Arkeologiske artikler i Fosen historielags årbøker

 

Forfatter Tittel Årbok,
side
Th Petersen: Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene 1947:9
Utsolgt
Sverre Marstrander: Fortidsminner. Registrering og fredning 1949:39
Utsolgt
Ingrid Sannes Johnsen: Runeinnskrifter i Fosen 1969:7
Oddmunn Farbregd: Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord 1971:15
Fredrik Gaustad: Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet 1972:86
Fredrik Gaustad: Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein 1976:105
Oddmunn Farbregd: Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord 1978:31
Utsolgt
Kalle Sognnes: Steinalderens bergkunst på Fosenhalvøya 1979:7
Kalle Sognnes: Arkeologiske undersøkelser på Klakken i Bjugn 1980:51
Kalle Sognnes: Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland 1986:7
Kristian Pettersen: På sporet etter de første fosninger 1991:27
Torunn Herje: Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder 1991:29
Inge Aarseth: Hvordan var det på Frøya før siste istid? 1995:17
Kåre Rokoengen og Marek E. Jasinski: Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Leif-Johan Igeltorp: Bronseøks fra Fevåg 1996:65
Merete Moe Henriksen: ”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord 1998:7
Geir Grønnesby: Langhus fra eldre jernalder på Hovde 2000:41
Johan Anton Wikander: Solur eller kompassrose på Halten? 2003:7
Kalle Sognnes: Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår 2005:7
Johan Anton Wikander: Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg? 2005:23
Kristian Pettersen Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen 2012:7
Leidulf Hafsmo: Varder og veter i Fosen 2014:69

Oversikt over Fosens forhistorie finner du ellers i
Fosens historie, bind 1 (2005).

Slik får du kjøpt bøker fra Fosen historielag