Artikler i Årbok for Fosen – alfabetisk

Søk i 59 årbøker – fra Årsskrift 1947 til Årbok 2020

Lista er tilrettelagt av Eilert Bjørkvik og Johan G Foss

 

Forfatter Tittel År og side
Aksdal, Bjørn En samling folketoner fra Bjørnør, nedskrevet av Mathias A. Lothe 1985:61
Alstad, Karin Oløkko fer både her og der. Et dikt fra omgangsskolens tid i Snillfjord 1996:77
Alsvik, Elling Om bygdemuseer 1971:7
Andersen, Eystein M Interiør og inventar på Austrått. En vandring gjennom slottet på 1700-tallet 2004:7
Andersen, Håkon og Bratberg, Terje T. V. Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Andersen, Steinar Lekterbygging i Brattåa 2000:105
Andresen, Harald Tragedien utenfor Harbak i 1978 2016:63
Andresen, Harald Staværingen – båten som ble en legende 2017:63
Andresen, Harald Dueskar-grenda i Stjørna før i tia 2018:7
Andresen, Harald Historien om Olbert Fredriksen 2020:077
Andresen, Øystein Staværingen og stormen. Et reiseminne fra 1939 2006:121
Aune, Arnfinn Sauehald og slakting på Hitra 1974:191
Aune, Arnfinn Frå børtre til vassverk på Sandstad 1975:109
Aune, Arnfinn Tresko på Hitra 1976:115
Aune, Arnfinn Hitterværingane og feitsilda 1977:17
Aune, Arnfinn Fosentonane. Natur, folkeliv og ferdsel 1990:7
Aune, Arnfinn Storlygaren. Ein mann av reisande slekt 1991:39
Aune, Arnfinn Hitterværingar i ver og vind 1992:53
Aune, Arnfinn Ordtak frå Hitra 1993:151
Aune, Arnfinn Biletspråk og kallsmål på Trøndelagskysten 1996:113
Aune, Arnfinn Biletspråk frå husdyrhaldet 1997:25
Aune, Arnfinn Ordbilete frå husdyrmiljø 2000:79
Aune, Egil Attåtfor i Fosen 1967:68
Aune, Egil ”Ta i og dra!” – Fra Sørfjord meieri før motoren 1991:43
Aune, Egil Minner fra Holvatnet 2002:65
Aune, Hallgerd og
Totland, Magnhild
Kjerkgangand kle. Kvinnedrakt frå Hemne i 1880-åra 1979:95
Aune, Idar Fosens Blad. Litt om bladet og dets historie 1987:59
Aune, Idar Skøyta ”Sylvia” på mislykket krigstokt 1996:69
Aune, Idar Aunøya sjøflystasjon 1997:115
Aune, Karen Elfrida Hesthaugen. Et bureisingsbruk i Snillfjord 2010:99
Aune, Karen Elfrida Poliomyelitt i Snillfjord. En sykepleier minnes 2012:73
Aune, Karen Elfrida Pleierske og pasient. Minner fra et liv innen helsestellet i Snillfjord 2013:69
Aune, Kolbjørn Bygdenavna i Fosen 1965:7
Aune, Kolbjørn ”for at have stiaalet Ulden af en Skindfæld” – Vi blar i en forliksprotokoll 1965:99
Aune, Kolbjørn Gammal tresking i Fosen 1966:48
Aune, Kolbjørn Åringsmerke frå Fosen 1967:7
Aune, Kolbjørn Beiningar og gåvå 1968:7
Aune, Kolbjørn ”Prøvesteinen”. Eit stadnamn i Hemne 1969:94
Aune, Kolbjørn Tjøreoljefabrikken på Hollaneset 1970:69
Aune, Kolbjørn Innholdsliste for Årsskrift 1947-1949 (1-3) og Årbok 1965-1971 (4-10) 1971:130
Aune, Kolbjørn Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv 1971:81
Aune, Kolbjørn Om å samle stadnamn – og ei oppskrift frå Osen 1972:7
Aune, Kolbjørn Anders Graven og ”den Skaugdalske” primstav 1973:77
Aune, Kolbjørn ”Vak opp åker og eng”. Tradisjonar om åkervekking i Fosen 1974:39
Aune, Kolbjørn Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjord 1975:115
Aune, Kolbjørn Meir åkervekking 1977:103
Aune, Kolbjørn Gamle bilete. Flaum i Søo 1909 1977:91
Aune, Kolbjørn Gamle gjenstandar. Kornharpe frå Hemne 1978:79
Aune, Kolbjørn Gilstad. Eit bortkomme gardsnamn i Hemne 1980:105
Aune, Kolbjørn Tråvkjøring på Rovatnet i 1909 1981:49
Aune, Kolbjørn Spedalsk sykdom og levekår i Bjørnør og Åfjord. Rapport fra ei legereise i 1858 1981:81
Aune, Kolbjørn Samar i Hemne 1981:95
Aune, Kolbjørn Håkjerringfiske i Hemnfjorden 1983:81
Aune, Kolbjørn «Auksjonsplakat» frå Hemne 1983:86
Aune, Kolbjørn Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra 1984:43
Aune, Kolbjørn Smedgurigras. Eit lokalt plantenamn i Vuttudalen 1984:47
Aune, Kolbjørn Dei spedalske i Brandsfjorden. Ein rapport frå 1853 1985:51
Aune, Kolbjørn Eit himmelbrev frå Åstfjorden 1985:95
Aune, Kolbjørn ”Skulle du ha en bit til overs …” Brev til ein gard i okkupasjonsåra 1986:19
Aune, Kolbjørn Skrømtet på Vassvollan – eller ”bankeånderne i Hevne” 1989:19
Aune, Kolbjørn Tiendbursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne 1990:141
Aune, Kolbjørn Blekksprut i Hemnfjorden 1992:39
Aune, Kolbjørn Hanen som likfinnar. Tidfesta eksempel frå Hemne og Hitra 1993:39
Aune, Kolbjørn Futvisa. Ei folkevise frå Hitra 1994:79
Aune, Kolbjørn Sokning med hane. Eit eksempel frå Fjellværsøya 1995:85
Aune, Kolbjørn Gardsnamnet Haukvika i Hemne 1996:135
Aune, Kolbjørn Planter og kulturhistorie 1-8 [baksidetekster] 1996–2003
Aune, Kolbjørn Til vern mot boktjuvar. Rim og formlar i gamle bøker 1998:69
Aune, Kolbjørn Kapellskaget. Eit minne om gudshus eller hestebeite? 1999:171
Aune, Kolbjørn Ålføret eller Årføret. Eit gammalt ferdselsnamn i Hemne 2000:55
Aune, Kolbjørn Spjøto, Spjøtvollan og Spjøtet, kva tyder Spjøt- i stadnamn? 2001:117
Aune, Kolbjørn Kulturlandskap og namneskifte. To holmar i Hemnfjorden 2001:57
Aune, Kolbjørn Treskurd i Hemne 2002:49
Aune, Kolbjørn Røstkvervet og Røsta. Ei utfylling til Hellandsjøs artikkel 2002:67
Aune, Kolbjørn Spanskesykja i Fosen 1918–1919 2003:201
Aune, Kolbjørn Evigheitsøl. Ein tørstedrikk frå apoteket 2004:107
Aune, Kolbjørn Angenetta og havmannen. Ei dansk vise i Roan 2004:113
Aune, Kolbjørn Våa. Eit gammalt plassnamn på Storfosna 2004:125
Aune, Kolbjørn Leikene fortel kulturhistorie 1-3 [baksidetekster] 2004-2006
Aune, Kolbjørn ”som et Rad af Gjødsellæs”. Eit tingsvitne på Ørlandet om sjøorm i 1838 2006:115
Aune, Kolbjørn ”Blåsius” og Blåskykøya 2006:125
Aune, Kolbjørn Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Hemne 2006:85
Aune, Kolbjørn Skjerak. Eit gammalt plantenamn i Snillfjord 2007:171
Aune, Kolbjørn Da hanen ”vêra lik” i Stordalsvatnet 2007:71
Aune, Kolbjørn Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970 2008:117
Aune, Kolbjørn Snilldalingen i Bjørnør 2009:103
Aune, Kolbjørn «ilt og stygt troldskab». Skattesegner frå Fosen 2012:77
Aune, Kolbjørn Ivar Aasen og Fosen 2013:39
Aune, Kolbjørn Tillrotskjeret. Eit skjernamn med røtter i planteriket 2013:55
Aune, Kolbjørn Fjellnamnet Hogsgåsa 2013:59
Aune, Kolbjørn Nedlagte fjellgardar ved Vinjefjorden 2014:169
Aune, Kolbjørn Staulan og Stølan eller Støland? 2015:47
Aune, Kolbjørn Bækso og Fagervollen 2015:51
Aune, Kolbjørn Fjellstølen ved Elgshornet 2015:55
Aune, Kolbjørn Hemnværingane og treskoen 2016:69
Aune, Kolbjørn Tøndel, Tennel og Tynnøl. To gardsnamn og eit familienamn 2018:15
Aune, Kolbjørn Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav? 2019:7
Aune, Ottar Kirkebåter og naust på Krokstadøra 2014:187
Bjørkvik, Astrid Marit Laksvorper i Hasselvika 1973:22
Bjørkvik, Astrid Marit Jordeiere på Ørlandet 1975:62
Bjørkvik, Astrid Marit Laksvorper i Agdenes 1976:27
Bjørkvik, Astrid Marit Nedre Ingdalen og striden om sagbruket der på 1600-tallet 1978:85
Bjørkvik, Astrid Marit Hasselvika ungdomslag 1982:77
Bjørkvik, Astrid Marit Haftor Paulsen Svee. En glemt haugianer fra Rissa 2008:93
Bjørkvik, Astrid Marit Erik Jensen Bustad. En skjebne fra 1804 2009:121
Bjørkvik, Astrid Marit Råket og Gælnneset. Utposter med sterke kvinner 2014:81
Bjørkvik, Astrid Marit Fra Fosen til Lofoten i råsegltida 2016:17
Bjørkvik, Astrid Marit To Lofotbrev fra Rissa 2017:59
Bjørkvik, Astrid Marit Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764–1816). Et eventyrlig og tragisk liv 2019:19
Bjørkvik, Eilert En visedikter fra Åfjord 1966:108
Bjørkvik, Eilert To skallbøker fra Stokksund 1966:7
Bjørkvik, Eilert Ørlands Avis 1891-1893 1969:70
Bjørkvik, Eilert Et 300 år gammelt sagn fra Stjørna 1970:18
Bjørkvik, Eilert En dagbok fra Buan i Stadsbygd, avskrevet av Eiler Horneman, med innledning av Eilert Bjørkvik 1970:51
Bjørkvik, Eilert Bosetning og næringsliv i Agdenes på 15- og 1600-tallet 1971:92
Bjørkvik, Eilert Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet 1972:94
Bjørkvik, Eilert Et fotografi av Austrått 1973:116
Bjørkvik, Eilert Hemnkjølen. Et omstridt navn 1973:158
Bjørkvik, Eilert En signetring fra Rissa 1973:38
Bjørkvik, Eilert Husmenn på Storfosna først på 1800-tallet 1973:66
Bjørkvik, Eilert Grønnsaksdyrking i Bjørnør først på 1800-tallet. Peter Michael Gran 1973:94
Bjørkvik, Eilert Da lagrettemennene dømte. En tyverisak fra Hemne i 1802 1974:198
Bjørkvik, Eilert Russerforliset i Kvenværet i 1760. Tradisjon og dokumenter 1974:94
Bjørkvik, Eilert Gamle bilete. Jubileet på Reins kloster i 1904 1975:82
Bjørkvik, Eilert En skatteaksjon fra 1768 1976:121
Bjørkvik, Eilert Gamle bilete. Råkvåg i 1880-åra 1976:61
Bjørkvik, Eilert Haltens vise 1976:83
Bjørkvik, Eilert Fire haugianerbrev fra Fosen 1977:61
Bjørkvik, Eilert Ei skallbok fra Frøya 1978:157
Bjørkvik, Eilert Haltens vise en gang til 1979:105
Bjørkvik, Eilert ”At opmuntre den borgerlige flid”. Fosninger som fikk belønning av Landhusholdningsselskabet 1979:79
Bjørkvik, Eilert Prestetanker om jordbruk i 1753. Et manuskript etter Michael Stub 1979:88
Bjørkvik, Eilert Innholdsliste for Årbok for Fosen 1972-1981(11-20) 1981:107
Bjørkvik, Eilert Vallersund hospital 1984:7
Bjørkvik, Eilert Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål 1986:89
Bjørkvik, Eilert Skaller i Halten. Ei oppskrift etter Ole H. Vaabenø 1987:139
Bjørkvik, Eilert Fastboende samer i Stjørna 1987:99
Bjørkvik, Eilert Samer i Agdenes på 1700-tallet. En tyverisak forteller 1989:43
Bjørkvik, Eilert Et glassmaleri fra Bjugn kirke 1989:59
Bjørkvik, Eilert ”… kloge Mænd og Qvinder…” – En kvaksalver på Ørlandet i 1870 1990:127
Bjørkvik, Eilert Tre merkelige brikker fra Hitra 1991:122
Bjørkvik, Eilert Innholdsliste for Årbok for Fosen 1982-1991 (21-30) 1991:129
Bjørkvik, Eilert ”fiat med schriveren” – sorenskriverembetet 400 år 1991:7
Bjørkvik, Eilert Lensherre på visitas 1639 1992:67
Bjørkvik, Eilert Tordenskjolds soldater fra Stadsbygd og Leksvik prestegjeld 1993:59
Bjørkvik, Eilert Fosen i 1803. Utskiftningslov på høring 1994:171
Bjørkvik, Eilert Nabodrapet på Leksa i 1767 1999:161
Bjørkvik, Eilert Innholdsliste for Årbok for Fosen 1992-2001 (31-40) 2001:169
Bjørkvik, Eilert Ole Bergsaunets skrivebok. Legeråd og andre råd 2003:55
Bjørkvik, Eilert Hals og ”Huvaset”. To glømte gårdsnavn i Stjørna 2005:111
Bjørkvik, Eilert Teglverket på Naust. Den første industrivirksomhet i Fosen 2006:155
Bjørkvik, Eilert Leikene fortel kulturhistorie 4 [baksidetekster] 2007
Bjørkvik, Eilert Indre Skjørn samtalelag. Lokalpolitikk i en utkant i 1880-åra 2007:147
Bjørkvik, Eilert Da lensmannen og presten bygde bru. Om Strømsbrua i Rissa 2009:151
Bjørkvik, Eilert ”det sorte hull i dorgadrilen”. Ei skallbok for Halten etter Martin Stilleberg 2009:27
Bjørkvik, Eilert Leikene fortel kulturhistorie 7 [baksidetekster] 2010
Bjørkvik, Eilert Setre og utslåtter i Lensvika. En rettstvist fra Solemsdalen i 1745 2011:131
Bjørkvik, Eilert Innholdsliste for Årbok for Fosen 2002-2011 (41-50) 2011:191
Bjørkvik, Eilert Jakob Jakobsen Fevåg. Kriminalomsorg i frihet sist på 1700-tallet 2011:53
Bjørkvik, Eilert Stotarkongen. Bygdevekteren en lokal tjenestemann 2013:141
Bjørkvik, Eilert Det første stortingsvalget i Stadsbygd prestegjeld 2014:41
Bjørkvik, Eilert Bautareising i 1914 2014:47
Bjørkvik, Eilert Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888. 2019:11
Bjørkvik, Halvard Tiendskattemanntalet 1520 (-21) som historisk kjelde 1965:41
Bjørkvik, Halvard Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør 1972:67
Bjørkøy, Kåre Åfjordsbåten 1974:76
Bjørkøy, Kåre Åfjordsbåten. Nemningsbruken 1975:85
Bjørkaas, May Synnøve En lærerik vinter i Hemne. Dagbok fra 1913-14 etter lærer Johan Bjørkaas 1994:119
Bonvik, Arvid Tysker mot tysker. Et sekstiårsminne fra Trondheimsfjorden 2000:109
Borchgrevink,
Anne-Berit Ø.
Brenntorvbruk i Fosen 1974:7
Borgfjord, Hans Lyng- og jordbrann i Vallersund. Et hundreårsminne 1998:111
Borgfjord, Hans Fra Fosen til Fyresdal. Ei eventyrlig reise våren 1945 2000:133
Borgfjord, Hans Det engelske flyangrepet på Halten 15. oktober 1944 2014:183
Bratberg, Terje Austråtts eiere fra vikingtiden til 1719 1994:33
Bratberg, Terje T. V. og Andersen, Håkon Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Brattgjerd, Sigurd En barnesull fra Osen 1970:67
Brattgjerd, Sigurd Byrda og Bølneset 1973:18
Brattgjerd, Sigurd Kirkestriden i Osen 1833-1838 1988:101
Brattgjerd, Sigurd Henrik Molin. En svensk ”asylsøker” i Osen 1990:55
Breivold, Terje Bryllupsbilde som konfirmasjonsgave. Kristine og Ole Aune sitt bryllup 2010:221
Brekstad, Kolbjørn Sogneprest til besvær. Vermund Hollekims krigsminner fra Ørlandet 2002:85
Bremnes, Eivind Visedikting i Roan 1830-1930 1986:37
Bremnes, Eivind Anton Jakobsen (1831-1913) – ”Lege for le’ og bein” 1991:57
Bremnes, Eivind Gammel bryllupsinnbydelse fra Storfosna 1991:60
Bremnes, Eivind Jonetta-visa. Skillingsvise med tilknyting til Roan 1999:143
Bremnes, Eivind Magerøyjakta som endte på frimerker 2009:129
Bremnes, Eivind Tidsbilder og andre bilder fra Måøya 2009:95
Bremnes, Eivind ”Ris paa Barnets blottede Bagende”. Litt skolehistorie fra Roan 2010:55
Bremnes, Eivind Båtbygging i Brandsfjorden 2011:35
Bremnes, Eivind Marcus Volqvartz. Dikterpresten på Ørlandet 2012:101
Bremnes, Eivind Andreanna-visa 2012:85
Bremnes, Eivind Julie Næss og Trøndelag Vanførelag 2013:79
Bremnes, Eivind Godseieren på Storfosna og krigen 2015:43
Brødreskift, Audhild Bonden og tusenkunstneren. Det mangfoldige bondeyrket. 2013:113
Bueng, Helge Kristian Fredmoen. Lakser og lorder i Åfjorden 2010:105
Bueng, Helge Kristian Tyttebærkrigen i Olden 2014:165
Bugten, Tor Melands mølle og kvernbruk på Hitra 1974:180
Bull, Ida Vallersund. Et handels- og gjestgiversted i Fosen 1982:43
Bull, Marcus ”Sølvfeberen” på Hitra i 1880-årene 2011:7
Bull, Marcus Kristiansund Grubesamlag på Hitra 2014:145
Bull, Marcus Jernmalmfeltene i Strømfjorden 2018:19
Bull, Marcus Den tyske drift i Melandsgruvene 2019:31
Bull, Marcus M. Kobberforekomster på Hitra 2020:091
Bye, Ole (fogd) Om nydyrking på Ørlandet i 1820-årene 1969:97
Bøe, Edith Båtrya. Brukstekstil i fem sekel 2011:41
Dahl, Ingolf Husmannskår på Stokkøya 1999:99
Dahle, Rolf Den administrative inndeling av Sør-Trøndelag fylke (amt) i tiden 1837–1950 1949:28
Dahlen, Sigurd Fra krigsårene 2015:37
Dahlen, Sigurd Glimt fra mitt liv 2017:23
Dahlsveen, Astrid Hannah og Hans Ryggen. Ørlendinger og verdensborgere 1995:95
Dahlsveen, Astrid På sporet etter Ove Bjelke i Italia 2000:137
Dahlsveen, Astrid Fra Trondheim til Vanvikan 9. april 1940 sett med barneøyne 2004:129
Dahlø, Stina Skinnstakk og skinnhatt 1968:35
Dahlø, Stina Kosthold på Frøya omkring århundreskiftet 1970:41
Dalen, Arnold Steglen – ein eksklusiv hitterværing 1991:71
Dalen, Arnold Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten? 2015:63
Danielsen, Arne Skredder ble vitenskapsmann. Isak Undås 1890-1974 1983:123
Danielsen, Arne Skreitennerleiken 1983:69
Dybdahl, Audun Meieriskolen og meieriet på Reins kloster 1973:118
Dybdahl, Audun Nils W. Aasen – rissværing med futt 1977:61
Dybdahl, Audun Anna selv tredje fra Bjugn og Haaken Gulleson fra Hälsingland 2005:49
Dybdahl, Audun Amtskolebestyrer Peter Dybdahl – litt om mannen og hans verk 2018:29
Dybdahl, Johan A. Båtsetting 1992:43
Dybfest, Stein Olav Ekspedisjonen på Stranda i Bjugn 1984:89
Dørum, Arne Ingeniør Ole Singstad (1882–1969) 2019:39
Eidberg, Peder A Baptistene i Fosen 2007:17
Einarson, Einride Korsang i Nord-Stjørna 1974:141
Einarson, Einride Petter Vassaune. En bygdespellmann fra Stjørna 1980:91
Ekroll, Øystein Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur 2005:61
Ekroll, Øystein Reinskloster før klostret 2017:119
Ellingsen, Ellen Grav og Sauvage, Raymond De dødes hus 2020:009
Ellingsen, Elling «Den siste viking» 2017:19
Ellingsve, Eli Johanne Om Stokksund og navn på andre beinveger 2003:121
Elven, Arne Vårfiske ved Titran kring 1900 1970:89
Engen, Eivind ”en tiøre for jobben”. Minner fra Kyrksæterøra i 1930-åra 2006:75
F H [Fjeldberg, Herman] En sjølaksfisker forteller. Et intervju fra 1926 2003:153
Faksvåg, Håkon Gåter og ordtak fra Kvenvær 1967:63
Faksvåg, Håkon Ord og folkeminner fra Kvennværet 1970:75
Faksvåg, Håkon Russeren som forliste i Kvenværet 1973:64
Faksvåg, Håkon Regler fra Kvenværet 1974:130
Farbregd, Oddmunn Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord 1971:15
Farbregd, Oddmunn Ein gamal gard kalla Nygarden – på Grøtan i Hemne 1977:99
Farbregd, Oddmunn Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord 1978:31
Fenne, Øyvind Forstmenn mot rydningsfolk. Frå soga om rydningsplassane i Bjørnør og Åfjord statsallmenning 1982:11
Finseth, Christian Minner fra Halten og Froan 1991:49
Fjeldvær, Johanna Minner fra Mastad 1988:7
Fjellbu, Arne Preken [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:49
Flagstad, Ole Arbeid og atter arbeid. Fra dagliglivet på et lite gårdsbruk 1932–1972 1997:83
Forfang, Folke Sagbruksdrift i Fosen 1610-1663 2020:107
Fosen historielag Lover 1947:125
Fosen historielag Fosen-bygdene. Storleik og folkemengde 1947:131
Fosen historielag Styret. Arbeidsutvalet. Ombudsmennene. Medlemmene 1947:132
Fosen historielag Styret. Nye medlemer. Lover 1948:135
Fosen historielag Meldingar. Rekneskap. Nye medlemer 1949:111
Fosen historielag Frå minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 1949:46
Fosen historielag Lover, styre, ombudsmenn, medlemmer 1965:106
Fosen historielag Regnskap, årsmelding, styre, nye medlemmer 1966:114
Fosen historielag Innhold i tidligere årbøker 1966:117
Fosen historielag Årsmelding, regnskap 1966, nye medlemmer 1967:128
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer 1968:127
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, lover 1969:106
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer 1970:107
Fosen historielag Medarbeidere, årsmelding, regnskap medlemmer 1971:130
Fosen historielag Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1972:109
Fosen historielag Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1973:160
Fosen historielag Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1974:201
Fosen historielag Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1975:155
Fosen historielag Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1976:132
Fosen historielag Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1977:115
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer 1978:162
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1979:127
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1980:117
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1981:117
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1982:141
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1983:151
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1984:97
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1985:128
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1986:120
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1987:154
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1988:139
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1989:116
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1990:144
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1991:140
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1992:143
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1993:163
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1994:190
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1995:137
Fosen historielag Lover, årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1996:140
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1997:157
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1998:132
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1999:183
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2000:175
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2001:179
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2002:119
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2003:209
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2004:161
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2005:175
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2006:169
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2007:181
Fosen historielag Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2008:171
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2009:185
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2010:235
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2011:201
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2012:171
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2013:187
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2014:249
Fosen historielag Årsmelding. Regneskap. Publikasjoner 2015:179
Fosen historielag Årsmelding. Rekneskap 2016:189
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap 2017:184
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap 2018:185
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap 2018:185
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap 2019:185
Fosen Historielag Årsmelding 2019–2020 2020:167
Fosen Historielag Regnskap 2019 2020:169
Foss, Johan G Kulokk og geitelokk fra Åfjorden 1977:108
Foss, Johan G Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60 1986:77
Foss, Johan G Jordbrukskulturen på Frøya i gammalnorsk tid 1996:25
Foss, Johan G Stadnamna våre. Namnelaging og alder 2005:91
Foss, Johan G Dolm kirke – alder og opphav 2010:7
Foss, Johan G Fosningane, grunnloven og folkestyret 2014:7
Foss, Johan G Fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida 2017:31
Foss, Johan G Guri Kunna – kven var ho? 2018:53
Foss, Johan G Da Elinus Jonsen braut eit kjønnsskilje i Slett-kirka i 1907 2020:007
Foss, Johan G Den før-metalliske jarnsteinen 2020:015
Foss, Petter Stadsbygd Songlag. Glimt fra korsangen i bygda gjennom 110 år 1980:83
Frønes, Astrid Dystert krigsminne fra Åfjord prestegård 1993:53
Frønes, Astrid Skoleminner fra Åfjord 2003:197
Gaustad, Fredrik Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet 1972:86
Gaustad, Fredrik Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein 1976:105
Gjelvold, Bernt Orgel i kirkene i Fosen 2014:201
Gjerdåker, Brynjulv Foredling og frakt på Nord-Norge. Med hitterværingar på ”slofart” og sildeverking i åra 1930-1960 1990:13
Gjerdåker, Brynjulv Kramkarar frå Voss på Hitra og Frøya 2012:35
Gjerdåker, Brynjulv Kilenotfiske i Bispøyan 2013:91
Gjevik, Bjørn Nilsen Sara Kjerstina Flor – en innflytter til Hitra på 1700-tallet. Avstamming og etterkommere 2006:61
Gjevik, Bjørn Nilsen og Nilsen, Steinar Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Gjevik, Bjørn Nilsen og Nilsen, Steinar Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Gjærevoll, Inger Kommuneblomstene i Fosenregionen 2015:69
Gløtten, Markus Segni om Hifillgubbin 1949:109
Godal, Jon Barking av segl 1980:65
Grande, Katrine Helsearbeid i Åfjord. Åfjord Helselags historie gjennom 80 år 1994:105
Grefstad, Ola Ei kiste frå Søvassdalen 1991:73
Grefstad, Ola Alterkalken i Hallaren kirke på Frøya 1994:25
Grefstad, Ola Kyrkjebygging som impuls. Dekorasjonsmålinga i Hemne kyrkje inspirerte rosemålarane 2008:71
Grimstad, Atle Sommerfjøset 1984:81
Grønnesby, Geir Langhus fra eldre jernalder på Hovde 2000:41
Grønning, Holger Petter Jensen Brødreskift. En lokal ”Petter Smart” 1988:29
Grønskag, Hans Frå Frøya-distriktet før i tida 1947:116
Grønskag, Hans Sagn om Guru Kunna 1947:98
Grønskag, Hans Trekk frå livet i Trøndelags sjødistrikter for ca. 100 år sia 1948:130
Grønskag, Hans Laust og fast 1949:101
Grønskag, Hans ”Det hendte før – -” 1949:101
Grønskag, Hans Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:58
Hafsmo, Leidulf Den gamle dame på Uttian og hennes svigersønn. Margareta Riber og Anders Falster 1986:107
Hafsmo, Leidulf Tre små tamburer og en litt større fra Snillfjorden 1987:105
Hafsmo, Leidulf Holsteinkaran fra Hemne 1989:51
Hafsmo, Leidulf ”En liden Bæche saug…”. Tannvik-saga, en av mange sager i Snillfjord 1990:81
Hafsmo, Leidulf Bortkomne gårder i Hemne 1991:113
Hafsmo, Leidulf En sigd som glapp. Om å fri seg fra militærtjeneste 1991:116
Hafsmo, Leidulf ”Brudeferden i Hemne”. Brudebåten som forliste ved Stokkaunet 1991:77
Hafsmo, Leidulf Hest-Elias 1992:101
Hafsmo, Leidulf Fantegutten. Hvem var han? 1992:73
Hafsmo, Leidulf Fra Catharinakyrkan i Stockholm til St. Margareta kirke i Hemne. Eleonora Charlotta Løfstedts faderlige opphav 1993:101
Hafsmo, Leidulf ”Den runde ball i Hemnes gap …” En visestubb og et forlis i 1840 1993:45
Hafsmo, Leidulf Kvinneskjebner i Hemne 1996:67
Hafsmo, Leidulf Fosninger på Københavns red i 1801 1997:111
Hafsmo, Leidulf Knut dyreskytte og hans ”rør”. Tidlig bruk av ildvåpen til jakt i Fosen 1999:77
Hafsmo, Leidulf Kaptein Lossius. Hemnes første ordfører 2000:141
Hafsmo, Leidulf Fosninger under svenske faner 2001:27
Hafsmo, Leidulf Fosensoldater på Tordenskiolds dekk 2002:71
Hafsmo, Leidulf Hafsmo innkjøpslag (1921-1925) 2003:157
Hafsmo, Leidulf Privatlærere i Hemne på 1700-tallet 2003:65
Hafsmo, Leidulf Telthuset på Kjørseøra 2004:63
Hafsmo, Leidulf Magerøya – navlen i Hemne skipreide? 2006:55
Hafsmo, Leidulf Magerøykapellet igjen 2007:45
Hafsmo, Leidulf Ei krone her og ei krone der. Om brudekroner i Hemne 2008:127
Hafsmo, Leidulf ”Skulde fienden nærme sig landet med sine baade”. Om kystvernet 1807–14 2008:29
Hafsmo, Leidulf Da Fanden for over Snillfjorden 2009:109
Hafsmo, Leidulf Amerikareise rundt 1900 2010:135
Hafsmo, Leidulf Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord 2011:159
Hafsmo, Leidulf Familien Wollenhaupt og difterien. En epidemi i Heim sogn i 1894 2011:59
Hafsmo, Leidulf Kammerassessor Johan Peter Testmann på Holla 2012:105
Hafsmo, Leidulf Altertavla i Vinje kirke 2013:171
Hafsmo, Leidulf Varder og veter i Fosen 2014:69
Hafsmo, Leidulf Trønderbataljonen 2015:7
Hafsmo, Leidulf Barneår på Fosen 2017:11
Hagen, Oddmund Fredskampen. Ein ”landskamp” på Hemnskjela i 1945 1987:149
Hagen, Oddmund ”Uredd” gjennom 80 år. Redningsforeninga på Hemnskjela jubilerer 1990:33
Hagen, Oddmund I lys av ettertanken. Lærar Jon Rimereit til minne 1992:121
Hagen, Oddmund (incurable) 2015:119
Hagen, Oddmund «Øytun» på Hemnskjela 100 år 2019:47
Hagen, Oddmund En sommer med Carl Dons 2019:55
Hallan, Nils På spor etter to gløymde folkeviser i Åfjorden 1975:17
Hallan, Nils To stadnamn. Austrått og Halten 1976:93
Hallan, Nils Snorri Fólksnarjarl 2012:147
Halten, Anders Peter Dybdahl 1965:25
Halten, Anders Folkemedisin frå Rissa 1967:78
Halten, Anders Fortellingar om bjørn og varg 1979:73
Halten, Anders Aprildagane 1940 i Rissa 1985:17
Halten, Anders No kjem dampen. Små minne frå Byfjorden 1989:31
Halten, Anders Bøkkerindustri og tynnehandel i Rissa 2000:95
Hammervold, Alf Gullringen fra Reinsklostret 2017:27
Hassel, Karl Frå Hemne 1949:102
Haug, Anne og
Sjøbakk, Ingvild
I Gerhard Schønings fotspor 2017:137
Haugen, Johan Sang om Hasselvika 1997:99
Haugen, Morten Olsen Barnebokforfatteren Anka Borch 1997:135
Haugen, Morten Olsen Sparebankhistorie og bankbøker i Fosen 1999:109
Haugen, Morten Olsen Veinavn i Ørland. Første del 2000:61
Haugen, Morten Olsen Veinavn i Ørland. Andre del 2001:33
Haugen, Morten Olsen Et skarpt og modig blikk på Åfjord. Åfjord Sparebanks 100-årsberetning 2002:43
Haugen, Morten Olsen Edvard Langsets folkeminneoppskrifter fra Ørland, Bjugn og Stjørna 2003:71
Haugen, Morten Olsen ”En snartur over Fosenhalvøen”. Turistopplevelser i Trondhjem Turistforenings årbøker 2006:39
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen. Utgitt i perioden 2005-2009 2009:167
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen 2010 2010:227
Haugen, Morten Olsen Meierier og meierihistorier i Fosen 2011:103
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen 2011 2011:181
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen 2012 2012:165
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen 2013 2013:185
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen 2014 2014:247
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen 2015 2015:173
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen 2016 2016:187
Haugen, Morten Olsen Bibliografi 2017 2017:181
Haugen, Morten Olsen Nye bøker fra Fosen 2018 og 2019 2019:181
Haugaasen, Ole Martin Losvesenets revolusjon 1880–1910 2020:097
Hegvik, Inge Hvor ble det av skoleskipet Tordenskiold? 1997:105
Hegvik, Inge Skoleskipet ”Tordenskiold” og dets endelikt 1998:113
Hegvik, Inge Aprildagene 1940. Opplevd av en tolvåring fra Ørlandet 1999:51
Hellandsjø, Erling Seiljakt ”Vega” av Hemne. Fartøyets historie fra vogge til grav (1891-1972) 1988:21
Hellandsjø, Erling Naz-Perwer. Egypteren som forliste ved Hemnskjela i 1929 1989:105
Hellandsjø, Erling Fra Fron til Hemne 1990:49
Hellandsjø, Erling Smøring av seil 1992:35
Hellandsjø, Erling Selma og Morild. Vedfrakterne som forliste utenfor Agdenes i 1942 1992:447
Hellandsjø, Erling Oliver A. Rosto. Norskamerikaner og flypioner fra Røstøya 1993:111
Hellandsjø, Erling Kollsegling i Røstkvervet. Et 90-årsminne 1993:49
Hellandsjø, Erling Skandalen på Agdenes festning. Et 80-årsminne 1994:101
Hellandsjø, Erling Skived fra Hemnebygdene. Produksjon og omsetning 1994:135
Hellandsjø, Erling Skjellgraving på Trøndelagskysten 1995:59
Hellandsjø, Erling Fortøyningsringer og ringmerker 1996:127
Hellandsjø, Erling Uttrøndelagens Gjensidige Fartøyassuranseforening 1998:73
Hellandsjø, Erling Fire husmannsplasser i Røstkvervet 2000:89
Hellandsjø, Erling Vingvågen hvalstasjon (1918-1925) 2001:107
Hellandsjø, Erling Røstkvervet. Et områdenavn i Hemne 2002:41
Hellandsjø, Erling Da ”Orkla” forliste i Buholmråsa 2003:147
Hellandsjø, Erling ”Maraton” på Storkolla. Motorskipet som forliste ved Buholmråsa i 1971 2004:81
Hellandsjø, Erling Siste reis for magerøyjakta ”Alabama” 2005:155
Hellandsjø, Erling Dampskipet Fjalir 2006:141
Hellandsjø, Erling Hundre år på sjøen. Historien om skøyta ”Alma” 2007:105
Hellandsjø, Erling Veøya og ”Almands notbrug” 2008:143
Hellandsjø, Erling Far etter folk langs leia. Fraflytta boplasser i ytre strøk av Hemne 2010:125
Hellandsjø, Knut Røstkvervet ungdomslag. Årsaker til dannelsen i 1895 1978:109
Hellandsjø, Leif Fra minesveiper 173 til Ms ”Taftøy” 2008:153
Hemne bygdemuseum Gamle matrettar frå Hemne 1991:99
Henriksen, Merete Moe ”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord 1998:7
Herje, Torunn Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder 1991:29
Hermanstad, Sarah Dahle Myten om Jedinorog – det russiske orlogsskipets forlis i 1760 2016:79
Hermanstad, Sarah Dahle Vrakplyndring på Trøndelagskysten: da «frække» mausundværinger plyndret handelsskipet Die Frau Magdalena i 1809 2020:155
Hernes, Jonas Båttyper 1967:57
Hoem, Egil Heimfisker og fiskerbonde 2011:137
Hoem, Egil Fjordfiske i Røstkvervet. En dokumentasjon i ord og bilder 2011:151
Hoem, Egil Landnot og sild. Sildefiske i Mistfjorden og Røstkvervet 2012:131
Holden, Leif Russerfangene på Vinjeøra 2011:67
Holden, Reidar Dungong og dunrensing på Tarva 1982:87
Hollekim, Vermund Ein tragisk prestelagnad frå Ørland 1948:83
Holmsen, Andreas Gardshistorie 1947:26
Hopen, Magnus Løkhaug batteri i Agdenes. Et krigsminne 1991:123
Hopen, Magnus Skogsdrift i Espemarka i Agdenes 1880-1883 1999:91
Hosar, Hans P. Herre og tenar på Jens Bjelkes gods i Fosen på 1600-talet 1980:7
Hov, Reidar Bryllupsfeiring. Gamle skikker fra Stjørna og Ørlandet 1973:110
Hovde, Inger Marie m.fl. Helsestell på Ørlandet. Redigert av Haugen, Morten 1996:49
Hovde, Mildrid Minner fra krig og okkupasjon 2015:33
Hunnes, Lars Kåre Skandalebryllupet i Hemne i 1619 1974:114
Hunnes, Lars Kåre Michael Hansen Stub. Sokneprest til Stadsbygd 1720-1758 1979:85
Hunnes, Lars Kåre Barselgildet på Austrått i 1621 1981:51
Hunnes, Lars Kåre Fogder i Fosen. Et biografisk oversyn 1985:115
Husby, Liv Julebesøk på Hitra i 1876 1978:141
Hvamstad, Per Gards. og slektsmuseer – viktige brikker i lokalt kulturarbeid 1975:7
Igeltorp, Leif-Johan Jørgen Tysbotn (1880-1955) 1995:115
Igeltorp, Leif-Johan Bronseøks fra Fevåg 1996:65
Jacobsen, Elin En borgerkrigssoldat fra Bjørnør 1987:113
Jakobsen, Magnhild Bestemor minnes gamle juleskikker i Hemne 1976:11
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild Bansonga frå Hemne 1985:85
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild Senger og sengeklær i Hemne 1986:63
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild Kjerringråd fra Hemne 1988:55
Jasinski, Marek E. og Rokoengen, Kåre Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Jensen, Bård Noen slåtter fra Stjørna 1965:76
Jenssen, Reidulv To godseiere på Austrått. En heldig og en uheldig 1994:75
Jenssen, Reidulv Vindmølla på Vik 1996:137
Jenstad, Tor Erik Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn 1995:7
Johansen, Daniel Herregårdslandskapet Austrått 2016:91
Johansen, Hans Marius Gåtefulle steiner i Roan 2019:63
Johnsen, Arne Odd Om Følskn (Storfosen) og om spaltningen av det gamle Nordmørefylket 1947:38
Johnsen, Ingrid Sannes Runeinnskrifter i Fosen 1969:7
Jordet, Kirsti Minner langs Nordelva og Holvasselva i Stjørna 1993:11
Jordet, Kirsti Kulturminner ved Holvatnet 1994:89
Kimo, Peter P. Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760 1970:28
Kimo, Peter P. Isak Kimoe. Kjemiker, kunstmaler og bygdehistoriker 1979:120
Kimoe, Isak Fra kristenlivet i Skaugdalen sist på 1800-tallet 1981:33
Kimoe, Isak Hodeplagg i Rissa 2008:151
Kiplesund, Kenneth Hans Ruø og Edvard Langset – To nordmøringar med tilknyting til Fosen 2014:197
Klokkaren i Åfjorden Bryllupsvise [1728] 1947:83
Knudsen, Bodil og Pedersen, Kari-Anne Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Krangnes, Lars Rottem Ulvkjerkvisa 2015:95
Krangnes, Lars Rottem Diktarpresten på Hitra 2016:103
Krangnes, Lars Rottem Diktarpresten på Hitra Del 2 2018:83
Krangnes, Lars Rottem Fullmektige Fosningar på 1500-talet 2020:051
Kruken, Kristoffer Personnamn i Bjørnør frå 1500 til 1925 1979:25
Kruken, Kristoffer Namnet Odin på Trøndelagskysten 1980:95
Kruken, Kristoffer Tørkvislan – det gamle namnet på Storvatnet 1982:111
Kruken, Kristoffer Sagnet om Hifjellstaupet 1983:29
Kruken, Kristoffer ”Gunstige herrer” og ”fattige undersåtter”. Suplikkane frå Fosen 1632 1988:63
Kruken, Kristoffer Skjellevatnet og Skjerivatnet 1989:25
Kruken, Kristoffer Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv 2013:43
Kvalvær, Lars På gammel tomti 1983:61
Kvalvær, Lars Omstreifere på Frøya 2001:101
Kvalvær, Lars Kjemeister og bryllupsbønn 2001:81
Kvalvær, Lars En julehandel 2002:61
Kvalvær, Lars ”Frøyklippen” i Kyafalla. Et 80-årsminne 2004:73
Kvalvær, Lars og Karoline Begravelsesskikker på Frøya 1981:59
Kvikne, Albert Krigsforlis i Trondheimsleia. To båter minesprengt ved Terningen fyr 1988:95
Kvikne, Albert Tobakksdyrking i Hemne 1997:97
Kvikne, Albert Maxa Moritz. Et tysk forsvarsanlegg i Hemne 1998:89
Kvikne, Albert Tyskhytta på Kjørsefjellet 2000:125
Kåpvik, Sigvard Mathias August Lothe. Ein særmerkt mann i Roan 2013:129
Kaarbø, Mons Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:68
Lamvik, Martin Skuledirektør på synfaring i 1860-åra 1989:7
Lassen, Inger M. Fra Åfjord i 1850-årene. Utdrag av prostinne Lassens livserindringer 1965:58
Lavold, Bente Alterskapet i Bjugn kirke. Kilde til katolsk og luthersk tro og praksis 2001:7
Ledahl, Ole Kjørsvik Tråvkjøring på Hitra 1993:121
Ledang, Ola Kai Langspellet i Hemne 2005:73
Lernes, Julianne og Totland, Magnhild Ordtak fra Hemne og Snillfjord 1982:99
Lervik, Liv Anne Lerviksaga i Hemne 2010:205
Leth-Olsen, Sturla Mølnargården. Fra gård til bygdatun 1987:7
Leth-Olsen, Sturla Den gamle kirkegården på Nes 1990:137
Leth-Olsen, Sturla Lusmaskinen hans doktor Sauer 2004:111
Leth-Olsen, Sturla Kristian Nygård – han som grunnla Fosen historielag 2007:7
Leth-Olsen, Sturla Tranøya og den egentlige kampen for tilværelsen 2010:59
Leth-Olsen, Sturla Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt 2015:141
Leth-Olsen, Sturla Olav Stranden – den unge døde dikteren fra Bjugn 2017:87
Leth-Olsen, Sturla Hans Borgfjord – en kystbonde ser seg tilbake 2017:99
Leth-Olsen, Sturla og Olden, May-Grethe Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Lian, Jan Even I gammeldaggo (når strofo om søll og goll og bein) 1981:97
Lian, Jan Even Ein bytur frå Røstkvervet i april 1940 1985:29
Lian, Jan Even Det gamle notlaget 1985:55
Lian, Jan Even Kiperstikallen – en røstøying utafor Asplan 1987:129
Lian, Jan Even Med englar og loffarar over Hemnskogen. Ein skyssgut minnest 1991:105
Lian, Jan Even Vorter og vortefjerning 2009:113
Lien, Asmund Fra Haukmyra til Saxo Grammaticus. Kvikkski-sagn fra Fosen 1997:7
Lightfoot, Amy Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen 2019:69
Lillebakk, Julius Sild i sjøen – trekkspell i natta. Miljøskildring frå Bjugnfjorden 1981:99
Lillebakk, Julius Krigsminne frå Ørlandet 1982:128
Lilleenget, Otto Frå Osen 1949:106
Lindemann, Rolf Fosen og munningen av Trondheimsfjorden på gamle kart 1967:35
Lindemann, Rolf En geografisk analyse av skoggrenser og skogforhold på Fosenhalvøya 1968:39
Lindemann, Rolf En beskrivelse av Stadsbygd prestegjeld fra midten av det 18. århundre 1969:79
Lindemann, Rolf En tysk professors reise gjennom Fosen i 1778 1971:43
Lium, Ingar Skuespilleren Johan Norlund (1894-1969) 1995:87
Lomundal, Guri Frå Hemne 1949:102
Lomundal, Guri Farging og stamping i Hemne 1969:41
Lomundal, Guri Gammalt matstell i Hemne 1970:36
Lomundal, Guri Veving i Hemne 1976:129
Lothe, Mathias A. Ordtak frå Roan 1969:66
Lothe, Mathias A. Sol og stjerner i tidsrekninga. Ei oppskrift frå Roan 1991:67
Lothe, Mathias A. Barking av huder 1991:70
Lothe, Mathias A. Vip. Merke og skikkar frå Roan 2013:121
Lund, Jacob H. Gamle bryllupsskikker fra Ørland 1965:72
Lund, Jacob H. Om ølbrygging i gamle dager (fra Ørlandet) 1967:65
Lærerskoleelever Tre segner frå sjøbygdene 1980:56
Løkhaug, Johan Fiskeriet i gamle dager. – Overgangen fra gamle til nye redskaper 1948:98
Løkhaug, Johan Fiskeriet i gamle dager (framh) 1949:84
Løwø, Asgaut Herje Barnebøker fra kystmiljø. Emil Herjes forfatterskap 2014:189
Marstrander, Sverre Fortidsminner. Registrering og fredning 1949:39
Mathiesen, Henrik Utvandring 2004:161
Melbye, Arnfinn Stjørnværinger på laksfiske i Gaula 1997:43
Merkesnes, Agnar Norskamerikaneren Johan Sagdahl forteller 2004:137
Mjøen, Gudny Ha du sjett bøgda? 1993:7
Mo, Morten Flyangrepet på Tirpitz påsken 1942 2002:75
Mo, Per J. Hemnesoldatar som var med i krigen i gamal tid 1947:93
Mo, Per J. Fatigforsorg i Hemne i gamall tid. – Frå tida før formannskapsloven av 1837 1948:118
Mo, Per J. Religiøse brytingar i Hemne på 1800-talet. – Haugerørsla og Gunnerus-striden 1948:56
Moan, Johan Heimbygdssong til Fosen 2015:93
Moan, Johan og Rømma, Jenny Moan Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Moe, Einar John Larsen Moe (1848-1907). Hvem var han? 1998:39
Moe, Einar Dagbøkene fra Mo i Hemne 1999:155
Moe, Gerd Iver målar. Tylldøl og rosemaler i Hemne 1991:61
Moe, Gerd Gammel rosemaling på nytt 2005:119
Moe, Håvard Bondelensmenn og lensmannsdynasti i Fosen 2018:129
Moe, Ivar Gjetergutt med brannsår. Et barndomsminne fra Sophaugen i Hemne 2004:101
Moe, Ivar Full damp med ”Fjalir”. Et reiseminne fra 1942 2004:133
Moen, Nils Attåtfor fra sjøen 1976:23
Moen, Nils Klippfisk i Bjørnør 1980:73
Molde, Jostein Utvandringen fra Fosen 2002:7
Morkemo, Roy Dokterkjerringa som ble utvist fra Åfjorden 1994:131
Morkemo, Roy Tragisk seilas på Frohavet 1995:53
Moxnes, Erik Valsøya i Bjugn 1993:83
Murvold, Hilde Flystyrt ved Templet i 1940 2005:167
Murvold, Hilde Rauhuva 2007:159
Murvold, Hilde Leikene fortel kulturhistorie 5 [baksidetekster] 2008
Murvold, Hilde Leikene fortel kulturhistorie 6 [baksidetekster] 2009
Murvold, Rachel Til Åfjord for å treffe svigerforeldra. Et reiseminne fra 1928 2013:161
Myrenget, Ellen og Heggvik, Arne ”Gammelskulin” i Åstfjorden. Ole Hansen Oddebug (1808-1882) 1986:115
Mårvik, Nils Barndomsminner fra Osen 1996:41
Nesheim, Astrid ”En splinter ny og morsom vise”. Setervisa fra Åfjorden 1977:109
Nesheim, Astrid Ørnerovet i Skansen i Åfjorden 1978:133
Nesheim, Astrid Eit eventyr frå Åfjorden 1978:84
Nesheim, Astrid Bøvergjel og lusgras. Gamle råder fra Åfjord 1979:103
Nesheim, Astrid Jul i gamle dagers Åfjord 1980:79
Nesheim, Astrid Å skjerra stekkel 1983:59
Nesheim, Astrid Melmat fra Åfjord 1991:91
Nesheim, Astrid Vårknipe på Dolm i 1893. Utdrag fra presten Nils Kristian Jørstads dagbok 1995:33
Nesheim, Astrid Bakerovner i Åfjorden 2007:35
Nesheim, Magnhild Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Stordalselva i Åfjord 1983:97
Nesheim, Magnhild Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord 1988:125
Nesheim, Magnhild Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord 1990:65
Nesheim, Magnhild Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord 1994:155
Nesmo, Lars Storversdagen 1966:103
Nesmo, Lars På fiske i Finnmark og på Russland 1968:37
Nesmo, Lars To tussehistorier fra Osen 1991:66
Nesmo, Lars Namdalsrova og Frustien. Et grensepunkt og et sagn 2012:129
Nilsen, Steinar og

Gjevik, Bjørn Nilsen

Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Nilsen, Steinar og
Gjevik, Bjørn Nilsen
Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Nordbotn, Arne Med lus i skjorta er det uråd å være gentleman. Intervju med Per Engvik 2014:111
Nordbotten, Ludvig Byggeskikk i Agdenes. Registrering av faste kulturminner 1985-86 1988:35
Nordli, Øyvind Gardsdagbøker frå Fosen som fortel om fortidsklimaet 2003:47
Nordseth, Lars Slåtter fra Åfjord 1971:69
Normann, Einar Vinnan. Ei namnesegn frå Åfjord 2000:53
Norsk Etnologisk Gransking Arbeidsdeling mellom menn og kvinner, spørreliste nr. 110 fra Norsk Etnologisk Gransking 1966:110
Nygård, Anne Finnstua 2015:59
Nygård, Kristian Korleis Fosen Historielag vart til 1947:118
Nygård, Kristian Kopparen 1948:107
Nygård, Kristian Ordtøk’ 1948:108
Nygård, Kristian Da alt snakka 1948:133
Nygård, Kristian Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:74
Nygård, Kristian Det magiske skottet 1949:96
Nygård, Kristian (Kr. N) Titran-ulykka 1947:112
Nygård, Kristian (Kr. N) Bygdemålsdikting i Fosen frå først på 1700-talet 1947:74
Nyrø, Johanne Gjøm sessa 1983:96
Næsset, Olaf Da Åfjords-båten tok prins Oscars pokal 1949:79
Nålsund, Bernhard Aron Andreassen. En husmann i Åfjorden 1976:99
Nålsund, Bernhard Varg-Ola 1977:95
Nålsund, Bernhard Ulv og bjørn i Fosen fogderi 1738-1770 1979:63
Nålsund, Bernhard Marit Davidsdatter. En tapper kvinne fra Åfjord 1988:51
Nålsund, Bernhard Varg-Ola nok en gang 1989:91
Nålsund, Bernhard Elias Hongdalen i Åfjord-fjella. Ei hending fra 1750-åra 2018:139
Olden, Bjørg S. Presteslekten Herdal i Åfjord 1984:37
Olden, May-Grethe og Leth-Olsen, Sturla Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Ophaug, Tor Einar Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet 2015.159
Oversand, Kjell Spellmannsmusikk i Åfjord og Bjørnør 1974:150
Parelius, Nils Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1947:54
Parelius, Nils Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1948:29
Parelius, Nils Grev Vargas Bedemars reise gjennom Fosen i 1812 1968:86
Parelius, Nils Magerøya. Gjestgiveri og handelssted gjennom 6 slektsledd 1994:49
Paulsen, Trond Alexander fra Friesland. Stamfaren til halve Stadsbygd 2002:101
Pedersen, Kari-Anne og Knudsen, Bodil Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Pedersen, Svein Henrik Rissa kirke 100 år. Ny kirke med lange røtter 1989:75
Pedersen, Svein Henrik Kirkebyggingen i Ørland prestegjeld på 1850-tallet 1999:7
Pedersen, Svein Henrik Finn-Jonas – reindriftssame og storjeger 2017:105
Pedersen, Svein Henrik Litt om byggingen og utformingen av Hemne kirke 2017:111
Pedersen, Svein Henrik: Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal tilpasning 2019:87
Petersen, Th. Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene 1947:9
Pettersen, Kristian På sporet etter de første fosninger 1991:27
Pettersen, Kristian Steinalderhusene på Refsnes 2009:161
Pettersen, Kristian Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen 2012:7
Pram, Christen Fra Fosen fogderi i 1804 1992:127
Rein, Kristoffer Rimsmeder og visediktere i Stadsbygd i eldre tid 1968:26
Rein, Kristoffer En salmebokstrid i Stadsbygd 1805 1974:131
Reinton, Lars Samarbeid i den bygdehistoriske granskinga 1947:22
Rian, Inge Ven skole i Snillfjorden 1975:136
Rian, Inge Posttradisjon fra Fosen 1976:111
Rian, Inge Han Per Nestun og’n Arn Olastun. Om person-namn i Ytre Snillfjord 1977:105
Rian, Inge Munkdalen og Hernes – to stadnamn i Kvenvær 1977:93
Rian, Inge ”I to dåggå me mjælk å rømme”. Om brøllops- og gravølbeing i Ytre Snillfjord 1978:81
Rian, Inge Bakken, Brekstad og Berg – stadnamn i eit flatt landskap 1980:113
Rian, Inge Kongensvoll skole i Snillfjord – utkant i 100 år 1981:103
Rian, Inge Husmann – fiskarbonde – jordeigar. Fra Ørlandet på 1700-tallet 1981:71
Rian, Inge Bøffelen, Katta og Skipsbåten – ørlandske kunamn fra 1700-tallet 1982:129
Rian, Inge Gardshistorie og gardshistorie. Noen refleksjoner underveis 1982:7
Rian, Inge Fra Ørland prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1983:145
Rian, Inge Fra Bjørnør og Åfjord prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1984:49
Rian, Inge Fra Stadsbygd og Hitra prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1985:37
Rian, Inge Husdyrstell rundt år 1800 1987:121
Rokoengen, Kåre og Jasinski, Marek E. Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Romundset, Geir Aas Det var en gang en prins 2020:031
Ross, Tarald Kongedikt [1714] 1947:77
Rosvold, Jørgen og Olsen, Lars Istidskjempen i Stordalen 2020:081
Ræder, Trygve Profilar av tre Rissa-lærarar. Ole Søraas. Anders Bjørgan. Anders Halten 1978:95
Ræder, Trygve «Stjernholm» 2015:165
Rødøy, Per Asbjørn Seksringen fra Skjervøya som kryssa Nordsjøen i 1940 2016:135
Rømma, Jenny Moan Strisekkens mangfoldige historie 1990:45
Rømma, Jenny Moan og Moan, Johan Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Rønne, Hans Nicolai Stadsbygd prestegjeld i 1812 1971:110
Rønne, Hans Nicolai Forlis på Stjørnfjorden i 1811 1978:78
Rønne, Hans Nicolai Lemenåret 1823 2011:97
Rønne, Hans Nicolai Naturens luner på Stadsbygda. Lynild i 1818, jordskjelv i 1819 2013:65
Sandnes, Jørn Eldre busetting i Bjugn og Stjørna 1966:16
Sandnes, Jørn Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet 1973:7
Sandstad, Anne Grete Den mangfoldige matteveven og fiskegarnsmatter fra Fosen 2001:85
Sandstad, Anne Grete Åklær langs kysten 2003:173
Schanke, Kristian ”De ska få sova te vinteren”. Sildfiske i Vinjefjorden 1992:31
Schavland, Jacob Fortegnelse paa Præsterne til Stadsbøygdens Præstegield 1967:28
Schei, Johan Skei mølle på Stadsbygda 1989:65
Schei, Ola J Radiominner fra Stadsbygda 2006:135
Schei, Ola J. Kvidalsraset 2001:73
Schei, Ola J. Greiet og plogen. Nemninger fra Stadsbygda 2004:121
Schei, Ola J. Blindtarmen på stueloftet 2005:163
Schei, Tollef Kåsen Ballongferden over Stadsbygd i 1891 1990:103
Schjelland, Sigurd Kvalfangere fra Hemne 1999:45
Selnes, Bjarne J. M. Ungdomslaget ”Nybrott” i Stjørna 1981:41
Selnes, Bjarne J. M. Fotografering på Selnes i Stjørna ved århundreskiftet 1981:85
Selnes, Bjarne J. M. Bjørnejakt i Stjørna 1883 2001:61
Selnes, Bjarne J. M. Avholdslag i Stjørna fra1880 til ca. 1935. Tilsluttet Det norske totalavholdsselskap 2010:179
Skauge, Ola Froan. Landskapsvernområde med fortid – og framtid? 1977:7
Skjånes, Ivar Avdukingstale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:63
Skogen, Arnfinn Østråtteika – Fosens eldste innvåner 1975:37
Slette, August Jakt- og fangstminner fra Markabygda i Stjørna 1979:70
Slørdahl, John En arbeidsmann i Guds rikes vingård. John Slørdahl (1874-1935) 1997:49
Sognli, Ivar Vinddalstjønna og ”lande i eventyre” 2007:75
Sognli, Ivar KIL anno 1976 – seks historier om et lagbilde 2008:43
Sognli, Ivar Oppvekst på Støgjerdet i Hemne 2010:15
Sognli, Ivar Sommervikar på smeltverket på Holla på syttitallet 2013:7
Sognnes, Kalle Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland 1986:7
Sognnes, Kalle Handelsstedene og gjestgiveriene på Valan ved Dolmøya 1993:21
Sognnes, Kalle Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår 2005:7
Sognnes, Kalle Et tidlig fiskevær på Frøya 2016:7
Sognnæs, Johanne Rorbuer i Halten 1983:71
Solbue, Ottar Korsang på Ørlandet 1976:65
Solbue, Ottar Pelkus. Fangen som ga namn til ein stein 1979:109
Solbue, Ottar Skurdonn og tresking på Ørlandet 1982:123
Solbue, Ottar Hovde husmorskole 60 år. 1923-1983 1984:63
Solbue, Ottar Julefeiring på Ørlandet 1992:63
Solbue, Ottar Losje Yrjar 1994:165
Solbue, Ottar Ørland bygdeungdomslag 1997:101
Solem, Johan Jegere og kjempekarer i Lensvika 1995:71
Solem, Johan og
Tøndel, Thomas
Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Solheim, Svale Om arbeidet med norsk folkeminne 1947:35
Solheim, Svale Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1948:21
Solheim, Svale Gransking av fiskarsoga 1948:67
Solli, Kristine Folkeminner fra Rissa 1983:53
Sollie, Per Ole ”Fosenske” kompani 1661. Utskrevne soldater 1986:69
Sollie, Per Ole Stokksund kirke – den ”ellevte” Y-kirke? 1993:95
Sollie, Per Ole Winter-kanna 1994:57
Sollie, Per Ole Ørlending hos sjørøvere 1995:29
Sollie, Per Ole Kirkebygging i Fosen på 1600-tallet 2003:35
Sollie, Per Ole Klokkaren på Stadsbygda. Lars Grandes opptegnelser om Lars Myhre (1763–1838) 2006:143
Sollie, Per Ole Laurits Winter – en flyktning i Agdenes 2007:111
Sollie, Per Ole Fosen og vulkanutbruddet på Island 1783-84 2012:21
Sollie, Per Ole Sild som varsel – Dronten 1597 2013:99
Sollie, Per Ole Holger Hanssøn Arctander. Åfjordingen som skreiv hyllingsdikt til Norge i 1625 2014:53
Sollie, Per Ole Setesveiner i Fosen 2015:123
Sollie, Per Ole Olaus Magnus og reisa til Norge i 1518 2017:163
Sollie, Per Ole Missale Nidrosiense frå Viklemskirka på Ørlandet 2018:145
Sollie, Per Ole Askeskya som ikke nådde Fosen? – utbruddet i Katla i 1625 2018:163
Sollie, Per Ole Frå Fosen til Nederland 2019:105
Sollie, Per Ole Spanskesyken – pandemien for hundre år siden 2020:127
Sollie, Per Ole Teorien om det hemmelige katolske miljøet på Austrått 2020:139
Stafne, S. Jordbruk i Fosen på 1800-talet. Ein rapport frå fylkesagronomen 1978:145
Stallvik, Tor Stadnamn i Stjørna 2010:81
Stamnes, John H. Jens Helmer Strøm (1905-1969). Kramkar, tryllekunstner og fotograf 2008:161
Steiro, Birger Gamle ørlandsprester 1980:57
Steiro, Birger Glimt fra bispevisitaser i Ørland prestegjeld 1749-1833 1981:29
Steiro, Birger Johan Bojer og Trollfjordslaget 1996:89
Steiro, Birger Et barnemord i Stjørna. Sagnet om Siri Pedersdatter og det kildene kan fortelle 1998:119
Steiro, Birger ”Der fauk gymnase te Bjugn”. Plasseringsstriden om Fosen gymnas i 1960-årene 1999:35
Steiro, Birger Fyrstasjoner i Fosen. Del 1 Frøya 2002:25
Steiro, Birger Fyrstasjoner i Fosen. Del 2 Hitra, Agdenes, Ørland og Rissa 2003:125
Steiro, Birger Fyrstasjoner i Fosen. Del 3. Bjugn, Roan og Osen 2004:87
Stemshaug, Ola Eit ”bortkome” gardsnamn i Hemne 1966:46
Stemshaug, Ola Bygdenamnet Lensvik – og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet 1968:95
Stemshaug, Ola Finn-namna i Hemnetraktene 1988:85
Stemshaug, Ola Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra 2006:131
Stemshaug, Ola Skallbøker frå Trøndelagskysten 2010:71
Stemshaug, Ola Havbrua 2011:25
Stemshaug, Ola På leit etter beveren i Fosen 2012:93
Stjern, Sig. Hauk Hongdalen 1947:108
Stoum, Kåre Melnstu på Stoen i Rissa 2012:65
Strand, Asbjørn Sagn om Gurru Kunna 1966:87
Strand, Håkon Husmann som Lofot-viking 1966:88
Strand, Håkon Grågrend og husmenn – Storgods og stormenn 1969:45
Strand, M. K. En bjørneskytter fra Agdenes 1983:49
Stranden, Bernt Jørgen Grandefjæra på Ørlandet – Norges største tørrleggingsprosjekt 2016:145
Strøm, Fredrik Historien om Røslers seilfly anno 1936 1990:107
Strøm, Fredrik Engelskmann jakter i Hemne. Hjortejakt i Osmarka i 1890-åra 1990:89
Strøm, Fredrik Engelskmenn på bjørnejakt i Hemne og Snillfjord 1992:83
Strøm, Fredrik Hjortejakt på Hitra i 1870-åra. Lord Walsingham forteller 1993:63
Strøm, Fredrik Admiral jakter hjort på Hitra. Sir William Kennedy forteller 1994:65
Strøm, Fredrik ”Kystekspressen” Trondheim–Kristiansund. De første år med D/s ”Statsraad Riddervold”. Utdrag fra Dyre Halses ”Livserindringer” 1995:35
Strøm, Fredrik Hjortejakt på Strøm i 1881 1995:77
Strøm, Fredrik Hvalkokeriet ”Pioner” 1998:29
Strøm, Fredrik ”Hjorten” på visitt i kronhjortens rike 1999:139
Strøm, Fredrik Vel blåst karer! Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen 2000:7
Strøm, Fredrik Mineleggeren ”Frøya” i Stjørnfjorden 2003:139
Strøm, Fredrik Torpedobåtene Laks og Skrei på Hitra 1939–1940 2003:143
Strøm, Fredrik Ernst Leverkusen. Kjent tysk hjortejeger på Hitra 2011:47
Stugu, Ola Svein Kommunereformar på Fosen – eit tilbakeblikk 2017:151
Stølan, Solveig Stedsnavn i Vuttudalen 1983:109
Stølan, Solveig Stedsnavn rundt Vuttudalssetra 1985:101
Stølan, Solveig Barkebrød. En analyse av almebark i flatbrød 1987:47
Støren, Johan Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765) 1966:30
Sunde, Sigrun Jens Sunde. Foregangsmann på Sundlandet 1994:113
Sundland, Hans Femten mann og ei kvinne. En høst som ”nothund” 1975:103
Suul, Jon Noen fugleobservasjoner fra Fosen 1985:7
Svaan, Reidun Ræder Livsminner fra Lensvikstranda og Klæbu 2009:45
Syrstad, Ola Ein storfamilie av fotografar 2003:97
Syrstad, Ola Namn og namneskikk i Hemne på 1800-tallet 2005:135
Syrstad, Ola Fedrift og fjøsstell i Fosen for 200 år sia 2006:107
Syrstad, Ola Framande ferasar i Fosen på 1800-talet 2007:95
Sæther, Svein Bertil Om fiskeria i Fosen i 1760-åra 1977:29
Sæther, Svein Bertil Sørsætra fram mot utskiftinga 1978:7
Sæther, Svein Bertil Skolestellet på Frøya og Hitra på 1700-tallet 1982:27
Sæther, Svein Bertil Varebyte og handel. Om omsetting av fisk og fiskevarer frå Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra 1987:39
Sæther, Svein Bertil Namnet Kvennværet 1991:117
Sæther, Svein Bertil Guri Kunna – ein segnsyklus frå Trøndelagskysten 1995:123
Sæther, Svein Bertil Fra Orkdalsøra til Sula i 1818 1996:123
Sæther, Svein Bertil I Flatvika føre jul 2005:125
Sæther, Svein Bertil Eigedomshistorie for Hitra og Frøya. Privatiseringa på 1600-talet 2007:125
Sæther, Svein Bertil Frå privatisering til demokratisering. Eigedomshistorie for Frøya og Hitra på 1700-talet 2009:7
Sæther, Svein Bertil Frå eit sjømannsliv for to hundre år sia. Sivert Nilsen Uthaug 2013:83
Sæther, Svein Bertil Kristoffer Jakobson Bakken. Sjømann, familiefar – og forrædar? 2014:91
Sødahl, Lars N. En omgangsskolelærer i Hemne. Erik Anderssen Kjønsvik 1972:39
Sødal, Arne Leikar i Hemne kring 1900. Inneleikar 1971:35
Sødal, Arne Leikar i Hemne kring 1900. Uteleikar 1972:49
Sødal, Henrik Frå opplysningsarbeidet i det attande hundreåret. Dei fyrste omgangsskulelærarane i Hemne 1947:46
Sødal, Henrik Arbeidsskulestyrar Mo, Per J, avliden 1948:7
Sødal, Henrik Hans Nielsen Hauge og lesarane i Hemne 1968:68
Sødal, Henrik Hemnværingar i Kongens livgarde rundt 1870 1982:23
Sødal, Njål Slikt kan også skje, men sjelden. To fisketurer i Strengen 1997:39
Søholt, Petter Fosen og handelen i høgmellomalderen 1981:7
Sørensen, Einar Momenter til Austråtts bygningshistorie 2006:7
Sørensen, Olav Gamle bilete. ”Lina” av Hemnskjel 1979:126
Sørensen, Turi Merethe Arbeid ved Bjugn Fabrikker i mellomkrigstida. Marie Groven forteller 1992:21
Sørmyr, Hallstein Torsenget. En avsides husmannsplass i Varghimarka 2009:133
Sørås, Jan Rissa Folkeminnelag 2013:133
Taraldsen, Nils Et besøk hos finnene 1970:99
Taraldsen, Nils Lærerår i Osen 1882-1901 2014:213
Totland, Magnhild Kirkegangskoner i Hemne 1975:133
Totland, Magnhild og Jakobsen, Magnhild Slaktardag. Heimeslakting av småfe i Hemne 1983:87
Totland, Magnhild og Jakobsen, Magnhild Gamle matretter fra Hemne 1984:57
Tranø, Gerd Okkupasjonsår på Garten (1940-1945) 1978:121
Tretvik, Aud Mikkelsen: Tarva omkring 1900 – et lokalsamfunn i vekst 2003:107
Try, Hans Bruk av lokalhistorisk stoff i skolen 1970:7
Trønderlaget Minnelund for jarleætta på Lade, opprop fra Trønderlaget 1965:105
Tyskø, Ove O. Sagn fra Agdanes, etter Ove O. Tyskø 1966:28
Tøndel, Th. «Et besøk hos Lensvikens eldste mann» 2017:7
Tøndel, Thomas og
Solem, Johan
Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Ulvan, Edvard Tarvaulykka i 1885 2008:63
Utseth, Sverre Blostrup Blostrupsen Blostrupsplassen og kona Brynhild Embretsdatter. Østerdølene som søkte ut mot de ytterste skjær 1965:78
Utseth, Sverre Glimt fra skifteprotokollene i Fosen 1966:71
Utseth, Sverre Sjølegdsrullen 1804, Hitra og Hemne tinglag 1967:85
Utseth, Sverre Sjølegdsrullen 1804, Ørland, Bjørnør og Åfjord tinglag 1968:103
Utseth, Sverre Frøyværinger i Utah 1968:60
Utseth, Sverre Nils Justesen Eid 1969:29
Utseth, Sverre Rasmus Udseth. Hitterværing og amerikaner 1971:73
Utseth, Sverre Kasper Utsetø. Kulturspreder i utkantstrøk 1972:43
Utseth, Sverre Aunøya på Hitra. Gårdsbruk, borgerleie og gjestgiveri 1973:40
Utseth, Sverre Kjelder for ættegransking 1974:61
Utseth, Sverre Omgangsskolelærer Lars Johnsen Strand 1979:111
Utseth, Sverre På reise i Fosen kring 1730. Gjestgiverier og skysskaffere 1981:17
Vandbakk, Johan Berggruva i Skaugdalen 1996:97
Vandbakk, Johan Da ei bygd ble til. Om bureisninga på Aursjømyra mellom Verran og Rissa 1998:95
Vanebo, Odd H Edvard Grande. Brev fra Frøya til Leksvik 1900–1909 2011:77
Vasstveit, Oddvar Sogneprest til Ørlandet menighet 1741–1754, Lars Barhow, «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand» 2019:121
Vik, Gudrun Dahler Flatbrødbaking i Fosen 1972:20
Vingen, Arne Lysvatnet. Ein fjellgard i Åfjord 1974:187
Vingsand, Jarle Spellmann-Klas. Klaus Henriksen Bøle f. 1815 1971:57
Vingsand, Per Songkor i Osen 1975:53
Vingsand, Per og
Nesmo, Lars
Osen kyrkje 1965:32
Vold, Jan Erik Skisport i Hemne i 1920-åra 1990:99
Vold, Jan Erik Glimt fra Øra på 50-tallet 1997:129
Volden, Arnfinn Størjefangst i Hemne og Snillfjord 2002:107
Volden, Arnfinn Vollarabben revgard i Snillfjord 2003:161
Volden, Arnfinn Futen. Skarpseileren som endte på museum 2004:69
Volden, Arnfinn Drukningsulykke på Snillfjorden 2004:75
Volden, Arnfinn Storsnøvinteren 1880–81. Ras og ulykker 2005:141
Volden, Arnfinn Rosemaling i Hemne og Snillfjord i eldre tid 2006:89
Volden, Arnfinn Leirraset i Tannvikøyan 2007:91
Volden, Arnfinn Brannen i Snigeldalen 2008:109
Volden, Arnfinn Drukningsulykke i Vuttudalen 2009:41
Volden, Arnfinn Historier om storkveite og havørn 2010:159
Volden, Arnfinn Ei drukningsulykke i Bergselva 2011:73
Volden, Arnfinn To snøras på Hemnskogen 2012:141
Volden, Arnfinn Siste legdakallen utmed Vinjefjorden 2012:89
Volden, Arnfinn Flystyrt i Snillfjord 2013:165
Volden, Arnfinn Skogbrann i Snillfjord 2014:155
Volden, Arnfinn Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord 2017:69
Volden, Arnfinn M/k Livi II 2018:173
Volden, Arnfinn Fløyting av tømmer og ved i Hemne 2019:137
Vorpvik, Randi Børø Sydamer i Råkvåg i første halvdel av 1900-tallet 1993:123
Væge, Steinar Hundholet – et sagn fra Roberget i Hemne 2014:179
Væge, Steinar Fangstanlegg for villrein i Hemne 2015:137
Væge, Steinar Klakkrennet 1963 endte på en tragisk måte 2016:153
Væge, Steinar Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne 2017:95
Wessel, Markus D. Skipsbygging i Hemne på 1800-tallet 1973:101
Wessel, Markus D. ”Nicolay H. Knudtzon”. En bark bygd i Hemne i 1869 1974:106
Wessel, Markus D. En utvandrerfamilie fra Vinjeøra i 1869 1974:51
Wessel, Markus D. John Størset. Lærer i Hemne – nybygger på Stillehavskysten 1975:141
Wessel, Markus D. Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra 1976:53
Wessel, Markus D. Fra Vinjeøra til Vesterålen. En sildekspedisjon i 1885 1978:151
Wikander, Johan Anton Solur eller kompassrose på Halten? 2003:7
Wikander, Johan Anton Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg? 2005:23
Ystgaard, Ingrid Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015 2016:159
Ystgaard, Ingrid Menneske og makter på Vik 2019:153
Yttertun, Eiliv Lillebakk Øverbygden Træskelag 1907-1974 1993:131
Øien, Marit Gravøl på Holla før og no 1975:125
Østberg, Berit Fra husmannstida på Storfosna. Dagligliv først på 1900-tallet 1975:71
Østberg, Berit Fosninger forteller om kostholdet 1976:7
Østberg, Berit Kvinner ved kysten. Innsamling av minner sommeren 1976 1977:35
Østberg, Berit Leik på Frøya før og nå 1978:43
Østberg, Berit På Sandvass-setra i Osen i 1920-åra. Menny Sørgjerd forteller 1983:93
Østberg, Berit Julegjest hos tippoldemor i 1884 1984:75
Øveraas, Kristin Onward Ho 2016:175
Aaby, Halvor Holch-godset i Bjørnør 1983:157
Ågren, Dan Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn 1982:55
Ågren, Dan Aksel Adserø – bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida 1992:109
Aalid, John Husmannskår i Snillfjord 1998:71
Aarseth, Inge Hvordan var det på Frøya før siste istid? 1995:17
Aassved, Tormod Kanonsprengning på Tarva i 1945 2007:143
Aassved, Tormod Minefelt i Stjørnfjorden 2008:61
Aastum, Per Lian båtbyggeri i Åstfjorden 2014:141
Aastum, Rigmor Tyskere på loftet 1995:105
Aastum, Åse Skolegang og oppvekst i Åstfjorden først på 1900-tallet 1983:7
Aastum, Åse Fedorasåpe og einlaug. Om hårvask og annen vask 1985:45
Aastum, Åse Sykepleie i mellomkrigstida. Sykepleier Maren Aastum forteller 1986:29
Aastum, Åse Kråkrø og kalde fingra. Om fisketørking på berga i Snillfjord 1987:69
Aastum, Åse Olav Elven og krabbefabrikken på Hemnskjela 1992:7