Oversikt over bygdebøkene i Fosen

Osen, Roan og Stokksund

Felles gårds- og slektshistorie er utarbeidd for Osen, Roan og Stokksund, i fem bind, med Sigurd Brattgjerd som hovedforfatter: Bjørnørfolket – Gårds- og slektshistorie for Bjørnør.
Bind 1 og 2: Osen.
Bind 3 og 4: Roan.
Bind 5: Stokksund.

Åfjord

Åfjord og Jøssund gårdshistorie, bind 1 og 2, av Hans K. Hansen (1956).
Bind 1 omhandler perioden 1500–1800, bind 2 perioden 1801–1875.
I 2009 kom Helge Bueng med fortsettelsen av gårdshistoria: Åfjord og Jøssund gårds- og slektshistorie 1875–2000, i to bind.

Bjugn

Ingen bygdebok er utarbeidet for Bjugn. Men nordre del, Jøssund, er dekt av Åfjord og Jøssund gårdshistorie (se under Åfjord).

Ørland

Ørland kommune utga Ørlandsboka, gårds- og slektshistorie i tre bind, fra 1986–1992, av Inge Rian.
Bind 1 dekker Kråkvåg, Storfosna, Garten, Beian, Grande, Flatnes (1986).
Bind 2 dekker Hovde, Brekstad, Hårberg, Vik, Rønne, Berg (1988).
Bind 3 dekker Hoøya, Uthaug, Utstrand, Innstrand, Døsvika, Opphaug, Røstad, Austrått, Ottersbo (1992).

Bygdeboknemnda har også laget et hefte med Innkomne rettelser (1995).

Indre Fosen

Rissa

I. Audun Dybdahl: Rissa bygdebok, allmenn bygdehistorie i to bind.
Bind 1: Fra de eldste tider til 1814 (1990).
Bind 2: 1814–1940 (1995).

II. Gårds- og slektshistorie for Rissa, i seks bind:

Bind 1: Astrid Marit Bjørkvik: Gårds- og slektshistorie for Hasselvika, gnr. 1-12 (nye nummer 138-127) (1988). [Den gamle nummereringa gjaldt gamle Rissa kommune, den nye gjaldt Rissa nye kommune, nå Indre Fosen kommune.]

Bind 2: Terje Bratberg: Gårds- og slektshistorie for Rissa, gnr. 126-124 (tidligere 13-15) (2003).  Langseter – Sund.

Bind 3. Terje Bratberg: Gårds- og slektshistorie for Rissa, Gnr. 123-121 (tidligere 16-18) (2004). Strømmen – Baustad.

Bind 4. Terje Bratberg: Gårds- og slektshistorie for Rissa, gnr. 120-115 (tidligere 19-24) (2007). Føll – Melhus.

Bind 5. Johan Hermstad: Gårds- og slektshistorie for Rissa, Modalen og Sollia, gnr 66-84 (2012). [Gamle gårdsnummer].

Bind 6. Johan Hermstad: Gårds- og slektshistorie for Rissa, Kråknes, Naust og Sørbotn Gnr 57-65 (2016). [Gamle gårdsnummer].Rekkefølgen ble brutt med bind 5 som skulle ha fortsatt opp Skaudalen. Arbeid med denne delen pågår. De siste gårdene etter gammel nummerorden, Rein og Esvika, mangler også.

III. Margot Pallin Thomassen: Gårds-og slektshistorie for Rissa, bind VII Rokseth-Furuseth Gnr. 114-100 Kvitland-Espenes Gnr. 85-87. 537 s. ill. ib. Indre Fosen 2020.

Stadsbygd

Kristoffer Rein: Stadsbygd – ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980-åra. Gårds- og slektshistorie i fire bind (bind 1: 1981, bind 2: 1983, bind 3: 1986, bind 4: 1988).

Stjørna 

Stjørna heimbygdslag: Gårds- og slektshistorie

Bind 1:  153 Bjørnsvik – 154 Husby – 155 Mælan – 156 Lillemo – 157 Stormo. Uten sted og år [2022]. 290 s ill. ib. A4-format.
Bind 2: 158 Hogsdalen – 159 Rødsjø – 160 Søraunet – 161 Stranden. Uten sted og år. [2022] 297 s ill. ib. A4-format.

Agdenes

Lensvik:

Singstad, Johan: Lensvikboka. Spredte trekk fra bygda og folkets liv og virke til 1940 (1949). Kombinert gårds- og slektshistorie og allmenn bygdehistorie.

Pål Meland og Anders Aune: Nye Ingdalsboka − om folk og forhold gjennom de siste århundrer (2006). Kombinert gårdshistorie og allmenn bygdehistorie.

For ytre delen av Agdenes kommune (gamle Agdenes kommune) er det ikke utarbeidd noen bygdebok.

Hemne og Snillfjord

Hemneboka, bind 1a, 1b og 2. Allmenn bygdesoge fram til 1940, av Nils Hallan, Henrik Sødal og Kolbjørn Aune.
Hemneboka, bind 3. Gårds- og slektshistorie for tidligere Heim kommune (østre del), av Kolbjørn Aune.

Hitra

Det finnes tre bind bygdebøker for Hitra. De to første, Øya og folket, ble skrevet av Maurits Fugelsøy i 1958–1962. Første bind er allmenn bygdehistorie, og andre bind er gårds- og slektshistorie.
I 1989 kom Hitraboka – Sandstad sokn, av Sverre Utseth. Gårds- og slektshistorie for Inn-Hitra.

Frøya

Bygdebok i tre bind, skrevet av Maurits Fugelsøy.
Bind 1 (1955) inneholder bygdahistorie fra den eldste tida, kirker, handelssteder og folkeminne.
Bind 2 (1963) handler i hovedsak om næringsliv, samferdsel, minnestoff og kommunalhistorie. Her er også den eldste gårdshistoria med.
Bind 3 (1972) inneholder mest gårds- og slektshistorie, men også noe kulturhistorie og minnestoff.

Det må sies at flere av bygdebøkene i regionen ikke holder faglig mål.