Bilder fra Årsmøtet 2022

Årsmøtet i Fosen historielag 2022 ble holdt på Ankeret i Lysøysundet lørdag 11 juni 2022.

Her ble tre jubileer markert:
• Det er 75 år sia Fosen historielag ble stifta,
• Det er gitt ut 60 utgaver av Årbok for Fosen,
• Det er gitt ut 50 utgaver av meldingsbladet Nytt om Gammelt.


Mangeårig leder og årbokredaktør Eilert Bjørkvik blir intervjua av sekretær Helge Bueng. Sammen med Konbjørn Aune har Eilert gitt ut 50 – femti – utgaver av Årbok for Fosen, og Helge har redigert 37 utgaver av Nytt om Gammelt. Foto Johan G Foss.


Anne Nygård ved heimen sin i Lysøysundet, juni 2022. Anne har vært leder i Fosen historielag og redaktør av Nytt om Gammelt. Foto Johan G Foss.


Fra middagen under årsmøtet 2022 på Ankeret i Lysøysundet, 11. juni 2022. Det var ca 60 frammøtte til årsmøtet. De siste årsmøtene har vært godt besøkt. Foto: Helge Bueng.

Gode tider for Nytt om Gammelt

I høst-utgaven 2021 av Fosen historielags meldingsblad finner vi en rekke interessante bidrag:

– Daniel Johansen har skrevet om den sennende og omfattende jakta på Jarnskjegges grav på Austrått.

– Eilert Bjørkvik skriver om de kvernene (bekkekvernene) han har funnet i de eldste skifteprotokollene for Fosen, for perioden 1681–1729, hele 95 kverner. Den største «kvern-tettheten» har han funnet i Rissa tinglag.

– Johan G Foss har skrevet Dolm kirke på Hitra, den eneste bygningen fra mellomalderen i Sørfosen, og det viktigste kulturminnet i Trøndelag sørvest for Trondheimsfjorden. Dolm kirke er en interessant bygning med en spennende og merkelig historie.

– Helge Bueng fortsetter beretningen om Ms Sulsfjord – «Bygd for spritsmugling». Han skriver også om den berømte ulvejegeren «Varg-Ola» i Åfjorden på 1700-tallet, om åfjordslegen Henrik Volmars mange sprit-resepter, og gjengir et ameriksbrev fra et utflytta åfjording, Toralf Berg, i Canada i 1900.

– En leder med stå-karakter (s. 2) kan også nevnes.

Artiklene i Årbok for Fosen 2021

Kolbjørn Aune: Sakrale stadnamn frå førkristen tid i Fosen. Første del.
Om gamle stedsnavn oppkalt etter norrøne guder.

Eilert Bjørkvik: En såmann i Fosen. Anders Bjørgan (1862-1949).
Gjengir en artikkel av Reidar Hov i Fosens Blad i 1939 om lærer Anders Bjørgan i Hasselvika, en «hagebrukets apostel» i Fosen.

Marcus Bull: Jernmalmen på Bispøyene.
Bull fortsetter serien om leiting og utvinning av malm på Hitra, nå om jernmalm i Bispøyan.

Øystein Ekroll: Marmorkatedralen — Nidarosdomen og marmorbrotet på Almenningen.
Ekroll forteller om hvordan øya Allmenningen i Roan gjennom 800 år har forsynt domkirka i Trondheim med førsteklasses marmor, og gjort Nidarosdomen til sjølve marmorkatedralen i Europa.

Eli Johanne Ellingsve: Innsamling av stedsnavn i Fosen fogderi.
Ellingsve skriver om det store innsamlingsarbeidet som nå blir gjennomført med pengestøtte fra staten i Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Ørland og Bjugn.

Bernt Fjeldvær: Fra Grøntvedtmerda til havmerda.
Her blir det gitt et tilbakeblikk på 50 års eventyrlig havbrukshistorie.

Johan G Foss: Små fiskebåtar på stort hav.
De gamle åfjordsbåtene, fra færing til fembøring, og særlig sistnevnte, blir her gjennomgått og forklart, både språklig og historisk.

Oddmund Hagen: Et monument mot glemselen. Krigsfangene på Krokstadøra.
Med denne artikkelen reiser Hagen et minnesmerke over de russiske krigsfangene i fangeleiren på Krokstadøra og de tragediene som skjedde der.

Hans U. Hammer: Den andre Titran-ulykka i 1920.
Hammer forteller om det som blir kalt den andre Titran-ulykka, da fire båter med 21 mann forliste utafor Frøya, 20 år etter den første Titran-ulykka i 1899.

Hans Nielsen Hauge: «Hitrabrevet».
Her er det Hans Nielsen Hauge sjøl som har levert stoff til årboka, i form av et viktig brev som han skrev på Hitra i februar 1802.

Svein Henrik Pedersen: Byggmester Christian Christophersen Hovde og hans kirkebygninger på Nordmøre og i Fosen.
Her får vi høre om den store kirkebyggeren, Christian Hovde fra Hovdan i Vinjefjorden, som i åra 1875–92 oppførte ikke mindre enn 7 kirker i Fosen og Nordmøre.

Per Ole Sollie: Winter-bibler frå 1500-tallet.
Sollie forteller om to klenodier, to bibler fra 1500-tallet, som har overlevd innen samme familie i Agdenes i over 400 år.

Ivar E. Stav: Hestmann, Claussen og ferden med «Gerd».
Artikkelen forteller om en flytteferd i 1933, da presten Hestmann flytta frå Tjøtta til Ørlandet.

Arnfinn Volden: Beingrinna i Gullmannsola.
Volden forteller om ei beingrind (skjelett) som ble funnet i Gullmannsura i Vuttudalen i Snillfjorden i 1895, og som viste seg å være etter en skrepphandler som ble slått i hjel tidlig på 1800-tallet, en tildragelse det har gått mange fortellinger om.

Trivelig og givende årsmøte i Fosen historielag 2021

Flere av de frammøtte gav uttrykk for at dette var et svært trivelig og givende årsmøte.

– Det gode oppmøtet de siste åra viser at vi har interesserte medlemmer, og at vi treffer godt med innholdet på årsmøtene, sa lederen, Johan G Foss, ved åpningen av møtet. Han framhevet at årsmøtet i Fosen historielag er det eneste foum der historieinteresserte fra hele det gamle Fosen (Nordfosen, Sørfosen og Øyene) kan møtes.
– Det forplikter oss til å gi møtene et godt innhold.

John Ola Selbekk og Johan G Foss gir orienteringer. Ved styrebordet Eilert Bjørkvik og Helge Bueng. Foto: Bernt Jørgen Stranden.

Den praktiske sida av årsmøtet var tilrettelagt av John Ola Selbekk, nestleder i Fosen historielag, i samarbeid med medlemmer i Agdenes historielag. Arrangementet gikk knirkefritt.

John Ola Selbekk gav også en bilde-presentasjon av tidligere Agdenes kommune, der han som lensvikbygg og tidligere rådmann var godt kjent. Han viste også et gammelt Dagsrevy-innslag fra Lensvika, laget av en ung reporter Bjørn Nilsen.

Selve årsmøtet ble ledet av Eilert Bjørkvik, veteran og krumtapp i Fosen historielag.
Lederen, Johan G Foss, gav uttrykk for at lager nå har et meget velfungerende styre, og at mange interessante ting er på gang.

De siste årsmøtene i Fosen historielag har vært godt besøkt. På årets møte møtte 48 medlemmer. Foto: Bernt Jørgen Stranden.

 

Laksevorper og laksefiske i Agdenes

Etter sjølve årsmøtet holdt Astrid Marit Bjørkvik et foredrag om laksevorper og laksefiske i Agdenes. Hun viste kart over de 56 laksevorpene som hadde vært der, 40 utom Agdeneset og 16 innom. Trondheimsfjorden var en av de største laksefjordene i landet, med hele 25 lakseproduserende elver, og det var store mengder laks som gikk inn fjorden på forsommeren. Denne laksestrømmen forsynte fosningene seg av med laksevorpene sine.

Postkort fra 1911 med et usedvanlig godt og informativt bilde av laksevorpa på Stavøya i Agdenes. Bildet er tatt mot sørvest. Det er enden av ståarnota vi ser her. Nota hadde botn og var som en notpose med åpning (til venstre) der laksen kunne gå inn. Det skulle helst være skjellsand på botnen, slik at laksen var lett å se for den som stod og holdt utkikk oppe ved vorphuset. Når laksen kom inn over nota, stengte utkikksmannen nota og snurpa notposen sammen ved hjelp av liner fra vorphuset. Vanligvis ble det tatt én laks om gangen, men i løpet av en dag kunne det bli mange lakser. – Vorpa på Stavøya var den vorpa i Agdenes som var lengst i drift, helt fram til ca 2001. Ole Olsen var den siste som drev vorpa. Etter den tid ble det fiska med kilnot på vorpeplassen noen år. Kilnota hadde den fordelen at en slapp å sitte å passe på den. Bilde og opplysninger fra Ann Olsen, Agdenes.

 

Gammel folkekunst i Fosen

Johan G Foss holdt så et foredrag om gammel folkekunst i Fosen («folkekunst» her avgrenset til treskjæring og rosemaling/dekorasjonsmaling).

Treskjæring er en eldgammel dekorasjonsform, men den ser ut til å ha hatt en blomstring i hundreåret mellom 1780 og 1880. Malinga kom litt seinere, i Fosen hadde den egentlige rosemalinga sin blomstring i tiåra omkring 1850 (1830–1870).

Denne folkekunsten, både treskurd og dekormaling, stod sterkt i Hemne, men tydelig svakere i det øvrige Fosen. Foss kunne likevel vise bilder av en rekke flotte arbeider, bl.a. en praktfullt skåret navnkavl fra Ørlandet. Han kunne også vise eksempler på masseproduksert folkekunst i Fosen.

Årstall-sida av en navnekavl fra 1874, trolig skåret av Kasper Opphaug på Ørlandet. Slike kavler ble brukt som eiermerker på sildgarn. Mange fiskere var flinke med kniven og skar fine navnekavler. Denne er et prakteksemplar, skåret med leikende formsans og stor presisjon. Fra samlinga på Uthaugsgården, Ørland. Foto: Johan G Foss.

Rosemalt laup av en type som ble «masseprodusert» i Fosen. Lauper var mye brukt til bæring og oppbevaring; det var datidens allround bæreveske, som det var etterspørsel etter og marked for. De masseproduserte laupene ble malt med friske farger (som nå er mye avbleika og nedslitt). Dekoren er raskt påført, men av ei sikker og rutinert hand; det viser seg særlig i bladverket, i mindre grad i de gulrotliknende knoppene og de runde, oppsprukne granateplene – en fremmed frukt som ingen hadde sett og ingen visste hvordan så ut, men som det var knytta positive forestillinger til, og som det var tradisjon for å male på denne måten. Disse laupene var neppe bestillingsvare, i og med at de ikke har eiernavn og årstall. De er sikkert laga mens rosemaling var topp mote, i tiåra omkring 1850. Produksjonsstedet kan peke i retning Hemne og kanskje særlig Snillfjord. Frøya bygdemuseum, FR-16. Foto: Johan G Foss.

 

Et sangsterkt årsmøte

Årsmøtet i Fosen historielag er en sangsterk og sangglad forsamling, og middagen ble avsluttet med et knippe gode nasjonale sanger, kommentert og etter evne akkompagnert på gitar av Johan G Foss.

Audun Dybdahl med øks og sag

Audun Dybdahl: Med øks og sag. Tømrernes og snekkernes redskaper fra vikingtid til 1900-tallet
Museumsforlaget 2021

176 sider

Audun Dybdahl fra Rissa er professor emeritus i historie ved NTNU. Han har en stor produksjon bak seg – et tjuetalls bøker og et par hundre artikler innen historie og tilstøtende fagområder. Den siste tida har han også vært bidragsyter til snl.no, med over 500 artikler. Nevnes kan det også at han har ei stor samling museale gjenstander, ikke minst fra tømrer- og snekkerfaget, der han også har familiære tradisjoner.
Av de mange bøkene hans nevner vi:

  • Rissa bygdebok 1–2 (1990 og 1995). Rissa bygdebok 1–2 og Hemneboka 1–2 er de eneste bygdebøkene i Fosen som behandler samfunnshistorie på en faglig forsvarlig måte.
  • Trøndelags historie 2 (2005), kapitler om senmkiddelalderen og tidlig nytid.
  • Fosens historie 1 (2005), kapitlet om høgmiddelalderen.

Dybdahl har ellers gitt ut en rekke mer utprega fagbøker. På sine områder er han en av de fremste fagfolka i landet, og flere av fagbøkene hans er for grunnbøker å rekne for dem som arbeider med eldre norsk og midtnorsk historie. Først her må nevnes:

  • Jordeiendomsforhold og godseiere i Trøndelag. Fra Aslak Bolt til Landkommisjonen (1989). Boka omhandler perioden fra 1433 til 1661. Dette er Dybdahls doktoravhandling fra 1980, men utgitt i 1989, da han var museumsbestyrer ved Steinkjer museum.

Dybdahl var leder ved Senter for middelalderstudier i Trondheim fra 1995 til han ble pensjonist i 2014. I denne perioden kom det også en rekke publikasjoner fra hans hand, bl.a de nevnte bidraga i Trøndelags historie og Fosens historie.
Som pensjonist har han fått tid til flere store arbeider:

  • Klima, uår og kriser i Norge gjennom de siste 1000 år (2016).
  • Med angel og not. Fiskeutstyr ved kysten fra steinalder til motoralder (2018). Anmeldt tidligere på Fosen historielags nettside.
  • Med øks og sag. Tømrerens og snekkerens redskaper fra vikingtid til 1900-tallet (2021).

 

Med øks og sag. Tømrernes og snekkernes redskaper fra vikingtid til 1900-tallet

Målsettinga med boka var å beskrive og avbilde alle hovedtypene av redskaper som har vært brukt av tømrere og snekkere i denne lange perioden – en spennende, nyttig og krevende oppgave.

Redskapskulturen i bygningsbeidet avspeiler bygningshistoria. Tømermannen var nær enerådende i bygningsarbeidet for trehus i mesteparten av perioden, og for tømreren var øksa hovedredskapet. Den ble brukt til å felle trær, forme stokker og hogge laft, klyve stokker og forme bord og planker.

Snekkerne kom på bygdene særlig etter 1700, da røykstuene ble avløst av peisestuer med murpipe. En begynte da å bygge i to etasjer, en satte inn vinduer som gav mer lys i stuene, noe som i sin tur skapte ønske om å gjøre stuene vakrere, med maling, listverk, kledninger og panel. Stuene ble også gjort mer brukervennlige ved å utstyres med møbler – skap, stoler osv.

Dette var snekkernes domene. Mens tømrerne gjorde grovarbeidet, tok snekkerne seg av finarbeidet. Tømmermannen hadde rundt et 15-talls redskaper i sin verktøykasse, snekkeren hadde to–tre ganger så mange. Dybdahl gjør rede for alle. Særlig interesse knytter det seg til sagene og høvlene.

Sager spilte liten eller ingen rolle for tømmermannen, men de fikk stor betydning for snekkerne. Det var smeder som laga sagblada, av smijern, og blada måtte ha en viss tjukkelse for å være solide. Men å sage med tjukke sagblad var tungt arbeid.

Dette endra seg da valsestålet kom omkring 1800. Tynne blad av valsestål gjorde at planker og bord lettere kunne sages for hand. Handsaga fikk en renessanse og tok nesten opp konkurransen med vassaga. To mann saga med såkalt kransag i ei sagstilling.


Handsaging på sagstilling ved Egge Museum. Foto: Harald Duklæt.

Før valsestålet kom, var grindsager og rammesager vanlige sagtyper. I disse sagene kunne bladet strammes. Sagblad til disse sagene kunne dermed gjøres tynnere og smalere.


Grindsag fra 1643, en av de eldste daterte sagene i Norge, i Dybdahls samling. Strammetauet er av dyretagl. (Dybdahl: 2021:98).

 


Maleri fra epitafium (minnetavle) fra 1633 i Kvernes kirke på Nordmøre. Bildet viser handverkere i sving med å bygge kirke. Fra venstre ser en som tapper, en som telgjer en stokk til bord eller planke, to mann som kapper en stokk med ei grov stokksag, en som bærer mørtel til bygginga, og bakerst to som kløyver en stokk med ei stor rammesag (grindsag der sagbladet er i midten). Vitneverdien til maleriet er er imidlertid usikker. Kirka som bygges, har lite med norske kirker å gjøre. Maleriet er mest trulig malt av en utenlandsk maler. Sager av begge typer eksisterte også i Norge på denne tida, men tømmermennene på bygdene greide seg nok uten dem.

 

Høvlene gjorde også sitt inntog i tida omkring 1700 og representerte et stort framskritt. Høvlene gjorde det mye lettere å glatte flatene, og med profilhøvler kunne en lage vakre profiler på vinduskledninger, dørkledninger og anna. I byene var det på 1600-tallet strid mellom tømmermennene og snekkerne om hvem som skulle ha rett til å bruke høvel. Høvelen ble et viktig redskap i de store endringene i innredning og møblering på 1700- og 1800-tallet.


Staffhøvel med tilhørende profil. Snekkerne hadde høvler for mange profiler (Dybdahl s. 80-81).

 

Kreative verktøykonstruksjoner. Det var mange kreative verktøy-konstruksjoner, de aller fleste var handlaga.


Husskrue («donkraft») i Gamle Hvam museum (Dybdahl s. 141).

 


Skrutvinge av naturvokst tre, med heimedreid skrue. Fra Audun Dybdahls egen samling (Dybdahl 2021:87). 

 


Vaterpass på Sunnmøre museum, med innskrevet årstall 1813 (Dybdahl s. 125).

 

Verdifullt er det også Dybdahl tar med et kapittel om lagging og tønnelaging – fra tømmerstokk til tønne. Han tar også med litt om treskolaging og treskjæring.

Rikt illustrasjonsmateriale. De mange illustrasjonene er en stor styrke ved boka. Det store antallet gjør rett nok at mange bilder blir i minste laget. De mange illustrasjonene gjør det også vanskelig å få bildene og hovedteksten (brødteksten) til å henge sammen, teksten strekker ikke til, så en må blad litt fram og tilbake.

Bilder og tegninger er gjennomgående gode, men av og til yter de ikke full rettferdighet til gjenstanden, oftest fordi de er for små (og av og til for mørke). Uklarheter i teksten kan også forekomme. Jeg skjønte f.eks ikke umiddelbart hva en skjeggøks var for noe, av forklaringa som blir gitt.

Dette er likevel små skjønnhetsfeil som ikke reduserer verdien av denne boka (men er nyttige nok for anmelderen, som kan ha noe å anmerke).

Audun Dybdahl har gjort et stort arbeid, til glede og nytte for alle som har befatning med eller er interessart i eldre tiders trearbeid.

Johan G Foss

Trivelig årsmøte på Bessaker

Årsmøtet 2020, utsatt på grunn av koronaen, ble holdt i Vik/Bessaker grendahus i tidligere Roan kommune lørdag 12. september.

41 medlemmer hadde tatt turen til årsmøtet på Bessaker. Her er det kanskje årsmeldinga som blir gjennomgått. Foto: Fridtjof Simonsen.

Leder Johan G Foss ble gjenvalgt på årsmøtet, og det kom inn to nye medlemmer i styret: Bente Heggvik fra Hitra/Trondheim og John Ola Selbekk fra Lensvik (styremedlemmene Rigmor Aastum og Kristin Svendsen hadde takka nei til gjenvalg).

Vara-lista består nå av Eilert Bjørkvik, Johan Mjønes og Ernst Øyangen.

Fullt referat fra årsmøtet finner du i Nytt om Gammelt nr 3/2020.


Styrebordet med sekretær Helge Bueng, kasserer Eilert Bjørkvik, som her gjennomgår regnskapet, leder Johan G Foss og styremedlem Bernt Jørgen Stranden.

Etter sjølve årsmøtet presenterte Johan G Foss godbiter fra Fosens historie, og Helge Bueng fortalte om folk, bygder og heldelser i Roan.

De frammøtte gav uttrykk for at dette var et godt og trivelig årsmøte, med gode drøftinger, gode foredrag, god tid til å prate sammen – og god mat, servert av Rorbu-kroa.

Årsmøtemiddagen falt i smak. I forgrunnen Eilert og Astrid Marit Bjørkvik og Svein Henrik Pedersen.

Etter årsmøtet var det lagt opp til en utflukt opp til vindparken på Bessakerfjellet, der grunneier og nabo Thore Erling Pettersen orienterte. Mange av årsmøtedeltakerne benyttet anledningen til å oppleve en stor vindpark på nært hold.

Ingdalen i korte trekk

Av John Ola Selbekk

Ingdalen er ei grend beliggende sørøst i nå gamle Agdenes kommune, og har om lag 115 innbyggere. Ingdalen var en del av Stadsbygd kommune inntil 1964, men ble da slått sammen med Lensvik kommune og deler av Agdenes kommune til den gang nye Agdenes kommune.


Forsamlingshuset der årsmøtet skal holdes, ligger ved Ingdalselva, med fossen like ovenfor. Foto John Ola Selbekk.

Elva og fossen har en sentral plass i Ingdalens historie. Industriell aktivitet i området kan spores flere hundre år tilbake i tid. Det startet med sagbruksvirksomhet først på 1600-tallet. Senere i samme århundre skal det ha vært et møllested ved fossen. Mølledrift kom for alvor i gang fra midten av 1800-tallet og varte helt til nyere tid. Også fiskebein ble malt til mjøl. Videre var et vadmelsstamperi i drift en periode, Nedre Indahl Stampemølle. Så, i 1928, kom elektrisiteten til grenda. Ingdal kraftverk ble bygget ved fossen, og elektrisitet erstattet etter hvert vanndrift av sagbruk og møller, og ikke minst, – lysnettet ble bygget ut til å omfatte hele grenda.


Kraftstasjonen ved Ingdalsfossen som leverte strøm til grenda fra 1928.

Selv om Ingdalens store og frodige skoger var en kjent og attraktiv ressurs allerede i vikingetida, var det først på 16-hundretallet, når saga ble tatt i bruk til foredling av tømmer, at skogsvirke ble en viktig handelsvare. Ressurssterke byborgere kom inn som eiere og skummet fløten av skogsrikdommen.

Wilhelm A. Thams overtok, gjennom en leiekontrakt, det lille industriområdet ved Ingdalsfossen i 1860. Etter 6–7 års vellykket drift flyttet Thams til Orkanger og bygde opp Strandheim Brug. Driften av anleggene i og ved Ingdalselva ble etter hvert tilbakeført til de lokale eierne. Thams hadde fremdeles uthogstkontrakter, og tømmeret ble fløtet ut i fjorden og til Orkanger for foredling til trevirke for bruk i Thams sin satsing på husproduksjon. Det kan med en viss rett hevdes at Thamsdynastiets vugge står i Ingdalen.

Ingdalselva er et vassdrag på 12 kilometer, men var i utgangspunktet lakseførende kun et par hundre meter opp til fossen. Etter mange års arbeid med undersøkelser, fanging og utsetting av fisk, ble det i 2007 åpnet laksetrapp i Ingdalsfossen. Dette åpnet for at elva kunne bli en ny og spennende smålakselv.

For øvrig har fiske etter laks vært en svært viktig attåtnæring i Indalen. Flere laksevorper var i drift. Den første kilnota (enkeltnot) ble tatt i bruk omkring 1870, dobbeltnøter ble mer og mer vanlig etter siste verdenskrig. Vorpefiske, som krever vakttjeneste, ble etter hvert faset ut.

Området ved Ingdalsfossen har tilrettelagte kulturminner fra en svunnen tid med småindustri. I de senere år er fossen blitt en spennende kulturarena. Kibnebfestivalens «Fossajazz», med landskjente musikere, har samlet opptil 1.200 tilhørere. Den gamle kraftstasjonen har blitt brukt som utstillingssted for billedkunst.

Fra Fossajazz i 2012. Litt til venstre for midten i bildet skimtes laksetrappa.

Ingdalen hadde både rutebåtanløp, skole og lokalbutikk, men har forlengst mistet alt dette. Men grendas storstue, kirka, står støtt, sentralt plassert i bygda, godt synlig for kjørende langs fylkesvei 710. Ingdalen har hatt egen gravplass siden 1895, og etter lang planlegging og stor storstilt innsats ble kirka innviet og tatt i bruk i 1960. Imidlertid manglet kirka et orgel, men endelig, i 2006, kunne orgelmusikk fylle kirkerommet. Et gammelt pipeorgel fra orgelbanken på Austrått (Ørlandet) var tilgjengelig. Etter restaurering og installering var orgelet klar til bruk.

Skogsdrifttradisjonen lever videre i Ingdalen, om enn i mindre målestokk enn tidligere. Ved utløpet av elva, på et lite industriområde ved sjøkanten, er det helårlig sagbruksvirksomhet med foredling av tømmer. Også et av de gamle sagbrukene står her, og er fremdeles i bruk.

 

Innholdet i Årbok for Fosen 2020

Redaktører: Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen

Johan G. Foss Da Elinus Jonsen braut eit kjønnsskilje i Slett-kirka i 1907 7
Ellen Grav Ellingsen
og Raymond Sauvage
De dødes hus
(om dødehuset fra vikingtida som er gravd ut på Vinjeøra)
9
Johan G. Foss Den før-metalliske jarnsteinen
(hva snøresteinene kan fortelle)
15
Geir Aas Romundset Det var en gang en prins
(om forliset av lystyachten Naz Perwers ved Hemnskjela i 1929)
31
Lars Rottem Krangnes Fullmektige Fosningar på 1500-talet
(om fosningenes representanter som klaga til kongen i 1557)
51
Harald Andresen Historien om Olbert Fredriksen
(om Blind-Olbert på Stadsbygda)
77
Jørgen Rosvold
og Lars Olsen
Istidskjempen i Stordalen
(om en svær ryggknokkel av en grønlandskval, 14000 år gammel, funnet ved Storvatnet i Agdenes)
81
Marcus M. Bull Kobberforekomster på Hitra  91
Ole Martin Haugaasen Losvesenets revolusjon 1880–1910
(med Halten losstasjon som eksempel)
 97
Folke Forfang Sagbruksdrift i Fosen 1610-1663 107
Per Ole Sollie Spanskesyken – pandemien for hundre år siden 127
Per Ole Sollie Teorien om det hemmelige katolske miljøet.på Austrått 139
Sarah Dahle Hermanstad Vrakplyndring på Trøndelagskysten: da «frække» mausundværinger plyndret handelsskipet Die Frau Magdalena i 1809 155
Fosen Historielag Årsmelding 2019–2020 167
Fosen Historielag Regnskap 2019 169

Historisk befolkningsregister inviterer til dugnad!

En inngang til Norges befolkning i tidligere tid

Av Per Ole Sollie

 

Historisk befolkningsregister er et prosjekt for registrering og sammenkopling av personopplysninger fra forskjellige kilder. Målet er intet mindre enn å gi oss tilgang til den historiske befolkningen i Norge. I første omgang prioriteres perioden fra folketellinga 1801 fram til folketellinga 1910 som er den siste åpne folketellinga (i år blir folketellinga i 1920 tilgjengelig).

Historisk befolkningsregister er utviklet av Norsk Regnesentral og bygger på kildene i Digitalarkivet, som begge driftes av Arkivverket. Befolkningsregisteret vil være viktig for kultur, lokalhistorie og slektsforskning, og ikke minst skal det legge grunnlag for forskning innen historie, samfunnsfag, medisin osv.

Å legge inn opplysninger fra folketellinger, kirkebøker osv. er første trinn. Så kommer utfordringen med å knytte sammen informasjon om samme person og familie fra de ulike kildene. Der er det lett å kople feil. Her kan slektsgranskere og lokalhistorikere gi viktige bidrag, fordi de «kjenner» personene.

Har du jobbet med slektsgransking og lokalhistorie, så har du ting å bidra med.
Bli med på dugnaden og sørg for at de koblingene du kjenner til, blir korrekte!

Gå til Historisk befolkningsregisters hovedside.
En presentasjon av prosjektet finner du her.

Noen eksempler

Jeg har sjøl kopla en del personopplysninger i «Strandens annex» i Leksvik, og tenkte at disse personene og miljøene visste jeg litt om. Men koplingene i registeret har gitt meg langt større innsikt i flyttestrømmer på 1800-tallet og fram til folketellinga i 1910.

Her er noen eksempler på koplinger for noen enkeltpersoner nevnt i Årbok for Fosen:

Marine Voksvær, Frøya, informant om Guru Kunna.

Olaf Hafsmo, Snillfjord, løytnant under nøytralitetsvakt i 1940.

Trygve Ræder, Rissa, oksekjører.

Jonas Nilsen, Hemne, reindriftssame og storjeger.

Hans Tørrisen Skjærvø, Osen, englandsbåtsegler.

Artikler i Årbok for Fosen – kronologisk

Innholdsliste år for år,  fra Årsskrift 1947  til Årbok 2020

Ved Eilert Bjørkvik og Johan G Foss

 

NB: Årbøker ble ikke gitt ut i åra 1950–1964

 

1947
Th. Petersen: Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene 1947:9
Lars Reinton: Samarbeid i den bygdehistoriske granskinga 1947:22
Andreas Holmsen: Gardshistorie 1947:26
Svale Solheim: Om arbeidet med norsk folkeminne 1947:35
Arne Odd Johnsen: Om Følskn (Storfosen) og om spaltningen   av det gamle Nordmørefylket 1947:38
Henrik Sødal: Frå opplysningsarbeidet i det attande hundreåret. Dei fyrste omgangsskulelærarane i Hemne 1947:46
Nils Parelius: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1947:54
Kr. N. [Kristian Nygård]: Bygdemålsdikting i Fosen frå først på 1700-talet 1947:74
Tarald Ross: Kongedikt [1714] 1947:77
Klokkaren i Åfjorden: Bryllupsvise [1728] 1947:83
Einar Berg: Ørlandsongen 1947:92
Per J. Mo: Hemnesoldatar som var med i krigen i gamal tid 1947:93
H. Grønskag: Sagn om Guru Kunna 1947:98
Sig. Stjern: Hauk Hongdalen 1947:108
Anders Bjørgan: Frå Stadsbygd 1947:111
Kr. N.: Titran-ulykka 1947:112
H. Grønskag: Frå Frøya-distriktet før i tida 1947:116
Kristian Nygård: Korleis Fosen Historielag vart til 1947:118
Lover 1947:125
Arne Bergsgård: Tale ved lagskipinga (referat) 1947:127
Fosen-bygdene. Storleik og folkemengde 1947:131
Fosen historielag Styret. Arbeidsutvalet. Ombudsmennene. Medlemmene 1947:132
1948
Henrik Sødal: Arbeidsskulestyrar Per J. Mo avliden 1948:7
Einar Berg: Austråt 1948:10
Svale Solheim: Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1948:21
Nils Parelius: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1948:29
Per J. Mo: Religiøse brytingar i Hemne på 1800-talet. – Haugerørsla og Gunnerus-striden 1948:56
Svale Solheim Gransking av fiskarsoga 1948:67
Vermund Hollekim Ein tragisk prestelagnad frå Ørland 1948:83
Johan Løkhaug jr.: Fiskeriet i gamle dager. – Overgangen fra gamle til nye redskaper 1948:98
Kristian Nygård: Ordtøk’ 1948:108
Harold Foshaug: På gamal grunn. – Ein buplass frå steinalderen i Stjørna 1948:112
Per J. Mo: Fatigforsorg i Hemne i gamall tid. – Frå tida før formannskapsloven av 1837 1948:118
Markus Wessel: Brudebåten som kollsiglde utafor Stokkaune i Hemne den 14. november 1848 1948:125
Hans Grønskag Trekk frå livet i Trøndelags sjødistrikter for ca. 100 år sia 1948:130
Kristian Nygård: Da alt snakka 1948:133
Kristian Nygård: Kopparen 1948:107
Fosen historielag Styret. Nye medlemer. Lover 1948:135
1949
Arne Bergsgård: Valet til Riksforsamlinga i 1814 1949:7
Valadressene (fullmaktene) frå Fosen 1949:10
Rolf Dahle: Den administrative inndeling av Sør-Trøndelag fylke (amt) i tiden 1837-1950 1949:28
Einar Berg: Austråt (framh.) 1949:32
Sverre Marstrander: Fortidsminner. Registrering og fredning 1949:39
Frå minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 1949:46
Arne Fjellbu: Preken 1949:49
Hans Grønskag: Tale 1949:58
Ivar Skjånes: Avdukingstale 1949:63
Mons Kaarbø: Tale 1949:68
Kristian Nygård: Tale 1949:74
Olav Næsset: Da Åfjords-båten tok prins Oscars pokal 1949:79
Johan Løkhaug: Fiskeriet i gamle dager (framh) 1949:84
Anders Halten: Brannrøtsaka 1949:91
Kristian Nygård: Det magiske skottet 1949:96
Kristian Nygård: Laust og fast 1949:101
Kristian Nygård: ”Det hendte før – -” 1949:101
Kristian Nygård: Frå Hemne 1949:102
Kristian Nygård: Frå Osen 1949:106
Kristian Nygård: Segni om Hifillgubbin 1949:109
Fosen historielag Meldingar. Rekneskap. Nye medlemer 1949:111
1965
Kolbjørn Aune: Bygdenavna i Fosen 1965:7
Anders Halten Peter Dybdahl 1965:25
Lars Nesmo og Per Vingsand: Osen kyrkje 1965:32
Halvard Bjørkvik: Tiendskattemanntalet 1520 (-21) som historisk kjelde 1965:41
Asbjørn Strand: En miljøskildring fra Hitra 1965:55
Inger M. Lassen: Fra Åfjord i 1850-årene. Utdrag av prostinne Lassens livserindringer 1965:58
Jacob H. Lund: Gamle bryllupsskikker fra Ørland 1965:72
Bård Jensen Noen slåtter fra Stjørna 1965:76
Sverre Utseth: Blostrup Blostrupsen Blostrupsplassen og kona Brynhild Embretsdatter. Østerdølene som søkte ut mot de ytterste skjær 1965:78
Eilert Bjørkvik: ”Ringe Afling … og meget Misslig”. En fogderapport fra 1704 1965:95
Kolbjørn Aune: ”for at have stiaalet Ulden af en Skindfæld” – Vi blar i en forliksprotokoll 1965:99
Trønderlaget: Minnelund for jarleætta på Lade, opprop fra Trønderlaget 1965:105
Fosen historielag: Lover, styre, ombudsmenn, medlemmer 1965:106
1966
Eilert Bjørkvik: To skallbøker fra Stokksund 1966:7
Jørn Sandnes: Eldre busetting i Bjugn og Stjørna 1966:16
Ove O. Tyskø: Sagn fra Agdanes, etter Ove O. Tyskø 1966:28
Johan Støren: Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765) 1966:30
Ola Stemshaug: Eit ”bortkome” gardsnamn i Hemne 1966:46
Kolbjørn Aune: Gammal tresking i Fosen 1966:48
Sverre Utseth: Glimt fra skifteprotokollene i Fosen 1966:71
Asbjørn Strand: Sagn om Gurru Kunna 1966:87
Håkon Strand: Husmann som Lofot-viking 1966:88
Lars Nesmo: Storversdagen 1966:103
Eilert Bjørkvik: En visedikter fra Åfjord 1966:108
Norsk Etnologisk Gransking: Arbeidsdeling mellom menn og kvinner, spørreliste nr. 110 fra Norsk Etnologisk Gransking 1966:110
Fosen historielag: Regnskap, årsmelding, styre, nye medlemmer 1966:114
Innhold i tidligere årbøker 1966:117
1967
Kolbjørn Aune: Åringsmerke frå Fosen 1967:7
Jacob Schavland: Fortegnelse paa Præsterne til Stadsbøygdens Præstegield 1967:28
Rolf Lindemann: Fosen og munningen av Trondheimsfjorden på gamle kart 1967:35
Jonas Hernes: Båttyper 1967:57
Håkon Faksvåg: Gåter og ordtak fra Kvenvær 1967:63
Jacob H. Lund: Om ølbrygging i gamle dager (fra Ørlandet) 1967:65
Egil Aune: Attåtfor i Fosen 1967:68
Anders Halten: Folkemedisin frå Rissa 1967:78
Sverre Utseth: Sjølegdsrullen 1804, Hitra og Hemne tinglag 1967:85
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap 1966, nye medlemmer 1967:128
1968
Kolbjørn Aune: Beiningar og gåvå 1968:7
Kr. Rein: Rimsmeder og visediktere i Stadsbygd i eldre tid 1968:26
Stina Dahlø: Skinnstakk og skinnhatt 1968:35
Lars Nesmo: På fiske i Finnmark og på Russland 1968:37
Rolf Lindemann: En geografisk analyse av skoggrenser og skogforhold på Fosenhalvøya 1968:39
Sverre Utseth: Frøyværinger i Utah 1968:60
Henrik Sødal: Hans Nielsen Hauge og lesarane i Hemne 1968:68
Nils Parelius: Grev Vargas Bedemars reise gjennom Fosen i 1812 1968:86
Ola Stemshaug: Bygdenamnet Lensvik – og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet 1968:95
Sverre Utseth: Sjølegdsrullen 1804, Ørland, Bjørnør og Åfjord tinglag 1968:103
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1968:127
1969
Ingrid Sannes Johnsen: Runeinnskrifter i Fosen 1969:7
Sverre Utseth: Nils Justesen Eid 1969:29
Guri Lomundal: Farging og stamping i Hemne 1969:41
Håkon Strand: Grågrend og husmenn – Storgods og stormenn 1969:45
Mathias A. Lothe: Ordtak frå Roan 1969:66
Eilert Bjørkvik: Ørlands Avis 1891-1893 1969:70
Rolf Lindemann: En beskrivelse av Stadsbygd prestegjeld fra midten av det 18. århundre 1969:79
Kolbjørn Aune: ”Prøvesteinen”. Eit stadnamn i Hemne 1969:94
Ole Bye (fogd): Om nydyrking på Ørlandet i 1820-årene 1969:97
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, lover 1969:106
1970
Hans Try: Bruk av lokalhistorisk stoff i skolen 1970:7
Eilert Bjørkvik: Et 300 år gammelt sagn fra Stjørna 1970:18
Peter P. Kimo: Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760 1970:28
Guri Lomundal: Gammalt matstell i Hemne 1970:36
Stina Dahlø: Kosthold på Frøya omkring århundreskiftet 1970:41
Eilert Bjørkvik: En dagbok fra Buan i Stadsbygd, avskrevet av Eiler Horneman, med innledning av Eilert Bjørkvik 1970:51
Sigurd Brattgjerd: En barnesull fra Osen 1970:67
Kolbjørn Aune: Tjøreoljefabrikken på Hollaneset 1970:69
Håkon Faksvåg: Ord og folkeminner fra Kvennværet 1970:75
Peter Foss: Smeder og smedhandverk i Stadsbygd 1970:85
Arne Elven: Vårfiske ved Titran kring 1900 1970:89
Nils Taraldsen: Et besøk hos finnene 1970:99
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1970:107
1971
Elling Alsvik: Om bygdemuseer 1971:7
Oddmunn Farbregd: Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord 1971:15
Arne Sødal: Leikar i Hemne kring 1900. Inneleikar 1971:35
Rolf Lindemann: En tysk professors reise gjennom Fosen i 1778 1971:43
Jarle Vingsand: Spellmann-Klas. Klaus Henriksen Bøle f. 1815 1971:57
Lars Nordseth: Slåtter fra Åfjord 1971:69
Sverre Utseth: Rasmus Udseth. Hitterværing og amerikaner 1971:73
Kolbjørn Aune: Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv 1971:81
Eilert Bjørkvik: Bosetning og næringsliv i Agdenes på 15- og 1600-tallet 1971:92
Hans Nicolai Rønne: Stadsbygd prestegjeld i 1812 1971:110
Kolbjørn Aune: Innholdsliste for Årsskrift 1947-1949 (1-3) og Årbok 1965-1971 (4-10) 1971:130
Fosen historielag: Medarbeidere i Årbok 1971. Årsmelding. Regnskap. Medlemmer 1971:130
1972
Kolbjørn Aune: Om å samle stadnamn – og ei oppskrift frå Osen 1972:7
Gudrun Dahler Vik: Flatbrødbaking i Fosen 1972:20
Astrid M. Bjørkvik: Barselsmat 1972:33
Lars N Sødahl: En omgangsskolelærer i Hemne. Erik Anderssen Kjønsvik 1972:39
Sverre Utseth: Kasper Utsetø. Kulturspreder i utkantstrøk 1972:43
Arne Sødal: Leikar i Hemne kring 1900. Uteleikar 1972:49
Halvard Bjørkvik: Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør 1972:67
Fredrik Gaustad: Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet 1972:86
Eilert Bjørkvik: Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet 1972:94
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1972:109
1973
Jørn Sandnes: Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet 1973:7
Sigurd Brattgjerd: Byrda og Bølneset 1973:18
Astrid Marit Bjørkvik: Laksvorper i Hasselvika 1973:22
Eilert Bjørkvik: En signetring fra Rissa 1973:38
Sverre Utseth: Aunøya på Hitra. Gårdsbruk, borgerleie og gjestgiveri 1973:40
Håkon Faksvåg: Russeren som forliste i Kvenværet 1973:64
Eilert Bjørkvik: Husmenn på Storfosna først på 1800-tallet 1973:66
Kolbjørn Aune: Anders Graven og ”den Skaugdalske” primstav 1973:77
Eilert Bjørkvik: Grønnsaksdyrking i Bjørnør først på 1800-tallet. Peter Michael Gran 1973:94
Markus D. Wessel: Skipsbygging i Hemne på 1800-tallet 1973:101
Reidar Hov: Bryllupsfeiring. Gamle skikker fra Stjørna og Ørlandet 1973:110
Eilert Bjørkvik: Et fotografi av Austrått 1973:116
Audun Dybdahl: Meieriskolen og meieriet på Reins kloster 1973:118
Oddvar Arnfinn Aune: Høybuer og engslætt i Hollamarka 1973:137
Eilert Bjørkvik: Hemnkjølen. Et omstridt navn 1973:158
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1973:160
1974
Anne-Berit Ø. Borchgrevink Brenntorvbruk i Fosen 1974:7
Kolbjørn Aune: ”Vak opp åker og eng”. Tradisjonar om åkervekking i Fosen 1974:39
Markus D. Wessel: En utvandrerfamilie fra Vinjeøra i 1869 1974:51
Sverre Utseth: Kjelder for ættegransking 1974:61
Kåre Bjørkøy: Åfjordsbåten 1974:76
Eilert Bjørkvik: Russerforliset i Kvenværet i 1760. Tradisjon og dokumenter 1974:94
Markus D. Wessel: ”Nicolay H. Knudtzon”. En bark bygd i Hemne i 1869 1974:106
Bjørn Austigard: Kongensvoll (Gamle bilete) 1974:113
Lars Kåre Hunnes: Skandalebryllupet i Hemne i 1619 1974:114
Håkon Faksvåg: Regler fra Kvenværet 1974:130
Kristoffer Rein: En salmebokstrid i Stadsbygd 1805 1974:131
Einride Einarson: Korsang i Nord-Stjørna 1974:141
Kjell Oversand: Spellmannsmusikk i Åfjord og Bjørnør 1974:150
Tor Bugten: Melands mølle og kvernbruk på Hitra 1974:180
Arne Vingen: Lysvatnet. Ein fjellgard i Åfjord 1974:187
Arnfinn Aune: Sauehald og slakting på Hitra 1974:191
Eilert Bjørkvik: Da lagrettemennene dømte. En tyverisak fra Hemne i 1802 1974:198
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1974:201
1975
Per Hvamstad: Gards. og slektsmuseer – viktige brikker i lokalt kulturarbeid 1975:7
Nils Hallan: På spor etter to gløymde folkeviser i Åfjorden 1975:17
Arnfinn Skogen: Østråtteika – Fosens eldste innvåner 1975:37
Per Vingsand: Songkor i Osen 1975:53
Astrid Marit Bjørkvik: Jordeiere på Ørlandet 1975:62
Berit Østberg: Fra husmannstida på Storfosna. Dagligliv først på 1900-tallet 1975:71
Arne Stene: Sjøormsyner ved Hitra og Frøya 1975:79
Eilert Bjørkvik: Gamle bilete. Jubileet på Reins kloster i 1904 1975:82
Kåre Bjørkøy: Åfjordsbåten. Nemningsbruken 1975:85
Hans Sundland: Femten mann og ei kvinne. En høst som ”nothund” 1975:103
Arnfinn Aune: Frå børtre til vassverk på Sandstad 1975:109
Kolbjørn Aune: Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjord 1975:115
Marit Øien: Gravøl på Holla før og no 1975:125
Magnhild Totland: Kirkegangskoner i Hemne 1975:133
Inge Rian: Ven skole i Snillfjorden 1975:136
Markus D. Wessel: John Størset. Lærer i Hemne – nybygger på Stillehavskysten 1975:141
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1975:155
1976
Berit Østberg: Fosninger forteller om kostholdet 1976:7
Magnhild Jakobsen: Bestemor minnes gamle juleskikker i Hemne 1976:11
Nils Moen: Attåtfor fra sjøen 1976:23
Astrid M. Bjørkvik: Laksvorper i Agdenes 1976:27
Markus D. Wessel: Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra 1976:53
Eilert Bjørkvik: Gamle bilete. Råkvåg i 1880-åra 1976:61
Ottar Solbue: Korsang på Ørlandet 1976:65
Eilert Bjørkvik: Haltens vise 1976:83
Nils Hallan: To stadnamn. Austrått og Halten 1976:93
Bernhard Nålsund: Aron Andreassen. En husmann i Åfjorden 1976:99
Fredrik Gaustad: Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein 1976:105
Inge Rian: Posttradisjon fra Fosen 1976:111
Arnfinn Aune: Tresko på Hitra 1976:115
Eilert Bjørkvik: En skatteaksjon fra 1768 1976:121
Guri Lomundal: Veving i Hemne 1976:129
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1976:132
1977
Ola Skauge: Froan. Landskapsvernområde med fortid – og framtid? 1977:7
Arnfinn Aune: Hitterværingane og feitsilda 1977:17
Svein Bertil Sæther: Om fiskeria i Fosen i 1760-åra 1977:29
Berit Østberg: Kvinner ved kysten. Innsamling av minner sommeren 1976 1977:35
Audun Dybdahl: Nils W. Aasen – rissværing med futt 1977:43
Eilert Bjørkvik: Fire haugianerbrev fra Fosen 1977:61
Bjørn Anders Hofset: Markadrift på Hofsetgardene i Hemne 1977:73
Kolbjørn Aune: Gamle bilete. Flaum i Søo 1909 1977:91
Inge Rian: Munkdalen og Hernes – to stadnamn i Kvenvær 1977:93
Bernhard Nålsund: Varg-Ola 1977:95
Oddmunn Farbregd: Ein gamal gard kalla Nygarden – på Grøtan i Hemne 1977:99
Kolbjørn Aune: Meir åkervekking 1977:103
Inge Rian: Han per Nestun og’n Arn Olastun. Om person-namn i Ytre Snillfjord 1977:105
Johan G. Foss: Kulokk og geitelokk fra Åfjorden 1977:108
Astrid Nesheim: ”En splinter ny og morsom vise”. Setervisa fra Åfjorden 1977:109
Fosen historielag: medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1977:115
1978
Svein Bertil Sæther: Sørsætra fram mot utskiftinga 1978:7
Oddmunn Farbregd: Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord 1978:31
Berit Østberg: Leik på Frøya før og nå 1978:43
Oddmund Hagen: Streiftog i stadnamn på Hitra 1978:61
Hans Nicolai Rønne: Forlis på Stjørnfjorden i 1811 1978:78
Kolbjørn Aune: Gamle gjenstandar. Kornharpe frå Hemne 1978:79
Inge Rian: ”I to dåggå me mjælk å rømme”. Om brøllops- og gravølbeing i Ytre Snillfjord 1978:81
Astrid Nesheim: Eit eventyr frå Åfjorden 1978:84
Astrid Marit Bjørkvik: Nedre Ingdalen og striden om sagbruket der på 1600-tallet 1978:85
Trygve Ræder: Profilar av tre Rissa-lærarar. Ole Søraas. Anders Bjørgan. Anders Halten 1978:95
Knut Hellandsjø: Røstkvervet ungdomslag. Årsaker til dannelsen i 1895 1978:109
Gerd Tranø: Okkupasjonsår på Garten (1940-1945) 1978:121
Astrid Nesheim: Ørnerovet i Skansen i Åfjorden 1978:133
Liv Husby: Julebesøk på Hitra i 1876 1978:141
S. Stafne: Jordbruk i Fosen på 1800-talet. Ein rapport frå fylkesagronomen 1978:145
Markus D. Wessel: Fra Vinjeøra til Vesterålen. En sildekspedisjon i 1885 1978:151
Eilert Bjørkvik: Ei skallbok fra Frøya 1978:157
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1978:162
1979
Kalle Sognnes: Steinalderens bergkunst på Fosenhalvøya 1979:7
Kristoffer Kruken: Personnamn i Bjørnør frå 1500 til 1925 1979:25
Bernhard Nålsund: Ulv og bjørn i Fosen fogderi 1738-1770 1979:63
August Slette: Jakt- og fangstminner fra Markabygda i Stjørna 1979:70
Anders Halten: Fortellingar om bjørn og varg 1979:73
Eilert Bjørkvik: ”At opmuntre den borgerlige flid”. Fosninger som fikk belønning av Landhusholdningsselskabet 1979:79
Lars Kåre Hunnes: Michael Hansen Stub. Sokneprest til Stadsbygd 1720-1758 1979:85
Eilert Bjørkvik: Prestetanker om jordbruk i 1753. Et manuskript etter Michael Stub 1979:88
Hallgerd Aune og Magnhild Totland: Kjerkgangand kle. Kvinnedrakt frå Hemne i 1880-åra 1979:95
Astrid Nesheim: Bøvergjel og lusgras. Gamle råder fra Åfjord 1979:103
Eilert Bjørkvik: Haltens vise en gang til 1979:105
Ottar Solbue: Pelkus. Fangen som ga namn til ein stein 1979:109
Sverre Utseth: Omgangsskolelærer Lars Johnsen Strand 1979:111
Peter P. Kimo: Isak Kimoe. Kjemiker, kunstmaler og bygdehistoriker 1979:120
Olav Sørensen: Gamle bilete. ”Lina” av Hemnskjel 1979:126
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1979:127
1980
Hans P. Hosar: Herre og tenar på Jens Bjelkes gods i Fosen på 1600-talet 1980:7
Kalle Sognnes: Arkeologiske undersøkelser på Klakken i Bjugn 1980:51
Tre segner frå sjøbygdene 1980:56
Birger Steiro: Gamle ørlandsprester 1980:57
Jon Godal: Barking av segl 1980:65
Nils Moen: Klippfisk i Bjørnør 1980:73
Astrid Nesheim: Jul i gamle dagers Åfjord 1980:79
Petter Foss: Stadsbygd Songlag. Glimt fra korsangen i bygda gjennom 10 år 1980:83
Einride Einarson: Petter Vassaune. En bygdespellmann fra Stjørna 1980:91
Kristoffer Kruken: Namnet Odin på Trøndelagskysten 1980:95
Kolbjørn Aune: Eit bortkomme gardsnamn i Hemne 105
Inge Rian: Bakken, Brekstad og Berg – stadnamn i eit flatt landskap 1980:113
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1980:117
1981
Petter Søholt: Fosen og handelen i høgmellomalderen 1981:7
Sverre Utseth: På reise i Fosen kring 1730. Gjestgiverier og skysskaffere 1981:17
Birger Steiro: Glimt fra bispevisitaser i Ørland prestegjeld 1749-1833 1981:29
Isak Kimoe: Fra kristenlivet i Skaugdalen sist på 1800-tallet 1981:33
Bjarne J. M. Selnes: Ungdomslaget ”Nybrott” i Stjørna 1981:41
Kolbjørn Aune: Tråvkjøring på Rovatnet i 1909 1981:49
Lars Kåre Hunnes: Barselgildet på Austrått i 1621 1981:51
Lars og Karoline Kvalvær: Begravelsesskikker på Frøya 1981:59
Inge Rian: Husmann – fiskarbonde – jordeigar. Fra Ørlandet på 1700-tallet 1981:71
Kolbjørn Aune: Spedalsk sykdom og levekår i Bjørnør og Åfjord. Rapport fra ei legereise i 1858 1981:81
Bjarne J. M. Selnes: Fotografering på Selnes i Stjørna ved århundreskiftet 1981:85
Kolbjørn Aune: Samar i Hemne 1981:95
Jan Even Lian: I gammeldaggo (når strofo om søll og goll og bein) 1981:97
Julius Lillebakk: Sild i sjøen – trekkspell i natta. Miljøskildring frå Bjugnfjorden 1981:99
Inge Rian: Kongensvoll skole i Snillfjord – utkant i 100 år 1981:103
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1972-1981(11-20) 1981:107
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1981:117
1982
Inge Rian: Gardshistorie og gardshistorie. Noen refleksjoner underveis 1982:7
Øyvind Fenne: Forstmenn mot rydningsfolk. Frå soga om rydningsplassane i Bjørnør og Åfjord statsallmenning 1982:11
Henrik Sødal: Hemnværingar i Kongens livgarde rundt 1870 1982:23
Svein Bertil Sæther: Skolestellet på Frøya og Hitra på 1700-tallet 1982:27
Ida Bull: Vallersund. Et handels- og gjestgiversted i Fosen 1982:43
Dag Ågren: Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn 1982:55
Reidar Holden: Dungong og dunrensing på Tarva 1982:87
Julianne Lernes og Magnhild Totland: Ordtak fra Hemne og Snillfjord 1982:99
Kristoffer Kruken: Tørkvislan – det gamle namnet på Storvatnet V111
Ottar Solbue: Skurdonn og tresking på Ørlandet 1982:123
Julius Lillebakk: Krigsminne frå Ørlandet 1982:128
Inge Rian: Bøffelen, Katta og Skipsbåten – ørlandske kunamn fra 1700-tallet 1982:129
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1982:141
1983
Åse Aastum og elever ved Vågan skole: Skolegang og oppvekst i Åstfjorden først på 1900-tallet 1983:7
Kristoffer Kruken: Sagnet om Hifjellstaupet 1983:29
M. K. Strand: En bjørneskytter fra Agdenes 1983:49
Kristine Solli: Folkeminner fra Rissa 1983:53
Astrid Nesheim: Å skjerra stekkel 1983:59
Lars Kvalvær: På gammel tomti 1983:61
Arne Danielsen: Skreitennerleiken 1983:69
Johanne Sognnæs: Rorbuer i Halten 1983:71
Kolbjørn Aune: Håkjerringfiske i Hemnfjorden 1983:81
Kolbjørn Aune: Auksjonsplakat frå Hemne 1983:86
Magnhild Totland og Magnhild Jakobsen: Slaktardag. Heimeslakting av småfe i Hemne 1983:87
Berit Østberg: På Sandvass-setra i Osen i 1920-åra. Menny Sørgjerd forteller 1983:93
Johanne Nyrø: Gjøm sessa 1983:96
Magnhild Nesheim: Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Stordalselva i Åfjord 1983:97
Solveig Stølan: Stedsnavn i Vuttudalen 1983:109
Arne Danielsen: Skredder ble vitenskapsmann. Isak Undås 1890-1974 1983:123
Inge Rian: Fra Ørland prestegjeld i 1660-åra.Svar på Titus Bülches ”postulata” 1983:145
Halvor Aaby: Holch-godset  i Bjørnør 1983:157
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1983:151
1984
Eilert Bjørkvik: Vallersund hospital 1984:7
Vidar Bakken: Framveksten av høyre- og venstreforeninger på Ørlandet 1984:29
Bjørg S. Olden: Presteslekten Herdal i Åfjord 1984:37
Kolbjørn Aune: Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra 1984:43
Kolbjørn Aune: Smedgurigras. Eit lokalt plantenamn i Vuttudalen 1984:47
Inge Rian: Fra Bjørnør og Åfjord prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1984:49
Magnhild Totland og Magnhild Jakobsen: Gamle matretter fra Hemne 1984:57
Ottar Solbue: Hovde husmorskole 60 år. 1923-1983 1984:63
Berit Østberg: Julegjest hos tippoldemor i 1884 1984:75
Atle Grimstad: Sommerfjøset 1984:81
Stein Olav Dybfest: Ekspedisjonen på Stranda i Bjugn 1984:89
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1984:97
1985
Jon Suul: Noen fugleobservasjoner fra Fosen 1985:7
Anders Halten: Aprildagane 1940 i Rissa 1985:17
Jan Even Lian: Ein bytur frå Røstkvervet i april 1940 1985:29
Inge Rian: Fra Stadsbygd og Hitra prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1985:37
Åse Aastum: Fedorasåpe og einlaug. Om hårvask og annen vask 1985:45
Kolbjørn Aune: Dei spedalske i Brandsfjorden. Ein rapport frå 1853 1985:51
Jan Even Lian: Det gamle notlaget 1985:55
Bjørn Aksdal: En samling folketoner fra Bjørnør, nedskrevet av Mathias A. Lothe 1985:61
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Bansonga frå Hemne 1985:85
Kolbjørn Aune: Eit himmelbrev frå Åstfjorden 1985:95
Solveig Stølan: Stedsnavn rundt Vuttudalssetra 1985:101
Lars Kåre Hunnes: Fogder i Fosen. Et biografisk oversyn 1985:115
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1985:128
1986
Kalle Sognnes: Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland 1986:7
Kolbjørn Aune: ”Skulle du ha en bit til overs …” Brev til ein gard i okkupasjonsåra 1986:19
Åse Aastum: Sykepleie i mellomkrigstida. Sykepleier Maren Aastum forteller 1986:29
Eivind Bremnes: Visedikting i Roan 1830-1930 1986:37
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Senger og sengeklær i Hemne 1986:63
Per Ole Sollie: ”Fosenske” kompani 1661. Utskrevne soldater 1986:69
Johan G. Foss: Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60 1986:77
Eilert Bjørkvik: Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål 1986:89
Bodil Knudsen og Kari-Anne Pedersen: Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Leidulf Hafsmo: Den gamle dame på Uttian og hennes svigersønn. Margareta Riber og Anders Falster 1986:107
Arne Heggvik og Ellen Tevasvold Myrenget: ”Gammelskulin” i Åstfjorden. Ole Hansen Oddebug (1808-1882) 1986:115
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1986:120
1987
Sturla Leth-Olsen: Mølnargården. Fra gård til bygdatun 1987:7
Svein Bertil Sæther: Varebyte og handel. Om omsetting av fisk og fiskevarer frå Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra 1987:39
Solveig Stølan: Barkebrød. En analyse av almebark i flatbrød 1987:47
Idar Aune: Fosens Blad. Litt om bladet og dets historie 1987:59
Åse Aastum: Kråkrø og kalde fingra. Om fisketørking på berga i Snillfjord 1987:69
Eilert Bjørkvik: Fastboende samer i Stjørna 1987:99
Leidulf Hafsmo: Tre små tamburer og en litt større fra Snillfjorden 1987:105
Elin Jacobsen: En borgerkrigssoldat fra Bjørnør 1987:113
Inge Rian: Husdyrstell rundt år 1800 1987:121
Jan Even Lian: Kiperstikallen – en røstøying utafor Asplan 1987:129
Eilert Bjørkvik: Skaller i Halten. Ei oppskrift etter Ole H. Vaabenø 1987:139
Oddmund Hagen: Fredskampen. Ein ”landskamp” på Hemnskjela i 1945 1987:149
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1987:154
1988
Johanna Fjeldvær: Minner fra Mastad 1988:7
Erling Hellandsjø: Seiljakt ”Vega” av Hemne. Fartøyets historie fra vogge til grav (1891-1972) 1988:21
Holger Grønning: Petter Jensen Brødreskift. En lokal ”Petter Smart” 1988:29
Ludvig Nordbotten: Byggeskikk i Agdenes. Registrering av faste kulturminner 1985-86 1988:35
Bernhard Nålsund: Marit Davidsdatter. En tapper kvinne fra Åfjord 1988:51
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Kjerringråd fra Hemne 1988:55
Kristoffer Kruken: ”Gunstige herrer” og ”fattige undersåtter”. Suplikkane frå Fosen 1632 1988:63
Ola Stemshaug: Finn-namna i Hemnetraktene 1988:85
Albert Kvikne: Krigsforlis i Trondheimsleia. To båter minesprengt ved Terningen fyr 1988:95
Sigurd Brattgjerd: Kirkestriden i Osen 1833-1838 1988:101
Nelly Balteskard: Gammellæraren min. Jakob Martin Lund (1866-1935) 1988:119
Magnhild Nesheim: Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord 1988:125
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1988:139
1989
Martin Lamvik: Skuledirektør på synfaring i 1860-åra 1989:7
Kolbjørn Aune: Skrømtet på Vassvollan – eller ”bankeånderne i Hevne” 1989:19
Kristoffer Kruken: Skjellevatnet og Skjerivatnet 1989:25
Anders Halten: No kjem dampen. Små minne frå Byfjorden 1989:31
Eilert Bjørkvik: Samer i Agdenes på 1700-tallet. En tyverisak forteller 1989:43
Leidulf Hafsmo: Holsteinkaran fra Hemne 1989:51
Eilert Bjørkvik: Et glassmaleri fra Bjugn kirke 1989:59
Johan Schei: Skei mølle på Stadsbygda 1989:65
Svein Henrik Pedersen: Rissa kirke 100 år. Ny kirke med lange røtter 1989:75
Bernhard Nålsund: Varg-Ola nok en gang 1989:91
Vidar Bakken: Leselag og bibliotek på Ørlandet på 1800-tallet 1989:97
Erling Hellandsjø: Naz-Perwer. Egypteren som forliste ved Hemnskjela i 1929 1989:105
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner. Støtteannonser 1989:116
1990
Arnfinn Aune: Fosentonane. Natur, folkeliv og ferdsel 1990:7
Brynjulv Gjerdåker: Foredling og frakt på Nord-Norge. Med hitterværingar på ”slofart” og sildeverking i åra 1930-1960 1990:13
Oddmund Hagen: ”Uredd” gjennom 80 år. Redningsforeninga på Hemnskjela jubilerer 1990:33
Jenny Moan Rømma: Strisekkens mangfoldige historie 1990:45
Erling Hellandsjø: Fra Fron til Hemne 1990:49
Sigurd Brattgjerd: Henrik Molin. En svensk ”asylsøker” i Osen 1990:55
Magnhild Nesheim: Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord 1990:65
Leidulf Hafsmo: ”En liden Bæche saug…”. Tannvik-saga, en av mange sager i Snillfjord 1990:81
Fredrik Strøm: Engelskmann jakter i Hemne. Hjortejakt i Osmarka i 1890-åra 1990:89
Jan Erik Vold: Skisport i Hemne i 1920-åra 1990:99
Tollef Kåsen Schei: Ballongferden over Stadsbygd i 1891 1990:103
Fredrik Strøm: Historien om Røslers seilfly anno 1936 1990:107
Einar Stoud Platou: Levekår i Ytre Fosen i 1905 1990:111
Eilert Bjørkvik: ”…kloge Mænd og Qvinder…” – En kvaksalver på Ørlandet i 1870 1990:127
Sturla Leth-Olsen: Den gamle kirkegården på Nes 1990:137
Kolbjørn Aune: Tiendbursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne 1990:141
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1990:144
1991
Eilert Bjørkvik: ”fiat med schriveren” – sorenskriverembetet 400 år 1991:7
Kristian Pettersen: På sporet etter de første fosninger 1991:27
Torunn Herje: Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder 1991:29
Arnfinn Aune: Storlygaren. Ein mann av reisande slekt 1991:39
Egil Aune: ”Ta i og dra!” – Fra Sørfjord meieri før motoren 1991:43
Christian Finseth: Minner fra Halten og Froan 1991:49
Eivind Bremnes: Anton Jakobsen (1831-1913) – ”Lege for le’ og bein” 1991:57
Eivind Bremnes: Gammel bryllupsinnbydelse fra Storfosna 1991:60
Gerd Moe: Iver målar. Tylldøl og rosemaler i Hemne 1991:61
Lars Nesmo: To tussehistorier fra Osen 1991:66
Mathias A. Lothe: Sol og stjerner i tidsrekninga. Ei oppskrift frå Roan 1991:67
Mathias A. Lothe: Barking av huder 1991:70
Arnold Dalen: Steglen – ein eksklusiv hitterværing 1991:71
Ola Grefstad: Ei kiste frå Søvassdalen 1991:73
Leidulf Hafsmo: ”Brudeferden i Hemne”. Brudebåten som forliste ved Stokkaunet 1991:77
Astrid Nesheim: Melmat fra Åfjord 1991:91
Hemne bygdemuseum: Gamle matrettar frå Hemne 1991:99
Jan Even Lian: Med englar og loffarar over Hemnskogen. Ein skyssgut minnest 1991:105
Leidulf Hafsmo: Bortkomne gårder i Hemne 1991:113
Leidulf Hafsmo: En sigd som glapp. Om å fri seg fra militærtjeneste 1991:116
Svein Bertil Sæther: Namnet Kvennværet 1991:117
Eilert Bjørkvik: Tre merkelige brikker fra Hitra 1991:122
Magnus Hopen: Løkhaug batteri i Agdenes. Et krigsminne 1991:123
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1982-1991 (21-30) 1991:129
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1991:140
1992
Åse Aastum: Olav Elven og krabbefabrikken på Hemnskjela 1992:7
Turi Merethe Sørensen: Arbeid ved Bjugn Fabrikker i mellomkrigstida. Marie Groven forteller 1992:21
Kristian Schanke: ”De ska få sova te vinteren”. Sildfiske i Vinjefjorden 1992:31
Erling Hellandsjø: Smøring av seil 1992:35
Kolbjørn Aune: Blekksprut i Hemnfjorden 1992:39
Johan A. Dybdahl: Båtsetting 1992:43
Erling Hellandsjø: Selma og Morild. Vedfrakterne som forliste utenfor Agdenes i 1942 1992:447
Arnfinn Aune: Hitterværingar i ver og vind 1992:53
Ottar Solbue: Julefeiring på Ørlandet 1992:63
Eilert Bjørkvik: Lensherre på visitas 1639 1992:67
Leidulf Hafsmo: Fantegutten. Hvem var han? 1992:73
Fredrik Strøm: Engelskmenn på bjørnejakt i Hemne og Snillfjord 1992:83
Leidulf Hafsmo: Hest-Elias 1992:101
Dan Ågren: Aksel Adserø – bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida 1992:109
Oddmund Hagen: I lys av ettertanken. Lærar Jon Rimereit til minne 1992:121
Christen Pram: Fra Fosen fogderi i 1804 1992:127
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. 1992:143
1993
Gudny Mjøen: Ha du sjett bøgda? 1993:7
Kirsti Jordet: Minner langs Nordelva og Holvasselva i Stjørna 1993:11
Kalle Sognnes: Handelsstedene og gjestgiveriene på Valan ved Dolmøya 1993: 1993:21
Kolbjørn Aune: Hanen som likfinnar. Tidfesta eksempel frå Hemne og Hitra 1993:39
Leidulf Hafsmo: ”Den runde ball i Hemnes gap…” En visestubb og et forlis i 1840 1993:45
Erling Hellandsjø: Kollsegling i Røstkvervet. Et 90-årsminne 1993:49
Astrid Frønes: Dystert krigsminne fra Åfjord prestegård 1993:53
Eilert Bjørkvik: Tordenskjolds soldater fra Stadsbygd og Leksvik prestegjeld 1993:59
Fredrik Strøm: Hjortejakt på Hitra i 1870-åra. Lord Walsingham forteller 1993:63
Erik Moxnes: Valsøya i Bjugn 1993:83
Per Ole Sollie: Stokksund kirke – den ”ellevte” Y-kirke? 1993:95
Leidulf Hafsmo: Fra Catharinakyrkan i Stockholm til St. Margareta kirke i Hemne. Eleonora Charlotta Løfstedts faderlige opphav 1993:101
Erling Hellandsjø: Oliver A. Rosto. Norskamerikaner og flypioner fra Røstøya 1993:111
Ole Kjørsvik Ledahl: Tråvkjøring på Hitra 1993:121
Randi Børø Vorpvik: Sydamer i Råkvåg i første halvdel av 1900-tallet 1993:123
Eiliv Lillebakk Yttertun: Øverbygden Træskelag 1907-1974 1993:131
Arnfinn Aune: Ordtak frå Hitra 1993:151
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1993:163
1994
Kjell Ivar Berger: St. Olav i irsk kirkeliv – med linjer til Dolm kirke 1994:7
Ola Grefstad: Alterkalken i Hallaren kirke på Frøya 1994:25
Terje Bratberg: Austråtts eiere fra vikingtiden til 1719 1994:33
Nils Parelius: Magerøya. Gjestgiveri og handelssted gjennom 6 slektsledd 1994:49
Per Ole Sollie: Winter-kanna 1994:57
Fredrik Strøm: Admiral jakter hjort på Hitra. Sir William Kennedy forteller 1994:65
Reidulv Jenssen: To godseiere på Austrått. En heldig og en uheldig 1994:75
Kolbjørn Aune: Futvisa. Ei folkevise frå Hitra 1994:79
Kirsti Jordet: Kulturminner ved Holvatnet 1994:89
Erling Hellandsjø: Skandalen på Agdenes festning. Et 80-årsminne 1994:101
Katrine Grande: Helsearbeid i Åfjord. Åfjord Helselags historie gjennom 80 år 1994:105
Sigrun Sunde: Jens Sunde. Foregangsmann på Sundlandet 1994:113
May Synnøve Bjørkaas: En lærerik vinter i Hemne. Dagbok fra 1913-14 etter lærer Johan Bjørkaas 1994:119
Roy Morkemo: Dokterkjerringa som ble utvist fra Åfjorden 1994:131
Erling Hellandsjø: Skived fra Hemnebygdene. Produksjon og omsetning 1994:135
Magnhild Nesheim: Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord 1994:155
Ottar Solbue: Losje Yrjar 1994:165
Eilert Bjørkvik: Fosen i 1803. Utskiftningslov på høring 1994:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1994:190
1995
Tor Erik Jenstad: Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn 1995:7
Inge Aarseth: Hvordan var det på Frøya før siste istid? 1995:17
Per Ole Sollie: Ørlending hos sjørøvere 1995:29
Astrid Nesheim: Vårknipe på Dolm i 1893. Utdrag fra presten Nils Kristian Jørstads dagbok 1995:33
Fredrik Strøm: ”Kystekspressen” Trondheim- Kristiansund. De første år med dampskipet ”Statsraad Riddervold”. Utdrag fra Dyre Halses ”Livserindringer” 1995:35
Roy Morkemo: Tragisk seilas på Frohavet 1995:53
Erling Hellandsjø: Skjellgraving på Trøndelagskysten 1995:59
Johan Solem: Jegere og kjempekarer i Lensvika 1995:71
Fredrik Strøm: Hjortejakt på Strøm i 1881 1995:77
Kolbjørn Aune: Sokning med hane. Eit eksempel frå Fjellværsøya 1995:85
Ingar Lium: Skuespilleren Johan Norlund (1894-1969) 1995:87
Astrid Dahlsveen: Hannah og Hans Ryggen. Ørlendinger og verdensborgere 1995:95
Rigmor Aastum: Tyskere på loftet 1995:105
Leif-Johan Igeltorp: Jørgen Tysbotn (1880-1955) 1995:115
Svein Bertil Sæther: Guri Kunna – ein segnsyklus frå Trøndelagskysten 1995:123
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1995:137
1996
Kåre Rokoengen og Marek E. Jasinski: Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Johan G. Foss: Jordbrukskulturen på Frøya i gammalnorsk tid 1996:25
Nils Mårvik: Barndomsminner fra Osen 1996:41
Inger Marie Hovde m.fl.: Helsestell på Ørlandet. Redigert av Morten Haugen 1996:49
Leif-Johan Igeltorp: Bronseøks fra Fevåg 1996:65
Leidulf Hafsmo: Kvinneskjebner i Hemne 1996:67
Idar Aune: Skøyta ”Sylvia” på mislykket krigstokt 1996:69
Karin Alstad: Oløkko fer både her og der. Et dikt fra omgangsskolens tid i Snillfjord 1996:77
Bjørg Berg: Med trønderdialekt som håndvåpen. En selvbiografisk skisse 1996:81
Birger Steiro: Johan Bojer og Trollfjordslaget 1996:89
Johan Vandbakk: Berggruva i Skaugdalen 1996:97
Arnfinn Aune: Biletspråk og kallsmål på Trøndelagskysten 1996:113
Svein Bertil Sæther: Fra Orkdalsøra til Sula i 1818 1996:123
Erling Hellandsjø: Fortøyningsringer og ringmerker 1996:127
Kolbjørn Aune: Gardsnamnet Haukvika i Hemne 1996:135
Reidulv Jenssen: Vindmølla på Vik 1996:137
Fosen historielag: Lover. Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1996:140
1997
Asmund Lien: Fra Haukmyra til Saxo Grammaticus. Kvikkski-sagn fra Fosen 1997:7
Arnfinn Aune: Biletspråk frå husdyrhaldet 1997:25
Thomas Tøndel / Johan Solem: Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Njål Sødal: Slikt kan også skje, men sjelden. To fisketurer i Strengen 1997:39
Arnfinn Melbye: Stjørnværinger på laksfiske i Gaula 1997:43
John Slørdahl: En arbeidsmann i Guds rikes vingård. John Slørdahl (1874-1935) 1997:49
Ole Flagstad: Arbeid og atter arbeid. Fra dagliglivet på et lite gårdsbruk 1932-1972 1997:83
Albert Kvikne: Tobakksdyrking i Hemne 1997:97
Johan Haugen: Sang om Hasselvika 1997:99
Ottar Solbue: Ørland bygdeungdomslag 1997:101
Inge Hegvik: Hvor ble det av skoleskipet Tordenskiold? 1997:105
Leidulf Hafsmo: Fosninger på Københavns red i 1801 1997:111
Idar Aune: Aunøya sjøflystasjon 1997:115
Erik Hagen: Båtekspedisjonen på Tarva 1997:125
Jan Erik Vold: Glimt fra Øra på 50-tallet 1997:129
Morten Haugen: Barnebokforfatteren Anka Borch 1997:135
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1997:157
1998
Merete Moe Henriksen: ”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord 1998:7
Fredrik Strøm: Hvalkokeriet ”Pioner” 1998:29
Einar Moe: John Larsen Moe (1848-1907). Hvem var han? 1998:39
Kristine Stabell: Minner fra min barndom på Storfosen. Med innledning av Morten Haugen 1998:45
Kolbjørn Aune: Til vern mot boktjuvar. Rim og formlar i gamle bøker 1998:69
John Aalid: Husmannskår i Snillfjord 1998:71
Erling Hellandsjø: Uttrøndelagens Gjensidige Fartøyassuranseforening 1998:73
Albert Kvikne: Maxa Moritz. Et tysk forsvarsanlegg i Hemne 1998:89
Johan Vandbakk: Da ei bygd ble til. Om bureisninga på Aursjømyra mellom Verran og Rissa 1998:95
Hans Borgfjord: Lyng- og jordbrann i Vallersund. Et hundreårsminne 1998:111
Inge Hegvik: Skoleskipet ”Tordenskiold” og dets endelikt 1998:113
Birger Steiro: Et barnemord i Stjørna. Sagnet om Siri Pedersdatter og det kildene kan fortelle 1998:119
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1998:132
1999
Svein Henrik Pedersen Kirkebyggingen i Ørland prestegjeld på 1850-tallet 1999:7
Birger Steiro: ”Der fauk gymnase te Bjugn”. Plasseringsstriden om Fosen gymnas i 1960-årene 1999:35
Sigurd Schjelland: Kvalfangere fra Hemne 1999:45
Inge Hegvik: Aprildagene 1940. Opplevd av en tolvåring fra Ørlandet 1999:51
Leidulf Hafsmo: Knut dyreskytte og hans ”rør”. Tidlig bruk av ildvåpen til jakt i Fosen 1999:77
Magnus Hopen: Skogsdrift i Espemarka i Agdenes 1880-1883 1999:91
Ingolf Dahl: Husmannskår på Stokkøya 1999:99
Morten Haugen: Sparebankhistorie og bankbøker i Fosen 1999:109
Fredrik Strøm: ”Hjorten” på visitt i kronhjortens rike 1999:139
Eivind Bremnes: Jonetta-visa. Skillingsvise med tilknyting til Roan 1999:143
Vidar Bakken: Gjølgalia. Sagbruk og overnattingssted 1999:149
Einar Moe: Dagbøkene fra Mo i Hemne 1999:155
Eilert Bjørkvik: Nabodrapet på Leksa i 1767 1999:161
Kolbjørn Aune: Kapellskaget. Eit minne om gudshus eller hestebeite? 1999:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1999:183
2000
Fredrik Strøm: Vel blåst karer! Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen 2000:7
Geir Grønnesby: Langhus fra eldre jernalder på Hovde 2000:41
Einar Normann: Vinnan. Ei namnesegn frå Åfjord 2000:53
Kolbjørn Aune: Ålføret eller Årføret. Eit gammalt ferdselsnamn i Hemne 2000:55
Morten Haugen: Veinavn i Ørland. Første del 2000:61
Arnfinn Aune: Ordbilete frå husdyrmiljø 2000:79
Erling Hellandsjø: Fire husmannsplasser i Røstkvervet 2000:89
Anders Halten: Bøkkerindustri og tynnehandel i Rissa 2000:95
Steinar Andersen: Lekterbygging i Brattåa 2000:105
Arvid Bonvik: Tysker mot tysker. Et sekstiårsminne fra Trondheimsfjorden 2000:109
Albert Kvikne: Tyskhytta på Kjørsefjellet 2000:125
Hans Borgfjord: Fra Fosen til Fyresdal. Ei eventyrlig reise våren 1945 2000:133
Astrid Dahlsveen: På sporet etter Ove Bjelke i Italia 2000:137
Leidulf Hafsmo: Kaptein Lossius. Hemnes første ordfører 2000:141
Vidar Bakken: Lofotmaleren på Ørlandet. Ole Juul (1852-1927) 2000:161
Ellen Myrenget: Songen om Snillfjord 2000:173
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2000:175
2001
Bente Lavold: Alterskapet i Bjugn kirke. Kilde til katolsk og luthersk tro og praksis 2001:7
Leidulf Hafsmo: Fosninger under svenske faner 2001:27
Morten Haugen: Veinavn i Ørland. Andre del 2001:33
Kolbjørn Aune: Kulturlandskap og namneskifte. To holmar i Hemnfjorden 2001:57
Bjarne J. M. Selnes: Bjørnejakt i Stjørna 1883 2001:61
Ola J. Schei: Kvidalsraset 2001:73
Lars Kvalvær: Kjemeister og bryllupsbønn 2001:81
Anne Grete Sandstad: Den mangfoldige matteveven og fiskegarnsmatter fra Fosen 2001:85
Lars Kvalvær: Omstreifere på Frøya 2001:101
Erling Hellandsjø: Vingvågen hvalstasjon (1918-1925) 2001:107
Kolbjørn Aune: Spjøto, Spjøtvollan og Spjøtet, kva tyder Spjøt- i stadnamn 2001:117
Håkon Andersen og Terje T. V. Bratberg: Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1992-2001 (31-40) 2001:169
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2001:179
2002
Jostein Molde: Utvandringen fra Fosen 2002:7
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 1 Frøya 2002:25
Erling Hellandsjø: Røstkvervet. Et områdenavn i Hemne 2002:41
Morten Haugen: Et skarpt og modig blikk på Åfjord. Åfjord Sparebanks 100-årsberetning 2002:43
Kolbjørn Aune: Treskurd i Hemne 2002:49
Lars Kvalvær: En julehandel 2002:61
Egil Aune: Minner fra Holvatnet 2002:65
Kolbjørn Aune: Røstkvervet og Røsta. Ei utfylling til Hellandsjøs artikkel 2002:67
Leidulf Hafsmo: Fosensoldater på Tordenskiolds dekk 2002:71
Morten Mo: Flyangrepet på Tirpitz påsken 1942 2002:75
Kolbjørn Brekstad: Sogneprest til besvær. Vermund Hollekims krigsminner fra Ørlandet 2002:85
Trond Paulsen: Alexander fra Friesland. Stamfaren til halve Stadsbygd 2002:101
Arnfinn Volden: Størjefangst i Hemne og Snillfjord 2002:107
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2002:119
2003
Johan Anton Wikander: Solur eller kompassrose på Halten? 2003:7
Per Ole Sollie: Kirkebygging i Fosen på 1600-tallet 2003:35
Øyvind Nordli: Gardsdagbøker frå Fosen som fortel om fortidsklimaet 2003:47
Eilert Bjørkvik: Ole Bergsaunes skrivebok. Legeråd og andre råd 2003:55
Leidulf Hafsmo: Privatlærere i Hemne på 1700-tallet 2003:65
Morten Haugen: Edvard Langsets folkeminneoppskrifter fra Ørland, Bjugn og Stjørna 2003:71
Ola Syrstad: Ein storfamilie av fotografar 2003:97
Aud Mikkelsen Tretvik: Tarva omkring 1900 – et lokalsamfunn i vekst 2003:107
Eli Johanne Ellingsve: Om Stokksund og navn på andre beinveger 2003:121
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 2 Hitra, Agdenes, Ørland og Rissa 2003:125
Fredrik Strøm: Mineleggeren ”Frøya” i Stjørnfjorden 2003:139
Fredrik Strøm: Torpedobåtene Laks og Skrei på Hitra 1939-1940 2003:143
Erling Hellandsjø: Da ”Orkla” forliste i Buholmråsa 2003:147
H F [Herman Fjeldberg]: En sjølaksfisker forteller. Et intervju fra 1926 2003:153
Leidulf Hafsmo: Hafsmo innkjøpslag (1921-1925) 2003:157
Arnfinn Volden: Vollarabben revgard i Snillfjord 2003:161
Anne Grete Sandstad: Åklær langs kysten 2003:173
Astrid Frønes: Skoleminner fra Åfjord 2003:197
Kolbjørn Aune: Spanskesykja i Fosen 1918-1919 2003:201
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2003:209
2004
Eystein M Andersen Interiør og inventar på Austrått. En vandring gjennom slottet på 1700-tallet 2004:7
Leidulf Hafsmo: Telthuset på Kjørseøra 2004:63
Arnfinn Volden: Futen. Skarpseileren som endte på museum 2004:69
Lars Kalvær: ”Frøyklippen” i Kyafalla. Et 80-årsminne 2004:73
Arnfinn Volden: Drukningsulykke på Snillfjorden 2004:75
Erling Hellandsjø: ”Maraton” på Storkolla. Motorskipet som forliste ved Buholmråsa i 1971 2004:81
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 3. Bjugn, Roan og Osen 2004:87
Ivar Moe: Gjetergutt med brannsår. et barndomsminne fra Sophaugen i Hemne 2004:101
Kolbjørn Aune: Evigheitsøl. Ein tørstedrikk fra apoteket 2004:107
Sturla Leth-Olsen: Lusmaskinen hans doktor Sauer 2004:111
Kolbjørn Aune: Angenetta og Havmannen. Ei dansk vise i Roan 2004:113
Ola J Schei: Greiet og plogen. Nemninger fra Stadsbygda 2004:121
Kolbjørn Aune: Våa. Eit gammalt plassnamn på Storfosna 2004:125
Astrid Dahlsveen: Fra Trondheim til Vanvikan. 9. april 1940 sett med barneøyne 2004:129
Ivar Moe: Full damp med ”Fjalir”. Et reiseminne fra 1942 2004:133
Agnar Merkesnes: Norskamerikaneren Johan Sagdahl forteller 2004:137
Henrik Mathiesen: Utvandring 2004:161
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2004:163
2005
Kalle Sognnes: Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår 2005:7
Johan Anton Wikander: Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg? 2005:23
Audun Dybdahl: Anna selv tredje fra Bjugn og Haaken Gulleson fra Hälsingland 2005:49
Øystein Ekroll: Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur 2005:61
Ola Kai Ledang Langspellet i Hemne 2005:73
Johan G Foss: Stadnamna våre. Namnelaging og alder 2005:91
Eilert Bjørkvik: Hals og ”Huvaset”. To glømte gårdsnavn i Stjørna 2005:111
Gerd Moe: Gammel rosemaling på nytt 2005:119
Svein Bertil Sæther: I Flatvika føre jul 2005:125
Ola Syrstad: Namn og namneskikk i Hemne på 1800-talet 2005:135
Arnfinn Volden: Storsnøvinteren 1880-81. Ras og ulykker 2005:141
Erling Hellandsjø: Siste reis for magerøyjekta ”Alabama” 2005:155
Ola J Schei: Blindtarmen på stueloftet 2005:163
Hilde Murvold: Flystyrt ved Templet i 1940 2005:167
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2005:175
2006
Einar Sørensen: Momenter til Austråtts bygningshistorie 2006:7
Morten Haugen: ”En snartur over Fosenhalvøen”. Turistopplevelser i Trondhjem Turistforenings årbøker 2006:39
Leidulf Hafsmo: Magerøya – navlen i Hemne skipreide? 2006:55
Bjørn Nilsen Gjevik: Sara Kjerstina Flor – en innflytter til Hitra på 1700-tallet. Avstamming og etterkommere 2006:61
Eivind Engen: ”en tiøre for jobben”. Minner fra Kyrksæterøra i 1930-åra 2006:75
Kolbjørn Aune: Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Hemne 2006:85
Arnfinn Volden: Rosemaling i Hemne og Snillfjord i eldre tid 2006:89
Ola Syrstad: Fedrift og fjøsstell i Fosen for 200 år sia 2006:107
Kolbjørn Aune: ”som et Rad af Gjødsellæs”. Eit tingsvitne på Ørlandet om sjøorm i 1838 2006:115
Øystein Andresen: Staværingen og stormen. Et reiseminne fra 1939 2006:121
Kolbjørn Aune: ”Blåsius” og Blåskykøya 2006:125
Ola Stemshaug: Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra 2006:131
Ola J Schei: Radiominner fra Stadsbygda 2006:135
Erling Hellandsjø: Dampskipet Fjalir 2006:141
Per Ole Sollie: Klokkaren på Stadsbygda. Lars Grandes opptegnelser om Lars Myhre (1763-1838) 2006:143
Eilert Bjørkvik: Teglverket på Naust. Den første industrivirksomhet i Fosen 2006:155
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2006:169
2007
Sturla Leth-Olsen: Kristian Nygård – han som grunnla Fosen historielag 2007:7
Peder A Eidberg: Baptistene i Fosen 2007:17
Astrid Nesheim: Bakerovner i Åfjorden 2007:35
Leidulf Hafsmo: Magerøykapellet igjen 2007:45
Bjørn Nilsen Gjevik og Steinar Nilsen: Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Kolbjørn Aune: Da hanen ”vêra lik” i Stordalsvatnet 2007:71
Ivar Sognli: Vinddalstjønna og ”lande i eventyre” 2007:75
Arnfinn Volden: Leirraset i Tannvikøyan 2007:91
Ola Syrstad: Framande ferasar i Fosen på 1800-talet 2007:95
Erling Hellandsjø: Hundre år på sjøen. Historien om skøyta ”Alma” 2007:105
Per Ole Sollie: Laurits Winter – en flyktning i Agdenes 2007:111
Svein Bertil Sæther: Eigedomshistorie for Hitra og Frøya. Privatiseringa på 1600-talet 2007:125
Tormod Aassved: Kanonsprengning på Tarva i 1945 2007:143
Eilert Bjørkvik: Indre Skjørn samtalelag. Lokalpolitikk i en utkant i 1880-åra 2007:147
Hilde Murvold: Rauhuva 2007:159
Kolbjørn Aune: Skjerak. Eit gammalt plantenamn i Snillfjord 2007:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2007:181
2008
Marte Iren T Bakken: Broderitradisjoner fra Roan 1900-1950 2008:7
Leidulf Hafsmo: ”Skulde fienden nærme sig landet med sine baade”. Om kystvernet 1807-14 2008:29
Ivar Sognli: KIL anno 1976 – seks historier om et lagbilde 2008:43
Tormod Aassved: Minefelt i Stjørnfjorden 2008:61
Edvard Ulvan: Tarvaulykka i 1885 2008:63
Ola Grefstad: Kyrkjebygging som impuls. Dekorasjonsmålinga i Hemne kyrkje inspirerte rosemålarane 2008:71
Astrid Marit Bjørkvik: Haftor Paulsen Svee. En glemt haugianer fra Rissa 2008:93
Arnfinn Volden: Brannen i Snigeldalen 2008:109
Kolbjørn Aune: Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970 2008:117
Leidulf Hafsmo: Ei krone her og ei krone der. Om brudekroner i Hemne 2008:127
Erling Hellandsjø: Veøya og ”Almands notbrug” 2008:143
Isak Kimoe: Hodeplagg i Rissa 2008:151
Leif Hellandsjø: Fra minesveiper 173 til Ms ”Taftøy” 2008:153
John H. Stamnes: Jens Helmer Strøm (1905-1969). Kramkar, tryllekunstner og fotgraf 2008:161
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner. 2008:171
2009
Svein Bertil Sæther: Frå privatisering til demokratisering. Eigedomshistorie for Frøya og Hitra på 1700-talet 2009:7
Eilert Bjørkvik: ”det sorte hull i dorgadrilen”. Ei skallbok for Halten etter Martin Stilleberg 2009:27
Arnfinn Volden: Drukningsulykke i Vuttudalen 2009:41
Reidun Ræder Svaan: Livsminner fra Lensvikstranda og Klæbu 2009:45
Eivind Bremnes: Tidsbilder og andre bilder fra Måøya 2009:95
Kolbjørn Aune: Snilldalingen i Bjørnør 2009:103
Leidulf Hafsmo: Da Fanden for over Snillfjorden 2009:109
Jan Even Lian: Vorter og vortefjerning 2009:113
Astrid Marit Bjørkvik: Erik Jensen Bustad. En skjebne fra 1804 2009:121
Eivind Bremnes: Magerøyjakta som endte på frimerker 2009:129
Hallstein Sørmyr: Torsenget. En avsides husmannsplass i Varghimarka 2009:133
Sverre Bakken: Nordover på sildefiske i krigsåra 2009:143
Eilert Bjørkvik: Da lensmannen og presten bygde bru. Om Strømsbrua i Rissa 2009:151
Kristian Pettersen: Steinalderhusene på Refsnes 2009:161
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen. Utgitt i perioden 2005-2009 2009:167
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2009:185
2010
Johan G Foss: Dolm kirke – alder og opphav 2010:7
Ivar Sognli: Oppvekst på Støgjerdet i Hemne 2010:15
Eivind Bremnes: ”Ris paa Barnets blottede Bagende”. Litt skolehistorie fra Roan 2010:55
Sturla Leth-Olsen: Tranøya og den egentlige kampen for tilværelsen 2010:59
Ola Stemshaug: Skallbøker frå Trøndelagskysten 2010:71
Tor Stallvik: Stadnamn i Stjørna 2010:81
Karen Elfrida Aune: Hesthaugen. Et bureisingsbruk i Snillfjord 2010:99
Helge Kristian Bueng: Fredmoen. Lakser og lorder i Åfjorden 2010:105
Erling Hellandsjø: Far etter folk langs leia. Fraflytta boplasser i ytre strøk av Hemne 2010:125
Leidulf Hafsmo: Amerikareise rundt 1900 2010:135
Arnfinn Volden: Historier om storkveite og havørn 2010:159
Bjarne Selnes: Avholdslag i Stjørna fra1880 til ca. 1935. Tilsluttet Det norske totalavholdsselskap 2010:179
Liv Anne Lervik: Lerviksaga i Hemne 2010:205
Terje Breivold: Bryllupsbilde som konfirmasjonsgave. Kristine og Ole Aune sitt bryllup 2010:221
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen 2010 2010:227
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2010:235
2011
Marcus Bull: ”Sølvfeberen” på Hitra i 1880-årene 2011:7
Ola Stemshaug: Havbrua 2011:25
Eivind Bremnes: Båtbygging i Brandsfjorden 2011:35
Edith Bøe: Båtrya. Brukstekstil i fem sekel 2011:41
Fredrik Strøm: Ernst Leverkusen. Kjent tysk hjortejeger på Hitra 2011:47
Eilert Bjørkvik: Jakob Jakobsen Fevåg. Kriminalomsorg i frihet sist på 1700-tallet 2011:53
Leidulf Hafsmo: Familien Wollenhaupt og difterien. En epidemi i Heim sogn i 1894 2011:59
Leif Holden: Russerfangene på Vinjeøra 2011:67
Arnfinn Volden: Ei drukningsulykke i Bergselva 2011:73
Odd H Vanebo: Edvard Grande. Brev fra Frøya til Leksvik 1900-1909 2011:77
Hans Nicolai Rønne: Lemenåret 1823 2011:97
Morten Haugen: Meierier og meierihistorier i Fosen 2011:103
Eilert Bjørkvik: Setre og utslåtter i Lensvika. En rettstvist fra Solemsdalen i 1745 2011:131
Egil Hoem: Heimfisker og fiskerbonde 2011:137
Egil Hoem: Fjordfiske i Røstkvervet. En dokumentasjon i ord og bilder 2011:151
Leidulf Hafsmo: Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord 2011:159
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen 2011 2011:181
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 2002-2011 (41-50) 2011:191
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2011:201
2012
Kristian Pettersen Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen 2012:7
Per Ole Sollie Fosen og vulkanutbruddet på Island 1783-84 2012:21
Brynjulv Gjerdåker Kramkarar frå Voss på Hitra og Frøya 2012:35
Vilhelm Bjerknes Merkestasjonen for laks på Tarva 2012:43
Kåre Stoum Melnstu på Stoen i Rissa 2012:65
Karen Elfrida Aune Poliomyelitt i Snillfjord. En sykepleier minnes 2012:73
Kolbjørn Aune «ilt og stygt troldskab». Skattesegner frå Fosen 2012:77
Eivind Bremnes Andreanna-visa 2012:85
Arnfinn Volden Siste legdakallen utmed Vinjefjorden 2012:89
Ola Stemshaug På leit etter beveren i Fosen 2012:93
Eivind Bremnes Marcus Volqvartz. Dikterpresten på Ørlandet 2012:101
Leidulf Hafsmo Kammerassessor Johan Peter Testmann på Holla 2012:105
Lars Nesmo (1901–79) Namdalsrova og Frustien. Et grensepunkt og et sagn 2012:129
Egil Hoem Landnot og sild. Sildefiske i Mistfjorden og Røstkvervet 2012:131
Arnfinn Volden To snøras på Hemnskogen 2012:141
Nils Hallan (1926–97) Snorri Fólksnarjarl 2012:147
Morten Olsen Haugen Nye bøker fra Fosen 2012 2012:165
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2012:171
2013
Ivar Sognli Sommervikar på smeltverket på Holla på syttitallet 2013:7
Kolbjørn Aune Ivar Aasen og Fosen 2013:39
Kristoffer Kruken Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv 2013:43
Kolbjørn Aune Tillrotskjeret. Eit skjernamn med røtter i planteriket 2013:55
Kolbjørn Aune Fjellnamnet Hogsgåsa 2013:59
Hans Nicolai Rønne Naturens luner på Stadsbygda. Lynild i 1818, jordskjelv i 1819 2013:65
Karen Elfrida Aune Pleierske og pasient. Minner fra et liv innen helsestellet i Snillfjord 2013:69
Eivind Bremnes Julie Næss og Trøndelag Vanførelag 2013:79
Svein Bertil Sæther Frå eit sjømannsliv for to hundre år sia. Sivert Nilsen Uthaug 2013:83
Brynjulv Gjerdåker Kilenotfiske i Bispøyan 2013:91
Per Ole Sollie Sild som varsel – Dronten 1597 2013:99
Audhild Brødreskift Bonden og tusenkunstneren. Det mangfoldige bondeyrket. 2013:113
Mathias A Lothe Vip. Merke og skikkar frå Roan 2013:121
Sigvard Kåpvik Mathias August Lothe. Ein særmerkt mann i Roan 2013:129
Jan Sørås Rissa Folkeminnelag 2013:133
Eilert Bjørkvik Stotarkongen. Bygdevekteren en lokal tjenestemann 2013:141
Sturla Leth- Olsen og May-Grethe Olden Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Rachel Murvold Til Åfjord for å treffe svigerforeldra. Et reiseminne fra 1928 2013:161
Arnfinn Volden Flystyrt i Snillfjord 2013:165
Leidulf Hafsmo Altertavla i Vinje kirke 2013:171
Morten Olsen Haugen Nye bøker fra Fosen 2013 2013:185
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2013:187
2014
Johan G Foss: Fosningane, grunnloven og folkestyret 2014:7
Eilert Bjørkvik: Det første stortingsvalget i Stadsbygd prestegjeld 2014:41
Eilert Bjørkvik: Bautareising i 1914 2014:47
Per Ole Sollie: Holger Hanssøn Arctander. Åfjordingen som skreiv hyllingsdikt til Norge i 1625 2014:53
Leidulf Hafsmo: Varder og veter i Fosen 2014:69
Astrid Marit Bjørkvik: Råket og Gælnneset. Utposter med sterke kvinner 2014:81
Svein Bertil Sæther: Kristoffer Jakobson Bakken. Sjømann, familiefar – og forrædar? 2014:91
Arne Nordbotn: Med lus i skjorta er det uråd å være gentleman. Intervju med Per Engvik 2014:111
Bjørn Nilsen Gjevik og Steinar Nilsen: Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Per Aastum: Lian båtbyggeri i Åstfjorden 2014:141
Marcus Bull: Kristiansund Grubesamlag på Hitra 2014:145
Arnfinn Volden: Skogbrann i Snillfjord 2014:155
Helge Kristian Bueng: Tyttebærkrigen i Olden 2014:165
Kolbjørn Aune: Nedlagte fjellgardar ved Vinjefjorden 2014:169
Steinar Væge: Hundholet – et sagn fra Roberget i Hemne 2014:179
Hans Borgfjord: Det engelske flyangrepet på Halten 15. oktober 1944 2014:183
Ottar Aune: Kirkebåter og naust på Krokstadøra 2014:187
Asgaut Herje Løwø: Barnebøker fra kystmiljø. Emil Herjes forfatterskap 2014:189
Kenneth Kiplesund: Hans Ruø og Edvard Langset To nordmøringar med tilknyting til Fosen 2014:197
Bernt Gjelvold: Orgel i kirkene i Fosen 2014:201
Nils Taraldsen: Lærerår i Osen 1882-1901 2014:213
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2014 2014:247
Fosen historielag: Årsmelding. Rekneskap. Publikasjoner 2014:249
2015
Leidulf Hafsmo: Trønderbataljonen 2015:7
Mildrid Hovde: Minner fra krig og okkupasjon 2015:33
Sigurd Dahlen: Fra krigsårene 2015:37
Eivind Bremnes: Godseieren på Storfosna og krigen 2015:43
Kolbjørn Aune: Staulan og Stølan eller Støland? 2015:47
Kolbjørn Aune: Bækso og Fagervollen 2015:51
Kolbjørn Aune: Fjellstølen ved Elgshornet 2015:55
Anne Nygård: Finnstua 2015:59
Arnold Dalen: Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten? 2015:63
Inger Gjærevoll: Kommuneblomstene i Fosenregionen 2015:69
Jenny Moan Rømma  og Johan Moan: Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Johan Moan: Heimbygdssong til Fosen 2015:93
Lars Rottem Krangnes: Ulvkjerkvisa 2015:95
Oddmund Hagen: (incurable) 2015:119
Per Ole Sollie: Setesveiner i Fosen 2015:123
Steinar Væge: Fangstanlegg for villrein i Hemne 2015:137
Sturla Leth-Olsen: Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt 2015:141
Tommy Rodahl: Blostrup og Brynhilds reise 2015:151
Tor Einar Ophaug: Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet 2015.159
Trygve Ræder: «Stjernholm» 2015:165
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2015 2015:173
Fosen historielag: Årsmelding.  Rekneskap. Publikasjoner 2015:179
2016
Kalle Sognnes: Et tidlig fiskevær på Frøya 2016:7
Astrid Marit Bjørkvik: Fra Fosen til Lofoten i råsegltida 2016:17
Harald Andresen Tragedien utenfor Harbak i 1978 2016:63
Kolbjørn Aune Hemnværingane og treskoen 2016:69
Sarah Dahle Hermanstad: Myten om Jedinorog – det russiske orlogsskipets forlis i 1760 2016:79
Daniel Johansen: Herregårdslandskapet Austrått 2016:91
Lars Rottem Krangnes Diktarpresten på Hitra 2016:103
Per Asbjørn Rødøy: Seksringen fra Skjervøya som kryssa Nordsjøen i 1940 2016:135
Bernt Jørgen Stranden: Grandefjæra på Ørlandet – Norges største tørrleggingsprosjekt 2016:145
Steinar Væge Klakkrennet 1963 endte på en tragisk måte 2016:153
Ingrid Ystgård: Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015 2016:159
Kristin Øveraas: Onward Ho 2016:175
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2016 2016:187
Fosen historielag: Årsmelding. Rekneskap 2016:189
2017
Th. Tøndel: «Et besøk hos Lensvikens eldste mann» 2017:7
Leidulf Hafsmo: Barneår på Fosen 2017:11
Elling Ellingsen: «Den siste viking» 2017:19
Sigurd Dahlen: Glimt fra mitt 2017:23
Alf Hammervold: Gullringen fra Reinsklostret 2017:27
Johan G Foss: Fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida 2017:31
Astrid Marit Bjørkvik: To Lofotbrev fra Rissa 2017:59
Harald Andresen: Staværingen – båten som ble en legende 2017:63
Arnfinn Volden: Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord 2017:69
Sturla Leth-Olsen: Olav Stranden – den unge døde dikteren fra Bjugn 2017:87
Steinar Wæge: Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne 2017:95
Sturla Leth-Olsen: Hans Borgfjord – en kystbonde ser seg tilbake 2017:99
Svein Henrik Pedersen: Finn-Jonas – reindriftssame og storjeger 2017:105
Svein Henrik Pedersen: Litt om byggingen og utformingen av Hemne kirke 2017:111
Øystein Ekroll: Reinskloster før klostret 2017:119
Anne Haug og Ingvild Sjøbakk: I Gerhard Schønings fotspor 2017:137
Ola Svein Stugu: Kommunereformar på Fosen – eit tilbakeblikk 2017:151
Per Ole Sollie: Olaus Magnus og reisa til Norge i 1518 2017:163
Morten Olsen Haugen: Bibliografi 2017 2017:181
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2017:184
2018
Harald Andresen: Dueskar-grenda i Stjørna før i tia 2018:7
Kolbjørn Aune: Tøndel, Tennel og Tynnøl. To gardsnamn og eit familienamn 2018:15
Marcus M Bull: Jernmalmfeltene i Strømfjorden 2018:19
Audun Dybdahl: Amtskolebestyrer Peter Dybdahl – litt om mannen og hans verk 2018:29
Johan G Foss: Guri Kunna – kven var ho? 2018:53
Lars Rottem Krangnes: Diktarpresten på Hitra Del 2 2018:83
Håvard Moe: Bondelensmenn og lensmannsdynasti i Fosen 2018:129
Bernhard Nålsund: Elias Hongdalen i Åfjord-fjella. Ei hending fra 1750-åra 2018:139
Per Ole Sollie: Missale Nidrosiense frå Viklemskirka på Ørlandet 2018:145
Per Ole Sollie: Askeskya som ikke nådde Fosen? – utbruddet i Katla i 1625 2018:163
Arnfinn Volden: M/k Livi II 2018:173
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2018:185
2019
Kolbjørn Aune: Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav? 2019:7
Eilert Bjørkvik: Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888. 2019:11
Astrid Marit Bjørkvik: Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764–1816). Et eventyrlig og tragisk liv 2019:19
Marcus Bull: Den tyske drift i Melandsgruvene 2019:31
Arne Dørum: Ingeniør Ole Singstad (1882–1969) 2019:39
Oddmund Hagen: «Øytun» på Hemnskjela 100 år 2019:47
Oddmund Hagen: En sommer med Carl Dons 2019:55
Hans Marius Johansen: Gåtefulle steiner i Roan 2019:63
Amy Lightfoot: Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen 2019:69
Svein Henrik Pedersen: Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal tilpasning 2019:87
Per Ole Sollie: Frå Fosen til Nederland 2019:105
Oddvar Vasstveit: Sogneprest til Ørlandet menighet 1741–1754, Lars Barhow, «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand» 2019:121
Arnfinn Volden: Fløyting av tømmer og ved i Hemne 2019:137
Ingrid Ystgaard: Menneske og makter på Vik 2019:153
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2018 og 2019 2019:181
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2019:185
2020
Foss, Johan G. Da Elinus Jonsen braut eit kjønnsskilje i Slett-kirka i 1907 2020:007
Ellingsen, Ellen Grav og Sauvage, Raymond De dødes hus 2020:009
Foss, Johan G. Den før-metalliske jarnsteinen 2020:015
Romundset, Geir Aas Det var en gang en prins 2020:031
Krangnes, Lars Rottem Fullmektige Fosningar på 1500-talet 2020:051
Andresen, Harald Historien om Olbert Fredriksen 2020:077
Rosvold, Jørgen og Olsen, Lars Istidskjempen i Stordalen 2020:081
Bull, Marcus M. Kobberforekomster på Hitra 2020:091
Haugaasen, Ole Martin Losvesenets revolusjon 1880–1910 2020:097
Forfang, Folke Sagbruksdrift i Fosen 1610-1663 2020:107
Sollie, Per Ole Spanskesyken – pandemien for hundre år siden 2020:127
Sollie, Per Ole Teorien om det hemmelige katolske miljøet på Austrått 2020:139
Hermanstad, Sarah Dahle Vrakplyndring på Trøndelagskysten: da «frække» mausund­væringer plyndret handelsskipet Die Frau Magdalena i 1809 2020:155
Fosen historielag Årsmelding 2019–2020 2020:167
Fosen historielag Regnskap 2019 2020:169

Ved å tegne medlemskap i Fosen historielag får du årboka tilsendt hvert år. Medlemskontingenten er 300 kroner året. Ring 948 71 232, send sms, eller send e-post til eilerbj@online.no (Eilert Bjørkvik).