Artikler i Årbok for Fosen – kronologisk

Innholdsliste år for år,  fra Årsskrift 1947  til Årbok 2020

Ved Eilert Bjørkvik og Johan G Foss

 

NB: Årbøker ble ikke gitt ut i åra 1950–1964

 

1947
Th. Petersen: Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene 1947:9
Lars Reinton: Samarbeid i den bygdehistoriske granskinga 1947:22
Andreas Holmsen: Gardshistorie 1947:26
Svale Solheim: Om arbeidet med norsk folkeminne 1947:35
Arne Odd Johnsen: Om Følskn (Storfosen) og om spaltningen   av det gamle Nordmørefylket 1947:38
Henrik Sødal: Frå opplysningsarbeidet i det attande hundreåret. Dei fyrste omgangsskulelærarane i Hemne 1947:46
Nils Parelius: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1947:54
Kr. N. [Kristian Nygård]: Bygdemålsdikting i Fosen frå først på 1700-talet 1947:74
Tarald Ross: Kongedikt [1714] 1947:77
Klokkaren i Åfjorden: Bryllupsvise [1728] 1947:83
Einar Berg: Ørlandsongen 1947:92
Per J. Mo: Hemnesoldatar som var med i krigen i gamal tid 1947:93
H. Grønskag: Sagn om Guru Kunna 1947:98
Sig. Stjern: Hauk Hongdalen 1947:108
Anders Bjørgan: Frå Stadsbygd 1947:111
Kr. N.: Titran-ulykka 1947:112
H. Grønskag: Frå Frøya-distriktet før i tida 1947:116
Kristian Nygård: Korleis Fosen Historielag vart til 1947:118
Lover 1947:125
Arne Bergsgård: Tale ved lagskipinga (referat) 1947:127
Fosen-bygdene. Storleik og folkemengde 1947:131
Fosen historielag Styret. Arbeidsutvalet. Ombudsmennene. Medlemmene 1947:132
1948
Henrik Sødal: Arbeidsskulestyrar Per J. Mo avliden 1948:7
Einar Berg: Austråt 1948:10
Svale Solheim: Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1948:21
Nils Parelius: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1948:29
Per J. Mo: Religiøse brytingar i Hemne på 1800-talet. – Haugerørsla og Gunnerus-striden 1948:56
Svale Solheim Gransking av fiskarsoga 1948:67
Vermund Hollekim Ein tragisk prestelagnad frå Ørland 1948:83
Johan Løkhaug jr.: Fiskeriet i gamle dager. – Overgangen fra gamle til nye redskaper 1948:98
Kristian Nygård: Ordtøk’ 1948:108
Harold Foshaug: På gamal grunn. – Ein buplass frå steinalderen i Stjørna 1948:112
Per J. Mo: Fatigforsorg i Hemne i gamall tid. – Frå tida før formannskapsloven av 1837 1948:118
Markus Wessel: Brudebåten som kollsiglde utafor Stokkaune i Hemne den 14. november 1848 1948:125
Hans Grønskag Trekk frå livet i Trøndelags sjødistrikter for ca. 100 år sia 1948:130
Kristian Nygård: Da alt snakka 1948:133
Kristian Nygård: Kopparen 1948:107
Fosen historielag Styret. Nye medlemer. Lover 1948:135
1949
Arne Bergsgård: Valet til Riksforsamlinga i 1814 1949:7
Valadressene (fullmaktene) frå Fosen 1949:10
Rolf Dahle: Den administrative inndeling av Sør-Trøndelag fylke (amt) i tiden 1837-1950 1949:28
Einar Berg: Austråt (framh.) 1949:32
Sverre Marstrander: Fortidsminner. Registrering og fredning 1949:39
Frå minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 1949:46
Arne Fjellbu: Preken 1949:49
Hans Grønskag: Tale 1949:58
Ivar Skjånes: Avdukingstale 1949:63
Mons Kaarbø: Tale 1949:68
Kristian Nygård: Tale 1949:74
Olav Næsset: Da Åfjords-båten tok prins Oscars pokal 1949:79
Johan Løkhaug: Fiskeriet i gamle dager (framh) 1949:84
Anders Halten: Brannrøtsaka 1949:91
Kristian Nygård: Det magiske skottet 1949:96
Kristian Nygård: Laust og fast 1949:101
Kristian Nygård: ”Det hendte før – -” 1949:101
Kristian Nygård: Frå Hemne 1949:102
Kristian Nygård: Frå Osen 1949:106
Kristian Nygård: Segni om Hifillgubbin 1949:109
Fosen historielag Meldingar. Rekneskap. Nye medlemer 1949:111
1965
Kolbjørn Aune: Bygdenavna i Fosen 1965:7
Anders Halten Peter Dybdahl 1965:25
Lars Nesmo og Per Vingsand: Osen kyrkje 1965:32
Halvard Bjørkvik: Tiendskattemanntalet 1520 (-21) som historisk kjelde 1965:41
Asbjørn Strand: En miljøskildring fra Hitra 1965:55
Inger M. Lassen: Fra Åfjord i 1850-årene. Utdrag av prostinne Lassens livserindringer 1965:58
Jacob H. Lund: Gamle bryllupsskikker fra Ørland 1965:72
Bård Jensen Noen slåtter fra Stjørna 1965:76
Sverre Utseth: Blostrup Blostrupsen Blostrupsplassen og kona Brynhild Embretsdatter. Østerdølene som søkte ut mot de ytterste skjær 1965:78
Eilert Bjørkvik: ”Ringe Afling … og meget Misslig”. En fogderapport fra 1704 1965:95
Kolbjørn Aune: ”for at have stiaalet Ulden af en Skindfæld” – Vi blar i en forliksprotokoll 1965:99
Trønderlaget: Minnelund for jarleætta på Lade, opprop fra Trønderlaget 1965:105
Fosen historielag: Lover, styre, ombudsmenn, medlemmer 1965:106
1966
Eilert Bjørkvik: To skallbøker fra Stokksund 1966:7
Jørn Sandnes: Eldre busetting i Bjugn og Stjørna 1966:16
Ove O. Tyskø: Sagn fra Agdanes, etter Ove O. Tyskø 1966:28
Johan Støren: Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765) 1966:30
Ola Stemshaug: Eit ”bortkome” gardsnamn i Hemne 1966:46
Kolbjørn Aune: Gammal tresking i Fosen 1966:48
Sverre Utseth: Glimt fra skifteprotokollene i Fosen 1966:71
Asbjørn Strand: Sagn om Gurru Kunna 1966:87
Håkon Strand: Husmann som Lofot-viking 1966:88
Lars Nesmo: Storversdagen 1966:103
Eilert Bjørkvik: En visedikter fra Åfjord 1966:108
Norsk Etnologisk Gransking: Arbeidsdeling mellom menn og kvinner, spørreliste nr. 110 fra Norsk Etnologisk Gransking 1966:110
Fosen historielag: Regnskap, årsmelding, styre, nye medlemmer 1966:114
Innhold i tidligere årbøker 1966:117
1967
Kolbjørn Aune: Åringsmerke frå Fosen 1967:7
Jacob Schavland: Fortegnelse paa Præsterne til Stadsbøygdens Præstegield 1967:28
Rolf Lindemann: Fosen og munningen av Trondheimsfjorden på gamle kart 1967:35
Jonas Hernes: Båttyper 1967:57
Håkon Faksvåg: Gåter og ordtak fra Kvenvær 1967:63
Jacob H. Lund: Om ølbrygging i gamle dager (fra Ørlandet) 1967:65
Egil Aune: Attåtfor i Fosen 1967:68
Anders Halten: Folkemedisin frå Rissa 1967:78
Sverre Utseth: Sjølegdsrullen 1804, Hitra og Hemne tinglag 1967:85
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap 1966, nye medlemmer 1967:128
1968
Kolbjørn Aune: Beiningar og gåvå 1968:7
Kr. Rein: Rimsmeder og visediktere i Stadsbygd i eldre tid 1968:26
Stina Dahlø: Skinnstakk og skinnhatt 1968:35
Lars Nesmo: På fiske i Finnmark og på Russland 1968:37
Rolf Lindemann: En geografisk analyse av skoggrenser og skogforhold på Fosenhalvøya 1968:39
Sverre Utseth: Frøyværinger i Utah 1968:60
Henrik Sødal: Hans Nielsen Hauge og lesarane i Hemne 1968:68
Nils Parelius: Grev Vargas Bedemars reise gjennom Fosen i 1812 1968:86
Ola Stemshaug: Bygdenamnet Lensvik – og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet 1968:95
Sverre Utseth: Sjølegdsrullen 1804, Ørland, Bjørnør og Åfjord tinglag 1968:103
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1968:127
1969
Ingrid Sannes Johnsen: Runeinnskrifter i Fosen 1969:7
Sverre Utseth: Nils Justesen Eid 1969:29
Guri Lomundal: Farging og stamping i Hemne 1969:41
Håkon Strand: Grågrend og husmenn – Storgods og stormenn 1969:45
Mathias A. Lothe: Ordtak frå Roan 1969:66
Eilert Bjørkvik: Ørlands Avis 1891-1893 1969:70
Rolf Lindemann: En beskrivelse av Stadsbygd prestegjeld fra midten av det 18. århundre 1969:79
Kolbjørn Aune: ”Prøvesteinen”. Eit stadnamn i Hemne 1969:94
Ole Bye (fogd): Om nydyrking på Ørlandet i 1820-årene 1969:97
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, lover 1969:106
1970
Hans Try: Bruk av lokalhistorisk stoff i skolen 1970:7
Eilert Bjørkvik: Et 300 år gammelt sagn fra Stjørna 1970:18
Peter P. Kimo: Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760 1970:28
Guri Lomundal: Gammalt matstell i Hemne 1970:36
Stina Dahlø: Kosthold på Frøya omkring århundreskiftet 1970:41
Eilert Bjørkvik: En dagbok fra Buan i Stadsbygd, avskrevet av Eiler Horneman, med innledning av Eilert Bjørkvik 1970:51
Sigurd Brattgjerd: En barnesull fra Osen 1970:67
Kolbjørn Aune: Tjøreoljefabrikken på Hollaneset 1970:69
Håkon Faksvåg: Ord og folkeminner fra Kvennværet 1970:75
Peter Foss: Smeder og smedhandverk i Stadsbygd 1970:85
Arne Elven: Vårfiske ved Titran kring 1900 1970:89
Nils Taraldsen: Et besøk hos finnene 1970:99
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1970:107
1971
Elling Alsvik: Om bygdemuseer 1971:7
Oddmunn Farbregd: Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord 1971:15
Arne Sødal: Leikar i Hemne kring 1900. Inneleikar 1971:35
Rolf Lindemann: En tysk professors reise gjennom Fosen i 1778 1971:43
Jarle Vingsand: Spellmann-Klas. Klaus Henriksen Bøle f. 1815 1971:57
Lars Nordseth: Slåtter fra Åfjord 1971:69
Sverre Utseth: Rasmus Udseth. Hitterværing og amerikaner 1971:73
Kolbjørn Aune: Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv 1971:81
Eilert Bjørkvik: Bosetning og næringsliv i Agdenes på 15- og 1600-tallet 1971:92
Hans Nicolai Rønne: Stadsbygd prestegjeld i 1812 1971:110
Kolbjørn Aune: Innholdsliste for Årsskrift 1947-1949 (1-3) og Årbok 1965-1971 (4-10) 1971:130
Fosen historielag: Medarbeidere i Årbok 1971. Årsmelding. Regnskap. Medlemmer 1971:130
1972
Kolbjørn Aune: Om å samle stadnamn – og ei oppskrift frå Osen 1972:7
Gudrun Dahler Vik: Flatbrødbaking i Fosen 1972:20
Astrid M. Bjørkvik: Barselsmat 1972:33
Lars N Sødahl: En omgangsskolelærer i Hemne. Erik Anderssen Kjønsvik 1972:39
Sverre Utseth: Kasper Utsetø. Kulturspreder i utkantstrøk 1972:43
Arne Sødal: Leikar i Hemne kring 1900. Uteleikar 1972:49
Halvard Bjørkvik: Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør 1972:67
Fredrik Gaustad: Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet 1972:86
Eilert Bjørkvik: Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet 1972:94
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1972:109
1973
Jørn Sandnes: Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet 1973:7
Sigurd Brattgjerd: Byrda og Bølneset 1973:18
Astrid Marit Bjørkvik: Laksvorper i Hasselvika 1973:22
Eilert Bjørkvik: En signetring fra Rissa 1973:38
Sverre Utseth: Aunøya på Hitra. Gårdsbruk, borgerleie og gjestgiveri 1973:40
Håkon Faksvåg: Russeren som forliste i Kvenværet 1973:64
Eilert Bjørkvik: Husmenn på Storfosna først på 1800-tallet 1973:66
Kolbjørn Aune: Anders Graven og ”den Skaugdalske” primstav 1973:77
Eilert Bjørkvik: Grønnsaksdyrking i Bjørnør først på 1800-tallet. Peter Michael Gran 1973:94
Markus D. Wessel: Skipsbygging i Hemne på 1800-tallet 1973:101
Reidar Hov: Bryllupsfeiring. Gamle skikker fra Stjørna og Ørlandet 1973:110
Eilert Bjørkvik: Et fotografi av Austrått 1973:116
Audun Dybdahl: Meieriskolen og meieriet på Reins kloster 1973:118
Oddvar Arnfinn Aune: Høybuer og engslætt i Hollamarka 1973:137
Eilert Bjørkvik: Hemnkjølen. Et omstridt navn 1973:158
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1973:160
1974
Anne-Berit Ø. Borchgrevink Brenntorvbruk i Fosen 1974:7
Kolbjørn Aune: ”Vak opp åker og eng”. Tradisjonar om åkervekking i Fosen 1974:39
Markus D. Wessel: En utvandrerfamilie fra Vinjeøra i 1869 1974:51
Sverre Utseth: Kjelder for ættegransking 1974:61
Kåre Bjørkøy: Åfjordsbåten 1974:76
Eilert Bjørkvik: Russerforliset i Kvenværet i 1760. Tradisjon og dokumenter 1974:94
Markus D. Wessel: ”Nicolay H. Knudtzon”. En bark bygd i Hemne i 1869 1974:106
Bjørn Austigard: Kongensvoll (Gamle bilete) 1974:113
Lars Kåre Hunnes: Skandalebryllupet i Hemne i 1619 1974:114
Håkon Faksvåg: Regler fra Kvenværet 1974:130
Kristoffer Rein: En salmebokstrid i Stadsbygd 1805 1974:131
Einride Einarson: Korsang i Nord-Stjørna 1974:141
Kjell Oversand: Spellmannsmusikk i Åfjord og Bjørnør 1974:150
Tor Bugten: Melands mølle og kvernbruk på Hitra 1974:180
Arne Vingen: Lysvatnet. Ein fjellgard i Åfjord 1974:187
Arnfinn Aune: Sauehald og slakting på Hitra 1974:191
Eilert Bjørkvik: Da lagrettemennene dømte. En tyverisak fra Hemne i 1802 1974:198
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1974:201
1975
Per Hvamstad: Gards. og slektsmuseer – viktige brikker i lokalt kulturarbeid 1975:7
Nils Hallan: På spor etter to gløymde folkeviser i Åfjorden 1975:17
Arnfinn Skogen: Østråtteika – Fosens eldste innvåner 1975:37
Per Vingsand: Songkor i Osen 1975:53
Astrid Marit Bjørkvik: Jordeiere på Ørlandet 1975:62
Berit Østberg: Fra husmannstida på Storfosna. Dagligliv først på 1900-tallet 1975:71
Arne Stene: Sjøormsyner ved Hitra og Frøya 1975:79
Eilert Bjørkvik: Gamle bilete. Jubileet på Reins kloster i 1904 1975:82
Kåre Bjørkøy: Åfjordsbåten. Nemningsbruken 1975:85
Hans Sundland: Femten mann og ei kvinne. En høst som ”nothund” 1975:103
Arnfinn Aune: Frå børtre til vassverk på Sandstad 1975:109
Kolbjørn Aune: Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjord 1975:115
Marit Øien: Gravøl på Holla før og no 1975:125
Magnhild Totland: Kirkegangskoner i Hemne 1975:133
Inge Rian: Ven skole i Snillfjorden 1975:136
Markus D. Wessel: John Størset. Lærer i Hemne – nybygger på Stillehavskysten 1975:141
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1975:155
1976
Berit Østberg: Fosninger forteller om kostholdet 1976:7
Magnhild Jakobsen: Bestemor minnes gamle juleskikker i Hemne 1976:11
Nils Moen: Attåtfor fra sjøen 1976:23
Astrid M. Bjørkvik: Laksvorper i Agdenes 1976:27
Markus D. Wessel: Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra 1976:53
Eilert Bjørkvik: Gamle bilete. Råkvåg i 1880-åra 1976:61
Ottar Solbue: Korsang på Ørlandet 1976:65
Eilert Bjørkvik: Haltens vise 1976:83
Nils Hallan: To stadnamn. Austrått og Halten 1976:93
Bernhard Nålsund: Aron Andreassen. En husmann i Åfjorden 1976:99
Fredrik Gaustad: Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein 1976:105
Inge Rian: Posttradisjon fra Fosen 1976:111
Arnfinn Aune: Tresko på Hitra 1976:115
Eilert Bjørkvik: En skatteaksjon fra 1768 1976:121
Guri Lomundal: Veving i Hemne 1976:129
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1976:132
1977
Ola Skauge: Froan. Landskapsvernområde med fortid – og framtid? 1977:7
Arnfinn Aune: Hitterværingane og feitsilda 1977:17
Svein Bertil Sæther: Om fiskeria i Fosen i 1760-åra 1977:29
Berit Østberg: Kvinner ved kysten. Innsamling av minner sommeren 1976 1977:35
Audun Dybdahl: Nils W. Aasen – rissværing med futt 1977:43
Eilert Bjørkvik: Fire haugianerbrev fra Fosen 1977:61
Bjørn Anders Hofset: Markadrift på Hofsetgardene i Hemne 1977:73
Kolbjørn Aune: Gamle bilete. Flaum i Søo 1909 1977:91
Inge Rian: Munkdalen og Hernes – to stadnamn i Kvenvær 1977:93
Bernhard Nålsund: Varg-Ola 1977:95
Oddmunn Farbregd: Ein gamal gard kalla Nygarden – på Grøtan i Hemne 1977:99
Kolbjørn Aune: Meir åkervekking 1977:103
Inge Rian: Han per Nestun og’n Arn Olastun. Om person-namn i Ytre Snillfjord 1977:105
Johan G. Foss: Kulokk og geitelokk fra Åfjorden 1977:108
Astrid Nesheim: ”En splinter ny og morsom vise”. Setervisa fra Åfjorden 1977:109
Fosen historielag: medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1977:115
1978
Svein Bertil Sæther: Sørsætra fram mot utskiftinga 1978:7
Oddmunn Farbregd: Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord 1978:31
Berit Østberg: Leik på Frøya før og nå 1978:43
Oddmund Hagen: Streiftog i stadnamn på Hitra 1978:61
Hans Nicolai Rønne: Forlis på Stjørnfjorden i 1811 1978:78
Kolbjørn Aune: Gamle gjenstandar. Kornharpe frå Hemne 1978:79
Inge Rian: ”I to dåggå me mjælk å rømme”. Om brøllops- og gravølbeing i Ytre Snillfjord 1978:81
Astrid Nesheim: Eit eventyr frå Åfjorden 1978:84
Astrid Marit Bjørkvik: Nedre Ingdalen og striden om sagbruket der på 1600-tallet 1978:85
Trygve Ræder: Profilar av tre Rissa-lærarar. Ole Søraas. Anders Bjørgan. Anders Halten 1978:95
Knut Hellandsjø: Røstkvervet ungdomslag. Årsaker til dannelsen i 1895 1978:109
Gerd Tranø: Okkupasjonsår på Garten (1940-1945) 1978:121
Astrid Nesheim: Ørnerovet i Skansen i Åfjorden 1978:133
Liv Husby: Julebesøk på Hitra i 1876 1978:141
S. Stafne: Jordbruk i Fosen på 1800-talet. Ein rapport frå fylkesagronomen 1978:145
Markus D. Wessel: Fra Vinjeøra til Vesterålen. En sildekspedisjon i 1885 1978:151
Eilert Bjørkvik: Ei skallbok fra Frøya 1978:157
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1978:162
1979
Kalle Sognnes: Steinalderens bergkunst på Fosenhalvøya 1979:7
Kristoffer Kruken: Personnamn i Bjørnør frå 1500 til 1925 1979:25
Bernhard Nålsund: Ulv og bjørn i Fosen fogderi 1738-1770 1979:63
August Slette: Jakt- og fangstminner fra Markabygda i Stjørna 1979:70
Anders Halten: Fortellingar om bjørn og varg 1979:73
Eilert Bjørkvik: ”At opmuntre den borgerlige flid”. Fosninger som fikk belønning av Landhusholdningsselskabet 1979:79
Lars Kåre Hunnes: Michael Hansen Stub. Sokneprest til Stadsbygd 1720-1758 1979:85
Eilert Bjørkvik: Prestetanker om jordbruk i 1753. Et manuskript etter Michael Stub 1979:88
Hallgerd Aune og Magnhild Totland: Kjerkgangand kle. Kvinnedrakt frå Hemne i 1880-åra 1979:95
Astrid Nesheim: Bøvergjel og lusgras. Gamle råder fra Åfjord 1979:103
Eilert Bjørkvik: Haltens vise en gang til 1979:105
Ottar Solbue: Pelkus. Fangen som ga namn til ein stein 1979:109
Sverre Utseth: Omgangsskolelærer Lars Johnsen Strand 1979:111
Peter P. Kimo: Isak Kimoe. Kjemiker, kunstmaler og bygdehistoriker 1979:120
Olav Sørensen: Gamle bilete. ”Lina” av Hemnskjel 1979:126
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1979:127
1980
Hans P. Hosar: Herre og tenar på Jens Bjelkes gods i Fosen på 1600-talet 1980:7
Kalle Sognnes: Arkeologiske undersøkelser på Klakken i Bjugn 1980:51
Tre segner frå sjøbygdene 1980:56
Birger Steiro: Gamle ørlandsprester 1980:57
Jon Godal: Barking av segl 1980:65
Nils Moen: Klippfisk i Bjørnør 1980:73
Astrid Nesheim: Jul i gamle dagers Åfjord 1980:79
Petter Foss: Stadsbygd Songlag. Glimt fra korsangen i bygda gjennom 10 år 1980:83
Einride Einarson: Petter Vassaune. En bygdespellmann fra Stjørna 1980:91
Kristoffer Kruken: Namnet Odin på Trøndelagskysten 1980:95
Kolbjørn Aune: Eit bortkomme gardsnamn i Hemne 105
Inge Rian: Bakken, Brekstad og Berg – stadnamn i eit flatt landskap 1980:113
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1980:117
1981
Petter Søholt: Fosen og handelen i høgmellomalderen 1981:7
Sverre Utseth: På reise i Fosen kring 1730. Gjestgiverier og skysskaffere 1981:17
Birger Steiro: Glimt fra bispevisitaser i Ørland prestegjeld 1749-1833 1981:29
Isak Kimoe: Fra kristenlivet i Skaugdalen sist på 1800-tallet 1981:33
Bjarne J. M. Selnes: Ungdomslaget ”Nybrott” i Stjørna 1981:41
Kolbjørn Aune: Tråvkjøring på Rovatnet i 1909 1981:49
Lars Kåre Hunnes: Barselgildet på Austrått i 1621 1981:51
Lars og Karoline Kvalvær: Begravelsesskikker på Frøya 1981:59
Inge Rian: Husmann – fiskarbonde – jordeigar. Fra Ørlandet på 1700-tallet 1981:71
Kolbjørn Aune: Spedalsk sykdom og levekår i Bjørnør og Åfjord. Rapport fra ei legereise i 1858 1981:81
Bjarne J. M. Selnes: Fotografering på Selnes i Stjørna ved århundreskiftet 1981:85
Kolbjørn Aune: Samar i Hemne 1981:95
Jan Even Lian: I gammeldaggo (når strofo om søll og goll og bein) 1981:97
Julius Lillebakk: Sild i sjøen – trekkspell i natta. Miljøskildring frå Bjugnfjorden 1981:99
Inge Rian: Kongensvoll skole i Snillfjord – utkant i 100 år 1981:103
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1972-1981(11-20) 1981:107
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1981:117
1982
Inge Rian: Gardshistorie og gardshistorie. Noen refleksjoner underveis 1982:7
Øyvind Fenne: Forstmenn mot rydningsfolk. Frå soga om rydningsplassane i Bjørnør og Åfjord statsallmenning 1982:11
Henrik Sødal: Hemnværingar i Kongens livgarde rundt 1870 1982:23
Svein Bertil Sæther: Skolestellet på Frøya og Hitra på 1700-tallet 1982:27
Ida Bull: Vallersund. Et handels- og gjestgiversted i Fosen 1982:43
Dag Ågren: Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn 1982:55
Reidar Holden: Dungong og dunrensing på Tarva 1982:87
Julianne Lernes og Magnhild Totland: Ordtak fra Hemne og Snillfjord 1982:99
Kristoffer Kruken: Tørkvislan – det gamle namnet på Storvatnet V111
Ottar Solbue: Skurdonn og tresking på Ørlandet 1982:123
Julius Lillebakk: Krigsminne frå Ørlandet 1982:128
Inge Rian: Bøffelen, Katta og Skipsbåten – ørlandske kunamn fra 1700-tallet 1982:129
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1982:141
1983
Åse Aastum og elever ved Vågan skole: Skolegang og oppvekst i Åstfjorden først på 1900-tallet 1983:7
Kristoffer Kruken: Sagnet om Hifjellstaupet 1983:29
M. K. Strand: En bjørneskytter fra Agdenes 1983:49
Kristine Solli: Folkeminner fra Rissa 1983:53
Astrid Nesheim: Å skjerra stekkel 1983:59
Lars Kvalvær: På gammel tomti 1983:61
Arne Danielsen: Skreitennerleiken 1983:69
Johanne Sognnæs: Rorbuer i Halten 1983:71
Kolbjørn Aune: Håkjerringfiske i Hemnfjorden 1983:81
Kolbjørn Aune: Auksjonsplakat frå Hemne 1983:86
Magnhild Totland og Magnhild Jakobsen: Slaktardag. Heimeslakting av småfe i Hemne 1983:87
Berit Østberg: På Sandvass-setra i Osen i 1920-åra. Menny Sørgjerd forteller 1983:93
Johanne Nyrø: Gjøm sessa 1983:96
Magnhild Nesheim: Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Stordalselva i Åfjord 1983:97
Solveig Stølan: Stedsnavn i Vuttudalen 1983:109
Arne Danielsen: Skredder ble vitenskapsmann. Isak Undås 1890-1974 1983:123
Inge Rian: Fra Ørland prestegjeld i 1660-åra.Svar på Titus Bülches ”postulata” 1983:145
Halvor Aaby: Holch-godset  i Bjørnør 1983:157
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1983:151
1984
Eilert Bjørkvik: Vallersund hospital 1984:7
Vidar Bakken: Framveksten av høyre- og venstreforeninger på Ørlandet 1984:29
Bjørg S. Olden: Presteslekten Herdal i Åfjord 1984:37
Kolbjørn Aune: Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra 1984:43
Kolbjørn Aune: Smedgurigras. Eit lokalt plantenamn i Vuttudalen 1984:47
Inge Rian: Fra Bjørnør og Åfjord prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1984:49
Magnhild Totland og Magnhild Jakobsen: Gamle matretter fra Hemne 1984:57
Ottar Solbue: Hovde husmorskole 60 år. 1923-1983 1984:63
Berit Østberg: Julegjest hos tippoldemor i 1884 1984:75
Atle Grimstad: Sommerfjøset 1984:81
Stein Olav Dybfest: Ekspedisjonen på Stranda i Bjugn 1984:89
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1984:97
1985
Jon Suul: Noen fugleobservasjoner fra Fosen 1985:7
Anders Halten: Aprildagane 1940 i Rissa 1985:17
Jan Even Lian: Ein bytur frå Røstkvervet i april 1940 1985:29
Inge Rian: Fra Stadsbygd og Hitra prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1985:37
Åse Aastum: Fedorasåpe og einlaug. Om hårvask og annen vask 1985:45
Kolbjørn Aune: Dei spedalske i Brandsfjorden. Ein rapport frå 1853 1985:51
Jan Even Lian: Det gamle notlaget 1985:55
Bjørn Aksdal: En samling folketoner fra Bjørnør, nedskrevet av Mathias A. Lothe 1985:61
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Bansonga frå Hemne 1985:85
Kolbjørn Aune: Eit himmelbrev frå Åstfjorden 1985:95
Solveig Stølan: Stedsnavn rundt Vuttudalssetra 1985:101
Lars Kåre Hunnes: Fogder i Fosen. Et biografisk oversyn 1985:115
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1985:128
1986
Kalle Sognnes: Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland 1986:7
Kolbjørn Aune: ”Skulle du ha en bit til overs …” Brev til ein gard i okkupasjonsåra 1986:19
Åse Aastum: Sykepleie i mellomkrigstida. Sykepleier Maren Aastum forteller 1986:29
Eivind Bremnes: Visedikting i Roan 1830-1930 1986:37
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Senger og sengeklær i Hemne 1986:63
Per Ole Sollie: ”Fosenske” kompani 1661. Utskrevne soldater 1986:69
Johan G. Foss: Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60 1986:77
Eilert Bjørkvik: Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål 1986:89
Bodil Knudsen og Kari-Anne Pedersen: Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Leidulf Hafsmo: Den gamle dame på Uttian og hennes svigersønn. Margareta Riber og Anders Falster 1986:107
Arne Heggvik og Ellen Tevasvold Myrenget: ”Gammelskulin” i Åstfjorden. Ole Hansen Oddebug (1808-1882) 1986:115
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1986:120
1987
Sturla Leth-Olsen: Mølnargården. Fra gård til bygdatun 1987:7
Svein Bertil Sæther: Varebyte og handel. Om omsetting av fisk og fiskevarer frå Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra 1987:39
Solveig Stølan: Barkebrød. En analyse av almebark i flatbrød 1987:47
Idar Aune: Fosens Blad. Litt om bladet og dets historie 1987:59
Åse Aastum: Kråkrø og kalde fingra. Om fisketørking på berga i Snillfjord 1987:69
Eilert Bjørkvik: Fastboende samer i Stjørna 1987:99
Leidulf Hafsmo: Tre små tamburer og en litt større fra Snillfjorden 1987:105
Elin Jacobsen: En borgerkrigssoldat fra Bjørnør 1987:113
Inge Rian: Husdyrstell rundt år 1800 1987:121
Jan Even Lian: Kiperstikallen – en røstøying utafor Asplan 1987:129
Eilert Bjørkvik: Skaller i Halten. Ei oppskrift etter Ole H. Vaabenø 1987:139
Oddmund Hagen: Fredskampen. Ein ”landskamp” på Hemnskjela i 1945 1987:149
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1987:154
1988
Johanna Fjeldvær: Minner fra Mastad 1988:7
Erling Hellandsjø: Seiljakt ”Vega” av Hemne. Fartøyets historie fra vogge til grav (1891-1972) 1988:21
Holger Grønning: Petter Jensen Brødreskift. En lokal ”Petter Smart” 1988:29
Ludvig Nordbotten: Byggeskikk i Agdenes. Registrering av faste kulturminner 1985-86 1988:35
Bernhard Nålsund: Marit Davidsdatter. En tapper kvinne fra Åfjord 1988:51
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Kjerringråd fra Hemne 1988:55
Kristoffer Kruken: ”Gunstige herrer” og ”fattige undersåtter”. Suplikkane frå Fosen 1632 1988:63
Ola Stemshaug: Finn-namna i Hemnetraktene 1988:85
Albert Kvikne: Krigsforlis i Trondheimsleia. To båter minesprengt ved Terningen fyr 1988:95
Sigurd Brattgjerd: Kirkestriden i Osen 1833-1838 1988:101
Nelly Balteskard: Gammellæraren min. Jakob Martin Lund (1866-1935) 1988:119
Magnhild Nesheim: Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord 1988:125
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1988:139
1989
Martin Lamvik: Skuledirektør på synfaring i 1860-åra 1989:7
Kolbjørn Aune: Skrømtet på Vassvollan – eller ”bankeånderne i Hevne” 1989:19
Kristoffer Kruken: Skjellevatnet og Skjerivatnet 1989:25
Anders Halten: No kjem dampen. Små minne frå Byfjorden 1989:31
Eilert Bjørkvik: Samer i Agdenes på 1700-tallet. En tyverisak forteller 1989:43
Leidulf Hafsmo: Holsteinkaran fra Hemne 1989:51
Eilert Bjørkvik: Et glassmaleri fra Bjugn kirke 1989:59
Johan Schei: Skei mølle på Stadsbygda 1989:65
Svein Henrik Pedersen: Rissa kirke 100 år. Ny kirke med lange røtter 1989:75
Bernhard Nålsund: Varg-Ola nok en gang 1989:91
Vidar Bakken: Leselag og bibliotek på Ørlandet på 1800-tallet 1989:97
Erling Hellandsjø: Naz-Perwer. Egypteren som forliste ved Hemnskjela i 1929 1989:105
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner. Støtteannonser 1989:116
1990
Arnfinn Aune: Fosentonane. Natur, folkeliv og ferdsel 1990:7
Brynjulv Gjerdåker: Foredling og frakt på Nord-Norge. Med hitterværingar på ”slofart” og sildeverking i åra 1930-1960 1990:13
Oddmund Hagen: ”Uredd” gjennom 80 år. Redningsforeninga på Hemnskjela jubilerer 1990:33
Jenny Moan Rømma: Strisekkens mangfoldige historie 1990:45
Erling Hellandsjø: Fra Fron til Hemne 1990:49
Sigurd Brattgjerd: Henrik Molin. En svensk ”asylsøker” i Osen 1990:55
Magnhild Nesheim: Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord 1990:65
Leidulf Hafsmo: ”En liden Bæche saug…”. Tannvik-saga, en av mange sager i Snillfjord 1990:81
Fredrik Strøm: Engelskmann jakter i Hemne. Hjortejakt i Osmarka i 1890-åra 1990:89
Jan Erik Vold: Skisport i Hemne i 1920-åra 1990:99
Tollef Kåsen Schei: Ballongferden over Stadsbygd i 1891 1990:103
Fredrik Strøm: Historien om Røslers seilfly anno 1936 1990:107
Einar Stoud Platou: Levekår i Ytre Fosen i 1905 1990:111
Eilert Bjørkvik: ”…kloge Mænd og Qvinder…” – En kvaksalver på Ørlandet i 1870 1990:127
Sturla Leth-Olsen: Den gamle kirkegården på Nes 1990:137
Kolbjørn Aune: Tiendbursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne 1990:141
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1990:144
1991
Eilert Bjørkvik: ”fiat med schriveren” – sorenskriverembetet 400 år 1991:7
Kristian Pettersen: På sporet etter de første fosninger 1991:27
Torunn Herje: Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder 1991:29
Arnfinn Aune: Storlygaren. Ein mann av reisande slekt 1991:39
Egil Aune: ”Ta i og dra!” – Fra Sørfjord meieri før motoren 1991:43
Christian Finseth: Minner fra Halten og Froan 1991:49
Eivind Bremnes: Anton Jakobsen (1831-1913) – ”Lege for le’ og bein” 1991:57
Eivind Bremnes: Gammel bryllupsinnbydelse fra Storfosna 1991:60
Gerd Moe: Iver målar. Tylldøl og rosemaler i Hemne 1991:61
Lars Nesmo: To tussehistorier fra Osen 1991:66
Mathias A. Lothe: Sol og stjerner i tidsrekninga. Ei oppskrift frå Roan 1991:67
Mathias A. Lothe: Barking av huder 1991:70
Arnold Dalen: Steglen – ein eksklusiv hitterværing 1991:71
Ola Grefstad: Ei kiste frå Søvassdalen 1991:73
Leidulf Hafsmo: ”Brudeferden i Hemne”. Brudebåten som forliste ved Stokkaunet 1991:77
Astrid Nesheim: Melmat fra Åfjord 1991:91
Hemne bygdemuseum: Gamle matrettar frå Hemne 1991:99
Jan Even Lian: Med englar og loffarar over Hemnskogen. Ein skyssgut minnest 1991:105
Leidulf Hafsmo: Bortkomne gårder i Hemne 1991:113
Leidulf Hafsmo: En sigd som glapp. Om å fri seg fra militærtjeneste 1991:116
Svein Bertil Sæther: Namnet Kvennværet 1991:117
Eilert Bjørkvik: Tre merkelige brikker fra Hitra 1991:122
Magnus Hopen: Løkhaug batteri i Agdenes. Et krigsminne 1991:123
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1982-1991 (21-30) 1991:129
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1991:140
1992
Åse Aastum: Olav Elven og krabbefabrikken på Hemnskjela 1992:7
Turi Merethe Sørensen: Arbeid ved Bjugn Fabrikker i mellomkrigstida. Marie Groven forteller 1992:21
Kristian Schanke: ”De ska få sova te vinteren”. Sildfiske i Vinjefjorden 1992:31
Erling Hellandsjø: Smøring av seil 1992:35
Kolbjørn Aune: Blekksprut i Hemnfjorden 1992:39
Johan A. Dybdahl: Båtsetting 1992:43
Erling Hellandsjø: Selma og Morild. Vedfrakterne som forliste utenfor Agdenes i 1942 1992:447
Arnfinn Aune: Hitterværingar i ver og vind 1992:53
Ottar Solbue: Julefeiring på Ørlandet 1992:63
Eilert Bjørkvik: Lensherre på visitas 1639 1992:67
Leidulf Hafsmo: Fantegutten. Hvem var han? 1992:73
Fredrik Strøm: Engelskmenn på bjørnejakt i Hemne og Snillfjord 1992:83
Leidulf Hafsmo: Hest-Elias 1992:101
Dan Ågren: Aksel Adserø – bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida 1992:109
Oddmund Hagen: I lys av ettertanken. Lærar Jon Rimereit til minne 1992:121
Christen Pram: Fra Fosen fogderi i 1804 1992:127
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. 1992:143
1993
Gudny Mjøen: Ha du sjett bøgda? 1993:7
Kirsti Jordet: Minner langs Nordelva og Holvasselva i Stjørna 1993:11
Kalle Sognnes: Handelsstedene og gjestgiveriene på Valan ved Dolmøya 1993: 1993:21
Kolbjørn Aune: Hanen som likfinnar. Tidfesta eksempel frå Hemne og Hitra 1993:39
Leidulf Hafsmo: ”Den runde ball i Hemnes gap…” En visestubb og et forlis i 1840 1993:45
Erling Hellandsjø: Kollsegling i Røstkvervet. Et 90-årsminne 1993:49
Astrid Frønes: Dystert krigsminne fra Åfjord prestegård 1993:53
Eilert Bjørkvik: Tordenskjolds soldater fra Stadsbygd og Leksvik prestegjeld 1993:59
Fredrik Strøm: Hjortejakt på Hitra i 1870-åra. Lord Walsingham forteller 1993:63
Erik Moxnes: Valsøya i Bjugn 1993:83
Per Ole Sollie: Stokksund kirke – den ”ellevte” Y-kirke? 1993:95
Leidulf Hafsmo: Fra Catharinakyrkan i Stockholm til St. Margareta kirke i Hemne. Eleonora Charlotta Løfstedts faderlige opphav 1993:101
Erling Hellandsjø: Oliver A. Rosto. Norskamerikaner og flypioner fra Røstøya 1993:111
Ole Kjørsvik Ledahl: Tråvkjøring på Hitra 1993:121
Randi Børø Vorpvik: Sydamer i Råkvåg i første halvdel av 1900-tallet 1993:123
Eiliv Lillebakk Yttertun: Øverbygden Træskelag 1907-1974 1993:131
Arnfinn Aune: Ordtak frå Hitra 1993:151
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1993:163
1994
Kjell Ivar Berger: St. Olav i irsk kirkeliv – med linjer til Dolm kirke 1994:7
Ola Grefstad: Alterkalken i Hallaren kirke på Frøya 1994:25
Terje Bratberg: Austråtts eiere fra vikingtiden til 1719 1994:33
Nils Parelius: Magerøya. Gjestgiveri og handelssted gjennom 6 slektsledd 1994:49
Per Ole Sollie: Winter-kanna 1994:57
Fredrik Strøm: Admiral jakter hjort på Hitra. Sir William Kennedy forteller 1994:65
Reidulv Jenssen: To godseiere på Austrått. En heldig og en uheldig 1994:75
Kolbjørn Aune: Futvisa. Ei folkevise frå Hitra 1994:79
Kirsti Jordet: Kulturminner ved Holvatnet 1994:89
Erling Hellandsjø: Skandalen på Agdenes festning. Et 80-årsminne 1994:101
Katrine Grande: Helsearbeid i Åfjord. Åfjord Helselags historie gjennom 80 år 1994:105
Sigrun Sunde: Jens Sunde. Foregangsmann på Sundlandet 1994:113
May Synnøve Bjørkaas: En lærerik vinter i Hemne. Dagbok fra 1913-14 etter lærer Johan Bjørkaas 1994:119
Roy Morkemo: Dokterkjerringa som ble utvist fra Åfjorden 1994:131
Erling Hellandsjø: Skived fra Hemnebygdene. Produksjon og omsetning 1994:135
Magnhild Nesheim: Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord 1994:155
Ottar Solbue: Losje Yrjar 1994:165
Eilert Bjørkvik: Fosen i 1803. Utskiftningslov på høring 1994:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1994:190
1995
Tor Erik Jenstad: Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn 1995:7
Inge Aarseth: Hvordan var det på Frøya før siste istid? 1995:17
Per Ole Sollie: Ørlending hos sjørøvere 1995:29
Astrid Nesheim: Vårknipe på Dolm i 1893. Utdrag fra presten Nils Kristian Jørstads dagbok 1995:33
Fredrik Strøm: ”Kystekspressen” Trondheim- Kristiansund. De første år med dampskipet ”Statsraad Riddervold”. Utdrag fra Dyre Halses ”Livserindringer” 1995:35
Roy Morkemo: Tragisk seilas på Frohavet 1995:53
Erling Hellandsjø: Skjellgraving på Trøndelagskysten 1995:59
Johan Solem: Jegere og kjempekarer i Lensvika 1995:71
Fredrik Strøm: Hjortejakt på Strøm i 1881 1995:77
Kolbjørn Aune: Sokning med hane. Eit eksempel frå Fjellværsøya 1995:85
Ingar Lium: Skuespilleren Johan Norlund (1894-1969) 1995:87
Astrid Dahlsveen: Hannah og Hans Ryggen. Ørlendinger og verdensborgere 1995:95
Rigmor Aastum: Tyskere på loftet 1995:105
Leif-Johan Igeltorp: Jørgen Tysbotn (1880-1955) 1995:115
Svein Bertil Sæther: Guri Kunna – ein segnsyklus frå Trøndelagskysten 1995:123
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1995:137
1996
Kåre Rokoengen og Marek E. Jasinski: Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Johan G. Foss: Jordbrukskulturen på Frøya i gammalnorsk tid 1996:25
Nils Mårvik: Barndomsminner fra Osen 1996:41
Inger Marie Hovde m.fl.: Helsestell på Ørlandet. Redigert av Morten Haugen 1996:49
Leif-Johan Igeltorp: Bronseøks fra Fevåg 1996:65
Leidulf Hafsmo: Kvinneskjebner i Hemne 1996:67
Idar Aune: Skøyta ”Sylvia” på mislykket krigstokt 1996:69
Karin Alstad: Oløkko fer både her og der. Et dikt fra omgangsskolens tid i Snillfjord 1996:77
Bjørg Berg: Med trønderdialekt som håndvåpen. En selvbiografisk skisse 1996:81
Birger Steiro: Johan Bojer og Trollfjordslaget 1996:89
Johan Vandbakk: Berggruva i Skaugdalen 1996:97
Arnfinn Aune: Biletspråk og kallsmål på Trøndelagskysten 1996:113
Svein Bertil Sæther: Fra Orkdalsøra til Sula i 1818 1996:123
Erling Hellandsjø: Fortøyningsringer og ringmerker 1996:127
Kolbjørn Aune: Gardsnamnet Haukvika i Hemne 1996:135
Reidulv Jenssen: Vindmølla på Vik 1996:137
Fosen historielag: Lover. Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1996:140
1997
Asmund Lien: Fra Haukmyra til Saxo Grammaticus. Kvikkski-sagn fra Fosen 1997:7
Arnfinn Aune: Biletspråk frå husdyrhaldet 1997:25
Thomas Tøndel / Johan Solem: Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Njål Sødal: Slikt kan også skje, men sjelden. To fisketurer i Strengen 1997:39
Arnfinn Melbye: Stjørnværinger på laksfiske i Gaula 1997:43
John Slørdahl: En arbeidsmann i Guds rikes vingård. John Slørdahl (1874-1935) 1997:49
Ole Flagstad: Arbeid og atter arbeid. Fra dagliglivet på et lite gårdsbruk 1932-1972 1997:83
Albert Kvikne: Tobakksdyrking i Hemne 1997:97
Johan Haugen: Sang om Hasselvika 1997:99
Ottar Solbue: Ørland bygdeungdomslag 1997:101
Inge Hegvik: Hvor ble det av skoleskipet Tordenskiold? 1997:105
Leidulf Hafsmo: Fosninger på Københavns red i 1801 1997:111
Idar Aune: Aunøya sjøflystasjon 1997:115
Erik Hagen: Båtekspedisjonen på Tarva 1997:125
Jan Erik Vold: Glimt fra Øra på 50-tallet 1997:129
Morten Haugen: Barnebokforfatteren Anka Borch 1997:135
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1997:157
1998
Merete Moe Henriksen: ”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord 1998:7
Fredrik Strøm: Hvalkokeriet ”Pioner” 1998:29
Einar Moe: John Larsen Moe (1848-1907). Hvem var han? 1998:39
Kristine Stabell: Minner fra min barndom på Storfosen. Med innledning av Morten Haugen 1998:45
Kolbjørn Aune: Til vern mot boktjuvar. Rim og formlar i gamle bøker 1998:69
John Aalid: Husmannskår i Snillfjord 1998:71
Erling Hellandsjø: Uttrøndelagens Gjensidige Fartøyassuranseforening 1998:73
Albert Kvikne: Maxa Moritz. Et tysk forsvarsanlegg i Hemne 1998:89
Johan Vandbakk: Da ei bygd ble til. Om bureisninga på Aursjømyra mellom Verran og Rissa 1998:95
Hans Borgfjord: Lyng- og jordbrann i Vallersund. Et hundreårsminne 1998:111
Inge Hegvik: Skoleskipet ”Tordenskiold” og dets endelikt 1998:113
Birger Steiro: Et barnemord i Stjørna. Sagnet om Siri Pedersdatter og det kildene kan fortelle 1998:119
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1998:132
1999
Svein Henrik Pedersen Kirkebyggingen i Ørland prestegjeld på 1850-tallet 1999:7
Birger Steiro: ”Der fauk gymnase te Bjugn”. Plasseringsstriden om Fosen gymnas i 1960-årene 1999:35
Sigurd Schjelland: Kvalfangere fra Hemne 1999:45
Inge Hegvik: Aprildagene 1940. Opplevd av en tolvåring fra Ørlandet 1999:51
Leidulf Hafsmo: Knut dyreskytte og hans ”rør”. Tidlig bruk av ildvåpen til jakt i Fosen 1999:77
Magnus Hopen: Skogsdrift i Espemarka i Agdenes 1880-1883 1999:91
Ingolf Dahl: Husmannskår på Stokkøya 1999:99
Morten Haugen: Sparebankhistorie og bankbøker i Fosen 1999:109
Fredrik Strøm: ”Hjorten” på visitt i kronhjortens rike 1999:139
Eivind Bremnes: Jonetta-visa. Skillingsvise med tilknyting til Roan 1999:143
Vidar Bakken: Gjølgalia. Sagbruk og overnattingssted 1999:149
Einar Moe: Dagbøkene fra Mo i Hemne 1999:155
Eilert Bjørkvik: Nabodrapet på Leksa i 1767 1999:161
Kolbjørn Aune: Kapellskaget. Eit minne om gudshus eller hestebeite? 1999:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1999:183
2000
Fredrik Strøm: Vel blåst karer! Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen 2000:7
Geir Grønnesby: Langhus fra eldre jernalder på Hovde 2000:41
Einar Normann: Vinnan. Ei namnesegn frå Åfjord 2000:53
Kolbjørn Aune: Ålføret eller Årføret. Eit gammalt ferdselsnamn i Hemne 2000:55
Morten Haugen: Veinavn i Ørland. Første del 2000:61
Arnfinn Aune: Ordbilete frå husdyrmiljø 2000:79
Erling Hellandsjø: Fire husmannsplasser i Røstkvervet 2000:89
Anders Halten: Bøkkerindustri og tynnehandel i Rissa 2000:95
Steinar Andersen: Lekterbygging i Brattåa 2000:105
Arvid Bonvik: Tysker mot tysker. Et sekstiårsminne fra Trondheimsfjorden 2000:109
Albert Kvikne: Tyskhytta på Kjørsefjellet 2000:125
Hans Borgfjord: Fra Fosen til Fyresdal. Ei eventyrlig reise våren 1945 2000:133
Astrid Dahlsveen: På sporet etter Ove Bjelke i Italia 2000:137
Leidulf Hafsmo: Kaptein Lossius. Hemnes første ordfører 2000:141
Vidar Bakken: Lofotmaleren på Ørlandet. Ole Juul (1852-1927) 2000:161
Ellen Myrenget: Songen om Snillfjord 2000:173
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2000:175
2001
Bente Lavold: Alterskapet i Bjugn kirke. Kilde til katolsk og luthersk tro og praksis 2001:7
Leidulf Hafsmo: Fosninger under svenske faner 2001:27
Morten Haugen: Veinavn i Ørland. Andre del 2001:33
Kolbjørn Aune: Kulturlandskap og namneskifte. To holmar i Hemnfjorden 2001:57
Bjarne J. M. Selnes: Bjørnejakt i Stjørna 1883 2001:61
Ola J. Schei: Kvidalsraset 2001:73
Lars Kvalvær: Kjemeister og bryllupsbønn 2001:81
Anne Grete Sandstad: Den mangfoldige matteveven og fiskegarnsmatter fra Fosen 2001:85
Lars Kvalvær: Omstreifere på Frøya 2001:101
Erling Hellandsjø: Vingvågen hvalstasjon (1918-1925) 2001:107
Kolbjørn Aune: Spjøto, Spjøtvollan og Spjøtet, kva tyder Spjøt- i stadnamn 2001:117
Håkon Andersen og Terje T. V. Bratberg: Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1992-2001 (31-40) 2001:169
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2001:179
2002
Jostein Molde: Utvandringen fra Fosen 2002:7
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 1 Frøya 2002:25
Erling Hellandsjø: Røstkvervet. Et områdenavn i Hemne 2002:41
Morten Haugen: Et skarpt og modig blikk på Åfjord. Åfjord Sparebanks 100-årsberetning 2002:43
Kolbjørn Aune: Treskurd i Hemne 2002:49
Lars Kvalvær: En julehandel 2002:61
Egil Aune: Minner fra Holvatnet 2002:65
Kolbjørn Aune: Røstkvervet og Røsta. Ei utfylling til Hellandsjøs artikkel 2002:67
Leidulf Hafsmo: Fosensoldater på Tordenskiolds dekk 2002:71
Morten Mo: Flyangrepet på Tirpitz påsken 1942 2002:75
Kolbjørn Brekstad: Sogneprest til besvær. Vermund Hollekims krigsminner fra Ørlandet 2002:85
Trond Paulsen: Alexander fra Friesland. Stamfaren til halve Stadsbygd 2002:101
Arnfinn Volden: Størjefangst i Hemne og Snillfjord 2002:107
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2002:119
2003
Johan Anton Wikander: Solur eller kompassrose på Halten? 2003:7
Per Ole Sollie: Kirkebygging i Fosen på 1600-tallet 2003:35
Øyvind Nordli: Gardsdagbøker frå Fosen som fortel om fortidsklimaet 2003:47
Eilert Bjørkvik: Ole Bergsaunes skrivebok. Legeråd og andre råd 2003:55
Leidulf Hafsmo: Privatlærere i Hemne på 1700-tallet 2003:65
Morten Haugen: Edvard Langsets folkeminneoppskrifter fra Ørland, Bjugn og Stjørna 2003:71
Ola Syrstad: Ein storfamilie av fotografar 2003:97
Aud Mikkelsen Tretvik: Tarva omkring 1900 – et lokalsamfunn i vekst 2003:107
Eli Johanne Ellingsve: Om Stokksund og navn på andre beinveger 2003:121
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 2 Hitra, Agdenes, Ørland og Rissa 2003:125
Fredrik Strøm: Mineleggeren ”Frøya” i Stjørnfjorden 2003:139
Fredrik Strøm: Torpedobåtene Laks og Skrei på Hitra 1939-1940 2003:143
Erling Hellandsjø: Da ”Orkla” forliste i Buholmråsa 2003:147
H F [Herman Fjeldberg]: En sjølaksfisker forteller. Et intervju fra 1926 2003:153
Leidulf Hafsmo: Hafsmo innkjøpslag (1921-1925) 2003:157
Arnfinn Volden: Vollarabben revgard i Snillfjord 2003:161
Anne Grete Sandstad: Åklær langs kysten 2003:173
Astrid Frønes: Skoleminner fra Åfjord 2003:197
Kolbjørn Aune: Spanskesykja i Fosen 1918-1919 2003:201
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2003:209
2004
Eystein M Andersen Interiør og inventar på Austrått. En vandring gjennom slottet på 1700-tallet 2004:7
Leidulf Hafsmo: Telthuset på Kjørseøra 2004:63
Arnfinn Volden: Futen. Skarpseileren som endte på museum 2004:69
Lars Kalvær: ”Frøyklippen” i Kyafalla. Et 80-årsminne 2004:73
Arnfinn Volden: Drukningsulykke på Snillfjorden 2004:75
Erling Hellandsjø: ”Maraton” på Storkolla. Motorskipet som forliste ved Buholmråsa i 1971 2004:81
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 3. Bjugn, Roan og Osen 2004:87
Ivar Moe: Gjetergutt med brannsår. et barndomsminne fra Sophaugen i Hemne 2004:101
Kolbjørn Aune: Evigheitsøl. Ein tørstedrikk fra apoteket 2004:107
Sturla Leth-Olsen: Lusmaskinen hans doktor Sauer 2004:111
Kolbjørn Aune: Angenetta og Havmannen. Ei dansk vise i Roan 2004:113
Ola J Schei: Greiet og plogen. Nemninger fra Stadsbygda 2004:121
Kolbjørn Aune: Våa. Eit gammalt plassnamn på Storfosna 2004:125
Astrid Dahlsveen: Fra Trondheim til Vanvikan. 9. april 1940 sett med barneøyne 2004:129
Ivar Moe: Full damp med ”Fjalir”. Et reiseminne fra 1942 2004:133
Agnar Merkesnes: Norskamerikaneren Johan Sagdahl forteller 2004:137
Henrik Mathiesen: Utvandring 2004:161
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2004:163
2005
Kalle Sognnes: Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår 2005:7
Johan Anton Wikander: Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg? 2005:23
Audun Dybdahl: Anna selv tredje fra Bjugn og Haaken Gulleson fra Hälsingland 2005:49
Øystein Ekroll: Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur 2005:61
Ola Kai Ledang Langspellet i Hemne 2005:73
Johan G Foss: Stadnamna våre. Namnelaging og alder 2005:91
Eilert Bjørkvik: Hals og ”Huvaset”. To glømte gårdsnavn i Stjørna 2005:111
Gerd Moe: Gammel rosemaling på nytt 2005:119
Svein Bertil Sæther: I Flatvika føre jul 2005:125
Ola Syrstad: Namn og namneskikk i Hemne på 1800-talet 2005:135
Arnfinn Volden: Storsnøvinteren 1880-81. Ras og ulykker 2005:141
Erling Hellandsjø: Siste reis for magerøyjekta ”Alabama” 2005:155
Ola J Schei: Blindtarmen på stueloftet 2005:163
Hilde Murvold: Flystyrt ved Templet i 1940 2005:167
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2005:175
2006
Einar Sørensen: Momenter til Austråtts bygningshistorie 2006:7
Morten Haugen: ”En snartur over Fosenhalvøen”. Turistopplevelser i Trondhjem Turistforenings årbøker 2006:39
Leidulf Hafsmo: Magerøya – navlen i Hemne skipreide? 2006:55
Bjørn Nilsen Gjevik: Sara Kjerstina Flor – en innflytter til Hitra på 1700-tallet. Avstamming og etterkommere 2006:61
Eivind Engen: ”en tiøre for jobben”. Minner fra Kyrksæterøra i 1930-åra 2006:75
Kolbjørn Aune: Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Hemne 2006:85
Arnfinn Volden: Rosemaling i Hemne og Snillfjord i eldre tid 2006:89
Ola Syrstad: Fedrift og fjøsstell i Fosen for 200 år sia 2006:107
Kolbjørn Aune: ”som et Rad af Gjødsellæs”. Eit tingsvitne på Ørlandet om sjøorm i 1838 2006:115
Øystein Andresen: Staværingen og stormen. Et reiseminne fra 1939 2006:121
Kolbjørn Aune: ”Blåsius” og Blåskykøya 2006:125
Ola Stemshaug: Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra 2006:131
Ola J Schei: Radiominner fra Stadsbygda 2006:135
Erling Hellandsjø: Dampskipet Fjalir 2006:141
Per Ole Sollie: Klokkaren på Stadsbygda. Lars Grandes opptegnelser om Lars Myhre (1763-1838) 2006:143
Eilert Bjørkvik: Teglverket på Naust. Den første industrivirksomhet i Fosen 2006:155
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2006:169
2007
Sturla Leth-Olsen: Kristian Nygård – han som grunnla Fosen historielag 2007:7
Peder A Eidberg: Baptistene i Fosen 2007:17
Astrid Nesheim: Bakerovner i Åfjorden 2007:35
Leidulf Hafsmo: Magerøykapellet igjen 2007:45
Bjørn Nilsen Gjevik og Steinar Nilsen: Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Kolbjørn Aune: Da hanen ”vêra lik” i Stordalsvatnet 2007:71
Ivar Sognli: Vinddalstjønna og ”lande i eventyre” 2007:75
Arnfinn Volden: Leirraset i Tannvikøyan 2007:91
Ola Syrstad: Framande ferasar i Fosen på 1800-talet 2007:95
Erling Hellandsjø: Hundre år på sjøen. Historien om skøyta ”Alma” 2007:105
Per Ole Sollie: Laurits Winter – en flyktning i Agdenes 2007:111
Svein Bertil Sæther: Eigedomshistorie for Hitra og Frøya. Privatiseringa på 1600-talet 2007:125
Tormod Aassved: Kanonsprengning på Tarva i 1945 2007:143
Eilert Bjørkvik: Indre Skjørn samtalelag. Lokalpolitikk i en utkant i 1880-åra 2007:147
Hilde Murvold: Rauhuva 2007:159
Kolbjørn Aune: Skjerak. Eit gammalt plantenamn i Snillfjord 2007:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2007:181
2008
Marte Iren T Bakken: Broderitradisjoner fra Roan 1900-1950 2008:7
Leidulf Hafsmo: ”Skulde fienden nærme sig landet med sine baade”. Om kystvernet 1807-14 2008:29
Ivar Sognli: KIL anno 1976 – seks historier om et lagbilde 2008:43
Tormod Aassved: Minefelt i Stjørnfjorden 2008:61
Edvard Ulvan: Tarvaulykka i 1885 2008:63
Ola Grefstad: Kyrkjebygging som impuls. Dekorasjonsmålinga i Hemne kyrkje inspirerte rosemålarane 2008:71
Astrid Marit Bjørkvik: Haftor Paulsen Svee. En glemt haugianer fra Rissa 2008:93
Arnfinn Volden: Brannen i Snigeldalen 2008:109
Kolbjørn Aune: Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970 2008:117
Leidulf Hafsmo: Ei krone her og ei krone der. Om brudekroner i Hemne 2008:127
Erling Hellandsjø: Veøya og ”Almands notbrug” 2008:143
Isak Kimoe: Hodeplagg i Rissa 2008:151
Leif Hellandsjø: Fra minesveiper 173 til Ms ”Taftøy” 2008:153
John H. Stamnes: Jens Helmer Strøm (1905-1969). Kramkar, tryllekunstner og fotgraf 2008:161
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner. 2008:171
2009
Svein Bertil Sæther: Frå privatisering til demokratisering. Eigedomshistorie for Frøya og Hitra på 1700-talet 2009:7
Eilert Bjørkvik: ”det sorte hull i dorgadrilen”. Ei skallbok for Halten etter Martin Stilleberg 2009:27
Arnfinn Volden: Drukningsulykke i Vuttudalen 2009:41
Reidun Ræder Svaan: Livsminner fra Lensvikstranda og Klæbu 2009:45
Eivind Bremnes: Tidsbilder og andre bilder fra Måøya 2009:95
Kolbjørn Aune: Snilldalingen i Bjørnør 2009:103
Leidulf Hafsmo: Da Fanden for over Snillfjorden 2009:109
Jan Even Lian: Vorter og vortefjerning 2009:113
Astrid Marit Bjørkvik: Erik Jensen Bustad. En skjebne fra 1804 2009:121
Eivind Bremnes: Magerøyjakta som endte på frimerker 2009:129
Hallstein Sørmyr: Torsenget. En avsides husmannsplass i Varghimarka 2009:133
Sverre Bakken: Nordover på sildefiske i krigsåra 2009:143
Eilert Bjørkvik: Da lensmannen og presten bygde bru. Om Strømsbrua i Rissa 2009:151
Kristian Pettersen: Steinalderhusene på Refsnes 2009:161
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen. Utgitt i perioden 2005-2009 2009:167
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2009:185
2010
Johan G Foss: Dolm kirke – alder og opphav 2010:7
Ivar Sognli: Oppvekst på Støgjerdet i Hemne 2010:15
Eivind Bremnes: ”Ris paa Barnets blottede Bagende”. Litt skolehistorie fra Roan 2010:55
Sturla Leth-Olsen: Tranøya og den egentlige kampen for tilværelsen 2010:59
Ola Stemshaug: Skallbøker frå Trøndelagskysten 2010:71
Tor Stallvik: Stadnamn i Stjørna 2010:81
Karen Elfrida Aune: Hesthaugen. Et bureisingsbruk i Snillfjord 2010:99
Helge Kristian Bueng: Fredmoen. Lakser og lorder i Åfjorden 2010:105
Erling Hellandsjø: Far etter folk langs leia. Fraflytta boplasser i ytre strøk av Hemne 2010:125
Leidulf Hafsmo: Amerikareise rundt 1900 2010:135
Arnfinn Volden: Historier om storkveite og havørn 2010:159
Bjarne Selnes: Avholdslag i Stjørna fra1880 til ca. 1935. Tilsluttet Det norske totalavholdsselskap 2010:179
Liv Anne Lervik: Lerviksaga i Hemne 2010:205
Terje Breivold: Bryllupsbilde som konfirmasjonsgave. Kristine og Ole Aune sitt bryllup 2010:221
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen 2010 2010:227
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2010:235
2011
Marcus Bull: ”Sølvfeberen” på Hitra i 1880-årene 2011:7
Ola Stemshaug: Havbrua 2011:25
Eivind Bremnes: Båtbygging i Brandsfjorden 2011:35
Edith Bøe: Båtrya. Brukstekstil i fem sekel 2011:41
Fredrik Strøm: Ernst Leverkusen. Kjent tysk hjortejeger på Hitra 2011:47
Eilert Bjørkvik: Jakob Jakobsen Fevåg. Kriminalomsorg i frihet sist på 1700-tallet 2011:53
Leidulf Hafsmo: Familien Wollenhaupt og difterien. En epidemi i Heim sogn i 1894 2011:59
Leif Holden: Russerfangene på Vinjeøra 2011:67
Arnfinn Volden: Ei drukningsulykke i Bergselva 2011:73
Odd H Vanebo: Edvard Grande. Brev fra Frøya til Leksvik 1900-1909 2011:77
Hans Nicolai Rønne: Lemenåret 1823 2011:97
Morten Haugen: Meierier og meierihistorier i Fosen 2011:103
Eilert Bjørkvik: Setre og utslåtter i Lensvika. En rettstvist fra Solemsdalen i 1745 2011:131
Egil Hoem: Heimfisker og fiskerbonde 2011:137
Egil Hoem: Fjordfiske i Røstkvervet. En dokumentasjon i ord og bilder 2011:151
Leidulf Hafsmo: Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord 2011:159
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen 2011 2011:181
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 2002-2011 (41-50) 2011:191
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2011:201
2012
Kristian Pettersen Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen 2012:7
Per Ole Sollie Fosen og vulkanutbruddet på Island 1783-84 2012:21
Brynjulv Gjerdåker Kramkarar frå Voss på Hitra og Frøya 2012:35
Vilhelm Bjerknes Merkestasjonen for laks på Tarva 2012:43
Kåre Stoum Melnstu på Stoen i Rissa 2012:65
Karen Elfrida Aune Poliomyelitt i Snillfjord. En sykepleier minnes 2012:73
Kolbjørn Aune «ilt og stygt troldskab». Skattesegner frå Fosen 2012:77
Eivind Bremnes Andreanna-visa 2012:85
Arnfinn Volden Siste legdakallen utmed Vinjefjorden 2012:89
Ola Stemshaug På leit etter beveren i Fosen 2012:93
Eivind Bremnes Marcus Volqvartz. Dikterpresten på Ørlandet 2012:101
Leidulf Hafsmo Kammerassessor Johan Peter Testmann på Holla 2012:105
Lars Nesmo (1901–79) Namdalsrova og Frustien. Et grensepunkt og et sagn 2012:129
Egil Hoem Landnot og sild. Sildefiske i Mistfjorden og Røstkvervet 2012:131
Arnfinn Volden To snøras på Hemnskogen 2012:141
Nils Hallan (1926–97) Snorri Fólksnarjarl 2012:147
Morten Olsen Haugen Nye bøker fra Fosen 2012 2012:165
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2012:171
2013
Ivar Sognli Sommervikar på smeltverket på Holla på syttitallet 2013:7
Kolbjørn Aune Ivar Aasen og Fosen 2013:39
Kristoffer Kruken Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv 2013:43
Kolbjørn Aune Tillrotskjeret. Eit skjernamn med røtter i planteriket 2013:55
Kolbjørn Aune Fjellnamnet Hogsgåsa 2013:59
Hans Nicolai Rønne Naturens luner på Stadsbygda. Lynild i 1818, jordskjelv i 1819 2013:65
Karen Elfrida Aune Pleierske og pasient. Minner fra et liv innen helsestellet i Snillfjord 2013:69
Eivind Bremnes Julie Næss og Trøndelag Vanførelag 2013:79
Svein Bertil Sæther Frå eit sjømannsliv for to hundre år sia. Sivert Nilsen Uthaug 2013:83
Brynjulv Gjerdåker Kilenotfiske i Bispøyan 2013:91
Per Ole Sollie Sild som varsel – Dronten 1597 2013:99
Audhild Brødreskift Bonden og tusenkunstneren. Det mangfoldige bondeyrket. 2013:113
Mathias A Lothe Vip. Merke og skikkar frå Roan 2013:121
Sigvard Kåpvik Mathias August Lothe. Ein særmerkt mann i Roan 2013:129
Jan Sørås Rissa Folkeminnelag 2013:133
Eilert Bjørkvik Stotarkongen. Bygdevekteren en lokal tjenestemann 2013:141
Sturla Leth- Olsen og May-Grethe Olden Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Rachel Murvold Til Åfjord for å treffe svigerforeldra. Et reiseminne fra 1928 2013:161
Arnfinn Volden Flystyrt i Snillfjord 2013:165
Leidulf Hafsmo Altertavla i Vinje kirke 2013:171
Morten Olsen Haugen Nye bøker fra Fosen 2013 2013:185
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2013:187
2014
Johan G Foss: Fosningane, grunnloven og folkestyret 2014:7
Eilert Bjørkvik: Det første stortingsvalget i Stadsbygd prestegjeld 2014:41
Eilert Bjørkvik: Bautareising i 1914 2014:47
Per Ole Sollie: Holger Hanssøn Arctander. Åfjordingen som skreiv hyllingsdikt til Norge i 1625 2014:53
Leidulf Hafsmo: Varder og veter i Fosen 2014:69
Astrid Marit Bjørkvik: Råket og Gælnneset. Utposter med sterke kvinner 2014:81
Svein Bertil Sæther: Kristoffer Jakobson Bakken. Sjømann, familiefar – og forrædar? 2014:91
Arne Nordbotn: Med lus i skjorta er det uråd å være gentleman. Intervju med Per Engvik 2014:111
Bjørn Nilsen Gjevik og Steinar Nilsen: Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Per Aastum: Lian båtbyggeri i Åstfjorden 2014:141
Marcus Bull: Kristiansund Grubesamlag på Hitra 2014:145
Arnfinn Volden: Skogbrann i Snillfjord 2014:155
Helge Kristian Bueng: Tyttebærkrigen i Olden 2014:165
Kolbjørn Aune: Nedlagte fjellgardar ved Vinjefjorden 2014:169
Steinar Væge: Hundholet – et sagn fra Roberget i Hemne 2014:179
Hans Borgfjord: Det engelske flyangrepet på Halten 15. oktober 1944 2014:183
Ottar Aune: Kirkebåter og naust på Krokstadøra 2014:187
Asgaut Herje Løwø: Barnebøker fra kystmiljø. Emil Herjes forfatterskap 2014:189
Kenneth Kiplesund: Hans Ruø og Edvard Langset To nordmøringar med tilknyting til Fosen 2014:197
Bernt Gjelvold: Orgel i kirkene i Fosen 2014:201
Nils Taraldsen: Lærerår i Osen 1882-1901 2014:213
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2014 2014:247
Fosen historielag: Årsmelding. Rekneskap. Publikasjoner 2014:249
2015
Leidulf Hafsmo: Trønderbataljonen 2015:7
Mildrid Hovde: Minner fra krig og okkupasjon 2015:33
Sigurd Dahlen: Fra krigsårene 2015:37
Eivind Bremnes: Godseieren på Storfosna og krigen 2015:43
Kolbjørn Aune: Staulan og Stølan eller Støland? 2015:47
Kolbjørn Aune: Bækso og Fagervollen 2015:51
Kolbjørn Aune: Fjellstølen ved Elgshornet 2015:55
Anne Nygård: Finnstua 2015:59
Arnold Dalen: Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten? 2015:63
Inger Gjærevoll: Kommuneblomstene i Fosenregionen 2015:69
Jenny Moan Rømma  og Johan Moan: Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Johan Moan: Heimbygdssong til Fosen 2015:93
Lars Rottem Krangnes: Ulvkjerkvisa 2015:95
Oddmund Hagen: (incurable) 2015:119
Per Ole Sollie: Setesveiner i Fosen 2015:123
Steinar Væge: Fangstanlegg for villrein i Hemne 2015:137
Sturla Leth-Olsen: Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt 2015:141
Tommy Rodahl: Blostrup og Brynhilds reise 2015:151
Tor Einar Ophaug: Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet 2015.159
Trygve Ræder: «Stjernholm» 2015:165
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2015 2015:173
Fosen historielag: Årsmelding.  Rekneskap. Publikasjoner 2015:179
2016
Kalle Sognnes: Et tidlig fiskevær på Frøya 2016:7
Astrid Marit Bjørkvik: Fra Fosen til Lofoten i råsegltida 2016:17
Harald Andresen Tragedien utenfor Harbak i 1978 2016:63
Kolbjørn Aune Hemnværingane og treskoen 2016:69
Sarah Dahle Hermanstad: Myten om Jedinorog – det russiske orlogsskipets forlis i 1760 2016:79
Daniel Johansen: Herregårdslandskapet Austrått 2016:91
Lars Rottem Krangnes Diktarpresten på Hitra 2016:103
Per Asbjørn Rødøy: Seksringen fra Skjervøya som kryssa Nordsjøen i 1940 2016:135
Bernt Jørgen Stranden: Grandefjæra på Ørlandet – Norges største tørrleggingsprosjekt 2016:145
Steinar Væge Klakkrennet 1963 endte på en tragisk måte 2016:153
Ingrid Ystgård: Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015 2016:159
Kristin Øveraas: Onward Ho 2016:175
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2016 2016:187
Fosen historielag: Årsmelding. Rekneskap 2016:189
2017
Th. Tøndel: «Et besøk hos Lensvikens eldste mann» 2017:7
Leidulf Hafsmo: Barneår på Fosen 2017:11
Elling Ellingsen: «Den siste viking» 2017:19
Sigurd Dahlen: Glimt fra mitt 2017:23
Alf Hammervold: Gullringen fra Reinsklostret 2017:27
Johan G Foss: Fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida 2017:31
Astrid Marit Bjørkvik: To Lofotbrev fra Rissa 2017:59
Harald Andresen: Staværingen – båten som ble en legende 2017:63
Arnfinn Volden: Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord 2017:69
Sturla Leth-Olsen: Olav Stranden – den unge døde dikteren fra Bjugn 2017:87
Steinar Wæge: Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne 2017:95
Sturla Leth-Olsen: Hans Borgfjord – en kystbonde ser seg tilbake 2017:99
Svein Henrik Pedersen: Finn-Jonas – reindriftssame og storjeger 2017:105
Svein Henrik Pedersen: Litt om byggingen og utformingen av Hemne kirke 2017:111
Øystein Ekroll: Reinskloster før klostret 2017:119
Anne Haug og Ingvild Sjøbakk: I Gerhard Schønings fotspor 2017:137
Ola Svein Stugu: Kommunereformar på Fosen – eit tilbakeblikk 2017:151
Per Ole Sollie: Olaus Magnus og reisa til Norge i 1518 2017:163
Morten Olsen Haugen: Bibliografi 2017 2017:181
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2017:184
2018
Harald Andresen: Dueskar-grenda i Stjørna før i tia 2018:7
Kolbjørn Aune: Tøndel, Tennel og Tynnøl. To gardsnamn og eit familienamn 2018:15
Marcus M Bull: Jernmalmfeltene i Strømfjorden 2018:19
Audun Dybdahl: Amtskolebestyrer Peter Dybdahl – litt om mannen og hans verk 2018:29
Johan G Foss: Guri Kunna – kven var ho? 2018:53
Lars Rottem Krangnes: Diktarpresten på Hitra Del 2 2018:83
Håvard Moe: Bondelensmenn og lensmannsdynasti i Fosen 2018:129
Bernhard Nålsund: Elias Hongdalen i Åfjord-fjella. Ei hending fra 1750-åra 2018:139
Per Ole Sollie: Missale Nidrosiense frå Viklemskirka på Ørlandet 2018:145
Per Ole Sollie: Askeskya som ikke nådde Fosen? – utbruddet i Katla i 1625 2018:163
Arnfinn Volden: M/k Livi II 2018:173
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2018:185
2019
Kolbjørn Aune: Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav? 2019:7
Eilert Bjørkvik: Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888. 2019:11
Astrid Marit Bjørkvik: Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764–1816). Et eventyrlig og tragisk liv 2019:19
Marcus Bull: Den tyske drift i Melandsgruvene 2019:31
Arne Dørum: Ingeniør Ole Singstad (1882–1969) 2019:39
Oddmund Hagen: «Øytun» på Hemnskjela 100 år 2019:47
Oddmund Hagen: En sommer med Carl Dons 2019:55
Hans Marius Johansen: Gåtefulle steiner i Roan 2019:63
Amy Lightfoot: Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen 2019:69
Svein Henrik Pedersen: Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal tilpasning 2019:87
Per Ole Sollie: Frå Fosen til Nederland 2019:105
Oddvar Vasstveit: Sogneprest til Ørlandet menighet 1741–1754, Lars Barhow, «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand» 2019:121
Arnfinn Volden: Fløyting av tømmer og ved i Hemne 2019:137
Ingrid Ystgaard: Menneske og makter på Vik 2019:153
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2018 og 2019 2019:181
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2019:185
2020
Foss, Johan G. Da Elinus Jonsen braut eit kjønnsskilje i Slett-kirka i 1907 2020:007
Ellingsen, Ellen Grav og Sauvage, Raymond De dødes hus 2020:009
Foss, Johan G. Den før-metalliske jarnsteinen 2020:015
Romundset, Geir Aas Det var en gang en prins 2020:031
Krangnes, Lars Rottem Fullmektige Fosningar på 1500-talet 2020:051
Andresen, Harald Historien om Olbert Fredriksen 2020:077
Rosvold, Jørgen og Olsen, Lars Istidskjempen i Stordalen 2020:081
Bull, Marcus M. Kobberforekomster på Hitra 2020:091
Haugaasen, Ole Martin Losvesenets revolusjon 1880–1910 2020:097
Forfang, Folke Sagbruksdrift i Fosen 1610-1663 2020:107
Sollie, Per Ole Spanskesyken – pandemien for hundre år siden 2020:127
Sollie, Per Ole Teorien om det hemmelige katolske miljøet på Austrått 2020:139
Hermanstad, Sarah Dahle Vrakplyndring på Trøndelagskysten: da «frække» mausund­væringer plyndret handelsskipet Die Frau Magdalena i 1809 2020:155
Fosen historielag Årsmelding 2019–2020 2020:167
Fosen historielag Regnskap 2019 2020:169

Ved å tegne medlemskap i Fosen historielag får du årboka tilsendt hvert år. Medlemskontingenten er 300 kroner året. Ring 948 71 232, send sms, eller send e-post til eilerbj@online.no (Eilert Bjørkvik).