Årbok 2015: Årboksredaktørene har bestått «svenneprøven»!

De nye redaktørene, Per Ole Sollie og Kenneth Kiplesund, har levert ei årbok av god Fosen historielags-kvalitet.

Omslag_aarbok_2015
Omslagsbildet av Årbok for Fosen 2015 er et maleri av hovedgården (Borthen-gården) på Sauøya i Froan, malt av Nina Borthen i 1899.

Her er innholdet i Årbok for Fosen 2015

Leidulf Hafsmo: Trønderbataljonen

7

Mildrid Hovde: Minner fra krig og okkupasjon

33

Sigurd Dahlen: Fra krigsårene

37

Eivind Bremnes: Godseieren på Storfosna og krigen

43

Kolbjørn Aune: Staulan og Stølan eller Støland?

47

Kolbjørn Aune: Bækso og Fagervollen

51

Kolbjørn Aune: Fjellstølen ved Elgshornet

55

Anne Nygård: Finnstua

59

Arnold Dalen: Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten?

63

Inger Gjærevoll: Kommuneblomstene i Fosenregionen

69

Jenny Moan Rømma og Johan Moan: Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord

89

Johan Moan: Heimbygdssong til Fosen

93

Lars Rottem Krangnes: Ulvkjerkvisa

95

Oddmund Hagen: (incurable)

119

Per Ole Sollie: Setesveiner i Fosen

123

Steinar Væge: Fangstanlegg for villrein i Hemne

137

Sturla Leth-Olsen: Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt

141

Tommy Rodahl: Blostrup og Brynhilds reise

151

Tor Einar Ophaug: Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet

159

Trygve Ræder: «Stjernholm»

165

Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2015

173

Fosen historielag: Årsmelding.  Rekneskap. Publikasjoner

179

Mye interessant lokalhistorie!