Artiklene i Årbok for Fosen 2021

Kolbjørn Aune: Sakrale stadnamn frå førkristen tid i Fosen. Første del.
Om gamle stedsnavn oppkalt etter norrøne guder.

Eilert Bjørkvik: En såmann i Fosen. Anders Bjørgan (1862-1949).
Gjengir en artikkel av Reidar Hov i Fosens Blad i 1939 om lærer Anders Bjørgan i Hasselvika, en «hagebrukets apostel» i Fosen.

Marcus Bull: Jernmalmen på Bispøyene.
Bull fortsetter serien om leiting og utvinning av malm på Hitra, nå om jernmalm i Bispøyan.

Øystein Ekroll: Marmorkatedralen — Nidarosdomen og marmorbrotet på Almenningen.
Ekroll forteller om hvordan øya Allmenningen i Roan gjennom 800 år har forsynt domkirka i Trondheim med førsteklasses marmor, og gjort Nidarosdomen til sjølve marmorkatedralen i Europa.

Eli Johanne Ellingsve: Innsamling av stedsnavn i Fosen fogderi.
Ellingsve skriver om det store innsamlingsarbeidet som nå blir gjennomført med pengestøtte fra staten i Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Ørland og Bjugn.

Bernt Fjeldvær: Fra Grøntvedtmerda til havmerda.
Her blir det gitt et tilbakeblikk på 50 års eventyrlig havbrukshistorie.

Johan G Foss: Små fiskebåtar på stort hav.
De gamle åfjordsbåtene, fra færing til fembøring, og særlig sistnevnte, blir her gjennomgått og forklart, både språklig og historisk.

Oddmund Hagen: Et monument mot glemselen. Krigsfangene på Krokstadøra.
Med denne artikkelen reiser Hagen et minnesmerke over de russiske krigsfangene i fangeleiren på Krokstadøra og de tragediene som skjedde der.

Hans U. Hammer: Den andre Titran-ulykka i 1920.
Hammer forteller om det som blir kalt den andre Titran-ulykka, da fire båter med 21 mann forliste utafor Frøya, 20 år etter den første Titran-ulykka i 1899.

Hans Nielsen Hauge: «Hitrabrevet».
Her er det Hans Nielsen Hauge sjøl som har levert stoff til årboka, i form av et viktig brev som han skrev på Hitra i februar 1802.

Svein Henrik Pedersen: Byggmester Christian Christophersen Hovde og hans kirkebygninger på Nordmøre og i Fosen.
Her får vi høre om den store kirkebyggeren, Christian Hovde fra Hovdan i Vinjefjorden, som i åra 1875–92 oppførte ikke mindre enn 7 kirker i Fosen og Nordmøre.

Per Ole Sollie: Winter-bibler frå 1500-tallet.
Sollie forteller om to klenodier, to bibler fra 1500-tallet, som har overlevd innen samme familie i Agdenes i over 400 år.

Ivar E. Stav: Hestmann, Claussen og ferden med «Gerd».
Artikkelen forteller om en flytteferd i 1933, da presten Hestmann flytta frå Tjøtta til Ørlandet.

Arnfinn Volden: Beingrinna i Gullmannsola.
Volden forteller om ei beingrind (skjelett) som ble funnet i Gullmannsura i Vuttudalen i Snillfjorden i 1895, og som viste seg å være etter en skrepphandler som ble slått i hjel tidlig på 1800-tallet, en tildragelse det har gått mange fortellinger om.