Bli medlem!

Er du interessert i historia til kystbygdene i Sør-Trøndelag?
Da bør du bli medlem i Fosen historielag.

Som medlem kan vi tilby deg:

* Årbok for Fosen – fritt tilsendt til jul hvert år.
* «Nytt om Gammelt», lokalhistorisk medlemsblad for Fosen to ganger i året.
* Årsmøter – hyggelige treff med historiske foredrag, omvisninger og kulturopplevelser.
* Historiske vandringer på interessante steder rundt omkring i regionen.
* Seminar med historiske tema.
* Rimelig pris på publikasjonene som laget gir ut.

Vi trenger aktive medlemmer, men vi trenger støttemedlemmer også!

Medlemskontingenten bidrar bl.a til å finansiere det store arbeidet med Fosens historie, et verk i tre bind, der vi nå er i gang med bind 2.

Medlemsskapet koster 300 kr pr år.

Ta kontakt!