Årsmøter

Årsmøte 2022 med trippel-jubileum i Lysøysundet

Årsmøtet i Fosen Historielag ble holdt på bevertnings-stedet Ankeret i Lysøysundet lørdag 11. juni, med rundt 60 frammøtte. Ikke mindre enn tre jubileer ble markert på møtet:
• 75 år siden historielaget ble stifta,
• 60 årganger av Årbok for Fosen er gitt ut, og
• 50 årganger av meldingsbladet Nytt om Gammelt.

Laget fikk på årsmøtet en ny varamedlem til styret: Maria Stolsmo fra Heim kommune. Hun er velkommen!

Laget kunne ellers gle seg over at en milepel var nådd, i og med at det var blitt utarbeidd «nøkkel til skattkista» — emne- og stedsregister til de 880 artiklene i Årbok for Fosen 1947–2021. Dette er utført av John Ola Selbekk og registerene ligger i pdf-utgaver, søkbare, på historielagets nettside.  Til 75-årsjubileet er det ellers utarbeidd en oversikt – en kjempesvær tabell – over de som har hatt verv av ulike slag i Fosen historielag.

Etter årsmøtet presenterte Johan G Foss noen godbiter fra Fosens historie 2, og etter festmiddagen ble det avlagt besøk på Nygården, der lagets stifter, Kristian Nygård, vokste opp, og der Anne Nygård, som også har vært leder i Fosen historielag, nå bor.

Bilder fra Årsmøtet 2022.

Trivelig og givende årsmøte i Ingdalen 2021

Fosen historielag holdt i år årsmøte i Ingdal forsamlingshus, lørdag 18. september, med 48 frammøtte. Det har vært godt oppmøte på årsmøtene de siste åra. Det viser at vi har en interessert medlemsmasse, og at vi treffer godt med innholdet i årsmøtene.

Valgene resulterte i to gjenvalgte styremedlemmer, Helge Bueng og Bernt Jørgen Stranden.  Styret består da av: Johan G Foss, Frøya (leder), John Ola Selbekk, Lensvik, Bente Merete Heggvik, Trondheim/Hitra, Helge Bueng, Åfjord, og Bernt Jørgen Stranden, Vallersund, Ørland.

Videre ble varamedlemmene Eilert Bjørkvik og Ernst Øyangen gjenvalgt. Johan Mjønes, Snillfjord, hadde bedt om fritak, og i hans sted ble Ole Kjørsvik Ledahl fra Aure valgt.  Vara-lista består da av Eilert Bjørkvik, Rissa, Ernst Øyangen, Trondheim, og Ole Kjørsvik Ledahl, Aure.

Per Aastum fra Snillfjorden trådte ut av valgkomiteen, og Svein Bertil Sæther fra Hitra trådte inn.
Valgkomiteen består da av Vigdis Hoff Hoøyen, Bjugn (leder), Hilde Murvold Borgfjord, Stadsbygd, og Svein Bertil Sæther, Hitra.

Les mer om årsmøtet 2021.

Stort årsmøte 2019 i Hemne

Årsmøtet i Fosen historielag 2019 på Grønset gård ved Vinjefjorden i Hemne ble et av de største i lagets historie hva antallet deltakere angår. Årsmøtemiddag ble servert til 73 personer. Årsmøtene i Fosen historielag bruker å være både trivelige og givende, og dette årsmøtet var ikke noe unntak i så måte. Les mer.