Bilder fra Årsmøtet 2022

Årsmøtet i Fosen historielag 2022 ble holdt på Ankeret i Lysøysundet lørdag 11 juni 2022.

Her ble tre jubileer markert:
• Det er 75 år sia Fosen historielag ble stifta,
• Det er gitt ut 60 utgaver av Årbok for Fosen,
• Det er gitt ut 50 utgaver av meldingsbladet Nytt om Gammelt.


Mangeårig leder og årbokredaktør Eilert Bjørkvik blir intervjua av sekretær Helge Bueng. Sammen med Konbjørn Aune har Eilert gitt ut 50 – femti – utgaver av Årbok for Fosen, og Helge har redigert 37 utgaver av Nytt om Gammelt. Foto Johan G Foss.


Anne Nygård ved heimen sin i Lysøysundet, juni 2022. Anne har vært leder i Fosen historielag og redaktør av Nytt om Gammelt. Foto Johan G Foss.


Fra middagen under årsmøtet 2022 på Ankeret i Lysøysundet, 11. juni 2022. Det var ca 60 frammøtte til årsmøtet. De siste årsmøtene har vært godt besøkt. Foto: Helge Bueng.