krigsminner fra Ørlandet

2002:85

Trond Paulsen:

Alexander fra Friesland. Stamfaren til halve Stadsbygd

2002:101

Arnfinn Volden:

Størjefangst i Hemne og Snillfjord

2002:107

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

2002:119

 

2003

 

Johan Anton Wikander:

Solur eller kompassrose på Halten?

2003:7

Per Ole Sollie:

Kirkebygging i Fosen på 1600-tallet

2003:35

Øyvind Nordli:

Gardsdagbøker frå Fosen som fortel om fortidsklimaet

2003:47

Eilert Bjørkvik:

Ole Bergsaunes skrivebok. Legeråd og andre råd

2003:55

Leidulf Hafsmo:

Privatlærere i Hemne på 1700-tallet

2003:65

Morten Haugen:

Edvard Langsets folkeminneoppskrifter fra Ørland, Bjugn og Stjørna

2003:71

Ola Syrstad:

Ein storfamilie av fotografar

2003:97

Aud Mikkelsen Tretvik:

Tarva omkring 1900 – et lokalsamfunn i vekst

2003:107

Eli Johanne Ellingsve:

Om Stokksund og navn på andre beinveger

2003:121

Birger Steiro:

Fyrstasjoner i Fosen. Del 2 Hitra, Agdenes, Ørland og Rissa

2003:125

Fredrik Strøm:

Mineleggeren ”Frøya” i Stjørnfjorden

2003:139

Fredrik Strøm:

Torpedobåtene Laks og Skrei på Hitra 1939-1940

2003:143

Erling Hellandsjø:

Da ”Orkla” forliste i Buholmråsa

2003:147

H[erman]F[jeldberg]:

En sjølaksfisker forteller. Et intervju fra 1926

2003:153

Leidulf Hafsmo:

Hafsmo innkjøpslag (1921-1925)

2003:157

Arnfinn Volden:

Vollarabben revgard i Snillfjord

2003:161

Anne Grete Sandstad:

Åklær langs kysten

2003:173

Astrid Frønes:

Skoleminner fra Åfjord

2003:197

Kolbjørn Aune:

Spanskesykja i Fosen 1918-1919

2003:201

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

2003:209

 

2004

 

Eystein M Andersen

Interiør og inventar på Austrått. En vandring gjennom slottet på 1700-tallet

2004:7

Leidulf Hafsmo:

Telthuset på Kjørseøra

2004:63

Arnfinn Volden:

Futen. Skarpseileren som endte på museum

2004:69

Lars Kalvær:

”Frøyklippen” i Kyafalla. Et 80-årsminne

2004:73

Arnfinn Volden:

Drukningsulykke på Snillfjorden

2004:75

Erling Hellandsjø:

”Maraton” på Storkolla. Motorskipet som forliste ved Buholmråsa i 1971

2004:81

Birger Steiro:

Fyrstasjoner i Fosen. Del 3. Bjugn, Roan og Osen

2004:87

Ivar Moe:

Gjetergutt med brannsår. et barndomsminne fra Sophaugen i Hemne

2004:101

Kolbjørn Aune:

Evigheitsøl. Ein tørstedrikk fra apoteket

2004:107

Sturla Leth-Olsen:

Lusmaskinen hans doktor Sauer

2004:111

Kolbjørn Aune:

Angenetta og Havmannen. Ei dansk vise i Roan

2004:113

Ola J Schei:

Greiet og plogen. Nemninger fra Stadsbygda

2004:121

Kolbjørn Aune:

Våa. Eit gammalt plassnamn på Storfosna

2004:125

Astrid Dahlsveen:

Fra Trondheim til Vanvikan. 9. april 1940 sett med barneøyne

2004:129

Ivar Moe:

Full damp med ”Fjalir”. Et reiseminne fra 1942

2004:133

Agnar Merkesnes:

Norskamerikaneren Johan Sagdahl forteller

2004:137

Henrik Mathiesen:

Utvandring

2004:161

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

2004:163

 

2005

 

Kalle Sognnes:

Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår

2005:7

Johan Anton Wikander:

Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg?

2005:23

Audun Dybdahl:

Anna selv tredje fra Bjugn og Haaken Gulleson fra Hälsingland

2005:49

Øystein Ekroll:

Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur

2005:61

Ola Kai Ledang

Langspellet i Hemne

2005:73

Johan G Foss:

Stadnamna våre. Namnelaging og alder

2005:91

Eilert Bjørkvik:

Hals og ”Huvaset”. To glømte gårdsnavn i Stjørna

2005:111

Gerd Moe:

Gammel rosemaling på nytt

2005:119

Svein Bertil Sæther:

I Flatvika føre jul

2005:125

Ola Syrstad:

Namn og namneskikk i Hemne på 1800-talet

2005:135

Arnfinn Volden:

Storsnøvinteren 1880-81. Ras og ulykker

2005:141

Erling Hellandsjø:

Siste reis for magerøyjekta ”Alabama”

2005:155

Ola J Schei:

Blindtarmen på stueloftet

2005:163

Hilde Murvold:

Flystyrt ved Templet i 1940

2005:167

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

2005:175

 

2006

 

Einar Sørensen:

Momenter til Austråtts bygningshistorie

2006:7

Morten Haugen:

”En snartur over Fosenhalvøen”. Turistopplevelser i Trondhjem Turistforenings årbøker

2006:39

Leidulf Hafsmo:

Magerøya – navlen i Hemne skipreide?

2006:55

Bjørn Nilsen Gjevik:

Sara Kjerstina Flor – en innflytter til Hitra på 1700-tallet. Avstamming og etterkommere

2006:61

Eivind Engen:

”en tiøre for jobben”. Minner fra Kyrksæterøra i 1930-åra

2006:75

Kolbjørn Aune:

Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Hemne

2006:85

Arnfinn Volden:

Rosemaling i Hemne og Snillfjord i eldre tid

2006:89

Ola Syrstad:

Fedrift og fjøsstell i Fosen for 200 år sia

2006:107

Kolbjørn Aune:

”som et Rad af Gjødsellæs”. Eit tingsvitne på Ørlandet om sjøorm i 1838

2006:115

Øystein Andresen:

Staværingen og stormen. Et reiseminne fra 1939

2006:121

Kolbjørn Aune:

”Blåsius” og Blåskykøya

2006:125

Ola Stemshaug:

Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra

2006:131

Ola J Schei:

Radiominner fra Stadsbygda

2006:135

Erling Hellandsjø:

Dampskipet Fjalir

2006:141

Per Ole Sollie:

Klokkaren på Stadsbygda. Lars Grandes opptegnelser om Lars Myhre (1763-1838)

2006:143

Eilert Bjørkvik:

Teglverket på Naust. Den første industrivirksomhet i Fosen

2006:155

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

2006:169

 

2007

 

Sturla Leth-Olsen:

Kristian Nygård – han som grunnla Fosen historielag

2007:7

Peder A Eidberg:

Baptistene i Fosen

2007:17

Astrid Nesheim:

Bakerovner i Åfjorden

2007:35

Leidulf Hafsmo:

Magerøykapellet igjen

2007:45

Bjørn Nilsen Gjevik og Steinar Nilsen:

Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra

2007:53

Kolbjørn Aune:

Da hanen ”vêra lik” i Stordalsvatnet

2007:71

Ivar Sognli:

Vinddalstjønna og ”lande i eventyre”

2007:75

Arnfinn Volden:

Leirraset i Tannvikøyan

2007:91

Ola Syrstad:

Framande ferasar i Fosen på 1800-talet

2007:95

Erling Hellandsjø:

Hundre år på sjøen. Historien om skøyta ”Alma”

2007:105

Per Ole Sollie:

Laurits Winter – en flyktning i Agdenes

2007:111

Svein Bertil Sæther:

Eigedomshistorie for Hitra og Frøya. Privatiseringa på 1600-talet

2007:125

Tormod Aassved:

Kanonsprengning på Tarva i 1945

2007:143

Eilert Bjørkvik:

Indre Skjørn samtalelag. Lokalpolitikk i en utkant i 1880-åra

2007:147

Hilde Murvold:

Rauhuva

2007:159

Kolbjørn Aune:

Skjerak. Eit gammalt plantenamn i Snillfjord

2007:171

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner

2007:181

 

2008

 

Marte Iren T Bakken:

Broderitradisjoner fra Roan 1900-1950

2008:7

Leidulf Hafsmo:

”Skulde fienden nærme sig landet med sine baade”. Om kystvernet 1807-14

2008:29

Ivar Sognli:

KIL anno 1976 – seks historier om et lagbilde

2008:43

Tormod Aassved:

Minefelt i Stjørnfjorden

2008:61

Edvard Ulvan:

Tarvaulykka i 1885

2008:63

Ola Grefstad:

Kyrkjebygging som impuls. Dekorasjonsmålinga i Hemne kyrkje inspirerte rosemålarane

2008:71

Astrid Marit Bjørkvik:

Haftor Paulsen Svee. En glemt haugianer fra Rissa

2008:93

Arnfinn Volden:

Brannen i Snigeldalen

2008:109

Kolbjørn Aune:

Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970

2008:117

Leidulf Hafsmo:

Ei krone her og ei krone der. Om brudekroner i Hemne

2008:127

Erling Hellandsjø:

Veøya og ”Almands notbrug”

2008:143

Isak Kimoe:

Hodeplagg i Rissa

2008:151

Leif Hellandsjø:

Fra minesveiper 173 til Ms ”Taftøy”

2008:153

John H. Stamnes:

Jens Helmer Strøm (1905-1969). Kramkar, tryllekunstner og fotograf

2008:161

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner.

2008:171

 

2009

 

Svein Bertil Sæther:

Frå privatisering til demokratisering. Eigedomshistorie for Frøya og Hitra på 1700-talet

2009:7

Eilert Bjørkvik:

”det sorte hull i dorgadrilen”. Ei skallbok for Halten etter Martin Stilleberg

2009:27

Arnfinn Volden:

Drukningsulykke i Vuttudalen

2009:41

Reidun Ræder Svaan:

Livsminner fra Lensvikstranda og Klæbu

2009:45

Eivind Bremnes:

Tidsbilder og andre bilder fra Måøya 

2009:95

Kolbjørn Aune:

Snilldalingen i Bjørnør

2009:103

Leidulf Hafsmo:

Da Fanden for over Snillfjorden

2009:109

Jan Even Lian:

Vorter og vortefjerning

2009:113

Astrid Marit Bjørkvik:

Erik Jensen Bustad. En skjebne fra 1804 

2009:121

Eivind Bremnes:

Magerøyjakta som endte på frimerker 

2009:129

Hallstein Sørmyr:

Torsenget. En avsides husmannsplass i Varghimarka 

2009:133

Sverre Bakken:

Nordover på sildefiske i krigsåra 

2009:143

Eilert Bjørkvik:

Da lensmannen og presten bygde bru. Om Strømsbrua i Rissa

2009:151

Kristian Pettersen:

Steinalderhusene på Refsnes 

2009:161

Morten Haugen:

Nye bøker fra Fosen. Utgitt i perioden 2005-2009 

2009:167

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2009:185

 

2010

 

Johan G Foss:

Dolm kirke - alder og opphav

2010:7

Ivar Sognli:

Oppvekst på Støgjerdet i Hemne

2010:15

Eivind Bremnes:

”Ris paa Barnets blottede Bagende”. Litt skolehistorie fra Roan

2010:55

Sturla Leth-Olsen:

Tranøya og den egentlige kampen for tilværelsen

2010:59

Ola Stemshaug:

Skallbøker frå Trøndelagskysten

2010:71

Tor Stallvik:

Stadnamn i Stjørna

2010:81

Karen Elfrida Aune:

Hesthaugen. Et bureisingsbruk i Snillfjord

2010:99

Helge Kristian Bueng:

Fredmoen. Lakser og lorder i Åfjorden

2010:105

Erling Hellandsjø:

Far etter folk langs leia. Fraflytta boplasser i ytre strøk av Hemne

2010:125

Leidulf Hafsmo:

Amerikareise rundt 1900

2010:135

Arnfinn Volden:

Historier om storkveite og havørn

2010:159

Bjarne Selnes:

Avholdslag i Stjørna fra1880 til ca. 1935. Tilsluttet Det norske totalavholdsselskap

2010:179

Liv Anne Lervik:

Lerviksaga i Hemne

2010:205

Terje Breivold:

Bryllupsbilde som konfirmasjonsgave. Kristine og Ole Aune sitt bryllup

2010:221

Morten Haugen:

Nye bøker fra Fosen 2010

2010:227

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2010:235

 

2011

 

Marcus Bull:

”Sølvfeberen” på Hitra i 1880-årene

2011:7

Ola Stemshaug:

Havbrua

2011:25

Eivind Bremnes:

Båtbygging i Brandsfjorden

2011:35

Edith Bøe:

Båtrya. Brukstekstil i fem sekel

2011:41

Fredrik Strøm:

Ernst Leverkusen. Kjent tysk hjortejeger på Hitra 

2011:47

Eilert Bjørkvik:

Jakob Jakobsen Fevåg. Kriminalomsorg i frihet sist på 1700-tallet

2011:53

Leidulf Hafsmo:

 

Familien Wollenhaupt og difterien. En epidemi i Heim sogn i 1894

2011:59

Leif Holden:

Russerfangene på Vinjeøra

2011:67

Arnfinn Volden:

Ei drukningsulykke i Bergselva

2011:73

Odd H Vanebo:

 

Edvard Grande. Brev fra Frøya til Leksvik 1900-1909

2011:77

Hans Nicolai Rønne:

Lemenåret 1823

2011:97

Morten Haugen:

Meierier og meierihistorier i Fosen

2011:103

Eilert Bjørkvik:

 

Setre og utslåtter i Lensvika. En rettstvist fra Solemsdalen i 1745

2011:131

Egil Hoem:

Heimfisker og fiskerbonde

2011:137

Egil Hoem:

Fjordfiske i Røstkvervet. En dokumentasjon i ord og bilder

2011:151

Leidulf Hafsmo:

Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord

2011:159

Morten Haugen:

Nye bøker fra Fosen 2011

2011:181

Eilert Bjørkvik:

Innholdsliste for Årbok for Fosen 2002-2011 (41-50)

2011:191

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2011:201

 

2012

 

Kristian Pettersen

Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen

2012:7

Per Ole Sollie

Fosen og vulkanutbruddet på Island 1783-84

2012:21

Brynjulv Gjerdåker

Kramkarar frå Voss på Hitra og Frøya

2012:35

Vilhelm Bjerknes

Merkestasjonen for laks på Tarva

2012:43

Kåre Stoum

Melnstu på Stoen i Rissa

2012:65

Karen Elfrida Aune

Poliomyelitt i Snillfjord. En sykepleier minnes

2012:73

Kolbjørn Aune

«ilt og stygt troldskab». Skattesegner frå Fosen

2012:77

Eivind Bremnes

Andreanna-visa

2012:85

Arnfinn Volden

Siste legdakallen utmed Vinjefjorden

2012:89

Ola Stemshaug

På leit etter beveren i Fosen

2012:93

Eivind Bremnes

Marcus Volqvartz. Dikterpresten på Ørlandet

2012:101

Leidulf Hafsmo

Kammerassessor Johan Peter Testmann på Holla

2012:105

Lars Nesmo (1901-79)

Namdalsrova og Frustien. Et grensepunkt og et sagn

2012:129

Egil Hoem

Landnot og sild. Sildefiske i Mistfjorden og Røstkvervet

2012:131

Arnfinn Volden

To snøras på Hemnskogen

2012:141

Nils Hallan (1926-97)

Snorri Fólksnarjarl

2012:147

Morten Olsen Haugen

Nye bøker fra Fosen 2012

2012:165

Fosen historielag

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2012:171

 

2013

 

Ivar Sognli

Sommervikar på smeltverket på Holla på syttitallet

2013:7

Kolbjørn Aune

Ivar Aasen og Fosen

2013:39

Kristoffer Kruken

Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv

2013:43

Kolbjørn Aune

Tillrotskjeret. Eit skjernamn med røtter i planteriket

2013:55

Kolbjørn Aune

Fjellnamnet Hogsgåsa

2013:59

Hans Nicolai Rønne

Naturens luner på Stadsbygda. Lynild i 1818, jordskjelv i 1819

2013:65

Karen Elfrida Aune

Pleierske og pasient. Minner fra et liv innen helsestellet i Snillfjord

2013:69

Eivind Bremnes

Julie Næss og Trøndelag Vanførelag

2013:79

Svein Bertil Sæther

Frå eit sjømannsliv for to hundre år sia. Sivert Nilsen Uthaug

2013:83

Brynjulv Gjerdåker

Kilenotfiske i Bispøyan

2013:91

Per Ole Sollie

Sild som varsel – Dronten 1597

2013:99

Audhild Brødreskift

Bonden og tusenkunstneren. Det mangfoldige bondeyrket.

2013:113

Mathias A Lothe

Vip. Merke og skikkar frå Roan

2013:121

Sigvard Kåpvik

Mathias August Lothe. Ein særmerkt mann i Roan

2013:129

Jan Sørås

Rissa Folkeminnelag

2013:133

Eilert Bjørkvik

Stotarkongen. Bygdevekteren en lokal tjenestemann

2013:141

Sturla Leth- Olsen og May-Grethe Olden

Tatere i Bjugn og Ørland

2013:153

Rachel Murvold

Til Åfjord for å treffe svigerforeldra. Et reiseminne fra 1928

2013:161

Arnfinn Volden

Flystyrt i Snillfjord

2013:165

Leidulf Hafsmo

Altertavla i Vinje kirke

2013:171

Morten Olsen Haugen

Nye bøker fra Fosen 2013

2013:185

Fosen historielag

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2013:187

 

2014

Johan G Foss:

Fosningane, grunnloven og folkestyret

2014:7

Eilert Bjørkvik:

Det første stortingsvalget i Stadsbygd prestegjeld

2014:41

Eilert Bjørkvik:

Bautareising i 1914

2014:47

Per Ole Sollie:

Holger Hanssøn Arctander. Åfjordingen som skreiv hyllingsdikt til Norge i 1625

2014:53

Leidulf Hafsmo:

Varder og veter i Fosen

2014:69

Astrid Marit Bjørkvik:

Råket og Gælnneset. Utposter med sterke kvinner

2014:81

Svein Bertil Sæther:

Kristoffer Jakobson Bakken. Sjømann, familiefar – og forrædar?

2014:91

Arne Nordbotn:

Med lus i skjorta er det uråd å være gentleman. Intervju med Per Engvik

2014:111

Bjørn Nilsen Gjevik og Steinar Nilsen:

Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge

2014:115

Per Aastum:

Lian båtbyggeri i Åstfjorden

2014:141

Marcus Bull:

Kristiansund Grubesamlag på Hitra

2014:145

Arnfinn Volden:

Skogbrann i Snillfjord

2014:155

Helge Kristian Bueng:

Tyttebærkrigen i Olden

2014:165

Kolbjørn Aune:

Nedlagte fjellgardar ved Vinjefjorden

2014:169

Steinar Væge:

Hundholet – et sagn fra Roberget i Hemne

2014:179

Hans Borgfjord:

Det engelske flyangrepet på Halten 15. oktober 1944

2014:183

Ottar Aune:

Kirkebåter og naust på Krokstadøra

2014:187

Asgaut Herje Løwø:

Barnebøker fra kystmiljø. Emil Herjes forfatterskap

2014:189

Kenneth Kiplesund:

Hans Ruø og Edvard Langset To nordmøringar med tilknyting til Fosen

2014:197

Bernt Gjelvold:

Orgel i kirkene i Fosen

2014:201

Nils Taraldsen:

Lærerår i Osen 1882-1901

2014:213

Morten Olsen Haugen:

Nye bøker fra Fosen 2014

2014:247

Fosen historielag:

Årsmelding. Rekneskap. Publikasjoner

2014:249

 

2015

Leidulf Hafsmo:

Trønderbataljonen 

2015:7

Mildrid Hovde:

Minner fra krig og okkupasjon

2015:33

Sigurd Dahlen:

Fra krigsårene

2015:37

Eivind Bremnes:

Godseieren på Storfosna og krigen 

2015:43

Kolbjørn Aune:

Staulan og Stølan eller Støland? 

2015:47

Kolbjørn Aune:

Bækso og Fagervollen 

2015:51

Kolbjørn Aune:

Fjellstølen ved Elgshornet  

2015:55

Anne Nygård:

Finnstua 

2015:59

Arnold Dalen:

Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten? 

2015:63

Inger Gjærevoll:

Kommuneblomstene i Fosenregionen 

2015:69

Jenny Moan Rømma   og Johan Moan:

Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 

2015:89

Johan Moan:

Heimbygdssong til Fosen 

2015:93

Lars Rottem Krangnes:

Ulvkjerkvisa 

2015:95

Oddmund Hagen:

(incurable) 

2015:119

Per Ole Sollie:

Setesveiner i Fosen 

2015:123

Steinar Væge:

Fangstanlegg for villrein i Hemne 

2015:137

Sturla Leth-Olsen:

Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt 

2015:141

Tommy Rodahl:

Blostrup og Brynhilds reise 

2015:151

Tor Einar Ophaug:

Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet

2015.159

Trygve Ræder:

«Stjernholm» 

2015:165

Morten Olsen Haugen:

Nye bøker fra Fosen 2015 

2015:173

Fosen historielag:

Årsmelding.  Rekneskap. Publikasjoner 

2015:179

 

 

Ved å tegne medlemskap i Fosen historielag får du årboka tilsendt hvert år. Medlemskontingenten er 275 kroner året. Ring 948 71 232 eller bruk e-post eilerbj@online.no (Eilert Bjørkvik).