Artikler i Årbok for Fosen – alfabetisk

Søk i 58 årbøker – fra Årsskrift 1947 til Årbok 2019

Lista er tilrettelagt av Eilert Bjørkvik og Johan G Foss

 

Bruk CTRL F for å søke etter ord i lista

Forfatter Tittel År og side
Aksdal, Bjørn: En samling folketoner fra Bjørnør, nedskrevet av Mathias A. Lothe 1985:61
Alstad, Karin: Oløkko fer både her og der. Et dikt fra omgangsskolens tid i Snillfjord 1996:77
Alsvik, Elling: Om bygdemuseer 1971:7
Andersen, Eystein M: Interiør og inventar på Austrått. En vandring gjennom slottet på 1700-tallet 2004:7
Andersen, Håkon og Bratberg, Terje T. V.: Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Andersen, Steinar: Lekterbygging i Brattåa 2000:105
Andresen, Harald Tragedien utenfor Harbak i 1978 2016:63
Andresen, Harald: Staværingen – båten som ble en legende 2017:63
Andresen, Harald: Dueskar-grenda i Stjørna før i tia 2018:7
Andresen, Øystein: Staværingen og stormen. Et reiseminne fra 1939 2006:121
Aune, Arnfinn: Sauehald og slakting på Hitra 1974:191
Aune, Arnfinn: Frå børtre til vassverk på Sandstad 1975:109
Aune, Arnfinn: Tresko på Hitra 1976:115
Aune, Arnfinn: Hitterværingane og feitsilda 1977:17
Aune, Arnfinn: Fosentonane. Natur, folkeliv og ferdsel 1990:7
Aune, Arnfinn: Storlygaren. Ein mann av reisande slekt 1991:39
Aune, Arnfinn: Hitterværingar i ver og vind 1992:53
Aune, Arnfinn: Ordtak frå Hitra 1993:151
Aune, Arnfinn: Biletspråk og kallsmål på Trøndelagskysten 1996:113
Aune, Arnfinn: Biletspråk frå husdyrhaldet 1997:25
Aune, Arnfinn: Ordbilete frå husdyrmiljø 2000:79
Aune, Egil: Attåtfor i Fosen 1967:68
Aune, Egil: ”Ta i og dra!” – Fra Sørfjord meieri før motoren 1991:43
Aune, Egil: Minner fra Holvatnet 2002:65
Aune, Hallgerd og
Totland, Magnhild:
Kjerkgangand kle. Kvinnedrakt frå Hemne i 1880-åra 1979:95
Aune, Idar: Fosens Blad. Litt om bladet og dets historie 1987:59
Aune, Idar: Skøyta ”Sylvia” på mislykket krigstokt 1996:69
Aune, Idar: Aunøya sjøflystasjon 1997:115
Aune, Karen Elfrida: Hesthaugen. Et bureisingsbruk i Snillfjord 2010:99
Aune, Karen Elfrida: Poliomyelitt i Snillfjord. En sykepleier minnes 2012:73
Aune, Karen Elfrida: Pleierske og pasient. Minner fra et liv innen helsestellet i Snillfjord 2013:69
Aune, Kolbjørn: Bygdenavna i Fosen 1965:7
Aune, Kolbjørn: ”for at have stiaalet Ulden af en Skindfæld” – Vi blar i en forliksprotokoll 1965:99
Aune, Kolbjørn: Gammal tresking i Fosen 1966:48
Aune, Kolbjørn: Åringsmerke frå Fosen 1967:7
Aune, Kolbjørn: Beiningar og gåvå 1968:7
Aune, Kolbjørn: ”Prøvesteinen”. Eit stadnamn i Hemne 1969:94
Aune, Kolbjørn: Tjøreoljefabrikken på Hollaneset 1970:69
Aune, Kolbjørn: Innholdsliste for Årsskrift 1947-1949 (1-3) og Årbok 1965-1971 (4-10) 1971:130
Aune, Kolbjørn: Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv 1971:81
Aune, Kolbjørn: Om å samle stadnamn – og ei oppskrift frå Osen 1972:7
Aune, Kolbjørn: Anders Graven og ”den Skaugdalske” primstav 1973:77
Aune, Kolbjørn: ”Vak opp åker og eng”. Tradisjonar om åkervekking i Fosen 1974:39
Aune, Kolbjørn: Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjord 1975:115
Aune, Kolbjørn: Meir åkervekking 1977:103
Aune, Kolbjørn: Gamle bilete. Flaum i Søo 1909 1977:91
Aune, Kolbjørn: Gamle gjenstandar. Kornharpe frå Hemne 1978:79
Aune, Kolbjørn: Gilstad. Eit bortkomme gardsnamn i Hemne 1980:105
Aune, Kolbjørn: Tråvkjøring på Rovatnet i 1909 1981:49
Aune, Kolbjørn: Spedalsk sykdom og levekår i Bjørnør og Åfjord. Rapport fra ei legereise i 1858 1981:81
Aune, Kolbjørn: Samar i Hemne 1981:95
Aune, Kolbjørn: Håkjerringfiske i Hemnfjorden 1983:81
Aune, Kolbjørn: «Auksjonsplakat» frå Hemne 1983:86
Aune, Kolbjørn: Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra 1984:43
Aune, Kolbjørn: Smedgurigras. Eit lokalt plantenamn i Vuttudalen 1984:47
Aune, Kolbjørn: Dei spedalske i Brandsfjorden. Ein rapport frå 1853 1985:51
Aune, Kolbjørn: Eit himmelbrev frå Åstfjorden 1985:95
Aune, Kolbjørn: ”Skulle du ha en bit til overs …” Brev til ein gard i okkupasjonsåra 1986:19
Aune, Kolbjørn: Skrømtet på Vassvollan – eller ”bankeånderne i Hevne” 1989:19
Aune, Kolbjørn: Tiendbursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne 1990:141
Aune, Kolbjørn: Blekksprut i Hemnfjorden 1992:39
Aune, Kolbjørn: Hanen som likfinnar. Tidfesta eksempel frå Hemne og Hitra 1993:39
Aune, Kolbjørn: Futvisa. Ei folkevise frå Hitra 1994:79
Aune, Kolbjørn: Sokning med hane. Eit eksempel frå Fjellværsøya 1995:85
Aune, Kolbjørn: Gardsnamnet Haukvika i Hemne 1996:135
Aune, Kolbjørn: Planter og kulturhistorie 1-8 [baksidetekster] 1996–2003
Aune, Kolbjørn: Til vern mot boktjuvar. Rim og formlar i gamle bøker 1998:69
Aune, Kolbjørn: Kapellskaget. Eit minne om gudshus eller hestebeite? 1999:171
Aune, Kolbjørn: Ålføret eller Årføret. Eit gammalt ferdselsnamn i Hemne 2000:55
Aune, Kolbjørn: Spjøto, Spjøtvollan og Spjøtet, kva tyder Spjøt- i stadnamn? 2001:117
Aune, Kolbjørn: Kulturlandskap og namneskifte. To holmar i Hemnfjorden 2001:57
Aune, Kolbjørn: Treskurd i Hemne 2002:49
Aune, Kolbjørn: Røstkvervet og Røsta. Ei utfylling til Hellandsjøs artikkel 2002:67
Aune, Kolbjørn: Spanskesykja i Fosen 1918–1919 2003:201
Aune, Kolbjørn: Evigheitsøl. Ein tørstedrikk frå apoteket 2004:107
Aune, Kolbjørn: Angenetta og havmannen. Ei dansk vise i Roan 2004:113
Aune, Kolbjørn: Våa. Eit gammalt plassnamn på Storfosna 2004:125
Aune, Kolbjørn: Leikene fortel kulturhistorie 1-3 [baksidetekster] 2004-2006
Aune, Kolbjørn: ”som et Rad af Gjødsellæs”. Eit tingsvitne på Ørlandet om sjøorm i 1838 2006:115
Aune, Kolbjørn: ”Blåsius” og Blåskykøya 2006:125
Aune, Kolbjørn: Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Hemne 2006:85
Aune, Kolbjørn: Skjerak. Eit gammalt plantenamn i Snillfjord 2007:171
Aune, Kolbjørn: Da hanen ”vêra lik” i Stordalsvatnet 2007:71
Aune, Kolbjørn: Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970 2008:117
Aune, Kolbjørn: Snilldalingen i Bjørnør 2009:103
Aune, Kolbjørn: «ilt og stygt troldskab». Skattesegner frå Fosen 2012:77
Aune, Kolbjørn: Ivar Aasen og Fosen 2013:39
Aune, Kolbjørn: Tillrotskjeret. Eit skjernamn med røtter i planteriket 2013:55
Aune, Kolbjørn: Fjellnamnet Hogsgåsa 2013:59
Aune, Kolbjørn: Nedlagte fjellgardar ved Vinjefjorden 2014:169
Aune, Kolbjørn: Staulan og Stølan eller Støland? 2015:47
Aune, Kolbjørn: Bækso og Fagervollen 2015:51
Aune, Kolbjørn: Fjellstølen ved Elgshornet 2015:55
Aune, Kolbjørn: Hemnværingane og treskoen 2016:69
Aune, Kolbjørn: Tøndel, Tennel og Tynnøl. To gardsnamn og eit familienamn 2018:15
Aune, Kolbjørn: Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav? 2019:7
Aune, Ottar: Kirkebåter og naust på Krokstadøra 2014:187
Bjørkaas, May Synnøve: En lærerik vinter i Hemne. Dagbok fra 1913-14 etter lærer Johan Bjørkaas 1994:119
Bjørkvik, Astrid Marit: Laksvorper i Hasselvika 1973:22
Bjørkvik, Astrid Marit: Jordeiere på Ørlandet 1975:62
Bjørkvik, Astrid Marit: Nedre Ingdalen og striden om sagbruket der på 1600-tallet 1978:85
Bjørkvik, Astrid Marit: Hasselvika ungdomslag 1982:77
Bjørkvik, Astrid Marit: Haftor Paulsen Svee. En glemt haugianer fra Rissa 2008:93
Bjørkvik, Astrid Marit: Erik Jensen Bustad. En skjebne fra 1804 2009:121
Bjørkvik, Astrid Marit: Råket og Gælnneset. Utposter med sterke kvinner 2014:81
Bjørkvik, Astrid Marit: Fra Fosen til Lofoten i råsegltida 2016:17
Bjørkvik, Astrid Marit: To Lofotbrev fra Rissa 2017:59
Bjørkvik, Astrid Marit: Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764–1816). Et eventyrlig og tragisk liv 2019:19
Bjørkvik, Eilert: En visedikter fra Åfjord 1966:108
Bjørkvik, Eilert: To skallbøker fra Stokksund 1966:7
Bjørkvik, Eilert: Ørlands Avis 1891-1893 1969:70
Bjørkvik, Eilert: Et 300 år gammelt sagn fra Stjørna 1970:18
Bjørkvik, Eilert: En dagbok fra Buan i Stadsbygd, avskrevet av Eiler Horneman, med innledning av Eilert Bjørkvik 1970:51
Bjørkvik, Eilert: Bosetning og næringsliv i Agdenes på 15- og 1600-tallet 1971:92
Bjørkvik, Eilert: Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet 1972:94
Bjørkvik, Eilert: Et fotografi av Austrått 1973:116
Bjørkvik, Eilert: Hemnkjølen. Et omstridt navn 1973:158
Bjørkvik, Eilert: En signetring fra Rissa 1973:38
Bjørkvik, Eilert: Husmenn på Storfosna først på 1800-tallet 1973:66
Bjørkvik, Eilert: Grønnsaksdyrking i Bjørnør først på 1800-tallet. Peter Michael Gran 1973:94
Bjørkvik, Eilert: Da lagrettemennene dømte. En tyverisak fra Hemne i 1802 1974:198
Bjørkvik, Eilert: Russerforliset i Kvenværet i 1760. Tradisjon og dokumenter 1974:94
Bjørkvik, Eilert: Gamle bilete. Jubileet på Reins kloster i 1904 1975:82
Bjørkvik, Eilert: En skatteaksjon fra 1768 1976:121
Bjørkvik, Eilert: Gamle bilete. Råkvåg i 1880-åra 1976:61
Bjørkvik, Eilert: Haltens vise 1976:83
Bjørkvik, Eilert: Fire haugianerbrev fra Fosen 1977:61
Bjørkvik, Eilert: Ei skallbok fra Frøya 1978:157
Bjørkvik, Eilert: Haltens vise en gang til 1979:105
Bjørkvik, Eilert: ”At opmuntre den borgerlige flid”. Fosninger som fikk belønning av Landhusholdningsselskabet 1979:79
Bjørkvik, Eilert: Prestetanker om jordbruk i 1753. Et manuskript etter Michael Stub 1979:88
Bjørkvik, Eilert: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1972-1981(11-20) 1981:107
Bjørkvik, Eilert: Vallersund hospital 1984:7
Bjørkvik, Eilert: Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål 1986:89
Bjørkvik, Eilert: Skaller i Halten. Ei oppskrift etter Ole H. Vaabenø 1987:139
Bjørkvik, Eilert: Fastboende samer i Stjørna 1987:99
Bjørkvik, Eilert: Samer i Agdenes på 1700-tallet. En tyverisak forteller 1989:43
Bjørkvik, Eilert: Et glassmaleri fra Bjugn kirke 1989:59
Bjørkvik, Eilert: ”… kloge Mænd og Qvinder…” – En kvaksalver på Ørlandet i 1870 1990:127
Bjørkvik, Eilert: Tre merkelige brikker fra Hitra 1991:122
Bjørkvik, Eilert: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1982-1991 (21-30) 1991:129
Bjørkvik, Eilert: ”fiat med schriveren” – sorenskriverembetet 400 år 1991:7
Bjørkvik, Eilert: Lensherre på visitas 1639 1992:67
Bjørkvik, Eilert: Tordenskjolds soldater fra Stadsbygd og Leksvik prestegjeld 1993:59
Bjørkvik, Eilert: Fosen i 1803. Utskiftningslov på høring 1994:171
Bjørkvik, Eilert: Nabodrapet på Leksa i 1767 1999:161
Bjørkvik, Eilert: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1992-2001 (31-40) 2001:169
Bjørkvik, Eilert: Ole Bergsaunets skrivebok. Legeråd og andre råd 2003:55
Bjørkvik, Eilert: Hals og ”Huvaset”. To glømte gårdsnavn i Stjørna 2005:111
Bjørkvik, Eilert: Teglverket på Naust. Den første industrivirksomhet i Fosen 2006:155
Bjørkvik, Eilert: Leikene fortel kulturhistorie 4 [baksidetekster] 2007
Bjørkvik, Eilert: Indre Skjørn samtalelag. Lokalpolitikk i en utkant i 1880-åra 2007:147
Bjørkvik, Eilert: Da lensmannen og presten bygde bru. Om Strømsbrua i Rissa 2009:151
Bjørkvik, Eilert: ”det sorte hull i dorgadrilen”. Ei skallbok for Halten etter Martin Stilleberg 2009:27
Bjørkvik, Eilert: Leikene fortel kulturhistorie 7 [baksidetekster] 2010
Bjørkvik, Eilert: Setre og utslåtter i Lensvika. En rettstvist fra Solemsdalen i 1745 2011:131
Bjørkvik, Eilert: Innholdsliste for Årbok for Fosen 2002-2011 (41-50) 2011:191
Bjørkvik, Eilert: Jakob Jakobsen Fevåg. Kriminalomsorg i frihet sist på 1700-tallet 2011:53
Bjørkvik, Eilert: Stotarkongen. Bygdevekteren en lokal tjenestemann 2013:141
Bjørkvik, Eilert: Det første stortingsvalget i Stadsbygd prestegjeld 2014:41
Bjørkvik, Eilert: Bautareising i 1914 2014:47
Bjørkvik, Eilert: Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888. 2019:11
Bjørkvik, Halvard: Tiendskattemanntalet 1520 (-21) som historisk kjelde 1965:41
Bjørkvik, Halvard: Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør 1972:67
Bjørkøy, Kåre: Åfjordsbåten 1974:76
Bjørkøy, Kåre: Åfjordsbåten. Nemningsbruken 1975:85
Bonvik, Arvid: Tysker mot tysker. Et sekstiårsminne fra Trondheimsfjorden 2000:109
Borchgrevink,
Anne-Berit Ø.:
Brenntorvbruk i Fosen 1974:7
Borgfjord, Hans: Lyng- og jordbrann i Vallersund. Et hundreårsminne 1998:111
Borgfjord, Hans: Fra Fosen til Fyresdal. Ei eventyrlig reise våren 1945 2000:133
Borgfjord, Hans: Det engelske flyangrepet på Halten 15. oktober 1944 2014:183
Bratberg, Terje T. V. og Andersen, Håkon: Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Bratberg, Terje: Austråtts eiere fra vikingtiden til 1719 1994:33
Brattgjerd, Sigurd: En barnesull fra Osen 1970:67
Brattgjerd, Sigurd: Byrda og Bølneset 1973:18
Brattgjerd, Sigurd: Kirkestriden i Osen 1833-1838 1988:101
Brattgjerd, Sigurd: Henrik Molin. En svensk ”asylsøker” i Osen 1990:55
Breivold, Terje: Bryllupsbilde som konfirmasjonsgave. Kristine og Ole Aune sitt bryllup 2010:221
Brekstad, Kolbjørn: Sogneprest til besvær. Vermund Hollekims krigsminner fra Ørlandet 2002:85
Bremnes, Eivind: Visedikting i Roan 1830-1930 1986:37
Bremnes, Eivind: Anton Jakobsen (1831-1913) – ”Lege for le’ og bein” 1991:57
Bremnes, Eivind: Gammel bryllupsinnbydelse fra Storfosna 1991:60
Bremnes, Eivind: Jonetta-visa. Skillingsvise med tilknyting til Roan 1999:143
Bremnes, Eivind: Magerøyjakta som endte på frimerker 2009:129
Bremnes, Eivind: Tidsbilder og andre bilder fra Måøya 2009:95
Bremnes, Eivind: ”Ris paa Barnets blottede Bagende”. Litt skolehistorie fra Roan 2010:55
Bremnes, Eivind: Båtbygging i Brandsfjorden 2011:35
Bremnes, Eivind: Marcus Volqvartz. Dikterpresten på Ørlandet 2012:101
Bremnes, Eivind: Andreanna-visa 2012:85
Bremnes, Eivind: Julie Næss og Trøndelag Vanførelag 2013:79
Bremnes, Eivind: Godseieren på Storfosna og krigen 2015:43
Brødreskift, Audhild: Bonden og tusenkunstneren. Det mangfoldige bondeyrket. 2013:113
Bueng, Helge Kristian: Fredmoen. Lakser og lorder i Åfjorden 2010:105
Bueng, Helge Kristian: Tyttebærkrigen i Olden 2014:165
Bugten, Tor: Melands mølle og kvernbruk på Hitra 1974:180
Bull, Ida: Vallersund. Et handels- og gjestgiversted i Fosen 1982:43
Bull, Marcus: ”Sølvfeberen” på Hitra i 1880-årene 2011:7
Bull, Marcus: Kristiansund Grubesamlag på Hitra 2014:145
Bull, Marcus: Jernmalmfeltene i Strømfjorden 2018:19
Bull, Marcus: Den tyske drift i Melandsgruvene 2019:31
Bye, Ole (fogd): Om nydyrking på Ørlandet i 1820-årene 1969:97
Bøe, Edith: Båtrya. Brukstekstil i fem sekel 2011:41
Dahl, Ingolf: Husmannskår på Stokkøya 1999:99
Dahle, Rolf: Den administrative inndeling av Sør-Trøndelag fylke (amt) i tiden 1837–1950 1949:28
Dahlen, Sigurd: Fra krigsårene 2015:37
Dahlen, Sigurd: Glimt fra mitt liv 2017:23
Dahlsveen, Astrid: Hannah og Hans Ryggen. Ørlendinger og verdensborgere 1995:95
Dahlsveen, Astrid: På sporet etter Ove Bjelke i Italia 2000:137
Dahlsveen, Astrid: Fra Trondheim til Vanvikan 9. april 1940 sett med barneøyne 2004:129
Dahlø, Stina: Skinnstakk og skinnhatt 1968:35
Dahlø, Stina: Kosthold på Frøya omkring århundreskiftet 1970:41
Dalen, Arnold: Steglen – ein eksklusiv hitterværing 1991:71
Dalen, Arnold: Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten? 2015:63
Danielsen, Arne: Skredder ble vitenskapsmann. Isak Undås 1890-1974 1983:123
Danielsen, Arne: Skreitennerleiken 1983:69
Dybdahl, Audun: Meieriskolen og meieriet på Reins kloster 1973:118
Dybdahl, Audun: Nils W. Aasen – rissværing med futt 1977:61
Dybdahl, Audun: Anna selv tredje fra Bjugn og Haaken Gulleson fra Hälsingland 2005:49
Dybdahl, Audun: Amtskolebestyrer Peter Dybdahl – litt om mannen og hans verk 2018:29
Dybdahl, Johan A.: Båtsetting 1992:43
Dybfest, Stein Olav: Ekspedisjonen på Stranda i Bjugn 1984:89
Dørum, Arne: Ingeniør Ole Singstad (1882–1969) 2019:39
Eidberg, Peder A: Baptistene i Fosen 2007:17
Einarson, Einride: Korsang i Nord-Stjørna 1974:141
Einarson, Einride: Petter Vassaune. En bygdespellmann fra Stjørna 1980:91
Ekroll, Øystein: Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur 2005:61
Ekroll, Øystein: Reinskloster før klostret 2017:119
Ellingsen, Elling: «Den siste viking» 2017:19
Ellingsve, Eli Johanne: Om Stokksund og navn på andre beinveger 2003:121
Elven, Arne: Vårfiske ved Titran kring 1900 1970:89
Engen, Eivind ”en tiøre for jobben”. Minner fra Kyrksæterøra i 1930-åra 2006:75
F H [Fjeldberg, Herman]: En sjølaksfisker forteller. Et intervju fra 1926 2003:153
Faksvåg, Håkon: Gåter og ordtak fra Kvenvær 1967:63
Faksvåg, Håkon: Ord og folkeminner fra Kvennværet 1970:75
Faksvåg, Håkon: Russeren som forliste i Kvenværet 1973:64
Faksvåg, Håkon: Regler fra Kvenværet 1974:130
Farbregd, Oddmunn: Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord 1971:15
Farbregd, Oddmunn: Ein gamal gard kalla Nygarden – på Grøtan i Hemne 1977:99
Farbregd, Oddmunn: Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord 1978:31
Fenne, Øyvind: Forstmenn mot rydningsfolk. Frå soga om rydningsplassane i Bjørnør og Åfjord statsallmenning 1982:11
Finseth, Christian: Minner fra Halten og Froan 1991:49
Fjeldvær, Johanna: Minner fra Mastad 1988:7
Fjellbu, Arne: Preken [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:49
Flagstad, Ole: Arbeid og atter arbeid. Fra dagliglivet på et lite gårdsbruk 1932–1972 1997:83
Fosen historielag Frå minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 1949:46
Fosen historielag: Lover 1947:125
Fosen historielag: Fosen-bygdene. Storleik og folkemengde 1947:131
Fosen historielag: Styret. Arbeidsutvalet. Ombudsmennene. Medlemmene 1947:132
Fosen historielag: Styret. Nye medlemer. Lover 1948:135
Fosen historielag: Meldingar. Rekneskap. Nye medlemer 1949:111
Fosen historielag: Lover, styre, ombudsmenn, medlemmer 1965:106
Fosen historielag: Regnskap, årsmelding, styre, nye medlemmer 1966:114
Fosen historielag: Innhold i tidligere årbøker 1966:117
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap 1966, nye medlemmer 1967:128
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1968:127
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, lover 1969:106
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1970:107
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap medlemmer 1971:130
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1972:109
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1973:160
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1974:201
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1975:155
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1976:132
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1977:115
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1978:162
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1979:127
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1980:117
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1981:117
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1982:141
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1983:151
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1984:97
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1985:128
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1986:120
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1987:154
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1988:139
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1989:116
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1990:144
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1991:140
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1992:143
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1993:163
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1994:190
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1995:137
Fosen historielag: Lover, årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1996:140
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1997:157
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1998:132
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1999:183
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2000:175
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2001:179
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2002:119
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2003:209
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2004:161
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2005:175
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2006:169
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2007:181
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2008:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2009:185
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2010:235
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2011:201
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2012:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2013:187
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2014:249
Fosen historielag: Årsmelding. Regneskap. Publikasjoner 2015:179
Fosen historielag: Årsmelding. Rekneskap 2016:189
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2017:184
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2018:185
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2018:185
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2019:185
Foss, Johan G: Kulokk og geitelokk fra Åfjorden 1977:108
Foss, Johan G: Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60 1986:77
Foss, Johan G: Jordbrukskulturen på Frøya i gammalnorsk tid 1996:25
Foss, Johan G: Stadnamna våre. Namnelaging og alder 2005:91
Foss, Johan G: Dolm kirke – alder og opphav 2010:7
Foss, Johan G: Fosningane, grunnloven og folkestyret 2014:7
Foss, Johan G: Fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida 2017:31
Foss, Johan G: Guri Kunna – kven var ho? 2018:53
Foss, Petter: Stadsbygd Songlag. Glimt fra korsangen i bygda gjennom 110 år 1980:83
Frønes, Astrid: Dystert krigsminne fra Åfjord prestegård 1993:53
Frønes, Astrid: Skoleminner fra Åfjord 2003:197
Gaustad, Fredrik: Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet 1972:86
Gaustad, Fredrik: Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein 1976:105
Gjelvold, Bernt: Orgel i kirkene i Fosen 2014:201
Gjerdåker, Brynjulv: Foredling og frakt på Nord-Norge. Med hitterværingar på ”slofart” og sildeverking i åra 1930-1960 1990:13
Gjerdåker, Brynjulv: Kramkarar frå Voss på Hitra og Frøya 2012:35
Gjerdåker, Brynjulv: Kilenotfiske i Bispøyan 2013:91
Gjevik, Bjørn Nilsen og Nilsen, Steinar: Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Gjevik, Bjørn Nilsen og Nilsen, Steinar: Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Gjevik, Bjørn Nilsen: Sara Kjerstina Flor – en innflytter til Hitra på 1700-tallet. Avstamming og etterkommere 2006:61
Gjærevoll, Inger: Kommuneblomstene i Fosenregionen 2015:69
Gløtten, Markus: Segni om Hifillgubbin 1949:109
Godal, Jon: Barking av segl 1980:65
Grande, Katrine: Helsearbeid i Åfjord. Åfjord Helselags historie gjennom 80 år 1994:105
Grefstad, Ola: Ei kiste frå Søvassdalen 1991:73
Grefstad, Ola: Alterkalken i Hallaren kirke på Frøya 1994:25
Grefstad, Ola: Kyrkjebygging som impuls. Dekorasjonsmålinga i Hemne kyrkje inspirerte rosemålarane 2008:71
Grimstad, Atle: Sommerfjøset 1984:81
Grønnesby, Geir: Langhus fra eldre jernalder på Hovde 2000:41
Grønning, Holger: Petter Jensen Brødreskift. En lokal ”Petter Smart” 1988:29
Grønskag, Hans Trekk frå livet i Trøndelags sjødistrikter for ca. 100 år sia 1948:130
Grønskag, Hans: Frå Frøya-distriktet før i tida 1947:116
Grønskag, Hans: Sagn om Guru Kunna 1947:98
Grønskag, Hans: Laust og fast 1949:101
Grønskag, Hans: ”Det hendte før – -” 1949:101
Grønskag, Hans: Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:58
Hafsmo, Leidulf: Den gamle dame på Uttian og hennes svigersønn. Margareta Riber og Anders Falster 1986:107
Hafsmo, Leidulf: Tre små tamburer og en litt større fra Snillfjorden 1987:105
Hafsmo, Leidulf: Holsteinkaran fra Hemne 1989:51
Hafsmo, Leidulf: ”En liden Bæche saug…”. Tannvik-saga, en av mange sager i Snillfjord 1990:81
Hafsmo, Leidulf: Bortkomne gårder i Hemne 1991:113
Hafsmo, Leidulf: En sigd som glapp. Om å fri seg fra militærtjeneste 1991:116
Hafsmo, Leidulf: ”Brudeferden i Hemne”. Brudebåten som forliste ved Stokkaunet 1991:77
Hafsmo, Leidulf: Hest-Elias 1992:101
Hafsmo, Leidulf: Fantegutten. Hvem var han? 1992:73
Hafsmo, Leidulf: Fra Catharinakyrkan i Stockholm til St. Margareta kirke i Hemne. Eleonora Charlotta Løfstedts faderlige opphav 1993:101
Hafsmo, Leidulf: ”Den runde ball i Hemnes gap …” En visestubb og et forlis i 1840 1993:45
Hafsmo, Leidulf: Kvinneskjebner i Hemne 1996:67
Hafsmo, Leidulf: Fosninger på Københavns red i 1801 1997:111
Hafsmo, Leidulf: Knut dyreskytte og hans ”rør”. Tidlig bruk av ildvåpen til jakt i Fosen 1999:77
Hafsmo, Leidulf: Kaptein Lossius. Hemnes første ordfører 2000:141
Hafsmo, Leidulf: Fosninger under svenske faner 2001:27
Hafsmo, Leidulf: Fosensoldater på Tordenskiolds dekk 2002:71
Hafsmo, Leidulf: Hafsmo innkjøpslag (1921-1925) 2003:157
Hafsmo, Leidulf: Privatlærere i Hemne på 1700-tallet 2003:65
Hafsmo, Leidulf: Telthuset på Kjørseøra 2004:63
Hafsmo, Leidulf: Magerøya – navlen i Hemne skipreide? 2006:55
Hafsmo, Leidulf: Magerøykapellet igjen 2007:45
Hafsmo, Leidulf: Ei krone her og ei krone der. Om brudekroner i Hemne 2008:127
Hafsmo, Leidulf: ”Skulde fienden nærme sig landet med sine baade”. Om kystvernet 1807–14 2008:29
Hafsmo, Leidulf: Da Fanden for over Snillfjorden 2009:109
Hafsmo, Leidulf: Amerikareise rundt 1900 2010:135
Hafsmo, Leidulf: Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord 2011:159
Hafsmo, Leidulf: Familien Wollenhaupt og difterien. En epidemi i Heim sogn i 1894 2011:59
Hafsmo, Leidulf: Kammerassessor Johan Peter Testmann på Holla 2012:105
Hafsmo, Leidulf: Altertavla i Vinje kirke 2013:171
Hafsmo, Leidulf: Varder og veter i Fosen 2014:69
Hafsmo, Leidulf: Trønderbataljonen 2015:7
Hafsmo, Leidulf: Barneår på Fosen 2017:11
Hagen, Oddmund: Fredskampen. Ein ”landskamp” på Hemnskjela i 1945 1987:149
Hagen, Oddmund: ”Uredd” gjennom 80 år. Redningsforeninga på Hemnskjela jubilerer 1990:33
Hagen, Oddmund: I lys av ettertanken. Lærar Jon Rimereit til minne 1992:121
Hagen, Oddmund: (incurable) 2015:119
Hagen, Oddmund: «Øytun» på Hemnskjela 100 år 2019:47
Hagen, Oddmund: En sommer med Carl Dons 2019:55
Hallan, Nils: På spor etter to gløymde folkeviser i Åfjorden 1975:17
Hallan, Nils: To stadnamn. Austrått og Halten 1976:93
Hallan, Nils: Snorri Fólksnarjarl 2012:147
Halten, Anders: Peter Dybdahl 1965:25
Halten, Anders: Folkemedisin frå Rissa 1967:78
Halten, Anders: Fortellingar om bjørn og varg 1979:73
Halten, Anders: Aprildagane 1940 i Rissa 1985:17
Halten, Anders: No kjem dampen. Små minne frå Byfjorden 1989:31
Halten, Anders: Bøkkerindustri og tynnehandel i Rissa 2000:95
Hammervold, Alf: Gullringen fra Reinsklostret 2017:27
Hassel, Karl: Frå Hemne 1949:102
Haug, Anne og
Sjøbakk, Ingvild:
I Gerhard Schønings fotspor 2017:137
Haugen, Johan: Sang om Hasselvika 1997:99
Haugen, Morten Olsen: Barnebokforfatteren Anka Borch 1997:135
Haugen, Morten Olsen: Sparebankhistorie og bankbøker i Fosen 1999:109
Haugen, Morten Olsen: Veinavn i Ørland. Første del 2000:61
Haugen, Morten Olsen: Veinavn i Ørland. Andre del 2001:33
Haugen, Morten Olsen: Et skarpt og modig blikk på Åfjord. Åfjord Sparebanks 100-årsberetning 2002:43
Haugen, Morten Olsen: Edvard Langsets folkeminneoppskrifter fra Ørland, Bjugn og Stjørna 2003:71
Haugen, Morten Olsen: ”En snartur over Fosenhalvøen”. Turistopplevelser i Trondhjem Turistforenings årbøker 2006:39
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen. Utgitt i perioden 2005-2009 2009:167
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2010 2010:227
Haugen, Morten Olsen: Meierier og meierihistorier i Fosen 2011:103
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2011 2011:181
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2012 2012:165
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2013 2013:185
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2014 2014:247
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2015 2015:173
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2016 2016:187
Haugen, Morten Olsen: Bibliografi 2017 2017:181
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2018 og 2019 2019:181
Hegvik, Inge: Hvor ble det av skoleskipet Tordenskiold? 1997:105
Hegvik, Inge: Skoleskipet ”Tordenskiold” og dets endelikt 1998:113
Hegvik, Inge: Aprildagene 1940. Opplevd av en tolvåring fra Ørlandet 1999:51
Hellandsjø, Erling: Seiljakt ”Vega” av Hemne. Fartøyets historie fra vogge til grav (1891-1972) 1988:21
Hellandsjø, Erling: Naz-Perwer. Egypteren som forliste ved Hemnskjela i 1929 1989:105
Hellandsjø, Erling: Fra Fron til Hemne 1990:49
Hellandsjø, Erling: Smøring av seil 1992:35
Hellandsjø, Erling: Selma og Morild. Vedfrakterne som forliste utenfor Agdenes i 1942 1992:447
Hellandsjø, Erling: Oliver A. Rosto. Norskamerikaner og flypioner fra Røstøya 1993:111
Hellandsjø, Erling: Kollsegling i Røstkvervet. Et 90-årsminne 1993:49
Hellandsjø, Erling: Skandalen på Agdenes festning. Et 80-årsminne 1994:101
Hellandsjø, Erling: Skived fra Hemnebygdene. Produksjon og omsetning 1994:135
Hellandsjø, Erling: Skjellgraving på Trøndelagskysten 1995:59
Hellandsjø, Erling: Fortøyningsringer og ringmerker 1996:127
Hellandsjø, Erling: Uttrøndelagens Gjensidige Fartøyassuranseforening 1998:73
Hellandsjø, Erling: Fire husmannsplasser i Røstkvervet 2000:89
Hellandsjø, Erling: Vingvågen hvalstasjon (1918-1925) 2001:107
Hellandsjø, Erling: Røstkvervet. Et områdenavn i Hemne 2002:41
Hellandsjø, Erling: Da ”Orkla” forliste i Buholmråsa 2003:147
Hellandsjø, Erling: ”Maraton” på Storkolla. Motorskipet som forliste ved Buholmråsa i 1971 2004:81
Hellandsjø, Erling: Siste reis for magerøyjakta ”Alabama” 2005:155
Hellandsjø, Erling: Dampskipet Fjalir 2006:141
Hellandsjø, Erling: Hundre år på sjøen. Historien om skøyta ”Alma” 2007:105
Hellandsjø, Erling: Veøya og ”Almands notbrug” 2008:143
Hellandsjø, Erling: Far etter folk langs leia. Fraflytta boplasser i ytre strøk av Hemne 2010:125
Hellandsjø, Knut: Røstkvervet ungdomslag. Årsaker til dannelsen i 1895 1978:109
Hellandsjø, Leif: Fra minesveiper 173 til Ms ”Taftøy” 2008:153
Hemne bygdemuseum: Gamle matrettar frå Hemne 1991:99
Henriksen, Merete Moe: ”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord 1998:7
Herje, Torunn: Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder 1991:29
Hermanstad, Sarah Dahle: Myten om Jedinorog – det russiske orlogsskipets forlis i 1760 2016:79
Hernes, Jonas: Båttyper 1967:57
Hoem, Egil: Heimfisker og fiskerbonde 2011:137
Hoem, Egil: Fjordfiske i Røstkvervet. En dokumentasjon i ord og bilder 2011:151
Hoem, Egil: Landnot og sild. Sildefiske i Mistfjorden og Røstkvervet 2012:131
Holden, Leif: Russerfangene på Vinjeøra 2011:67
Holden, Reidar: Dungong og dunrensing på Tarva 1982:87
Hollekim, Vermund Ein tragisk prestelagnad frå Ørland 1948:83
Holmsen, Andreas: Gardshistorie 1947:26
Hopen, Magnus: Løkhaug batteri i Agdenes. Et krigsminne 1991:123
Hopen, Magnus: Skogsdrift i Espemarka i Agdenes 1880-1883 1999:91
Hosar, Hans P.: Herre og tenar på Jens Bjelkes gods i Fosen på 1600-talet 1980:7
Hov, Reidar: Bryllupsfeiring. Gamle skikker fra Stjørna og Ørlandet 1973:110
Hovde, Inger Marie m.fl.: Helsestell på Ørlandet. Redigert av Haugen, Morten 1996:49
Hovde, Mildrid: Minner fra krig og okkupasjon 2015:33
Hunnes, Lars Kåre: Skandalebryllupet i Hemne i 1619 1974:114
Hunnes, Lars Kåre: Michael Hansen Stub. Sokneprest til Stadsbygd 1720-1758 1979:85
Hunnes, Lars Kåre: Barselgildet på Austrått i 1621 1981:51
Hunnes, Lars Kåre: Fogder i Fosen. Et biografisk oversyn 1985:115
Husby, Liv: Julebesøk på Hitra i 1876 1978:141
Hvamstad, Per: Gards. og slektsmuseer – viktige brikker i lokalt kulturarbeid 1975:7
Igeltorp, Leif-Johan: Jørgen Tysbotn (1880-1955) 1995:115
Igeltorp, Leif-Johan: Bronseøks fra Fevåg 1996:65
Jacobsen, Elin: En borgerkrigssoldat fra Bjørnør 1987:113
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild: Bansonga frå Hemne 1985:85
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild: Senger og sengeklær i Hemne 1986:63
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild: Kjerringråd fra Hemne 1988:55
Jakobsen, Magnhild: Bestemor minnes gamle juleskikker i Hemne 1976:11
Jasinski, Marek E. og Rokoengen, Kåre: Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Jensen, Bård: Noen slåtter fra Stjørna 1965:76
Jenssen, Reidulv: To godseiere på Austrått. En heldig og en uheldig 1994:75
Jenssen, Reidulv: Vindmølla på Vik 1996:137
Jenstad, Tor Erik: Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn 1995:7
Johansen, Daniel: Herregårdslandskapet Austrått 2016:91
Johansen, Hans Marius: Gåtefulle steiner i Roan 2019:63
Johnsen, Arne Odd: Om Følskn (Storfosen) og om spaltningen av det gamle Nordmørefylket 1947:38
Johnsen, Ingrid Sannes: Runeinnskrifter i Fosen 1969:7
Jordet, Kirsti: Minner langs Nordelva og Holvasselva i Stjørna 1993:11
Jordet, Kirsti: Kulturminner ved Holvatnet 1994:89
Kaarbø, Mons: Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:68
Kimo, Peter P.: Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760 1970:28
Kimo, Peter P.: Isak Kimoe. Kjemiker, kunstmaler og bygdehistoriker 1979:120
Kimoe, Isak: Fra kristenlivet i Skaugdalen sist på 1800-tallet 1981:33
Kimoe, Isak: Hodeplagg i Rissa 2008:151
Kiplesund, Kenneth: Hans Ruø og Edvard Langset – To nordmøringar med tilknyting til Fosen 2014:197
Klokkaren i Åfjorden: Bryllupsvise [1728] 1947:83
Knudsen, Bodil og Pedersen, Kari-Anne: Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Krangnes, Lars Rottem Diktarpresten på Hitra 2016:103
Krangnes, Lars Rottem: Ulvkjerkvisa 2015:95
Krangnes, Lars Rottem: Diktarpresten på Hitra Del 2 2018:83
Kruken, Kristoffer: Personnamn i Bjørnør frå 1500 til 1925 1979:25
Kruken, Kristoffer: Namnet Odin på Trøndelagskysten 1980:95
Kruken, Kristoffer: Tørkvislan – det gamle namnet på Storvatnet 1982:111
Kruken, Kristoffer: Sagnet om Hifjellstaupet 1983:29
Kruken, Kristoffer: ”Gunstige herrer” og ”fattige undersåtter”. Suplikkane frå Fosen 1632 1988:63
Kruken, Kristoffer: Skjellevatnet og Skjerivatnet 1989:25
Kruken, Kristoffer: Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv 2013:43
Kvalvær, Lars og Karoline: Begravelsesskikker på Frøya 1981:59
Kvalvær, Lars: På gammel tomti 1983:61
Kvalvær, Lars: Omstreifere på Frøya 2001:101
Kvalvær, Lars: Kjemeister og bryllupsbønn 2001:81
Kvalvær, Lars: En julehandel 2002:61
Kvalvær, Lars: ”Frøyklippen” i Kyafalla. Et 80-årsminne 2004:73
Kvikne, Albert: Krigsforlis i Trondheimsleia. To båter minesprengt ved Terningen fyr 1988:95
Kvikne, Albert: Tobakksdyrking i Hemne 1997:97
Kvikne, Albert: Maxa Moritz. Et tysk forsvarsanlegg i Hemne 1998:89
Kvikne, Albert: Tyskhytta på Kjørsefjellet 2000:125
Kåpvik, Sigvard: Mathias August Lothe. Ein særmerkt mann i Roan 2013:129
Lamvik, Martin: Skuledirektør på synfaring i 1860-åra 1989:7
Lassen, Inger M.: Fra Åfjord i 1850-årene. Utdrag av prostinne Lassens livserindringer 1965:58
Lavold, Bente: Alterskapet i Bjugn kirke. Kilde til katolsk og luthersk tro og praksis 2001:7
Ledahl, Ole Kjørsvik: Tråvkjøring på Hitra 1993:121
Ledang, Ola Kai: Langspellet i Hemne 2005:73
Lernes, Julianne og Totland, Magnhild: Ordtak fra Hemne og Snillfjord 1982:99
Lervik, Liv Anne: Lerviksaga i Hemne 2010:205
Leth-Olsen, Sturla og Olden, May-Grethe: Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Leth-Olsen, Sturla: Mølnargården. Fra gård til bygdatun 1987:7
Leth-Olsen, Sturla: Den gamle kirkegården på Nes 1990:137
Leth-Olsen, Sturla: Lusmaskinen hans doktor Sauer 2004:111
Leth-Olsen, Sturla: Kristian Nygård – han som grunnla Fosen historielag 2007:7
Leth-Olsen, Sturla: Tranøya og den egentlige kampen for tilværelsen 2010:59
Leth-Olsen, Sturla: Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt 2015:141
Leth-Olsen, Sturla: Olav Stranden – den unge døde dikteren fra Bjugn 2017:87
Leth-Olsen, Sturla: Hans Borgfjord – en kystbonde ser seg tilbake 2017:99
Lian, Jan Even: I gammeldaggo (når strofo om søll og goll og bein) 1981:97
Lian, Jan Even: Ein bytur frå Røstkvervet i april 1940 1985:29
Lian, Jan Even: Det gamle notlaget 1985:55
Lian, Jan Even: Kiperstikallen – en røstøying utafor Asplan 1987:129
Lian, Jan Even: Med englar og loffarar over Hemnskogen. Ein skyssgut minnest 1991:105
Lian, Jan Even: Vorter og vortefjerning 2009:113
Lien, Asmund: Fra Haukmyra til Saxo Grammaticus. Kvikkski-sagn fra Fosen 1997:7
Lightfoot, Amy: Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen 2019:69
Lillebakk, Julius: Sild i sjøen – trekkspell i natta. Miljøskildring frå Bjugnfjorden 1981:99
Lillebakk, Julius: Krigsminne frå Ørlandet 1982:128
Lilleenget, Otto: Frå Osen 1949:106
Lindemann, Rolf: Fosen og munningen av Trondheimsfjorden på gamle kart 1967:35
Lindemann, Rolf: En geografisk analyse av skoggrenser og skogforhold på Fosenhalvøya 1968:39
Lindemann, Rolf: En beskrivelse av Stadsbygd prestegjeld fra midten av det 18. århundre 1969:79
Lindemann, Rolf: En tysk professors reise gjennom Fosen i 1778 1971:43
Lium, Ingar: Skuespilleren Johan Norlund (1894-1969) 1995:87
Lomundal, Guri: Frå Hemne 1949:102
Lomundal, Guri: Farging og stamping i Hemne 1969:41
Lomundal, Guri: Gammalt matstell i Hemne 1970:36
Lomundal, Guri: Veving i Hemne 1976:129
Lothe, Mathias A.: Ordtak frå Roan 1969:66
Lothe, Mathias A.: Sol og stjerner i tidsrekninga. Ei oppskrift frå Roan 1991:67
Lothe, Mathias A.: Barking av huder 1991:70
Lothe, Mathias A.: Vip. Merke og skikkar frå Roan 2013:121
Lund, Jacob H.: Gamle bryllupsskikker fra Ørland 1965:72
Lund, Jacob H.: Om ølbrygging i gamle dager (fra Ørlandet) 1967:65
Lærerskoleelever Tre segner frå sjøbygdene 1980:56
Løkhaug, Johan: Fiskeriet i gamle dager. – Overgangen fra gamle til nye redskaper 1948:98
Løkhaug, Johan: Fiskeriet i gamle dager (framh) 1949:84
Løwø, Asgaut Herje: Barnebøker fra kystmiljø. Emil Herjes forfatterskap 2014:189
Marstrander, Sverre: Fortidsminner. Registrering og fredning 1949:39
Mathiesen, Henrik: Utvandring 2004:161
Melbye, Arnfinn: Stjørnværinger på laksfiske i Gaula 1997:43
Merkesnes, Agnar: Norskamerikaneren Johan Sagdahl forteller 2004:137
Mjøen, Gudny: Ha du sjett bøgda? 1993:7
Mo, Morten: Flyangrepet på Tirpitz påsken 1942 2002:75
Mo, Per J.: Hemnesoldatar som var med i krigen i gamal tid 1947:93
Mo, Per J.: Fatigforsorg i Hemne i gamall tid. – Frå tida før formannskapsloven av 1837 1948:118
Mo, Per J.: Religiøse brytingar i Hemne på 1800-talet. – Haugerørsla og Gunnerus-striden 1948:56
Moan, Johan og Rømma, Jenny Moan: Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Moan, Johan: Heimbygdssong til Fosen 2015:93
Moe, Einar: John Larsen Moe (1848-1907). Hvem var han? 1998:39
Moe, Einar: Dagbøkene fra Mo i Hemne 1999:155
Moe, Gerd: Iver målar. Tylldøl og rosemaler i Hemne 1991:61
Moe, Gerd: Gammel rosemaling på nytt 2005:119
Moe, Håvard: Bondelensmenn og lensmannsdynasti i Fosen 2018:129
Moe, Ivar: Gjetergutt med brannsår. Et barndomsminne fra Sophaugen i Hemne 2004:101
Moe, Ivar: Full damp med ”Fjalir”. Et reiseminne fra 1942 2004:133
Moen, Nils: Attåtfor fra sjøen 1976:23
Moen, Nils: Klippfisk i Bjørnør 1980:73
Molde, Jostein: Utvandringen fra Fosen 2002:7
Morkemo, Roy: Dokterkjerringa som ble utvist fra Åfjorden 1994:131
Morkemo, Roy: Tragisk seilas på Frohavet 1995:53
Moxnes, Erik: Valsøya i Bjugn 1993:83
Murvold, Hilde: Flystyrt ved Templet i 1940 2005:167
Murvold, Hilde: Rauhuva 2007:159
Murvold, Hilde: Leikene fortel kulturhistorie 5 [baksidetekster] 2008
Murvold, Hilde: Leikene fortel kulturhistorie 6 [baksidetekster] 2009
Murvold, Rachel: Til Åfjord for å treffe svigerforeldra. Et reiseminne fra 1928 2013:161
Myrenget, Ellen og Heggvik, Arne: ”Gammelskulin” i Åstfjorden. Ole Hansen Oddebug (1808-1882) 1986:115
Mårvik, Nils: Barndomsminner fra Osen 1996:41
Nesheim, Astrid: ”En splinter ny og morsom vise”. Setervisa fra Åfjorden 1977:109
Nesheim, Astrid: Ørnerovet i Skansen i Åfjorden 1978:133
Nesheim, Astrid: Eit eventyr frå Åfjorden 1978:84
Nesheim, Astrid: Bøvergjel og lusgras. Gamle råder fra Åfjord 1979:103
Nesheim, Astrid: Jul i gamle dagers Åfjord 1980:79
Nesheim, Astrid: Å skjerra stekkel 1983:59
Nesheim, Astrid: Melmat fra Åfjord 1991:91
Nesheim, Astrid: Vårknipe på Dolm i 1893. Utdrag fra presten Nils Kristian Jørstads dagbok 1995:33
Nesheim, Astrid: Bakerovner i Åfjorden 2007:35
Nesheim, Magnhild: Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Stordalselva i Åfjord 1983:97
Nesheim, Magnhild: Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord 1988:125
Nesheim, Magnhild: Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord 1990:65
Nesheim, Magnhild: Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord 1994:155
Nesmo, Lars: Storversdagen 1966:103
Nesmo, Lars: På fiske i Finnmark og på Russland 1968:37
Nesmo, Lars: To tussehistorier fra Osen 1991:66
Nesmo, Lars: Namdalsrova og Frustien. Et grensepunkt og et sagn 2012:129
Nilsen, Steinar og

Gjevik, Bjørn Nilsen:

Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Nilsen, Steinar og
Gjevik, Bjørn Nilsen:
Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Nordbotn, Arne: Med lus i skjorta er det uråd å være gentleman. Intervju med Per Engvik 2014:111
Nordbotten, Ludvig: Byggeskikk i Agdenes. Registrering av faste kulturminner 1985-86 1988:35
Nordli, Øyvind: Gardsdagbøker frå Fosen som fortel om fortidsklimaet 2003:47
Nordseth, Lars: Slåtter fra Åfjord 1971:69
Normann, Einar: Vinnan. Ei namnesegn frå Åfjord 2000:53
Norsk Etnologisk Gransking: Arbeidsdeling mellom menn og kvinner, spørreliste nr. 110 fra Norsk Etnologisk Gransking 1966:110
Nygård, Anne: Finnstua 2015:59
Nygård, Kristian (Kr. N): Titran-ulykka 1947:112
Nygård, Kristian (Kr. N): Bygdemålsdikting i Fosen frå først på 1700-talet 1947:74
Nygård, Kristian: Korleis Fosen Historielag vart til 1947:118
Nygård, Kristian: Kopparen 1948:107
Nygård, Kristian: Ordtøk’ 1948:108
Nygård, Kristian: Da alt snakka 1948:133
Nygård, Kristian: Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:74
Nygård, Kristian: Det magiske skottet 1949:96
Nyrø, Johanne: Gjøm sessa 1983:96
Næsset, Olaf: Da Åfjords-båten tok prins Oscars pokal 1949:79
Nålsund, Bernhard: Aron Andreassen. En husmann i Åfjorden 1976:99
Nålsund, Bernhard: Varg-Ola 1977:95
Nålsund, Bernhard: Ulv og bjørn i Fosen fogderi 1738-1770 1979:63
Nålsund, Bernhard: Marit Davidsdatter. En tapper kvinne fra Åfjord 1988:51
Nålsund, Bernhard: Varg-Ola nok en gang 1989:91
Nålsund, Bernhard: Elias Hongdalen i Åfjord-fjella. Ei hending fra 1750-åra 2018:139
Olden, Bjørg S.: Presteslekten Herdal i Åfjord 1984:37
Olden, May-Grethe og Leth-Olsen, Sturla: Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Ophaug, Tor Einar: Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet 2015.159
Oversand, Kjell: Spellmannsmusikk i Åfjord og Bjørnør 1974:150
Parelius, Nils: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1947:54
Parelius, Nils: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1948:29
Parelius, Nils: Grev Vargas Bedemars reise gjennom Fosen i 1812 1968:86
Parelius, Nils: Magerøya. Gjestgiveri og handelssted gjennom 6 slektsledd 1994:49
Paulsen, Trond: Alexander fra Friesland. Stamfaren til halve Stadsbygd 2002:101
Pedersen, Kari-Anne og Knudsen, Bodil: Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Pedersen, Svein Henrik: Rissa kirke 100 år. Ny kirke med lange røtter 1989:75
Pedersen, Svein Henrik: Kirkebyggingen i Ørland prestegjeld på 1850-tallet 1999:7
Pedersen, Svein Henrik: Finn-Jonas – reindriftssame og storjeger 2017:105
Pedersen, Svein Henrik: Litt om byggingen og utformingen av Hemne kirke 2017:111
Pedersen, Svein Henrik: Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal tilpasning 2019:87
Petersen, Th: Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene 1947:9
Pettersen, Kristian: På sporet etter de første fosninger 1991:27
Pettersen, Kristian: Steinalderhusene på Refsnes 2009:161
Pettersen, Kristian: Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen 2012:7
Pram, Christen: Fra Fosen fogderi i 1804 1992:127
Rein, Kristoffer: Rimsmeder og visediktere i Stadsbygd i eldre tid 1968:26
Rein, Kristoffer: En salmebokstrid i Stadsbygd 1805 1974:131
Reinton, Lars: Samarbeid i den bygdehistoriske granskinga 1947:22
Rian, Inge: Ven skole i Snillfjorden 1975:136
Rian, Inge: Posttradisjon fra Fosen 1976:111
Rian, Inge: Han Per Nestun og’n Arn Olastun. Om person-namn i Ytre Snillfjord 1977:105
Rian, Inge: Munkdalen og Hernes – to stadnamn i Kvenvær 1977:93
Rian, Inge: ”I to dåggå me mjælk å rømme”. Om brøllops- og gravølbeing i Ytre Snillfjord 1978:81
Rian, Inge: Bakken, Brekstad og Berg – stadnamn i eit flatt landskap 1980:113
Rian, Inge: Kongensvoll skole i Snillfjord – utkant i 100 år 1981:103
Rian, Inge: Husmann – fiskarbonde – jordeigar. Fra Ørlandet på 1700-tallet 1981:71
Rian, Inge: Bøffelen, Katta og Skipsbåten – ørlandske kunamn fra 1700-tallet 1982:129
Rian, Inge: Gardshistorie og gardshistorie. Noen refleksjoner underveis 1982:7
Rian, Inge: Fra Ørland prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1983:145
Rian, Inge: Fra Bjørnør og Åfjord prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1984:49
Rian, Inge: Fra Stadsbygd og Hitra prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1985:37
Rian, Inge: Husdyrstell rundt år 1800 1987:121
Rokoengen, Kåre og Jasinski, Marek E.: Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Ross, Tarald: Kongedikt [1714] 1947:77
Ræder, Trygve: Profilar av tre Rissa-lærarar. Ole Søraas. Anders Bjørgan. Anders Halten 1978:95
Ræder, Trygve: «Stjernholm» 2015:165
Rødøy, Per Asbjørn: Seksringen fra Skjervøya som kryssa Nordsjøen i 1940 2016:135
Rømma, Jenny Moan og Moan, Johan: Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Rømma, Jenny Moan: Strisekkens mangfoldige historie 1990:45
Rønne, Hans Nicolai: Stadsbygd prestegjeld i 1812 1971:110
Rønne, Hans Nicolai: Forlis på Stjørnfjorden i 1811 1978:78
Rønne, Hans Nicolai: Lemenåret 1823 2011:97
Rønne, Hans Nicolai: Naturens luner på Stadsbygda. Lynild i 1818, jordskjelv i 1819 2013:65
Sandnes, Jørn: Eldre busetting i Bjugn og Stjørna 1966:16
Sandnes, Jørn: Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet 1973:7
Sandstad, Anne Grete: Den mangfoldige matteveven og fiskegarnsmatter fra Fosen 2001:85
Sandstad, Anne Grete: Åklær langs kysten 2003:173
Schanke, Kristian: ”De ska få sova te vinteren”. Sildfiske i Vinjefjorden 1992:31
Schavland, Jacob: Fortegnelse paa Præsterne til Stadsbøygdens Præstegield 1967:28
Schei, Johan: Skei mølle på Stadsbygda 1989:65
Schei, Ola J.: Kvidalsraset 2001:73
Schei, Ola J.: Greiet og plogen. Nemninger fra Stadsbygda 2004:121
Schei, Ola J.: Blindtarmen på stueloftet 2005:163
Schei, Ola J: Radiominner fra Stadsbygda 2006:135
Schei, Tollef Kåsen: Ballongferden over Stadsbygd i 1891 1990:103
Schjelland, Sigurd: Kvalfangere fra Hemne 1999:45
Selnes, Bjarne J. M.: Ungdomslaget ”Nybrott” i Stjørna 1981:41
Selnes, Bjarne J. M.: Fotografering på Selnes i Stjørna ved århundreskiftet 1981:85
Selnes, Bjarne J. M.: Bjørnejakt i Stjørna 1883 2001:61
Selnes, Bjarne J. M.: Avholdslag i Stjørna fra1880 til ca. 1935. Tilsluttet Det norske totalavholdsselskap 2010:179
Skauge, Ola: Froan. Landskapsvernområde med fortid – og framtid? 1977:7
Skjånes, Ivar: Avdukingstale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:63
Skogen, Arnfinn: Østråtteika – Fosens eldste innvåner 1975:37
Slette, August: Jakt- og fangstminner fra Markabygda i Stjørna 1979:70
Slørdahl, John: En arbeidsmann i Guds rikes vingård. John Slørdahl (1874-1935) 1997:49
Sognli, Ivar: Vinddalstjønna og ”lande i eventyre” 2007:75
Sognli, Ivar: KIL anno 1976 – seks historier om et lagbilde 2008:43
Sognli, Ivar: Oppvekst på Støgjerdet i Hemne 2010:15
Sognli, Ivar: Sommervikar på smeltverket på Holla på syttitallet 2013:7
Sognnes, Kalle: Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland 1986:7
Sognnes, Kalle: Handelsstedene og gjestgiveriene på Valan ved Dolmøya 1993:21
Sognnes, Kalle: Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår 2005:7
Sognnes, Kalle: Et tidlig fiskevær på Frøya 2016:7
Sognnæs, Johanne: Rorbuer i Halten 1983:71
Solbue, Ottar: Korsang på Ørlandet 1976:65
Solbue, Ottar: Pelkus. Fangen som ga namn til ein stein 1979:109
Solbue, Ottar: Skurdonn og tresking på Ørlandet 1982:123
Solbue, Ottar: Hovde husmorskole 60 år. 1923-1983 1984:63
Solbue, Ottar: Julefeiring på Ørlandet 1992:63
Solbue, Ottar: Losje Yrjar 1994:165
Solbue, Ottar: Ørland bygdeungdomslag 1997:101
Solem, Johan og
Tøndel, Thomas:
Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Solem, Johan: Jegere og kjempekarer i Lensvika 1995:71
Solheim, Svale: Om arbeidet med norsk folkeminne 1947:35
Solheim, Svale: Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1948:21
Solheim, Svale: Gransking av fiskarsoga 1948:67
Solli, Kristine: Folkeminner fra Rissa 1983:53
Sollie, Per Ole: ”Fosenske” kompani 1661. Utskrevne soldater 1986:69
Sollie, Per Ole: Stokksund kirke – den ”ellevte” Y-kirke? 1993:95
Sollie, Per Ole: Winter-kanna 1994:57
Sollie, Per Ole: Ørlending hos sjørøvere 1995:29
Sollie, Per Ole: Kirkebygging i Fosen på 1600-tallet 2003:35
Sollie, Per Ole: Klokkaren på Stadsbygda. Lars Grandes opptegnelser om Lars Myhre (1763–1838) 2006:143
Sollie, Per Ole: Laurits Winter – en flyktning i Agdenes 2007:111
Sollie, Per Ole: Fosen og vulkanutbruddet på Island 1783-84 2012:21
Sollie, Per Ole: Sild som varsel – Dronten 1597 2013:99
Sollie, Per Ole: Holger Hanssøn Arctander. Åfjordingen som skreiv hyllingsdikt til Norge i 1625 2014:53
Sollie, Per Ole: Setesveiner i Fosen 2015:123
Sollie, Per Ole: Olaus Magnus og reisa til Norge i 1518 2017:163
Sollie, Per Ole: Missale Nidrosiense frå Viklemskirka på Ørlandet 2018:145
Sollie, Per Ole: Askeskya som ikke nådde Fosen? – utbruddet i Katla i 1625 2018:163
Sollie, Per Ole: Frå Fosen til Nederland 2019:105
Stafne, S.: Jordbruk i Fosen på 1800-talet. Ein rapport frå fylkesagronomen 1978:145
Stallvik, Tor: Stadnamn i Stjørna 2010:81
Stamnes, John H.: Jens Helmer Strøm (1905-1969). Kramkar, tryllekunstner og fotograf 2008:161
Steiro, Birger: Gamle ørlandsprester 1980:57
Steiro, Birger: Glimt fra bispevisitaser i Ørland prestegjeld 1749-1833 1981:29
Steiro, Birger: Johan Bojer og Trollfjordslaget 1996:89
Steiro, Birger: Et barnemord i Stjørna. Sagnet om Siri Pedersdatter og det kildene kan fortelle 1998:119
Steiro, Birger: ”Der fauk gymnase te Bjugn”. Plasseringsstriden om Fosen gymnas i 1960-årene 1999:35
Steiro, Birger: Fyrstasjoner i Fosen. Del 1 Frøya 2002:25
Steiro, Birger: Fyrstasjoner i Fosen. Del 2 Hitra, Agdenes, Ørland og Rissa 2003:125
Steiro, Birger: Fyrstasjoner i Fosen. Del 3. Bjugn, Roan og Osen 2004:87
Stemshaug, Ola: Eit ”bortkome” gardsnamn i Hemne 1966:46
Stemshaug, Ola: Bygdenamnet Lensvik – og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet 1968:95
Stemshaug, Ola: Finn-namna i Hemnetraktene 1988:85
Stemshaug, Ola: Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra 2006:131
Stemshaug, Ola: Skallbøker frå Trøndelagskysten 2010:71
Stemshaug, Ola: Havbrua 2011:25
Stemshaug, Ola: På leit etter beveren i Fosen 2012:93
Stjern, Sig.: Hauk Hongdalen 1947:108
Stoum, Kåre: Melnstu på Stoen i Rissa 2012:65
Strand, Asbjørn: Sagn om Gurru Kunna 1966:87
Strand, Håkon: Husmann som Lofot-viking 1966:88
Strand, Håkon: Grågrend og husmenn – Storgods og stormenn 1969:45
Strand, M. K.: En bjørneskytter fra Agdenes 1983:49
Stranden, Bernt Jørgen: Grandefjæra på Ørlandet – Norges største tørrleggingsprosjekt 2016:145
Strøm, Fredrik: Historien om Røslers seilfly anno 1936 1990:107
Strøm, Fredrik: Engelskmann jakter i Hemne. Hjortejakt i Osmarka i 1890-åra 1990:89
Strøm, Fredrik: Engelskmenn på bjørnejakt i Hemne og Snillfjord 1992:83
Strøm, Fredrik: Hjortejakt på Hitra i 1870-åra. Lord Walsingham forteller 1993:63
Strøm, Fredrik: Admiral jakter hjort på Hitra. Sir William Kennedy forteller 1994:65
Strøm, Fredrik: ”Kystekspressen” Trondheim–Kristiansund. De første år med D/s ”Statsraad Riddervold”. Utdrag fra Dyre Halses ”Livserindringer” 1995:35
Strøm, Fredrik: Hjortejakt på Strøm i 1881 1995:77
Strøm, Fredrik: Hvalkokeriet ”Pioner” 1998:29
Strøm, Fredrik: ”Hjorten” på visitt i kronhjortens rike 1999:139
Strøm, Fredrik: Vel blåst karer! Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen 2000:7
Strøm, Fredrik: Mineleggeren ”Frøya” i Stjørnfjorden 2003:139
Strøm, Fredrik: Torpedobåtene Laks og Skrei på Hitra 1939–1940 2003:143
Strøm, Fredrik: Ernst Leverkusen. Kjent tysk hjortejeger på Hitra 2011:47
Stugu, Ola Svein: Kommunereformar på Fosen – eit tilbakeblikk 2017:151
Stølan, Solveig: Stedsnavn i Vuttudalen 1983:109
Stølan, Solveig: Stedsnavn rundt Vuttudalssetra 1985:101
Stølan, Solveig: Barkebrød. En analyse av almebark i flatbrød 1987:47
Støren, Johan: Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765) 1966:30
Sunde, Sigrun: Jens Sunde. Foregangsmann på Sundlandet 1994:113
Sundland, Hans: Femten mann og ei kvinne. En høst som ”nothund” 1975:103
Suul, Jon: Noen fugleobservasjoner fra Fosen 1985:7
Svaan, Reidun Ræder: Livsminner fra Lensvikstranda og Klæbu 2009:45
Syrstad, Ola: Ein storfamilie av fotografar 2003:97
Syrstad, Ola: Namn og namneskikk i Hemne på 1800-tallet 2005:135
Syrstad, Ola: Fedrift og fjøsstell i Fosen for 200 år sia 2006:107
Syrstad, Ola: Framande ferasar i Fosen på 1800-talet 2007:95
Sæther, Svein Bertil: Om fiskeria i Fosen i 1760-åra 1977:29
Sæther, Svein Bertil: Sørsætra fram mot utskiftinga 1978:7
Sæther, Svein Bertil: Skolestellet på Frøya og Hitra på 1700-tallet 1982:27
Sæther, Svein Bertil: Varebyte og handel. Om omsetting av fisk og fiskevarer frå Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra 1987:39
Sæther, Svein Bertil: Namnet Kvennværet 1991:117
Sæther, Svein Bertil: Guri Kunna – ein segnsyklus frå Trøndelagskysten 1995:123
Sæther, Svein Bertil: Fra Orkdalsøra til Sula i 1818 1996:123
Sæther, Svein Bertil: I Flatvika føre jul 2005:125
Sæther, Svein Bertil: Eigedomshistorie for Hitra og Frøya. Privatiseringa på 1600-talet 2007:125
Sæther, Svein Bertil: Frå privatisering til demokratisering. Eigedomshistorie for Frøya og Hitra på 1700-talet 2009:7
Sæther, Svein Bertil: Frå eit sjømannsliv for to hundre år sia. Sivert Nilsen Uthaug 2013:83
Sæther, Svein Bertil: Kristoffer Jakobson Bakken. Sjømann, familiefar – og forrædar? 2014:91
Sødahl, Lars N: En omgangsskolelærer i Hemne. Erik Anderssen Kjønsvik 1972:39
Sødal, Arne: Leikar i Hemne kring 1900. Inneleikar 1971:35
Sødal, Arne: Leikar i Hemne kring 1900. Uteleikar 1972:49
Sødal, Henrik: Frå opplysningsarbeidet i det attande hundreåret. Dei fyrste omgangsskulelærarane i Hemne 1947:46
Sødal, Henrik: Arbeidsskulestyrar Mo, Per J, avliden 1948:7
Sødal, Henrik: Hans Nielsen Hauge og lesarane i Hemne 1968:68
Sødal, Henrik: Hemnværingar i Kongens livgarde rundt 1870 1982:23
Sødal, Njål: Slikt kan også skje, men sjelden. To fisketurer i Strengen 1997:39
Søholt, Petter: Fosen og handelen i høgmellomalderen 1981:7
Sørensen, Einar: Momenter til Austråtts bygningshistorie 2006:7
Sørensen, Olav: Gamle bilete. ”Lina” av Hemnskjel 1979:126
Sørensen, Turi Merethe: Arbeid ved Bjugn Fabrikker i mellomkrigstida. Marie Groven forteller 1992:21
Sørmyr, Hallstein: Torsenget. En avsides husmannsplass i Varghimarka 2009:133
Sørås, Jan: Rissa Folkeminnelag 2013:133
Taraldsen, Nils: Et besøk hos finnene 1970:99
Taraldsen, Nils: Lærerår i Osen 1882-1901 2014:213
Totland, Magnhild og Jakobsen, Magnhild: Slaktardag. Heimeslakting av småfe i Hemne 1983:87
Totland, Magnhild og Jakobsen, Magnhild: Gamle matretter fra Hemne 1984:57
Totland, Magnhild: Kirkegangskoner i Hemne 1975:133
Tranø, Gerd: Okkupasjonsår på Garten (1940-1945) 1978:121
Tretvik, Aud Mikkelsen: Tarva omkring 1900 – et lokalsamfunn i vekst 2003:107
Try, Hans: Bruk av lokalhistorisk stoff i skolen 1970:7
Trønderlaget: Minnelund for jarleætta på Lade, opprop fra Trønderlaget 1965:105
Tyskø, Ove O.: Sagn fra Agdanes, etter Ove O. Tyskø 1966:28
Tøndel, Th.: «Et besøk hos Lensvikens eldste mann» 2017:7
Tøndel, Thomas og
Solem, Johan:
Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Ulvan, Edvard: Tarvaulykka i 1885 2008:63
Utseth, Sverre: Blostrup Blostrupsen Blostrupsplassen og kona Brynhild Embretsdatter. Østerdølene som søkte ut mot de ytterste skjær 1965:78
Utseth, Sverre: Glimt fra skifteprotokollene i Fosen 1966:71
Utseth, Sverre: Sjølegdsrullen 1804, Hitra og Hemne tinglag 1967:85
Utseth, Sverre: Sjølegdsrullen 1804, Ørland, Bjørnør og Åfjord tinglag 1968:103
Utseth, Sverre: Frøyværinger i Utah 1968:60
Utseth, Sverre: Nils Justesen Eid 1969:29
Utseth, Sverre: Rasmus Udseth. Hitterværing og amerikaner 1971:73
Utseth, Sverre: Kasper Utsetø. Kulturspreder i utkantstrøk 1972:43
Utseth, Sverre: Aunøya på Hitra. Gårdsbruk, borgerleie og gjestgiveri 1973:40
Utseth, Sverre: Kjelder for ættegransking 1974:61
Utseth, Sverre: Omgangsskolelærer Lars Johnsen Strand 1979:111
Utseth, Sverre: På reise i Fosen kring 1730. Gjestgiverier og skysskaffere 1981:17
Vandbakk, Johan: Berggruva i Skaugdalen 1996:97
Vandbakk, Johan: Da ei bygd ble til. Om bureisninga på Aursjømyra mellom Verran og Rissa 1998:95
Vanebo, Odd H: Edvard Grande. Brev fra Frøya til Leksvik 1900–1909 2011:77
Vasstveit, Oddvar: Sogneprest til Ørlandet menighet 1741–1754, Lars Barhow, «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand» 2019:121
Vik, Gudrun Dahler: Flatbrødbaking i Fosen 1972:20
Vingen, Arne: Lysvatnet. Ein fjellgard i Åfjord 1974:187
Vingsand, Jarle: Spellmann-Klas. Klaus Henriksen Bøle f. 1815 1971:57
Vingsand, Per og
Nesmo, Lars:
Osen kyrkje 1965:32
Vingsand, Per: Songkor i Osen 1975:53
Vold, Jan Erik: Skisport i Hemne i 1920-åra 1990:99
Vold, Jan Erik: Glimt fra Øra på 50-tallet 1997:129
Volden, Arnfinn: Størjefangst i Hemne og Snillfjord 2002:107
Volden, Arnfinn: Vollarabben revgard i Snillfjord 2003:161
Volden, Arnfinn: Futen. Skarpseileren som endte på museum 2004:69
Volden, Arnfinn: Drukningsulykke på Snillfjorden 2004:75
Volden, Arnfinn: Storsnøvinteren 1880–81. Ras og ulykker 2005:141
Volden, Arnfinn: Rosemaling i Hemne og Snillfjord i eldre tid 2006:89
Volden, Arnfinn: Leirraset i Tannvikøyan 2007:91
Volden, Arnfinn: Brannen i Snigeldalen 2008:109
Volden, Arnfinn: Drukningsulykke i Vuttudalen 2009:41
Volden, Arnfinn: Historier om storkveite og havørn 2010:159
Volden, Arnfinn: Ei drukningsulykke i Bergselva 2011:73
Volden, Arnfinn: To snøras på Hemnskogen 2012:141
Volden, Arnfinn: Siste legdakallen utmed Vinjefjorden 2012:89
Volden, Arnfinn: Flystyrt i Snillfjord 2013:165
Volden, Arnfinn: Skogbrann i Snillfjord 2014:155
Volden, Arnfinn: Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord 2017:69
Volden, Arnfinn: M/k Livi II 2018:173
Volden, Arnfinn: Fløyting av tømmer og ved i Hemne 2019:137
Vorpvik,Randi Børø: Sydamer i Råkvåg i første halvdel av 1900-tallet 1993:123
Væge, Steinar: Hundholet – et sagn fra Roberget i Hemne 2014:179
Væge, Steinar: Fangstanlegg for villrein i Hemne 2015:137
Væge, Steinar: Klakkrennet 1963 endte på en tragisk måte 2016:153
Væge, Steinar: Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne 2017:95
Wessel, Markus D.: Skipsbygging i Hemne på 1800-tallet 1973:101
Wessel, Markus D.: ”Nicolay H. Knudtzon”. En bark bygd i Hemne i 1869 1974:106
Wessel, Markus D.: En utvandrerfamilie fra Vinjeøra i 1869 1974:51
Wessel, Markus D.: John Størset. Lærer i Hemne – nybygger på Stillehavskysten 1975:141
Wessel, Markus D.: Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra 1976:53
Wessel, Markus D.: Fra Vinjeøra til Vesterålen. En sildekspedisjon i 1885 1978:151
Wikander, Johan Anton: Solur eller kompassrose på Halten? 2003:7
Wikander, Johan Anton: Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg? 2005:23
Ystgaard, Ingrid: Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015 2016:159
Ystgaard, Ingrid: Menneske og makter på Vik 2019:153
Yttertun, Eiliv Lillebakk: Øverbygden Træskelag 1907-1974 1993:131
Øien, Marit: Gravøl på Holla før og no 1975:125
Østberg, Berit: Fra husmannstida på Storfosna. Dagligliv først på 1900-tallet 1975:71
Østberg, Berit: Fosninger forteller om kostholdet 1976:7
Østberg, Berit: Kvinner ved kysten. Innsamling av minner sommeren 1976 1977:35
Østberg, Berit: Leik på Frøya før og nå 1978:43
Østberg, Berit: På Sandvass-setra i Osen i 1920-åra. Menny Sørgjerd forteller 1983:93
Østberg, Berit: Julegjest hos tippoldemor i 1884 1984:75
Øveraas, Kristin: Onward Ho 2016:175
Ågren, Dan: Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn 1982:55
Ågren, Dan: Aksel Adserø – bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida 1992:109
Aaby, Halvor: Holch-godset i Bjørnør 1983:157
Aalid, John: Husmannskår i Snillfjord 1998:71
Aarseth, Inge: Hvordan var det på Frøya før siste istid? 1995:17
Aassved, Tormod: Kanonsprengning på Tarva i 1945 2007:143
Aassved, Tormod: Minefelt i Stjørnfjorden 2008:61
Aastum, Per: Lian båtbyggeri i Åstfjorden 2014:141
Aastum, Rigmor: Tyskere på loftet 1995:105
Aastum, Åse: Skolegang og oppvekst i Åstfjorden først på 1900-tallet 1983:7
Aastum, Åse: Fedorasåpe og einlaug. Om hårvask og annen vask 1985:45
Aastum, Åse: Sykepleie i mellomkrigstida. Sykepleier Maren Aastum forteller 1986:29
Aastum, Åse: Kråkrø og kalde fingra. Om fisketørking på berga i Snillfjord 1987:69
Aastum, Åse: Olav Elven og krabbefabrikken på Hemnskjela 1992:7