Innholdet i Årbok for Fosen 2020

Redaktører: Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen

Johan G. Foss Da Elinus Jonsen braut eit kjønnsskilje i Slett-kirka i 1907 7
Ellen Grav Ellingsen
og Raymond Sauvage
De dødes hus
(om dødehuset fra vikingtida som er gravd ut på Vinjeøra)
9
Johan G. Foss Den før-metalliske jarnsteinen
(hva snøresteinene kan fortelle)
15
Geir Aas Romundset Det var en gang en prins
(om forliset av lystyachten Naz Perwers ved Hemnskjela i 1929)
31
Lars Rottem Krangnes Fullmektige Fosningar på 1500-talet
(om fosningenes representanter som klaga til kongen i 1557)
51
Harald Andresen Historien om Olbert Fredriksen
(om Blind-Olbert på Stadsbygda)
77
Jørgen Rosvold
og Lars Olsen
Istidskjempen i Stordalen
(om en svær ryggknokkel av en grønlandskval, 14000 år gammel, funnet ved Storvatnet i Agdenes)
81
Marcus M. Bull Kobberforekomster på Hitra  91
Ole Martin Haugaasen Losvesenets revolusjon 1880–1910
(med Halten losstasjon som eksempel)
 97
Folke Forfang Sagbruksdrift i Fosen 1610-1663 107
Per Ole Sollie Spanskesyken – pandemien for hundre år siden 127
Per Ole Sollie Teorien om det hemmelige katolske miljøet.på Austrått 139
Sarah Dahle Hermanstad Vrakplyndring på Trøndelagskysten: da «frække» mausundværinger plyndret handelsskipet Die Frau Magdalena i 1809 155
Fosen Historielag Årsmelding 2019–2020 167
Fosen Historielag Regnskap 2019 169

Historisk befolkningsregister inviterer til dugnad!

En inngang til Norges befolkning i tidligere tid

Av Per Ole Sollie

 

Historisk befolkningsregister er et prosjekt for registrering og sammenkopling av personopplysninger fra forskjellige kilder. Målet er intet mindre enn å gi oss tilgang til den historiske befolkningen i Norge. I første omgang prioriteres perioden fra folketellinga 1801 fram til folketellinga 1910 som er den siste åpne folketellinga (i år blir folketellinga i 1920 tilgjengelig).

Historisk befolkningsregister er utviklet av Norsk Regnesentral og bygger på kildene i Digitalarkivet, som begge driftes av Arkivverket. Befolkningsregisteret vil være viktig for kultur, lokalhistorie og slektsforskning, og ikke minst skal det legge grunnlag for forskning innen historie, samfunnsfag, medisin osv.

Å legge inn opplysninger fra folketellinger, kirkebøker osv. er første trinn. Så kommer utfordringen med å knytte sammen informasjon om samme person og familie fra de ulike kildene. Der er det lett å kople feil. Her kan slektsgranskere og lokalhistorikere gi viktige bidrag, fordi de «kjenner» personene.

Har du jobbet med slektsgransking og lokalhistorie, så har du ting å bidra med.
Bli med på dugnaden og sørg for at de koblingene du kjenner til, blir korrekte!

Gå til Historisk befolkningsregisters hovedside.
En presentasjon av prosjektet finner du her.

Noen eksempler

Jeg har sjøl kopla en del personopplysninger i «Strandens annex» i Leksvik, og tenkte at disse personene og miljøene visste jeg litt om. Men koplingene i registeret har gitt meg langt større innsikt i flyttestrømmer på 1800-tallet og fram til folketellinga i 1910.

Her er noen eksempler på koplinger for noen enkeltpersoner nevnt i Årbok for Fosen:

Marine Voksvær, Frøya, informant om Guru Kunna.

Olaf Hafsmo, Snillfjord, løytnant under nøytralitetsvakt i 1940.

Trygve Ræder, Rissa, oksekjører.

Jonas Nilsen, Hemne, reindriftssame og storjeger.

Hans Tørrisen Skjærvø, Osen, englandsbåtsegler.

Artikler i Årbok for Fosen – kronologisk

Innholdsliste år for år,  fra Årsskrift 1947  til Årbok 2019

Lista er tilrettelagt av Eilert Bjørkvik og Johan G Foss

 

Årbøker ble ikke gitt ut i åra 1950–1964

 

1947
Th. Petersen: Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene 1947:9
Lars Reinton: Samarbeid i den bygdehistoriske granskinga 1947:22
Andreas Holmsen: Gardshistorie 1947:26
Svale Solheim: Om arbeidet med norsk folkeminne 1947:35
Arne Odd Johnsen: Om Følskn (Storfosen) og om spaltningen   av det gamle Nordmørefylket 1947:38
Henrik Sødal: Frå opplysningsarbeidet i det attande hundreåret. Dei fyrste omgangsskulelærarane i Hemne 1947:46
Nils Parelius: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1947:54
Kr. N. [Kristian Nygård]: Bygdemålsdikting i Fosen frå først på 1700-talet 1947:74
Tarald Ross: Kongedikt [1714] 1947:77
Klokkaren i Åfjorden: Bryllupsvise [1728] 1947:83
Einar Berg: Ørlandsongen 1947:92
Per J. Mo: Hemnesoldatar som var med i krigen i gamal tid 1947:93
H. Grønskag: Sagn om Guru Kunna 1947:98
Sig. Stjern: Hauk Hongdalen 1947:108
Anders Bjørgan: Frå Stadsbygd 1947:111
Kr. N.: Titran-ulykka 1947:112
H. Grønskag: Frå Frøya-distriktet før i tida 1947:116
Kristian Nygård: Korleis Fosen Historielag vart til 1947:118
Lover 1947:125
Arne Bergsgård: Tale ved lagskipinga (referat) 1947:127
Fosen-bygdene. Storleik og folkemengde 1947:131
Fosen historielag Styret. Arbeidsutvalet. Ombudsmennene. Medlemmene 1947:132
1948
Henrik Sødal: Arbeidsskulestyrar Per J. Mo avliden 1948:7
Einar Berg: Austråt 1948:10
Svale Solheim: Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1948:21
Nils Parelius: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1948:29
Per J. Mo: Religiøse brytingar i Hemne på 1800-talet. – Haugerørsla og Gunnerus-striden 1948:56
Svale Solheim Gransking av fiskarsoga 1948:67
Vermund Hollekim Ein tragisk prestelagnad frå Ørland 1948:83
Johan Løkhaug jr.: Fiskeriet i gamle dager. – Overgangen fra gamle til nye redskaper 1948:98
Kristian Nygård: Ordtøk’ 1948:108
Harold Foshaug: På gamal grunn. – Ein buplass frå steinalderen i Stjørna 1948:112
Per J. Mo: Fatigforsorg i Hemne i gamall tid. – Frå tida før formannskapsloven av 1837 1948:118
Markus Wessel: Brudebåten som kollsiglde utafor Stokkaune i Hemne den 14. november 1848 1948:125
Hans Grønskag Trekk frå livet i Trøndelags sjødistrikter for ca. 100 år sia 1948:130
Kristian Nygård: Da alt snakka 1948:133
Kristian Nygård: Kopparen 1948:107
Fosen historielag Styret. Nye medlemer. Lover 1948:135
1949
Arne Bergsgård: Valet til Riksforsamlinga i 1814 1949:7
Valadressene (fullmaktene) frå Fosen 1949:10
Rolf Dahle: Den administrative inndeling av Sør-Trøndelag fylke (amt) i tiden 1837-1950 1949:28
Einar Berg: Austråt (framh.) 1949:32
Sverre Marstrander: Fortidsminner. Registrering og fredning 1949:39
Frå minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 1949:46
Arne Fjellbu: Preken 1949:49
Hans Grønskag: Tale 1949:58
Ivar Skjånes: Avdukingstale 1949:63
Mons Kaarbø: Tale 1949:68
Kristian Nygård: Tale 1949:74
Olav Næsset: Da Åfjords-båten tok prins Oscars pokal 1949:79
Johan Løkhaug: Fiskeriet i gamle dager (framh) 1949:84
Anders Halten: Brannrøtsaka 1949:91
Kristian Nygård: Det magiske skottet 1949:96
Kristian Nygård: Laust og fast 1949:101
Kristian Nygård: ”Det hendte før – -” 1949:101
Kristian Nygård: Frå Hemne 1949:102
Kristian Nygård: Frå Osen 1949:106
Kristian Nygård: Segni om Hifillgubbin 1949:109
Fosen historielag Meldingar. Rekneskap. Nye medlemer 1949:111
1965
Kolbjørn Aune: Bygdenavna i Fosen 1965:7
Anders Halten Peter Dybdahl 1965:25
Lars Nesmo og Per Vingsand: Osen kyrkje 1965:32
Halvard Bjørkvik: Tiendskattemanntalet 1520 (-21) som historisk kjelde 1965:41
Asbjørn Strand: En miljøskildring fra Hitra 1965:55
Inger M. Lassen: Fra Åfjord i 1850-årene. Utdrag av prostinne Lassens livserindringer 1965:58
Jacob H. Lund: Gamle bryllupsskikker fra Ørland 1965:72
Bård Jensen Noen slåtter fra Stjørna 1965:76
Sverre Utseth: Blostrup Blostrupsen Blostrupsplassen og kona Brynhild Embretsdatter. Østerdølene som søkte ut mot de ytterste skjær 1965:78
Eilert Bjørkvik: ”Ringe Afling … og meget Misslig”. En fogderapport fra 1704 1965:95
Kolbjørn Aune: ”for at have stiaalet Ulden af en Skindfæld” – Vi blar i en forliksprotokoll 1965:99
Trønderlaget: Minnelund for jarleætta på Lade, opprop fra Trønderlaget 1965:105
Fosen historielag: Lover, styre, ombudsmenn, medlemmer 1965:106
1966
Eilert Bjørkvik: To skallbøker fra Stokksund 1966:7
Jørn Sandnes: Eldre busetting i Bjugn og Stjørna 1966:16
Ove O. Tyskø: Sagn fra Agdanes, etter Ove O. Tyskø 1966:28
Johan Støren: Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765) 1966:30
Ola Stemshaug: Eit ”bortkome” gardsnamn i Hemne 1966:46
Kolbjørn Aune: Gammal tresking i Fosen 1966:48
Sverre Utseth: Glimt fra skifteprotokollene i Fosen 1966:71
Asbjørn Strand: Sagn om Gurru Kunna 1966:87
Håkon Strand: Husmann som Lofot-viking 1966:88
Lars Nesmo: Storversdagen 1966:103
Eilert Bjørkvik: En visedikter fra Åfjord 1966:108
Norsk Etnologisk Gransking: Arbeidsdeling mellom menn og kvinner, spørreliste nr. 110 fra Norsk Etnologisk Gransking 1966:110
Fosen historielag: Regnskap, årsmelding, styre, nye medlemmer 1966:114
Innhold i tidligere årbøker 1966:117
1967
Kolbjørn Aune: Åringsmerke frå Fosen 1967:7
Jacob Schavland: Fortegnelse paa Præsterne til Stadsbøygdens Præstegield 1967:28
Rolf Lindemann: Fosen og munningen av Trondheimsfjorden på gamle kart 1967:35
Jonas Hernes: Båttyper 1967:57
Håkon Faksvåg: Gåter og ordtak fra Kvenvær 1967:63
Jacob H. Lund: Om ølbrygging i gamle dager (fra Ørlandet) 1967:65
Egil Aune: Attåtfor i Fosen 1967:68
Anders Halten: Folkemedisin frå Rissa 1967:78
Sverre Utseth: Sjølegdsrullen 1804, Hitra og Hemne tinglag 1967:85
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap 1966, nye medlemmer 1967:128
1968
Kolbjørn Aune: Beiningar og gåvå 1968:7
Kr. Rein: Rimsmeder og visediktere i Stadsbygd i eldre tid 1968:26
Stina Dahlø: Skinnstakk og skinnhatt 1968:35
Lars Nesmo: På fiske i Finnmark og på Russland 1968:37
Rolf Lindemann: En geografisk analyse av skoggrenser og skogforhold på Fosenhalvøya 1968:39
Sverre Utseth: Frøyværinger i Utah 1968:60
Henrik Sødal: Hans Nielsen Hauge og lesarane i Hemne 1968:68
Nils Parelius: Grev Vargas Bedemars reise gjennom Fosen i 1812 1968:86
Ola Stemshaug: Bygdenamnet Lensvik – og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet 1968:95
Sverre Utseth: Sjølegdsrullen 1804, Ørland, Bjørnør og Åfjord tinglag 1968:103
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1968:127
1969
Ingrid Sannes Johnsen: Runeinnskrifter i Fosen 1969:7
Sverre Utseth: Nils Justesen Eid 1969:29
Guri Lomundal: Farging og stamping i Hemne 1969:41
Håkon Strand: Grågrend og husmenn – Storgods og stormenn 1969:45
Mathias A. Lothe: Ordtak frå Roan 1969:66
Eilert Bjørkvik: Ørlands Avis 1891-1893 1969:70
Rolf Lindemann: En beskrivelse av Stadsbygd prestegjeld fra midten av det 18. århundre 1969:79
Kolbjørn Aune: ”Prøvesteinen”. Eit stadnamn i Hemne 1969:94
Ole Bye (fogd): Om nydyrking på Ørlandet i 1820-årene 1969:97
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, lover 1969:106
1970
Hans Try: Bruk av lokalhistorisk stoff i skolen 1970:7
Eilert Bjørkvik: Et 300 år gammelt sagn fra Stjørna 1970:18
Peter P. Kimo: Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760 1970:28
Guri Lomundal: Gammalt matstell i Hemne 1970:36
Stina Dahlø: Kosthold på Frøya omkring århundreskiftet 1970:41
Eilert Bjørkvik: En dagbok fra Buan i Stadsbygd, avskrevet av Eiler Horneman, med innledning av Eilert Bjørkvik 1970:51
Sigurd Brattgjerd: En barnesull fra Osen 1970:67
Kolbjørn Aune: Tjøreoljefabrikken på Hollaneset 1970:69
Håkon Faksvåg: Ord og folkeminner fra Kvennværet 1970:75
Peter Foss: Smeder og smedhandverk i Stadsbygd 1970:85
Arne Elven: Vårfiske ved Titran kring 1900 1970:89
Nils Taraldsen: Et besøk hos finnene 1970:99
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1970:107
1971
Elling Alsvik: Om bygdemuseer 1971:7
Oddmunn Farbregd: Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord 1971:15
Arne Sødal: Leikar i Hemne kring 1900. Inneleikar 1971:35
Rolf Lindemann: En tysk professors reise gjennom Fosen i 1778 1971:43
Jarle Vingsand: Spellmann-Klas. Klaus Henriksen Bøle f. 1815 1971:57
Lars Nordseth: Slåtter fra Åfjord 1971:69
Sverre Utseth: Rasmus Udseth. Hitterværing og amerikaner 1971:73
Kolbjørn Aune: Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv 1971:81
Eilert Bjørkvik: Bosetning og næringsliv i Agdenes på 15- og 1600-tallet 1971:92
Hans Nicolai Rønne: Stadsbygd prestegjeld i 1812 1971:110
Kolbjørn Aune: Innholdsliste for Årsskrift 1947-1949 (1-3) og Årbok 1965-1971 (4-10) 1971:130
Fosen historielag: Medarbeidere i Årbok 1971. Årsmelding. Regnskap. Medlemmer 1971:130
1972
Kolbjørn Aune: Om å samle stadnamn – og ei oppskrift frå Osen 1972:7
Gudrun Dahler Vik: Flatbrødbaking i Fosen 1972:20
Astrid M. Bjørkvik: Barselsmat 1972:33
Lars N Sødahl: En omgangsskolelærer i Hemne. Erik Anderssen Kjønsvik 1972:39
Sverre Utseth: Kasper Utsetø. Kulturspreder i utkantstrøk 1972:43
Arne Sødal: Leikar i Hemne kring 1900. Uteleikar 1972:49
Halvard Bjørkvik: Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør 1972:67
Fredrik Gaustad: Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet 1972:86
Eilert Bjørkvik: Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet 1972:94
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1972:109
1973
Jørn Sandnes: Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet 1973:7
Sigurd Brattgjerd: Byrda og Bølneset 1973:18
Astrid Marit Bjørkvik: Laksvorper i Hasselvika 1973:22
Eilert Bjørkvik: En signetring fra Rissa 1973:38
Sverre Utseth: Aunøya på Hitra. Gårdsbruk, borgerleie og gjestgiveri 1973:40
Håkon Faksvåg: Russeren som forliste i Kvenværet 1973:64
Eilert Bjørkvik: Husmenn på Storfosna først på 1800-tallet 1973:66
Kolbjørn Aune: Anders Graven og ”den Skaugdalske” primstav 1973:77
Eilert Bjørkvik: Grønnsaksdyrking i Bjørnør først på 1800-tallet. Peter Michael Gran 1973:94
Markus D. Wessel: Skipsbygging i Hemne på 1800-tallet 1973:101
Reidar Hov: Bryllupsfeiring. Gamle skikker fra Stjørna og Ørlandet 1973:110
Eilert Bjørkvik: Et fotografi av Austrått 1973:116
Audun Dybdahl: Meieriskolen og meieriet på Reins kloster 1973:118
Oddvar Arnfinn Aune: Høybuer og engslætt i Hollamarka 1973:137
Eilert Bjørkvik: Hemnkjølen. Et omstridt navn 1973:158
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1973:160
1974
Anne-Berit Ø. Borchgrevink Brenntorvbruk i Fosen 1974:7
Kolbjørn Aune: ”Vak opp åker og eng”. Tradisjonar om åkervekking i Fosen 1974:39
Markus D. Wessel: En utvandrerfamilie fra Vinjeøra i 1869 1974:51
Sverre Utseth: Kjelder for ættegransking 1974:61
Kåre Bjørkøy: Åfjordsbåten 1974:76
Eilert Bjørkvik: Russerforliset i Kvenværet i 1760. Tradisjon og dokumenter 1974:94
Markus D. Wessel: ”Nicolay H. Knudtzon”. En bark bygd i Hemne i 1869 1974:106
Bjørn Austigard: Kongensvoll (Gamle bilete) 1974:113
Lars Kåre Hunnes: Skandalebryllupet i Hemne i 1619 1974:114
Håkon Faksvåg: Regler fra Kvenværet 1974:130
Kristoffer Rein: En salmebokstrid i Stadsbygd 1805 1974:131
Einride Einarson: Korsang i Nord-Stjørna 1974:141
Kjell Oversand: Spellmannsmusikk i Åfjord og Bjørnør 1974:150
Tor Bugten: Melands mølle og kvernbruk på Hitra 1974:180
Arne Vingen: Lysvatnet. Ein fjellgard i Åfjord 1974:187
Arnfinn Aune: Sauehald og slakting på Hitra 1974:191
Eilert Bjørkvik: Da lagrettemennene dømte. En tyverisak fra Hemne i 1802 1974:198
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1974:201
1975
Per Hvamstad: Gards. og slektsmuseer – viktige brikker i lokalt kulturarbeid 1975:7
Nils Hallan: På spor etter to gløymde folkeviser i Åfjorden 1975:17
Arnfinn Skogen: Østråtteika – Fosens eldste innvåner 1975:37
Per Vingsand: Songkor i Osen 1975:53
Astrid Marit Bjørkvik: Jordeiere på Ørlandet 1975:62
Berit Østberg: Fra husmannstida på Storfosna. Dagligliv først på 1900-tallet 1975:71
Arne Stene: Sjøormsyner ved Hitra og Frøya 1975:79
Eilert Bjørkvik: Gamle bilete. Jubileet på Reins kloster i 1904 1975:82
Kåre Bjørkøy: Åfjordsbåten. Nemningsbruken 1975:85
Hans Sundland: Femten mann og ei kvinne. En høst som ”nothund” 1975:103
Arnfinn Aune: Frå børtre til vassverk på Sandstad 1975:109
Kolbjørn Aune: Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjord 1975:115
Marit Øien: Gravøl på Holla før og no 1975:125
Magnhild Totland: Kirkegangskoner i Hemne 1975:133
Inge Rian: Ven skole i Snillfjorden 1975:136
Markus D. Wessel: John Størset. Lærer i Hemne – nybygger på Stillehavskysten 1975:141
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1975:155
1976
Berit Østberg: Fosninger forteller om kostholdet 1976:7
Magnhild Jakobsen: Bestemor minnes gamle juleskikker i Hemne 1976:11
Nils Moen: Attåtfor fra sjøen 1976:23
Astrid M. Bjørkvik: Laksvorper i Agdenes 1976:27
Markus D. Wessel: Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra 1976:53
Eilert Bjørkvik: Gamle bilete. Råkvåg i 1880-åra 1976:61
Ottar Solbue: Korsang på Ørlandet 1976:65
Eilert Bjørkvik: Haltens vise 1976:83
Nils Hallan: To stadnamn. Austrått og Halten 1976:93
Bernhard Nålsund: Aron Andreassen. En husmann i Åfjorden 1976:99
Fredrik Gaustad: Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein 1976:105
Inge Rian: Posttradisjon fra Fosen 1976:111
Arnfinn Aune: Tresko på Hitra 1976:115
Eilert Bjørkvik: En skatteaksjon fra 1768 1976:121
Guri Lomundal: Veving i Hemne 1976:129
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1976:132
1977
Ola Skauge: Froan. Landskapsvernområde med fortid – og framtid? 1977:7
Arnfinn Aune: Hitterværingane og feitsilda 1977:17
Svein Bertil Sæther: Om fiskeria i Fosen i 1760-åra 1977:29
Berit Østberg: Kvinner ved kysten. Innsamling av minner sommeren 1976 1977:35
Audun Dybdahl: Nils W. Aasen – rissværing med futt 1977:43
Eilert Bjørkvik: Fire haugianerbrev fra Fosen 1977:61
Bjørn Anders Hofset: Markadrift på Hofsetgardene i Hemne 1977:73
Kolbjørn Aune: Gamle bilete. Flaum i Søo 1909 1977:91
Inge Rian: Munkdalen og Hernes – to stadnamn i Kvenvær 1977:93
Bernhard Nålsund: Varg-Ola 1977:95
Oddmunn Farbregd: Ein gamal gard kalla Nygarden – på Grøtan i Hemne 1977:99
Kolbjørn Aune: Meir åkervekking 1977:103
Inge Rian: Han per Nestun og’n Arn Olastun. Om person-namn i Ytre Snillfjord 1977:105
Johan G. Foss: Kulokk og geitelokk fra Åfjorden 1977:108
Astrid Nesheim: ”En splinter ny og morsom vise”. Setervisa fra Åfjorden 1977:109
Fosen historielag: medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1977:115
1978
Svein Bertil Sæther: Sørsætra fram mot utskiftinga 1978:7
Oddmunn Farbregd: Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord 1978:31
Berit Østberg: Leik på Frøya før og nå 1978:43
Oddmund Hagen: Streiftog i stadnamn på Hitra 1978:61
Hans Nicolai Rønne: Forlis på Stjørnfjorden i 1811 1978:78
Kolbjørn Aune: Gamle gjenstandar. Kornharpe frå Hemne 1978:79
Inge Rian: ”I to dåggå me mjælk å rømme”. Om brøllops- og gravølbeing i Ytre Snillfjord 1978:81
Astrid Nesheim: Eit eventyr frå Åfjorden 1978:84
Astrid Marit Bjørkvik: Nedre Ingdalen og striden om sagbruket der på 1600-tallet 1978:85
Trygve Ræder: Profilar av tre Rissa-lærarar. Ole Søraas. Anders Bjørgan. Anders Halten 1978:95
Knut Hellandsjø: Røstkvervet ungdomslag. Årsaker til dannelsen i 1895 1978:109
Gerd Tranø: Okkupasjonsår på Garten (1940-1945) 1978:121
Astrid Nesheim: Ørnerovet i Skansen i Åfjorden 1978:133
Liv Husby: Julebesøk på Hitra i 1876 1978:141
S. Stafne: Jordbruk i Fosen på 1800-talet. Ein rapport frå fylkesagronomen 1978:145
Markus D. Wessel: Fra Vinjeøra til Vesterålen. En sildekspedisjon i 1885 1978:151
Eilert Bjørkvik: Ei skallbok fra Frøya 1978:157
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker 1978:162
1979
Kalle Sognnes: Steinalderens bergkunst på Fosenhalvøya 1979:7
Kristoffer Kruken: Personnamn i Bjørnør frå 1500 til 1925 1979:25
Bernhard Nålsund: Ulv og bjørn i Fosen fogderi 1738-1770 1979:63
August Slette: Jakt- og fangstminner fra Markabygda i Stjørna 1979:70
Anders Halten: Fortellingar om bjørn og varg 1979:73
Eilert Bjørkvik: ”At opmuntre den borgerlige flid”. Fosninger som fikk belønning av Landhusholdningsselskabet 1979:79
Lars Kåre Hunnes: Michael Hansen Stub. Sokneprest til Stadsbygd 1720-1758 1979:85
Eilert Bjørkvik: Prestetanker om jordbruk i 1753. Et manuskript etter Michael Stub 1979:88
Hallgerd Aune og Magnhild Totland: Kjerkgangand kle. Kvinnedrakt frå Hemne i 1880-åra 1979:95
Astrid Nesheim: Bøvergjel og lusgras. Gamle råder fra Åfjord 1979:103
Eilert Bjørkvik: Haltens vise en gang til 1979:105
Ottar Solbue: Pelkus. Fangen som ga namn til ein stein 1979:109
Sverre Utseth: Omgangsskolelærer Lars Johnsen Strand 1979:111
Peter P. Kimo: Isak Kimoe. Kjemiker, kunstmaler og bygdehistoriker 1979:120
Olav Sørensen: Gamle bilete. ”Lina” av Hemnskjel 1979:126
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1979:127
1980
Hans P. Hosar: Herre og tenar på Jens Bjelkes gods i Fosen på 1600-talet 1980:7
Kalle Sognnes: Arkeologiske undersøkelser på Klakken i Bjugn 1980:51
Tre segner frå sjøbygdene 1980:56
Birger Steiro: Gamle ørlandsprester 1980:57
Jon Godal: Barking av segl 1980:65
Nils Moen: Klippfisk i Bjørnør 1980:73
Astrid Nesheim: Jul i gamle dagers Åfjord 1980:79
Petter Foss: Stadsbygd Songlag. Glimt fra korsangen i bygda gjennom 10 år 1980:83
Einride Einarson: Petter Vassaune. En bygdespellmann fra Stjørna 1980:91
Kristoffer Kruken: Namnet Odin på Trøndelagskysten 1980:95
Kolbjørn Aune: Eit bortkomme gardsnamn i Hemne 105
Inge Rian: Bakken, Brekstad og Berg – stadnamn i eit flatt landskap 1980:113
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1980:117
1981
Petter Søholt: Fosen og handelen i høgmellomalderen 1981:7
Sverre Utseth: På reise i Fosen kring 1730. Gjestgiverier og skysskaffere 1981:17
Birger Steiro: Glimt fra bispevisitaser i Ørland prestegjeld 1749-1833 1981:29
Isak Kimoe: Fra kristenlivet i Skaugdalen sist på 1800-tallet 1981:33
Bjarne J. M. Selnes: Ungdomslaget ”Nybrott” i Stjørna 1981:41
Kolbjørn Aune: Tråvkjøring på Rovatnet i 1909 1981:49
Lars Kåre Hunnes: Barselgildet på Austrått i 1621 1981:51
Lars og Karoline Kvalvær: Begravelsesskikker på Frøya 1981:59
Inge Rian: Husmann – fiskarbonde – jordeigar. Fra Ørlandet på 1700-tallet 1981:71
Kolbjørn Aune: Spedalsk sykdom og levekår i Bjørnør og Åfjord. Rapport fra ei legereise i 1858 1981:81
Bjarne J. M. Selnes: Fotografering på Selnes i Stjørna ved århundreskiftet 1981:85
Kolbjørn Aune: Samar i Hemne 1981:95
Jan Even Lian: I gammeldaggo (når strofo om søll og goll og bein) 1981:97
Julius Lillebakk: Sild i sjøen – trekkspell i natta. Miljøskildring frå Bjugnfjorden 1981:99
Inge Rian: Kongensvoll skole i Snillfjord – utkant i 100 år 1981:103
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1972-1981(11-20) 1981:107
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1981:117
1982
Inge Rian: Gardshistorie og gardshistorie. Noen refleksjoner underveis 1982:7
Øyvind Fenne: Forstmenn mot rydningsfolk. Frå soga om rydningsplassane i Bjørnør og Åfjord statsallmenning 1982:11
Henrik Sødal: Hemnværingar i Kongens livgarde rundt 1870 1982:23
Svein Bertil Sæther: Skolestellet på Frøya og Hitra på 1700-tallet 1982:27
Ida Bull: Vallersund. Et handels- og gjestgiversted i Fosen 1982:43
Dag Ågren: Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn 1982:55
Reidar Holden: Dungong og dunrensing på Tarva 1982:87
Julianne Lernes og Magnhild Totland: Ordtak fra Hemne og Snillfjord 1982:99
Kristoffer Kruken: Tørkvislan – det gamle namnet på Storvatnet V111
Ottar Solbue: Skurdonn og tresking på Ørlandet 1982:123
Julius Lillebakk: Krigsminne frå Ørlandet 1982:128
Inge Rian: Bøffelen, Katta og Skipsbåten – ørlandske kunamn fra 1700-tallet 1982:129
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1982:141
1983
Åse Aastum og elever ved Vågan skole: Skolegang og oppvekst i Åstfjorden først på 1900-tallet 1983:7
Kristoffer Kruken: Sagnet om Hifjellstaupet 1983:29
M. K. Strand: En bjørneskytter fra Agdenes 1983:49
Kristine Solli: Folkeminner fra Rissa 1983:53
Astrid Nesheim: Å skjerra stekkel 1983:59
Lars Kvalvær: På gammel tomti 1983:61
Arne Danielsen: Skreitennerleiken 1983:69
Johanne Sognnæs: Rorbuer i Halten 1983:71
Kolbjørn Aune: Håkjerringfiske i Hemnfjorden 1983:81
Kolbjørn Aune: Auksjonsplakat frå Hemne 1983:86
Magnhild Totland og Magnhild Jakobsen: Slaktardag. Heimeslakting av småfe i Hemne 1983:87
Berit Østberg: På Sandvass-setra i Osen i 1920-åra. Menny Sørgjerd forteller 1983:93
Johanne Nyrø: Gjøm sessa 1983:96
Magnhild Nesheim: Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Stordalselva i Åfjord 1983:97
Solveig Stølan: Stedsnavn i Vuttudalen 1983:109
Arne Danielsen: Skredder ble vitenskapsmann. Isak Undås 1890-1974 1983:123
Inge Rian: Fra Ørland prestegjeld i 1660-åra.Svar på Titus Bülches ”postulata” 1983:145
Halvor Aaby: Holch-godset  i Bjørnør 1983:157
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1983:151
1984
Eilert Bjørkvik: Vallersund hospital 1984:7
Vidar Bakken: Framveksten av høyre- og venstreforeninger på Ørlandet 1984:29
Bjørg S. Olden: Presteslekten Herdal i Åfjord 1984:37
Kolbjørn Aune: Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra 1984:43
Kolbjørn Aune: Smedgurigras. Eit lokalt plantenamn i Vuttudalen 1984:47
Inge Rian: Fra Bjørnør og Åfjord prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1984:49
Magnhild Totland og Magnhild Jakobsen: Gamle matretter fra Hemne 1984:57
Ottar Solbue: Hovde husmorskole 60 år. 1923-1983 1984:63
Berit Østberg: Julegjest hos tippoldemor i 1884 1984:75
Atle Grimstad: Sommerfjøset 1984:81
Stein Olav Dybfest: Ekspedisjonen på Stranda i Bjugn 1984:89
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1984:97
1985
Jon Suul: Noen fugleobservasjoner fra Fosen 1985:7
Anders Halten: Aprildagane 1940 i Rissa 1985:17
Jan Even Lian: Ein bytur frå Røstkvervet i april 1940 1985:29
Inge Rian: Fra Stadsbygd og Hitra prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1985:37
Åse Aastum: Fedorasåpe og einlaug. Om hårvask og annen vask 1985:45
Kolbjørn Aune: Dei spedalske i Brandsfjorden. Ein rapport frå 1853 1985:51
Jan Even Lian: Det gamle notlaget 1985:55
Bjørn Aksdal: En samling folketoner fra Bjørnør, nedskrevet av Mathias A. Lothe 1985:61
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Bansonga frå Hemne 1985:85
Kolbjørn Aune: Eit himmelbrev frå Åstfjorden 1985:95
Solveig Stølan: Stedsnavn rundt Vuttudalssetra 1985:101
Lars Kåre Hunnes: Fogder i Fosen. Et biografisk oversyn 1985:115
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1985:128
1986
Kalle Sognnes: Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland 1986:7
Kolbjørn Aune: ”Skulle du ha en bit til overs …” Brev til ein gard i okkupasjonsåra 1986:19
Åse Aastum: Sykepleie i mellomkrigstida. Sykepleier Maren Aastum forteller 1986:29
Eivind Bremnes: Visedikting i Roan 1830-1930 1986:37
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Senger og sengeklær i Hemne 1986:63
Per Ole Sollie: ”Fosenske” kompani 1661. Utskrevne soldater 1986:69
Johan G. Foss: Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60 1986:77
Eilert Bjørkvik: Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål 1986:89
Bodil Knudsen og Kari-Anne Pedersen: Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Leidulf Hafsmo: Den gamle dame på Uttian og hennes svigersønn. Margareta Riber og Anders Falster 1986:107
Arne Heggvik og Ellen Tevasvold Myrenget: ”Gammelskulin” i Åstfjorden. Ole Hansen Oddebug (1808-1882) 1986:115
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1986:120
1987
Sturla Leth-Olsen: Mølnargården. Fra gård til bygdatun 1987:7
Svein Bertil Sæther: Varebyte og handel. Om omsetting av fisk og fiskevarer frå Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra 1987:39
Solveig Stølan: Barkebrød. En analyse av almebark i flatbrød 1987:47
Idar Aune: Fosens Blad. Litt om bladet og dets historie 1987:59
Åse Aastum: Kråkrø og kalde fingra. Om fisketørking på berga i Snillfjord 1987:69
Eilert Bjørkvik: Fastboende samer i Stjørna 1987:99
Leidulf Hafsmo: Tre små tamburer og en litt større fra Snillfjorden 1987:105
Elin Jacobsen: En borgerkrigssoldat fra Bjørnør 1987:113
Inge Rian: Husdyrstell rundt år 1800 1987:121
Jan Even Lian: Kiperstikallen – en røstøying utafor Asplan 1987:129
Eilert Bjørkvik: Skaller i Halten. Ei oppskrift etter Ole H. Vaabenø 1987:139
Oddmund Hagen: Fredskampen. Ein ”landskamp” på Hemnskjela i 1945 1987:149
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1987:154
1988
Johanna Fjeldvær: Minner fra Mastad 1988:7
Erling Hellandsjø: Seiljakt ”Vega” av Hemne. Fartøyets historie fra vogge til grav (1891-1972) 1988:21
Holger Grønning: Petter Jensen Brødreskift. En lokal ”Petter Smart” 1988:29
Ludvig Nordbotten: Byggeskikk i Agdenes. Registrering av faste kulturminner 1985-86 1988:35
Bernhard Nålsund: Marit Davidsdatter. En tapper kvinne fra Åfjord 1988:51
Magnhild Jakobsen og Magnhild Totland: Kjerringråd fra Hemne 1988:55
Kristoffer Kruken: ”Gunstige herrer” og ”fattige undersåtter”. Suplikkane frå Fosen 1632 1988:63
Ola Stemshaug: Finn-namna i Hemnetraktene 1988:85
Albert Kvikne: Krigsforlis i Trondheimsleia. To båter minesprengt ved Terningen fyr 1988:95
Sigurd Brattgjerd: Kirkestriden i Osen 1833-1838 1988:101
Nelly Balteskard: Gammellæraren min. Jakob Martin Lund (1866-1935) 1988:119
Magnhild Nesheim: Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord 1988:125
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1988:139
1989
Martin Lamvik: Skuledirektør på synfaring i 1860-åra 1989:7
Kolbjørn Aune: Skrømtet på Vassvollan – eller ”bankeånderne i Hevne” 1989:19
Kristoffer Kruken: Skjellevatnet og Skjerivatnet 1989:25
Anders Halten: No kjem dampen. Små minne frå Byfjorden 1989:31
Eilert Bjørkvik: Samer i Agdenes på 1700-tallet. En tyverisak forteller 1989:43
Leidulf Hafsmo: Holsteinkaran fra Hemne 1989:51
Eilert Bjørkvik: Et glassmaleri fra Bjugn kirke 1989:59
Johan Schei: Skei mølle på Stadsbygda 1989:65
Svein Henrik Pedersen: Rissa kirke 100 år. Ny kirke med lange røtter 1989:75
Bernhard Nålsund: Varg-Ola nok en gang 1989:91
Vidar Bakken: Leselag og bibliotek på Ørlandet på 1800-tallet 1989:97
Erling Hellandsjø: Naz-Perwer. Egypteren som forliste ved Hemnskjela i 1929 1989:105
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner. Støtteannonser 1989:116
1990
Arnfinn Aune: Fosentonane. Natur, folkeliv og ferdsel 1990:7
Brynjulv Gjerdåker: Foredling og frakt på Nord-Norge. Med hitterværingar på ”slofart” og sildeverking i åra 1930-1960 1990:13
Oddmund Hagen: ”Uredd” gjennom 80 år. Redningsforeninga på Hemnskjela jubilerer 1990:33
Jenny Moan Rømma: Strisekkens mangfoldige historie 1990:45
Erling Hellandsjø: Fra Fron til Hemne 1990:49
Sigurd Brattgjerd: Henrik Molin. En svensk ”asylsøker” i Osen 1990:55
Magnhild Nesheim: Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord 1990:65
Leidulf Hafsmo: ”En liden Bæche saug…”. Tannvik-saga, en av mange sager i Snillfjord 1990:81
Fredrik Strøm: Engelskmann jakter i Hemne. Hjortejakt i Osmarka i 1890-åra 1990:89
Jan Erik Vold: Skisport i Hemne i 1920-åra 1990:99
Tollef Kåsen Schei: Ballongferden over Stadsbygd i 1891 1990:103
Fredrik Strøm: Historien om Røslers seilfly anno 1936 1990:107
Einar Stoud Platou: Levekår i Ytre Fosen i 1905 1990:111
Eilert Bjørkvik: ”…kloge Mænd og Qvinder…” – En kvaksalver på Ørlandet i 1870 1990:127
Sturla Leth-Olsen: Den gamle kirkegården på Nes 1990:137
Kolbjørn Aune: Tiendbursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne 1990:141
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1990:144
1991
Eilert Bjørkvik: ”fiat med schriveren” – sorenskriverembetet 400 år 1991:7
Kristian Pettersen: På sporet etter de første fosninger 1991:27
Torunn Herje: Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder 1991:29
Arnfinn Aune: Storlygaren. Ein mann av reisande slekt 1991:39
Egil Aune: ”Ta i og dra!” – Fra Sørfjord meieri før motoren 1991:43
Christian Finseth: Minner fra Halten og Froan 1991:49
Eivind Bremnes: Anton Jakobsen (1831-1913) – ”Lege for le’ og bein” 1991:57
Eivind Bremnes: Gammel bryllupsinnbydelse fra Storfosna 1991:60
Gerd Moe: Iver målar. Tylldøl og rosemaler i Hemne 1991:61
Lars Nesmo: To tussehistorier fra Osen 1991:66
Mathias A. Lothe: Sol og stjerner i tidsrekninga. Ei oppskrift frå Roan 1991:67
Mathias A. Lothe: Barking av huder 1991:70
Arnold Dalen: Steglen – ein eksklusiv hitterværing 1991:71
Ola Grefstad: Ei kiste frå Søvassdalen 1991:73
Leidulf Hafsmo: ”Brudeferden i Hemne”. Brudebåten som forliste ved Stokkaunet 1991:77
Astrid Nesheim: Melmat fra Åfjord 1991:91
Hemne bygdemuseum: Gamle matrettar frå Hemne 1991:99
Jan Even Lian: Med englar og loffarar over Hemnskogen. Ein skyssgut minnest 1991:105
Leidulf Hafsmo: Bortkomne gårder i Hemne 1991:113
Leidulf Hafsmo: En sigd som glapp. Om å fri seg fra militærtjeneste 1991:116
Svein Bertil Sæther: Namnet Kvennværet 1991:117
Eilert Bjørkvik: Tre merkelige brikker fra Hitra 1991:122
Magnus Hopen: Løkhaug batteri i Agdenes. Et krigsminne 1991:123
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1982-1991 (21-30) 1991:129
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1991:140
1992
Åse Aastum: Olav Elven og krabbefabrikken på Hemnskjela 1992:7
Turi Merethe Sørensen: Arbeid ved Bjugn Fabrikker i mellomkrigstida. Marie Groven forteller 1992:21
Kristian Schanke: ”De ska få sova te vinteren”. Sildfiske i Vinjefjorden 1992:31
Erling Hellandsjø: Smøring av seil 1992:35
Kolbjørn Aune: Blekksprut i Hemnfjorden 1992:39
Johan A. Dybdahl: Båtsetting 1992:43
Erling Hellandsjø: Selma og Morild. Vedfrakterne som forliste utenfor Agdenes i 1942 1992:447
Arnfinn Aune: Hitterværingar i ver og vind 1992:53
Ottar Solbue: Julefeiring på Ørlandet 1992:63
Eilert Bjørkvik: Lensherre på visitas 1639 1992:67
Leidulf Hafsmo: Fantegutten. Hvem var han? 1992:73
Fredrik Strøm: Engelskmenn på bjørnejakt i Hemne og Snillfjord 1992:83
Leidulf Hafsmo: Hest-Elias 1992:101
Dan Ågren: Aksel Adserø – bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida 1992:109
Oddmund Hagen: I lys av ettertanken. Lærar Jon Rimereit til minne 1992:121
Christen Pram: Fra Fosen fogderi i 1804 1992:127
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. 1992:143
1993
Gudny Mjøen: Ha du sjett bøgda? 1993:7
Kirsti Jordet: Minner langs Nordelva og Holvasselva i Stjørna 1993:11
Kalle Sognnes: Handelsstedene og gjestgiveriene på Valan ved Dolmøya 1993: 1993:21
Kolbjørn Aune: Hanen som likfinnar. Tidfesta eksempel frå Hemne og Hitra 1993:39
Leidulf Hafsmo: ”Den runde ball i Hemnes gap…” En visestubb og et forlis i 1840 1993:45
Erling Hellandsjø: Kollsegling i Røstkvervet. Et 90-årsminne 1993:49
Astrid Frønes: Dystert krigsminne fra Åfjord prestegård 1993:53
Eilert Bjørkvik: Tordenskjolds soldater fra Stadsbygd og Leksvik prestegjeld 1993:59
Fredrik Strøm: Hjortejakt på Hitra i 1870-åra. Lord Walsingham forteller 1993:63
Erik Moxnes: Valsøya i Bjugn 1993:83
Per Ole Sollie: Stokksund kirke – den ”ellevte” Y-kirke? 1993:95
Leidulf Hafsmo: Fra Catharinakyrkan i Stockholm til St. Margareta kirke i Hemne. Eleonora Charlotta Løfstedts faderlige opphav 1993:101
Erling Hellandsjø: Oliver A. Rosto. Norskamerikaner og flypioner fra Røstøya 1993:111
Ole Kjørsvik Ledahl: Tråvkjøring på Hitra 1993:121
Randi Børø Vorpvik: Sydamer i Råkvåg i første halvdel av 1900-tallet 1993:123
Eiliv Lillebakk Yttertun: Øverbygden Træskelag 1907-1974 1993:131
Arnfinn Aune: Ordtak frå Hitra 1993:151
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1993:163
1994
Kjell Ivar Berger: St. Olav i irsk kirkeliv – med linjer til Dolm kirke 1994:7
Ola Grefstad: Alterkalken i Hallaren kirke på Frøya 1994:25
Terje Bratberg: Austråtts eiere fra vikingtiden til 1719 1994:33
Nils Parelius: Magerøya. Gjestgiveri og handelssted gjennom 6 slektsledd 1994:49
Per Ole Sollie: Winter-kanna 1994:57
Fredrik Strøm: Admiral jakter hjort på Hitra. Sir William Kennedy forteller 1994:65
Reidulv Jenssen: To godseiere på Austrått. En heldig og en uheldig 1994:75
Kolbjørn Aune: Futvisa. Ei folkevise frå Hitra 1994:79
Kirsti Jordet: Kulturminner ved Holvatnet 1994:89
Erling Hellandsjø: Skandalen på Agdenes festning. Et 80-årsminne 1994:101
Katrine Grande: Helsearbeid i Åfjord. Åfjord Helselags historie gjennom 80 år 1994:105
Sigrun Sunde: Jens Sunde. Foregangsmann på Sundlandet 1994:113
May Synnøve Bjørkaas: En lærerik vinter i Hemne. Dagbok fra 1913-14 etter lærer Johan Bjørkaas 1994:119
Roy Morkemo: Dokterkjerringa som ble utvist fra Åfjorden 1994:131
Erling Hellandsjø: Skived fra Hemnebygdene. Produksjon og omsetning 1994:135
Magnhild Nesheim: Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord 1994:155
Ottar Solbue: Losje Yrjar 1994:165
Eilert Bjørkvik: Fosen i 1803. Utskiftningslov på høring 1994:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1994:190
1995
Tor Erik Jenstad: Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn 1995:7
Inge Aarseth: Hvordan var det på Frøya før siste istid? 1995:17
Per Ole Sollie: Ørlending hos sjørøvere 1995:29
Astrid Nesheim: Vårknipe på Dolm i 1893. Utdrag fra presten Nils Kristian Jørstads dagbok 1995:33
Fredrik Strøm: ”Kystekspressen” Trondheim- Kristiansund. De første år med dampskipet ”Statsraad Riddervold”. Utdrag fra Dyre Halses ”Livserindringer” 1995:35
Roy Morkemo: Tragisk seilas på Frohavet 1995:53
Erling Hellandsjø: Skjellgraving på Trøndelagskysten 1995:59
Johan Solem: Jegere og kjempekarer i Lensvika 1995:71
Fredrik Strøm: Hjortejakt på Strøm i 1881 1995:77
Kolbjørn Aune: Sokning med hane. Eit eksempel frå Fjellværsøya 1995:85
Ingar Lium: Skuespilleren Johan Norlund (1894-1969) 1995:87
Astrid Dahlsveen: Hannah og Hans Ryggen. Ørlendinger og verdensborgere 1995:95
Rigmor Aastum: Tyskere på loftet 1995:105
Leif-Johan Igeltorp: Jørgen Tysbotn (1880-1955) 1995:115
Svein Bertil Sæther: Guri Kunna – ein segnsyklus frå Trøndelagskysten 1995:123
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1995:137
1996
Kåre Rokoengen og Marek E. Jasinski: Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Johan G. Foss: Jordbrukskulturen på Frøya i gammalnorsk tid 1996:25
Nils Mårvik: Barndomsminner fra Osen 1996:41
Inger Marie Hovde m.fl.: Helsestell på Ørlandet. Redigert av Morten Haugen 1996:49
Leif-Johan Igeltorp: Bronseøks fra Fevåg 1996:65
Leidulf Hafsmo: Kvinneskjebner i Hemne 1996:67
Idar Aune: Skøyta ”Sylvia” på mislykket krigstokt 1996:69
Karin Alstad: Oløkko fer både her og der. Et dikt fra omgangsskolens tid i Snillfjord 1996:77
Bjørg Berg: Med trønderdialekt som håndvåpen. En selvbiografisk skisse 1996:81
Birger Steiro: Johan Bojer og Trollfjordslaget 1996:89
Johan Vandbakk: Berggruva i Skaugdalen 1996:97
Arnfinn Aune: Biletspråk og kallsmål på Trøndelagskysten 1996:113
Svein Bertil Sæther: Fra Orkdalsøra til Sula i 1818 1996:123
Erling Hellandsjø: Fortøyningsringer og ringmerker 1996:127
Kolbjørn Aune: Gardsnamnet Haukvika i Hemne 1996:135
Reidulv Jenssen: Vindmølla på Vik 1996:137
Fosen historielag: Lover. Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1996:140
1997
Asmund Lien: Fra Haukmyra til Saxo Grammaticus. Kvikkski-sagn fra Fosen 1997:7
Arnfinn Aune: Biletspråk frå husdyrhaldet 1997:25
Thomas Tøndel / Johan Solem: Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Njål Sødal: Slikt kan også skje, men sjelden. To fisketurer i Strengen 1997:39
Arnfinn Melbye: Stjørnværinger på laksfiske i Gaula 1997:43
John Slørdahl: En arbeidsmann i Guds rikes vingård. John Slørdahl (1874-1935) 1997:49
Ole Flagstad: Arbeid og atter arbeid. Fra dagliglivet på et lite gårdsbruk 1932-1972 1997:83
Albert Kvikne: Tobakksdyrking i Hemne 1997:97
Johan Haugen: Sang om Hasselvika 1997:99
Ottar Solbue: Ørland bygdeungdomslag 1997:101
Inge Hegvik: Hvor ble det av skoleskipet Tordenskiold? 1997:105
Leidulf Hafsmo: Fosninger på Københavns red i 1801 1997:111
Idar Aune: Aunøya sjøflystasjon 1997:115
Erik Hagen: Båtekspedisjonen på Tarva 1997:125
Jan Erik Vold: Glimt fra Øra på 50-tallet 1997:129
Morten Haugen: Barnebokforfatteren Anka Borch 1997:135
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1997:157
1998
Merete Moe Henriksen: ”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord 1998:7
Fredrik Strøm: Hvalkokeriet ”Pioner” 1998:29
Einar Moe: John Larsen Moe (1848-1907). Hvem var han? 1998:39
Kristine Stabell: Minner fra min barndom på Storfosen. Med innledning av Morten Haugen 1998:45
Kolbjørn Aune: Til vern mot boktjuvar. Rim og formlar i gamle bøker 1998:69
John Aalid: Husmannskår i Snillfjord 1998:71
Erling Hellandsjø: Uttrøndelagens Gjensidige Fartøyassuranseforening 1998:73
Albert Kvikne: Maxa Moritz. Et tysk forsvarsanlegg i Hemne 1998:89
Johan Vandbakk: Da ei bygd ble til. Om bureisninga på Aursjømyra mellom Verran og Rissa 1998:95
Hans Borgfjord: Lyng- og jordbrann i Vallersund. Et hundreårsminne 1998:111
Inge Hegvik: Skoleskipet ”Tordenskiold” og dets endelikt 1998:113
Birger Steiro: Et barnemord i Stjørna. Sagnet om Siri Pedersdatter og det kildene kan fortelle 1998:119
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1998:132
1999
Svein Henrik Pedersen Kirkebyggingen i Ørland prestegjeld på 1850-tallet 1999:7
Birger Steiro: ”Der fauk gymnase te Bjugn”. Plasseringsstriden om Fosen gymnas i 1960-årene 1999:35
Sigurd Schjelland: Kvalfangere fra Hemne 1999:45
Inge Hegvik: Aprildagene 1940. Opplevd av en tolvåring fra Ørlandet 1999:51
Leidulf Hafsmo: Knut dyreskytte og hans ”rør”. Tidlig bruk av ildvåpen til jakt i Fosen 1999:77
Magnus Hopen: Skogsdrift i Espemarka i Agdenes 1880-1883 1999:91
Ingolf Dahl: Husmannskår på Stokkøya 1999:99
Morten Haugen: Sparebankhistorie og bankbøker i Fosen 1999:109
Fredrik Strøm: ”Hjorten” på visitt i kronhjortens rike 1999:139
Eivind Bremnes: Jonetta-visa. Skillingsvise med tilknyting til Roan 1999:143
Vidar Bakken: Gjølgalia. Sagbruk og overnattingssted 1999:149
Einar Moe: Dagbøkene fra Mo i Hemne 1999:155
Eilert Bjørkvik: Nabodrapet på Leksa i 1767 1999:161
Kolbjørn Aune: Kapellskaget. Eit minne om gudshus eller hestebeite? 1999:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 1999:183
2000
Fredrik Strøm: Vel blåst karer! Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen 2000:7
Geir Grønnesby: Langhus fra eldre jernalder på Hovde 2000:41
Einar Normann: Vinnan. Ei namnesegn frå Åfjord 2000:53
Kolbjørn Aune: Ålføret eller Årføret. Eit gammalt ferdselsnamn i Hemne 2000:55
Morten Haugen: Veinavn i Ørland. Første del 2000:61
Arnfinn Aune: Ordbilete frå husdyrmiljø 2000:79
Erling Hellandsjø: Fire husmannsplasser i Røstkvervet 2000:89
Anders Halten: Bøkkerindustri og tynnehandel i Rissa 2000:95
Steinar Andersen: Lekterbygging i Brattåa 2000:105
Arvid Bonvik: Tysker mot tysker. Et sekstiårsminne fra Trondheimsfjorden 2000:109
Albert Kvikne: Tyskhytta på Kjørsefjellet 2000:125
Hans Borgfjord: Fra Fosen til Fyresdal. Ei eventyrlig reise våren 1945 2000:133
Astrid Dahlsveen: På sporet etter Ove Bjelke i Italia 2000:137
Leidulf Hafsmo: Kaptein Lossius. Hemnes første ordfører 2000:141
Vidar Bakken: Lofotmaleren på Ørlandet. Ole Juul (1852-1927) 2000:161
Ellen Myrenget: Songen om Snillfjord 2000:173
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2000:175
2001
Bente Lavold: Alterskapet i Bjugn kirke. Kilde til katolsk og luthersk tro og praksis 2001:7
Leidulf Hafsmo: Fosninger under svenske faner 2001:27
Morten Haugen: Veinavn i Ørland. Andre del 2001:33
Kolbjørn Aune: Kulturlandskap og namneskifte. To holmar i Hemnfjorden 2001:57
Bjarne J. M. Selnes: Bjørnejakt i Stjørna 1883 2001:61
Ola J. Schei: Kvidalsraset 2001:73
Lars Kvalvær: Kjemeister og bryllupsbønn 2001:81
Anne Grete Sandstad: Den mangfoldige matteveven og fiskegarnsmatter fra Fosen 2001:85
Lars Kvalvær: Omstreifere på Frøya 2001:101
Erling Hellandsjø: Vingvågen hvalstasjon (1918-1925) 2001:107
Kolbjørn Aune: Spjøto, Spjøtvollan og Spjøtet, kva tyder Spjøt- i stadnamn 2001:117
Håkon Andersen og Terje T. V. Bratberg: Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1992-2001 (31-40) 2001:169
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2001:179
2002
Jostein Molde: Utvandringen fra Fosen 2002:7
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 1 Frøya 2002:25
Erling Hellandsjø: Røstkvervet. Et områdenavn i Hemne 2002:41
Morten Haugen: Et skarpt og modig blikk på Åfjord. Åfjord Sparebanks 100-årsberetning 2002:43
Kolbjørn Aune: Treskurd i Hemne 2002:49
Lars Kvalvær: En julehandel 2002:61
Egil Aune: Minner fra Holvatnet 2002:65
Kolbjørn Aune: Røstkvervet og Røsta. Ei utfylling til Hellandsjøs artikkel 2002:67
Leidulf Hafsmo: Fosensoldater på Tordenskiolds dekk 2002:71
Morten Mo: Flyangrepet på Tirpitz påsken 1942 2002:75
Kolbjørn Brekstad: Sogneprest til besvær. Vermund Hollekims krigsminner fra Ørlandet 2002:85
Trond Paulsen: Alexander fra Friesland. Stamfaren til halve Stadsbygd 2002:101
Arnfinn Volden: Størjefangst i Hemne og Snillfjord 2002:107
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2002:119
2003
Johan Anton Wikander: Solur eller kompassrose på Halten? 2003:7
Per Ole Sollie: Kirkebygging i Fosen på 1600-tallet 2003:35
Øyvind Nordli: Gardsdagbøker frå Fosen som fortel om fortidsklimaet 2003:47
Eilert Bjørkvik: Ole Bergsaunes skrivebok. Legeråd og andre råd 2003:55
Leidulf Hafsmo: Privatlærere i Hemne på 1700-tallet 2003:65
Morten Haugen: Edvard Langsets folkeminneoppskrifter fra Ørland, Bjugn og Stjørna 2003:71
Ola Syrstad: Ein storfamilie av fotografar 2003:97
Aud Mikkelsen Tretvik: Tarva omkring 1900 – et lokalsamfunn i vekst 2003:107
Eli Johanne Ellingsve: Om Stokksund og navn på andre beinveger 2003:121
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 2 Hitra, Agdenes, Ørland og Rissa 2003:125
Fredrik Strøm: Mineleggeren ”Frøya” i Stjørnfjorden 2003:139
Fredrik Strøm: Torpedobåtene Laks og Skrei på Hitra 1939-1940 2003:143
Erling Hellandsjø: Da ”Orkla” forliste i Buholmråsa 2003:147
H F [Herman Fjeldberg]: En sjølaksfisker forteller. Et intervju fra 1926 2003:153
Leidulf Hafsmo: Hafsmo innkjøpslag (1921-1925) 2003:157
Arnfinn Volden: Vollarabben revgard i Snillfjord 2003:161
Anne Grete Sandstad: Åklær langs kysten 2003:173
Astrid Frønes: Skoleminner fra Åfjord 2003:197
Kolbjørn Aune: Spanskesykja i Fosen 1918-1919 2003:201
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2003:209
2004
Eystein M Andersen Interiør og inventar på Austrått. En vandring gjennom slottet på 1700-tallet 2004:7
Leidulf Hafsmo: Telthuset på Kjørseøra 2004:63
Arnfinn Volden: Futen. Skarpseileren som endte på museum 2004:69
Lars Kalvær: ”Frøyklippen” i Kyafalla. Et 80-årsminne 2004:73
Arnfinn Volden: Drukningsulykke på Snillfjorden 2004:75
Erling Hellandsjø: ”Maraton” på Storkolla. Motorskipet som forliste ved Buholmråsa i 1971 2004:81
Birger Steiro: Fyrstasjoner i Fosen. Del 3. Bjugn, Roan og Osen 2004:87
Ivar Moe: Gjetergutt med brannsår. et barndomsminne fra Sophaugen i Hemne 2004:101
Kolbjørn Aune: Evigheitsøl. Ein tørstedrikk fra apoteket 2004:107
Sturla Leth-Olsen: Lusmaskinen hans doktor Sauer 2004:111
Kolbjørn Aune: Angenetta og Havmannen. Ei dansk vise i Roan 2004:113
Ola J Schei: Greiet og plogen. Nemninger fra Stadsbygda 2004:121
Kolbjørn Aune: Våa. Eit gammalt plassnamn på Storfosna 2004:125
Astrid Dahlsveen: Fra Trondheim til Vanvikan. 9. april 1940 sett med barneøyne 2004:129
Ivar Moe: Full damp med ”Fjalir”. Et reiseminne fra 1942 2004:133
Agnar Merkesnes: Norskamerikaneren Johan Sagdahl forteller 2004:137
Henrik Mathiesen: Utvandring 2004:161
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2004:163
2005
Kalle Sognnes: Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår 2005:7
Johan Anton Wikander: Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg? 2005:23
Audun Dybdahl: Anna selv tredje fra Bjugn og Haaken Gulleson fra Hälsingland 2005:49
Øystein Ekroll: Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur 2005:61
Ola Kai Ledang Langspellet i Hemne 2005:73
Johan G Foss: Stadnamna våre. Namnelaging og alder 2005:91
Eilert Bjørkvik: Hals og ”Huvaset”. To glømte gårdsnavn i Stjørna 2005:111
Gerd Moe: Gammel rosemaling på nytt 2005:119
Svein Bertil Sæther: I Flatvika føre jul 2005:125
Ola Syrstad: Namn og namneskikk i Hemne på 1800-talet 2005:135
Arnfinn Volden: Storsnøvinteren 1880-81. Ras og ulykker 2005:141
Erling Hellandsjø: Siste reis for magerøyjekta ”Alabama” 2005:155
Ola J Schei: Blindtarmen på stueloftet 2005:163
Hilde Murvold: Flystyrt ved Templet i 1940 2005:167
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2005:175
2006
Einar Sørensen: Momenter til Austråtts bygningshistorie 2006:7
Morten Haugen: ”En snartur over Fosenhalvøen”. Turistopplevelser i Trondhjem Turistforenings årbøker 2006:39
Leidulf Hafsmo: Magerøya – navlen i Hemne skipreide? 2006:55
Bjørn Nilsen Gjevik: Sara Kjerstina Flor – en innflytter til Hitra på 1700-tallet. Avstamming og etterkommere 2006:61
Eivind Engen: ”en tiøre for jobben”. Minner fra Kyrksæterøra i 1930-åra 2006:75
Kolbjørn Aune: Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Hemne 2006:85
Arnfinn Volden: Rosemaling i Hemne og Snillfjord i eldre tid 2006:89
Ola Syrstad: Fedrift og fjøsstell i Fosen for 200 år sia 2006:107
Kolbjørn Aune: ”som et Rad af Gjødsellæs”. Eit tingsvitne på Ørlandet om sjøorm i 1838 2006:115
Øystein Andresen: Staværingen og stormen. Et reiseminne fra 1939 2006:121
Kolbjørn Aune: ”Blåsius” og Blåskykøya 2006:125
Ola Stemshaug: Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra 2006:131
Ola J Schei: Radiominner fra Stadsbygda 2006:135
Erling Hellandsjø: Dampskipet Fjalir 2006:141
Per Ole Sollie: Klokkaren på Stadsbygda. Lars Grandes opptegnelser om Lars Myhre (1763-1838) 2006:143
Eilert Bjørkvik: Teglverket på Naust. Den første industrivirksomhet i Fosen 2006:155
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2006:169
2007
Sturla Leth-Olsen: Kristian Nygård – han som grunnla Fosen historielag 2007:7
Peder A Eidberg: Baptistene i Fosen 2007:17
Astrid Nesheim: Bakerovner i Åfjorden 2007:35
Leidulf Hafsmo: Magerøykapellet igjen 2007:45
Bjørn Nilsen Gjevik og Steinar Nilsen: Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Kolbjørn Aune: Da hanen ”vêra lik” i Stordalsvatnet 2007:71
Ivar Sognli: Vinddalstjønna og ”lande i eventyre” 2007:75
Arnfinn Volden: Leirraset i Tannvikøyan 2007:91
Ola Syrstad: Framande ferasar i Fosen på 1800-talet 2007:95
Erling Hellandsjø: Hundre år på sjøen. Historien om skøyta ”Alma” 2007:105
Per Ole Sollie: Laurits Winter – en flyktning i Agdenes 2007:111
Svein Bertil Sæther: Eigedomshistorie for Hitra og Frøya. Privatiseringa på 1600-talet 2007:125
Tormod Aassved: Kanonsprengning på Tarva i 1945 2007:143
Eilert Bjørkvik: Indre Skjørn samtalelag. Lokalpolitikk i en utkant i 1880-åra 2007:147
Hilde Murvold: Rauhuva 2007:159
Kolbjørn Aune: Skjerak. Eit gammalt plantenamn i Snillfjord 2007:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner 2007:181
2008
Marte Iren T Bakken: Broderitradisjoner fra Roan 1900-1950 2008:7
Leidulf Hafsmo: ”Skulde fienden nærme sig landet med sine baade”. Om kystvernet 1807-14 2008:29
Ivar Sognli: KIL anno 1976 – seks historier om et lagbilde 2008:43
Tormod Aassved: Minefelt i Stjørnfjorden 2008:61
Edvard Ulvan: Tarvaulykka i 1885 2008:63
Ola Grefstad: Kyrkjebygging som impuls. Dekorasjonsmålinga i Hemne kyrkje inspirerte rosemålarane 2008:71
Astrid Marit Bjørkvik: Haftor Paulsen Svee. En glemt haugianer fra Rissa 2008:93
Arnfinn Volden: Brannen i Snigeldalen 2008:109
Kolbjørn Aune: Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970 2008:117
Leidulf Hafsmo: Ei krone her og ei krone der. Om brudekroner i Hemne 2008:127
Erling Hellandsjø: Veøya og ”Almands notbrug” 2008:143
Isak Kimoe: Hodeplagg i Rissa 2008:151
Leif Hellandsjø: Fra minesveiper 173 til Ms ”Taftøy” 2008:153
John H. Stamnes: Jens Helmer Strøm (1905-1969). Kramkar, tryllekunstner og fotgraf 2008:161
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Medlemmer. Publikasjoner. 2008:171
2009
Svein Bertil Sæther: Frå privatisering til demokratisering. Eigedomshistorie for Frøya og Hitra på 1700-talet 2009:7
Eilert Bjørkvik: ”det sorte hull i dorgadrilen”. Ei skallbok for Halten etter Martin Stilleberg 2009:27
Arnfinn Volden: Drukningsulykke i Vuttudalen 2009:41
Reidun Ræder Svaan: Livsminner fra Lensvikstranda og Klæbu 2009:45
Eivind Bremnes: Tidsbilder og andre bilder fra Måøya 2009:95
Kolbjørn Aune: Snilldalingen i Bjørnør 2009:103
Leidulf Hafsmo: Da Fanden for over Snillfjorden 2009:109
Jan Even Lian: Vorter og vortefjerning 2009:113
Astrid Marit Bjørkvik: Erik Jensen Bustad. En skjebne fra 1804 2009:121
Eivind Bremnes: Magerøyjakta som endte på frimerker 2009:129
Hallstein Sørmyr: Torsenget. En avsides husmannsplass i Varghimarka 2009:133
Sverre Bakken: Nordover på sildefiske i krigsåra 2009:143
Eilert Bjørkvik: Da lensmannen og presten bygde bru. Om Strømsbrua i Rissa 2009:151
Kristian Pettersen: Steinalderhusene på Refsnes 2009:161
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen. Utgitt i perioden 2005-2009 2009:167
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2009:185
2010
Johan G Foss: Dolm kirke – alder og opphav 2010:7
Ivar Sognli: Oppvekst på Støgjerdet i Hemne 2010:15
Eivind Bremnes: ”Ris paa Barnets blottede Bagende”. Litt skolehistorie fra Roan 2010:55
Sturla Leth-Olsen: Tranøya og den egentlige kampen for tilværelsen 2010:59
Ola Stemshaug: Skallbøker frå Trøndelagskysten 2010:71
Tor Stallvik: Stadnamn i Stjørna 2010:81
Karen Elfrida Aune: Hesthaugen. Et bureisingsbruk i Snillfjord 2010:99
Helge Kristian Bueng: Fredmoen. Lakser og lorder i Åfjorden 2010:105
Erling Hellandsjø: Far etter folk langs leia. Fraflytta boplasser i ytre strøk av Hemne 2010:125
Leidulf Hafsmo: Amerikareise rundt 1900 2010:135
Arnfinn Volden: Historier om storkveite og havørn 2010:159
Bjarne Selnes: Avholdslag i Stjørna fra1880 til ca. 1935. Tilsluttet Det norske totalavholdsselskap 2010:179
Liv Anne Lervik: Lerviksaga i Hemne 2010:205
Terje Breivold: Bryllupsbilde som konfirmasjonsgave. Kristine og Ole Aune sitt bryllup 2010:221
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen 2010 2010:227
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2010:235
2011
Marcus Bull: ”Sølvfeberen” på Hitra i 1880-årene 2011:7
Ola Stemshaug: Havbrua 2011:25
Eivind Bremnes: Båtbygging i Brandsfjorden 2011:35
Edith Bøe: Båtrya. Brukstekstil i fem sekel 2011:41
Fredrik Strøm: Ernst Leverkusen. Kjent tysk hjortejeger på Hitra 2011:47
Eilert Bjørkvik: Jakob Jakobsen Fevåg. Kriminalomsorg i frihet sist på 1700-tallet 2011:53
Leidulf Hafsmo: Familien Wollenhaupt og difterien. En epidemi i Heim sogn i 1894 2011:59
Leif Holden: Russerfangene på Vinjeøra 2011:67
Arnfinn Volden: Ei drukningsulykke i Bergselva 2011:73
Odd H Vanebo: Edvard Grande. Brev fra Frøya til Leksvik 1900-1909 2011:77
Hans Nicolai Rønne: Lemenåret 1823 2011:97
Morten Haugen: Meierier og meierihistorier i Fosen 2011:103
Eilert Bjørkvik: Setre og utslåtter i Lensvika. En rettstvist fra Solemsdalen i 1745 2011:131
Egil Hoem: Heimfisker og fiskerbonde 2011:137
Egil Hoem: Fjordfiske i Røstkvervet. En dokumentasjon i ord og bilder 2011:151
Leidulf Hafsmo: Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord 2011:159
Morten Haugen: Nye bøker fra Fosen 2011 2011:181
Eilert Bjørkvik: Innholdsliste for Årbok for Fosen 2002-2011 (41-50) 2011:191
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2011:201
2012
Kristian Pettersen Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen 2012:7
Per Ole Sollie Fosen og vulkanutbruddet på Island 1783-84 2012:21
Brynjulv Gjerdåker Kramkarar frå Voss på Hitra og Frøya 2012:35
Vilhelm Bjerknes Merkestasjonen for laks på Tarva 2012:43
Kåre Stoum Melnstu på Stoen i Rissa 2012:65
Karen Elfrida Aune Poliomyelitt i Snillfjord. En sykepleier minnes 2012:73
Kolbjørn Aune «ilt og stygt troldskab». Skattesegner frå Fosen 2012:77
Eivind Bremnes Andreanna-visa 2012:85
Arnfinn Volden Siste legdakallen utmed Vinjefjorden 2012:89
Ola Stemshaug På leit etter beveren i Fosen 2012:93
Eivind Bremnes Marcus Volqvartz. Dikterpresten på Ørlandet 2012:101
Leidulf Hafsmo Kammerassessor Johan Peter Testmann på Holla 2012:105
Lars Nesmo (1901–79) Namdalsrova og Frustien. Et grensepunkt og et sagn 2012:129
Egil Hoem Landnot og sild. Sildefiske i Mistfjorden og Røstkvervet 2012:131
Arnfinn Volden To snøras på Hemnskogen 2012:141
Nils Hallan (1926–97) Snorri Fólksnarjarl 2012:147
Morten Olsen Haugen Nye bøker fra Fosen 2012 2012:165
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2012:171
2013
Ivar Sognli Sommervikar på smeltverket på Holla på syttitallet 2013:7
Kolbjørn Aune Ivar Aasen og Fosen 2013:39
Kristoffer Kruken Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv 2013:43
Kolbjørn Aune Tillrotskjeret. Eit skjernamn med røtter i planteriket 2013:55
Kolbjørn Aune Fjellnamnet Hogsgåsa 2013:59
Hans Nicolai Rønne Naturens luner på Stadsbygda. Lynild i 1818, jordskjelv i 1819 2013:65
Karen Elfrida Aune Pleierske og pasient. Minner fra et liv innen helsestellet i Snillfjord 2013:69
Eivind Bremnes Julie Næss og Trøndelag Vanførelag 2013:79
Svein Bertil Sæther Frå eit sjømannsliv for to hundre år sia. Sivert Nilsen Uthaug 2013:83
Brynjulv Gjerdåker Kilenotfiske i Bispøyan 2013:91
Per Ole Sollie Sild som varsel – Dronten 1597 2013:99
Audhild Brødreskift Bonden og tusenkunstneren. Det mangfoldige bondeyrket. 2013:113
Mathias A Lothe Vip. Merke og skikkar frå Roan 2013:121
Sigvard Kåpvik Mathias August Lothe. Ein særmerkt mann i Roan 2013:129
Jan Sørås Rissa Folkeminnelag 2013:133
Eilert Bjørkvik Stotarkongen. Bygdevekteren en lokal tjenestemann 2013:141
Sturla Leth- Olsen og May-Grethe Olden Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Rachel Murvold Til Åfjord for å treffe svigerforeldra. Et reiseminne fra 1928 2013:161
Arnfinn Volden Flystyrt i Snillfjord 2013:165
Leidulf Hafsmo Altertavla i Vinje kirke 2013:171
Morten Olsen Haugen Nye bøker fra Fosen 2013 2013:185
Fosen historielag Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2013:187
2014
Johan G Foss: Fosningane, grunnloven og folkestyret 2014:7
Eilert Bjørkvik: Det første stortingsvalget i Stadsbygd prestegjeld 2014:41
Eilert Bjørkvik: Bautareising i 1914 2014:47
Per Ole Sollie: Holger Hanssøn Arctander. Åfjordingen som skreiv hyllingsdikt til Norge i 1625 2014:53
Leidulf Hafsmo: Varder og veter i Fosen 2014:69
Astrid Marit Bjørkvik: Råket og Gælnneset. Utposter med sterke kvinner 2014:81
Svein Bertil Sæther: Kristoffer Jakobson Bakken. Sjømann, familiefar – og forrædar? 2014:91
Arne Nordbotn: Med lus i skjorta er det uråd å være gentleman. Intervju med Per Engvik 2014:111
Bjørn Nilsen Gjevik og Steinar Nilsen: Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Per Aastum: Lian båtbyggeri i Åstfjorden 2014:141
Marcus Bull: Kristiansund Grubesamlag på Hitra 2014:145
Arnfinn Volden: Skogbrann i Snillfjord 2014:155
Helge Kristian Bueng: Tyttebærkrigen i Olden 2014:165
Kolbjørn Aune: Nedlagte fjellgardar ved Vinjefjorden 2014:169
Steinar Væge: Hundholet – et sagn fra Roberget i Hemne 2014:179
Hans Borgfjord: Det engelske flyangrepet på Halten 15. oktober 1944 2014:183
Ottar Aune: Kirkebåter og naust på Krokstadøra 2014:187
Asgaut Herje Løwø: Barnebøker fra kystmiljø. Emil Herjes forfatterskap 2014:189
Kenneth Kiplesund: Hans Ruø og Edvard Langset To nordmøringar med tilknyting til Fosen 2014:197
Bernt Gjelvold: Orgel i kirkene i Fosen 2014:201
Nils Taraldsen: Lærerår i Osen 1882-1901 2014:213
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2014 2014:247
Fosen historielag: Årsmelding. Rekneskap. Publikasjoner 2014:249
2015
Leidulf Hafsmo: Trønderbataljonen 2015:7
Mildrid Hovde: Minner fra krig og okkupasjon 2015:33
Sigurd Dahlen: Fra krigsårene 2015:37
Eivind Bremnes: Godseieren på Storfosna og krigen 2015:43
Kolbjørn Aune: Staulan og Stølan eller Støland? 2015:47
Kolbjørn Aune: Bækso og Fagervollen 2015:51
Kolbjørn Aune: Fjellstølen ved Elgshornet 2015:55
Anne Nygård: Finnstua 2015:59
Arnold Dalen: Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten? 2015:63
Inger Gjærevoll: Kommuneblomstene i Fosenregionen 2015:69
Jenny Moan Rømma  og Johan Moan: Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Johan Moan: Heimbygdssong til Fosen 2015:93
Lars Rottem Krangnes: Ulvkjerkvisa 2015:95
Oddmund Hagen: (incurable) 2015:119
Per Ole Sollie: Setesveiner i Fosen 2015:123
Steinar Væge: Fangstanlegg for villrein i Hemne 2015:137
Sturla Leth-Olsen: Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt 2015:141
Tommy Rodahl: Blostrup og Brynhilds reise 2015:151
Tor Einar Ophaug: Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet 2015.159
Trygve Ræder: «Stjernholm» 2015:165
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2015 2015:173
Fosen historielag: Årsmelding.  Rekneskap. Publikasjoner 2015:179
2016
Kalle Sognnes: Et tidlig fiskevær på Frøya 2016:7
Astrid Marit Bjørkvik: Fra Fosen til Lofoten i råsegltida 2016:17
Harald Andresen Tragedien utenfor Harbak i 1978 2016:63
Kolbjørn Aune Hemnværingane og treskoen 2016:69
Sarah Dahle Hermanstad: Myten om Jedinorog – det russiske orlogsskipets forlis i 1760 2016:79
Daniel Johansen: Herregårdslandskapet Austrått 2016:91
Lars Rottem Krangnes Diktarpresten på Hitra 2016:103
Per Asbjørn Rødøy: Seksringen fra Skjervøya som kryssa Nordsjøen i 1940 2016:135
Bernt Jørgen Stranden: Grandefjæra på Ørlandet – Norges største tørrleggingsprosjekt 2016:145
Steinar Væge Klakkrennet 1963 endte på en tragisk måte 2016:153
Ingrid Ystgård: Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015 2016:159
Kristin Øveraas: Onward Ho 2016:175
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2016 2016:187
Fosen historielag: Årsmelding. Rekneskap 2016:189
2017
Th. Tøndel: «Et besøk hos Lensvikens eldste mann» 2017:7
Leidulf Hafsmo: Barneår på Fosen 2017:11
Elling Ellingsen: «Den siste viking» 2017:19
Sigurd Dahlen: Glimt fra mitt 2017:23
Alf Hammervold: Gullringen fra Reinsklostret 2017:27
Johan G Foss: Fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida 2017:31
Astrid Marit Bjørkvik: To Lofotbrev fra Rissa 2017:59
Harald Andresen: Staværingen – båten som ble en legende 2017:63
Arnfinn Volden: Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord 2017:69
Sturla Leth-Olsen: Olav Stranden – den unge døde dikteren fra Bjugn 2017:87
Steinar Wæge: Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne 2017:95
Sturla Leth-Olsen: Hans Borgfjord – en kystbonde ser seg tilbake 2017:99
Svein Henrik Pedersen: Finn-Jonas – reindriftssame og storjeger 2017:105
Svein Henrik Pedersen: Litt om byggingen og utformingen av Hemne kirke 2017:111
Øystein Ekroll: Reinskloster før klostret 2017:119
Anne Haug og Ingvild Sjøbakk: I Gerhard Schønings fotspor 2017:137
Ola Svein Stugu: Kommunereformar på Fosen – eit tilbakeblikk 2017:151
Per Ole Sollie: Olaus Magnus og reisa til Norge i 1518 2017:163
Morten Olsen Haugen: Bibliografi 2017 2017:181
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2017:184
2018
Harald Andresen: Dueskar-grenda i Stjørna før i tia 2018:7
Kolbjørn Aune: Tøndel, Tennel og Tynnøl. To gardsnamn og eit familienamn 2018:15
Marcus M Bull: Jernmalmfeltene i Strømfjorden 2018:19
Audun Dybdahl: Amtskolebestyrer Peter Dybdahl – litt om mannen og hans verk 2018:29
Johan G Foss: Guri Kunna – kven var ho? 2018:53
Lars Rottem Krangnes: Diktarpresten på Hitra Del 2 2018:83
Håvard Moe: Bondelensmenn og lensmannsdynasti i Fosen 2018:129
Bernhard Nålsund: Elias Hongdalen i Åfjord-fjella. Ei hending fra 1750-åra 2018:139
Per Ole Sollie: Missale Nidrosiense frå Viklemskirka på Ørlandet 2018:145
Per Ole Sollie: Askeskya som ikke nådde Fosen? – utbruddet i Katla i 1625 2018:163
Arnfinn Volden: M/k Livi II 2018:173
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2018:185
2019
Kolbjørn Aune: Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav? 2019:7
Eilert Bjørkvik: Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888. 2019:11
Astrid Marit Bjørkvik: Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764–1816). Et eventyrlig og tragisk liv 2019:19
Marcus Bull: Den tyske drift i Melandsgruvene 2019:31
Arne Dørum: Ingeniør Ole Singstad (1882–1969) 2019:39
Oddmund Hagen: «Øytun» på Hemnskjela 100 år 2019:47
Oddmund Hagen: En sommer med Carl Dons 2019:55
Hans Marius Johansen: Gåtefulle steiner i Roan 2019:63
Amy Lightfoot: Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen 2019:69
Svein Henrik Pedersen: Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal tilpasning 2019:87
Per Ole Sollie: Frå Fosen til Nederland 2019:105
Oddvar Vasstveit: Sogneprest til Ørlandet menighet 1741–1754, Lars Barhow, «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand» 2019:121
Arnfinn Volden: Fløyting av tømmer og ved i Hemne 2019:137
Ingrid Ystgaard: Menneske og makter på Vik 2019:153
Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2018 og 2019 2019:181
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2019:185

Ved å tegne medlemskap i Fosen historielag får du årboka tilsendt hvert år. Medlemskontingenten er 300 kroner året. Ring 948 71 232, send sms, eller send e-post til eilerbj@online.no (Eilert Bjørkvik).

Artikler i Årbok for Fosen – alfabetisk

Søk i 58 årbøker – fra Årsskrift 1947 til Årbok 2019

Lista er tilrettelagt av Eilert Bjørkvik og Johan G Foss

 

Bruk CTRL F for å søke etter ord i lista

Forfatter Tittel År og side
Aksdal, Bjørn: En samling folketoner fra Bjørnør, nedskrevet av Mathias A. Lothe 1985:61
Alstad, Karin: Oløkko fer både her og der. Et dikt fra omgangsskolens tid i Snillfjord 1996:77
Alsvik, Elling: Om bygdemuseer 1971:7
Andersen, Eystein M: Interiør og inventar på Austrått. En vandring gjennom slottet på 1700-tallet 2004:7
Andersen, Håkon og Bratberg, Terje T. V.: Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Andersen, Steinar: Lekterbygging i Brattåa 2000:105
Andresen, Harald Tragedien utenfor Harbak i 1978 2016:63
Andresen, Harald: Staværingen – båten som ble en legende 2017:63
Andresen, Harald: Dueskar-grenda i Stjørna før i tia 2018:7
Andresen, Øystein: Staværingen og stormen. Et reiseminne fra 1939 2006:121
Aune, Arnfinn: Sauehald og slakting på Hitra 1974:191
Aune, Arnfinn: Frå børtre til vassverk på Sandstad 1975:109
Aune, Arnfinn: Tresko på Hitra 1976:115
Aune, Arnfinn: Hitterværingane og feitsilda 1977:17
Aune, Arnfinn: Fosentonane. Natur, folkeliv og ferdsel 1990:7
Aune, Arnfinn: Storlygaren. Ein mann av reisande slekt 1991:39
Aune, Arnfinn: Hitterværingar i ver og vind 1992:53
Aune, Arnfinn: Ordtak frå Hitra 1993:151
Aune, Arnfinn: Biletspråk og kallsmål på Trøndelagskysten 1996:113
Aune, Arnfinn: Biletspråk frå husdyrhaldet 1997:25
Aune, Arnfinn: Ordbilete frå husdyrmiljø 2000:79
Aune, Egil: Attåtfor i Fosen 1967:68
Aune, Egil: ”Ta i og dra!” – Fra Sørfjord meieri før motoren 1991:43
Aune, Egil: Minner fra Holvatnet 2002:65
Aune, Hallgerd og
Totland, Magnhild:
Kjerkgangand kle. Kvinnedrakt frå Hemne i 1880-åra 1979:95
Aune, Idar: Fosens Blad. Litt om bladet og dets historie 1987:59
Aune, Idar: Skøyta ”Sylvia” på mislykket krigstokt 1996:69
Aune, Idar: Aunøya sjøflystasjon 1997:115
Aune, Karen Elfrida: Hesthaugen. Et bureisingsbruk i Snillfjord 2010:99
Aune, Karen Elfrida: Poliomyelitt i Snillfjord. En sykepleier minnes 2012:73
Aune, Karen Elfrida: Pleierske og pasient. Minner fra et liv innen helsestellet i Snillfjord 2013:69
Aune, Kolbjørn: Bygdenavna i Fosen 1965:7
Aune, Kolbjørn: ”for at have stiaalet Ulden af en Skindfæld” – Vi blar i en forliksprotokoll 1965:99
Aune, Kolbjørn: Gammal tresking i Fosen 1966:48
Aune, Kolbjørn: Åringsmerke frå Fosen 1967:7
Aune, Kolbjørn: Beiningar og gåvå 1968:7
Aune, Kolbjørn: ”Prøvesteinen”. Eit stadnamn i Hemne 1969:94
Aune, Kolbjørn: Tjøreoljefabrikken på Hollaneset 1970:69
Aune, Kolbjørn: Innholdsliste for Årsskrift 1947-1949 (1-3) og Årbok 1965-1971 (4-10) 1971:130
Aune, Kolbjørn: Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv 1971:81
Aune, Kolbjørn: Om å samle stadnamn – og ei oppskrift frå Osen 1972:7
Aune, Kolbjørn: Anders Graven og ”den Skaugdalske” primstav 1973:77
Aune, Kolbjørn: ”Vak opp åker og eng”. Tradisjonar om åkervekking i Fosen 1974:39
Aune, Kolbjørn: Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjord 1975:115
Aune, Kolbjørn: Meir åkervekking 1977:103
Aune, Kolbjørn: Gamle bilete. Flaum i Søo 1909 1977:91
Aune, Kolbjørn: Gamle gjenstandar. Kornharpe frå Hemne 1978:79
Aune, Kolbjørn: Gilstad. Eit bortkomme gardsnamn i Hemne 1980:105
Aune, Kolbjørn: Tråvkjøring på Rovatnet i 1909 1981:49
Aune, Kolbjørn: Spedalsk sykdom og levekår i Bjørnør og Åfjord. Rapport fra ei legereise i 1858 1981:81
Aune, Kolbjørn: Samar i Hemne 1981:95
Aune, Kolbjørn: Håkjerringfiske i Hemnfjorden 1983:81
Aune, Kolbjørn: «Auksjonsplakat» frå Hemne 1983:86
Aune, Kolbjørn: Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra 1984:43
Aune, Kolbjørn: Smedgurigras. Eit lokalt plantenamn i Vuttudalen 1984:47
Aune, Kolbjørn: Dei spedalske i Brandsfjorden. Ein rapport frå 1853 1985:51
Aune, Kolbjørn: Eit himmelbrev frå Åstfjorden 1985:95
Aune, Kolbjørn: ”Skulle du ha en bit til overs …” Brev til ein gard i okkupasjonsåra 1986:19
Aune, Kolbjørn: Skrømtet på Vassvollan – eller ”bankeånderne i Hevne” 1989:19
Aune, Kolbjørn: Tiendbursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne 1990:141
Aune, Kolbjørn: Blekksprut i Hemnfjorden 1992:39
Aune, Kolbjørn: Hanen som likfinnar. Tidfesta eksempel frå Hemne og Hitra 1993:39
Aune, Kolbjørn: Futvisa. Ei folkevise frå Hitra 1994:79
Aune, Kolbjørn: Sokning med hane. Eit eksempel frå Fjellværsøya 1995:85
Aune, Kolbjørn: Gardsnamnet Haukvika i Hemne 1996:135
Aune, Kolbjørn: Planter og kulturhistorie 1-8 [baksidetekster] 1996–2003
Aune, Kolbjørn: Til vern mot boktjuvar. Rim og formlar i gamle bøker 1998:69
Aune, Kolbjørn: Kapellskaget. Eit minne om gudshus eller hestebeite? 1999:171
Aune, Kolbjørn: Ålføret eller Årføret. Eit gammalt ferdselsnamn i Hemne 2000:55
Aune, Kolbjørn: Spjøto, Spjøtvollan og Spjøtet, kva tyder Spjøt- i stadnamn? 2001:117
Aune, Kolbjørn: Kulturlandskap og namneskifte. To holmar i Hemnfjorden 2001:57
Aune, Kolbjørn: Treskurd i Hemne 2002:49
Aune, Kolbjørn: Røstkvervet og Røsta. Ei utfylling til Hellandsjøs artikkel 2002:67
Aune, Kolbjørn: Spanskesykja i Fosen 1918–1919 2003:201
Aune, Kolbjørn: Evigheitsøl. Ein tørstedrikk frå apoteket 2004:107
Aune, Kolbjørn: Angenetta og havmannen. Ei dansk vise i Roan 2004:113
Aune, Kolbjørn: Våa. Eit gammalt plassnamn på Storfosna 2004:125
Aune, Kolbjørn: Leikene fortel kulturhistorie 1-3 [baksidetekster] 2004-2006
Aune, Kolbjørn: ”som et Rad af Gjødsellæs”. Eit tingsvitne på Ørlandet om sjøorm i 1838 2006:115
Aune, Kolbjørn: ”Blåsius” og Blåskykøya 2006:125
Aune, Kolbjørn: Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Hemne 2006:85
Aune, Kolbjørn: Skjerak. Eit gammalt plantenamn i Snillfjord 2007:171
Aune, Kolbjørn: Da hanen ”vêra lik” i Stordalsvatnet 2007:71
Aune, Kolbjørn: Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970 2008:117
Aune, Kolbjørn: Snilldalingen i Bjørnør 2009:103
Aune, Kolbjørn: «ilt og stygt troldskab». Skattesegner frå Fosen 2012:77
Aune, Kolbjørn: Ivar Aasen og Fosen 2013:39
Aune, Kolbjørn: Tillrotskjeret. Eit skjernamn med røtter i planteriket 2013:55
Aune, Kolbjørn: Fjellnamnet Hogsgåsa 2013:59
Aune, Kolbjørn: Nedlagte fjellgardar ved Vinjefjorden 2014:169
Aune, Kolbjørn: Staulan og Stølan eller Støland? 2015:47
Aune, Kolbjørn: Bækso og Fagervollen 2015:51
Aune, Kolbjørn: Fjellstølen ved Elgshornet 2015:55
Aune, Kolbjørn: Hemnværingane og treskoen 2016:69
Aune, Kolbjørn: Tøndel, Tennel og Tynnøl. To gardsnamn og eit familienamn 2018:15
Aune, Kolbjørn: Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav? 2019:7
Aune, Ottar: Kirkebåter og naust på Krokstadøra 2014:187
Bjørkaas, May Synnøve: En lærerik vinter i Hemne. Dagbok fra 1913-14 etter lærer Johan Bjørkaas 1994:119
Bjørkvik, Astrid Marit: Laksvorper i Hasselvika 1973:22
Bjørkvik, Astrid Marit: Jordeiere på Ørlandet 1975:62
Bjørkvik, Astrid Marit: Nedre Ingdalen og striden om sagbruket der på 1600-tallet 1978:85
Bjørkvik, Astrid Marit: Hasselvika ungdomslag 1982:77
Bjørkvik, Astrid Marit: Haftor Paulsen Svee. En glemt haugianer fra Rissa 2008:93
Bjørkvik, Astrid Marit: Erik Jensen Bustad. En skjebne fra 1804 2009:121
Bjørkvik, Astrid Marit: Råket og Gælnneset. Utposter med sterke kvinner 2014:81
Bjørkvik, Astrid Marit: Fra Fosen til Lofoten i råsegltida 2016:17
Bjørkvik, Astrid Marit: To Lofotbrev fra Rissa 2017:59
Bjørkvik, Astrid Marit: Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764–1816). Et eventyrlig og tragisk liv 2019:19
Bjørkvik, Eilert: En visedikter fra Åfjord 1966:108
Bjørkvik, Eilert: To skallbøker fra Stokksund 1966:7
Bjørkvik, Eilert: Ørlands Avis 1891-1893 1969:70
Bjørkvik, Eilert: Et 300 år gammelt sagn fra Stjørna 1970:18
Bjørkvik, Eilert: En dagbok fra Buan i Stadsbygd, avskrevet av Eiler Horneman, med innledning av Eilert Bjørkvik 1970:51
Bjørkvik, Eilert: Bosetning og næringsliv i Agdenes på 15- og 1600-tallet 1971:92
Bjørkvik, Eilert: Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet 1972:94
Bjørkvik, Eilert: Et fotografi av Austrått 1973:116
Bjørkvik, Eilert: Hemnkjølen. Et omstridt navn 1973:158
Bjørkvik, Eilert: En signetring fra Rissa 1973:38
Bjørkvik, Eilert: Husmenn på Storfosna først på 1800-tallet 1973:66
Bjørkvik, Eilert: Grønnsaksdyrking i Bjørnør først på 1800-tallet. Peter Michael Gran 1973:94
Bjørkvik, Eilert: Da lagrettemennene dømte. En tyverisak fra Hemne i 1802 1974:198
Bjørkvik, Eilert: Russerforliset i Kvenværet i 1760. Tradisjon og dokumenter 1974:94
Bjørkvik, Eilert: Gamle bilete. Jubileet på Reins kloster i 1904 1975:82
Bjørkvik, Eilert: En skatteaksjon fra 1768 1976:121
Bjørkvik, Eilert: Gamle bilete. Råkvåg i 1880-åra 1976:61
Bjørkvik, Eilert: Haltens vise 1976:83
Bjørkvik, Eilert: Fire haugianerbrev fra Fosen 1977:61
Bjørkvik, Eilert: Ei skallbok fra Frøya 1978:157
Bjørkvik, Eilert: Haltens vise en gang til 1979:105
Bjørkvik, Eilert: ”At opmuntre den borgerlige flid”. Fosninger som fikk belønning av Landhusholdningsselskabet 1979:79
Bjørkvik, Eilert: Prestetanker om jordbruk i 1753. Et manuskript etter Michael Stub 1979:88
Bjørkvik, Eilert: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1972-1981(11-20) 1981:107
Bjørkvik, Eilert: Vallersund hospital 1984:7
Bjørkvik, Eilert: Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål 1986:89
Bjørkvik, Eilert: Skaller i Halten. Ei oppskrift etter Ole H. Vaabenø 1987:139
Bjørkvik, Eilert: Fastboende samer i Stjørna 1987:99
Bjørkvik, Eilert: Samer i Agdenes på 1700-tallet. En tyverisak forteller 1989:43
Bjørkvik, Eilert: Et glassmaleri fra Bjugn kirke 1989:59
Bjørkvik, Eilert: ”… kloge Mænd og Qvinder…” – En kvaksalver på Ørlandet i 1870 1990:127
Bjørkvik, Eilert: Tre merkelige brikker fra Hitra 1991:122
Bjørkvik, Eilert: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1982-1991 (21-30) 1991:129
Bjørkvik, Eilert: ”fiat med schriveren” – sorenskriverembetet 400 år 1991:7
Bjørkvik, Eilert: Lensherre på visitas 1639 1992:67
Bjørkvik, Eilert: Tordenskjolds soldater fra Stadsbygd og Leksvik prestegjeld 1993:59
Bjørkvik, Eilert: Fosen i 1803. Utskiftningslov på høring 1994:171
Bjørkvik, Eilert: Nabodrapet på Leksa i 1767 1999:161
Bjørkvik, Eilert: Innholdsliste for Årbok for Fosen 1992-2001 (31-40) 2001:169
Bjørkvik, Eilert: Ole Bergsaunets skrivebok. Legeråd og andre råd 2003:55
Bjørkvik, Eilert: Hals og ”Huvaset”. To glømte gårdsnavn i Stjørna 2005:111
Bjørkvik, Eilert: Teglverket på Naust. Den første industrivirksomhet i Fosen 2006:155
Bjørkvik, Eilert: Leikene fortel kulturhistorie 4 [baksidetekster] 2007
Bjørkvik, Eilert: Indre Skjørn samtalelag. Lokalpolitikk i en utkant i 1880-åra 2007:147
Bjørkvik, Eilert: Da lensmannen og presten bygde bru. Om Strømsbrua i Rissa 2009:151
Bjørkvik, Eilert: ”det sorte hull i dorgadrilen”. Ei skallbok for Halten etter Martin Stilleberg 2009:27
Bjørkvik, Eilert: Leikene fortel kulturhistorie 7 [baksidetekster] 2010
Bjørkvik, Eilert: Setre og utslåtter i Lensvika. En rettstvist fra Solemsdalen i 1745 2011:131
Bjørkvik, Eilert: Innholdsliste for Årbok for Fosen 2002-2011 (41-50) 2011:191
Bjørkvik, Eilert: Jakob Jakobsen Fevåg. Kriminalomsorg i frihet sist på 1700-tallet 2011:53
Bjørkvik, Eilert: Stotarkongen. Bygdevekteren en lokal tjenestemann 2013:141
Bjørkvik, Eilert: Det første stortingsvalget i Stadsbygd prestegjeld 2014:41
Bjørkvik, Eilert: Bautareising i 1914 2014:47
Bjørkvik, Eilert: Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888. 2019:11
Bjørkvik, Halvard: Tiendskattemanntalet 1520 (-21) som historisk kjelde 1965:41
Bjørkvik, Halvard: Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør 1972:67
Bjørkøy, Kåre: Åfjordsbåten 1974:76
Bjørkøy, Kåre: Åfjordsbåten. Nemningsbruken 1975:85
Bonvik, Arvid: Tysker mot tysker. Et sekstiårsminne fra Trondheimsfjorden 2000:109
Borchgrevink,
Anne-Berit Ø.:
Brenntorvbruk i Fosen 1974:7
Borgfjord, Hans: Lyng- og jordbrann i Vallersund. Et hundreårsminne 1998:111
Borgfjord, Hans: Fra Fosen til Fyresdal. Ei eventyrlig reise våren 1945 2000:133
Borgfjord, Hans: Det engelske flyangrepet på Halten 15. oktober 1944 2014:183
Bratberg, Terje T. V. og Andersen, Håkon: Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet 2001:123
Bratberg, Terje: Austråtts eiere fra vikingtiden til 1719 1994:33
Brattgjerd, Sigurd: En barnesull fra Osen 1970:67
Brattgjerd, Sigurd: Byrda og Bølneset 1973:18
Brattgjerd, Sigurd: Kirkestriden i Osen 1833-1838 1988:101
Brattgjerd, Sigurd: Henrik Molin. En svensk ”asylsøker” i Osen 1990:55
Breivold, Terje: Bryllupsbilde som konfirmasjonsgave. Kristine og Ole Aune sitt bryllup 2010:221
Brekstad, Kolbjørn: Sogneprest til besvær. Vermund Hollekims krigsminner fra Ørlandet 2002:85
Bremnes, Eivind: Visedikting i Roan 1830-1930 1986:37
Bremnes, Eivind: Anton Jakobsen (1831-1913) – ”Lege for le’ og bein” 1991:57
Bremnes, Eivind: Gammel bryllupsinnbydelse fra Storfosna 1991:60
Bremnes, Eivind: Jonetta-visa. Skillingsvise med tilknyting til Roan 1999:143
Bremnes, Eivind: Magerøyjakta som endte på frimerker 2009:129
Bremnes, Eivind: Tidsbilder og andre bilder fra Måøya 2009:95
Bremnes, Eivind: ”Ris paa Barnets blottede Bagende”. Litt skolehistorie fra Roan 2010:55
Bremnes, Eivind: Båtbygging i Brandsfjorden 2011:35
Bremnes, Eivind: Marcus Volqvartz. Dikterpresten på Ørlandet 2012:101
Bremnes, Eivind: Andreanna-visa 2012:85
Bremnes, Eivind: Julie Næss og Trøndelag Vanførelag 2013:79
Bremnes, Eivind: Godseieren på Storfosna og krigen 2015:43
Brødreskift, Audhild: Bonden og tusenkunstneren. Det mangfoldige bondeyrket. 2013:113
Bueng, Helge Kristian: Fredmoen. Lakser og lorder i Åfjorden 2010:105
Bueng, Helge Kristian: Tyttebærkrigen i Olden 2014:165
Bugten, Tor: Melands mølle og kvernbruk på Hitra 1974:180
Bull, Ida: Vallersund. Et handels- og gjestgiversted i Fosen 1982:43
Bull, Marcus: ”Sølvfeberen” på Hitra i 1880-årene 2011:7
Bull, Marcus: Kristiansund Grubesamlag på Hitra 2014:145
Bull, Marcus: Jernmalmfeltene i Strømfjorden 2018:19
Bull, Marcus: Den tyske drift i Melandsgruvene 2019:31
Bye, Ole (fogd): Om nydyrking på Ørlandet i 1820-årene 1969:97
Bøe, Edith: Båtrya. Brukstekstil i fem sekel 2011:41
Dahl, Ingolf: Husmannskår på Stokkøya 1999:99
Dahle, Rolf: Den administrative inndeling av Sør-Trøndelag fylke (amt) i tiden 1837–1950 1949:28
Dahlen, Sigurd: Fra krigsårene 2015:37
Dahlen, Sigurd: Glimt fra mitt liv 2017:23
Dahlsveen, Astrid: Hannah og Hans Ryggen. Ørlendinger og verdensborgere 1995:95
Dahlsveen, Astrid: På sporet etter Ove Bjelke i Italia 2000:137
Dahlsveen, Astrid: Fra Trondheim til Vanvikan 9. april 1940 sett med barneøyne 2004:129
Dahlø, Stina: Skinnstakk og skinnhatt 1968:35
Dahlø, Stina: Kosthold på Frøya omkring århundreskiftet 1970:41
Dalen, Arnold: Steglen – ein eksklusiv hitterværing 1991:71
Dalen, Arnold: Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten? 2015:63
Danielsen, Arne: Skredder ble vitenskapsmann. Isak Undås 1890-1974 1983:123
Danielsen, Arne: Skreitennerleiken 1983:69
Dybdahl, Audun: Meieriskolen og meieriet på Reins kloster 1973:118
Dybdahl, Audun: Nils W. Aasen – rissværing med futt 1977:61
Dybdahl, Audun: Anna selv tredje fra Bjugn og Haaken Gulleson fra Hälsingland 2005:49
Dybdahl, Audun: Amtskolebestyrer Peter Dybdahl – litt om mannen og hans verk 2018:29
Dybdahl, Johan A.: Båtsetting 1992:43
Dybfest, Stein Olav: Ekspedisjonen på Stranda i Bjugn 1984:89
Dørum, Arne: Ingeniør Ole Singstad (1882–1969) 2019:39
Eidberg, Peder A: Baptistene i Fosen 2007:17
Einarson, Einride: Korsang i Nord-Stjørna 1974:141
Einarson, Einride: Petter Vassaune. En bygdespellmann fra Stjørna 1980:91
Ekroll, Øystein: Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur 2005:61
Ekroll, Øystein: Reinskloster før klostret 2017:119
Ellingsen, Elling: «Den siste viking» 2017:19
Ellingsve, Eli Johanne: Om Stokksund og navn på andre beinveger 2003:121
Elven, Arne: Vårfiske ved Titran kring 1900 1970:89
Engen, Eivind ”en tiøre for jobben”. Minner fra Kyrksæterøra i 1930-åra 2006:75
F H [Fjeldberg, Herman]: En sjølaksfisker forteller. Et intervju fra 1926 2003:153
Faksvåg, Håkon: Gåter og ordtak fra Kvenvær 1967:63
Faksvåg, Håkon: Ord og folkeminner fra Kvennværet 1970:75
Faksvåg, Håkon: Russeren som forliste i Kvenværet 1973:64
Faksvåg, Håkon: Regler fra Kvenværet 1974:130
Farbregd, Oddmunn: Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord 1971:15
Farbregd, Oddmunn: Ein gamal gard kalla Nygarden – på Grøtan i Hemne 1977:99
Farbregd, Oddmunn: Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord 1978:31
Fenne, Øyvind: Forstmenn mot rydningsfolk. Frå soga om rydningsplassane i Bjørnør og Åfjord statsallmenning 1982:11
Finseth, Christian: Minner fra Halten og Froan 1991:49
Fjeldvær, Johanna: Minner fra Mastad 1988:7
Fjellbu, Arne: Preken [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:49
Flagstad, Ole: Arbeid og atter arbeid. Fra dagliglivet på et lite gårdsbruk 1932–1972 1997:83
Fosen historielag Frå minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 1949:46
Fosen historielag: Lover 1947:125
Fosen historielag: Fosen-bygdene. Storleik og folkemengde 1947:131
Fosen historielag: Styret. Arbeidsutvalet. Ombudsmennene. Medlemmene 1947:132
Fosen historielag: Styret. Nye medlemer. Lover 1948:135
Fosen historielag: Meldingar. Rekneskap. Nye medlemer 1949:111
Fosen historielag: Lover, styre, ombudsmenn, medlemmer 1965:106
Fosen historielag: Regnskap, årsmelding, styre, nye medlemmer 1966:114
Fosen historielag: Innhold i tidligere årbøker 1966:117
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap 1966, nye medlemmer 1967:128
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1968:127
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, lover 1969:106
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1970:107
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap medlemmer 1971:130
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1972:109
Fosen historielag: Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer 1973:160
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1974:201
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1975:155
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1976:132
Fosen historielag: Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer 1977:115
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer 1978:162
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1979:127
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1980:117
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1981:117
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1982:141
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1983:151
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1984:97
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1985:128
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1986:120
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1987:154
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1988:139
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1989:116
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1990:144
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1991:140
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1992:143
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1993:163
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1994:190
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1995:137
Fosen historielag: Lover, årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1996:140
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1997:157
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1998:132
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 1999:183
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2000:175
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2001:179
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2002:119
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2003:209
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2004:161
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2005:175
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2006:169
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2007:181
Fosen historielag: Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner 2008:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2009:185
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2010:235
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2011:201
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2012:171
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2013:187
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner 2014:249
Fosen historielag: Årsmelding. Regneskap. Publikasjoner 2015:179
Fosen historielag: Årsmelding. Rekneskap 2016:189
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2017:184
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2018:185
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2018:185
Fosen historielag: Årsmelding. Regnskap 2019:185
Foss, Johan G: Kulokk og geitelokk fra Åfjorden 1977:108
Foss, Johan G: Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60 1986:77
Foss, Johan G: Jordbrukskulturen på Frøya i gammalnorsk tid 1996:25
Foss, Johan G: Stadnamna våre. Namnelaging og alder 2005:91
Foss, Johan G: Dolm kirke – alder og opphav 2010:7
Foss, Johan G: Fosningane, grunnloven og folkestyret 2014:7
Foss, Johan G: Fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida 2017:31
Foss, Johan G: Guri Kunna – kven var ho? 2018:53
Foss, Petter: Stadsbygd Songlag. Glimt fra korsangen i bygda gjennom 110 år 1980:83
Frønes, Astrid: Dystert krigsminne fra Åfjord prestegård 1993:53
Frønes, Astrid: Skoleminner fra Åfjord 2003:197
Gaustad, Fredrik: Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet 1972:86
Gaustad, Fredrik: Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein 1976:105
Gjelvold, Bernt: Orgel i kirkene i Fosen 2014:201
Gjerdåker, Brynjulv: Foredling og frakt på Nord-Norge. Med hitterværingar på ”slofart” og sildeverking i åra 1930-1960 1990:13
Gjerdåker, Brynjulv: Kramkarar frå Voss på Hitra og Frøya 2012:35
Gjerdåker, Brynjulv: Kilenotfiske i Bispøyan 2013:91
Gjevik, Bjørn Nilsen og Nilsen, Steinar: Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Gjevik, Bjørn Nilsen og Nilsen, Steinar: Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Gjevik, Bjørn Nilsen: Sara Kjerstina Flor – en innflytter til Hitra på 1700-tallet. Avstamming og etterkommere 2006:61
Gjærevoll, Inger: Kommuneblomstene i Fosenregionen 2015:69
Gløtten, Markus: Segni om Hifillgubbin 1949:109
Godal, Jon: Barking av segl 1980:65
Grande, Katrine: Helsearbeid i Åfjord. Åfjord Helselags historie gjennom 80 år 1994:105
Grefstad, Ola: Ei kiste frå Søvassdalen 1991:73
Grefstad, Ola: Alterkalken i Hallaren kirke på Frøya 1994:25
Grefstad, Ola: Kyrkjebygging som impuls. Dekorasjonsmålinga i Hemne kyrkje inspirerte rosemålarane 2008:71
Grimstad, Atle: Sommerfjøset 1984:81
Grønnesby, Geir: Langhus fra eldre jernalder på Hovde 2000:41
Grønning, Holger: Petter Jensen Brødreskift. En lokal ”Petter Smart” 1988:29
Grønskag, Hans Trekk frå livet i Trøndelags sjødistrikter for ca. 100 år sia 1948:130
Grønskag, Hans: Frå Frøya-distriktet før i tida 1947:116
Grønskag, Hans: Sagn om Guru Kunna 1947:98
Grønskag, Hans: Laust og fast 1949:101
Grønskag, Hans: ”Det hendte før – -” 1949:101
Grønskag, Hans: Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:58
Hafsmo, Leidulf: Den gamle dame på Uttian og hennes svigersønn. Margareta Riber og Anders Falster 1986:107
Hafsmo, Leidulf: Tre små tamburer og en litt større fra Snillfjorden 1987:105
Hafsmo, Leidulf: Holsteinkaran fra Hemne 1989:51
Hafsmo, Leidulf: ”En liden Bæche saug…”. Tannvik-saga, en av mange sager i Snillfjord 1990:81
Hafsmo, Leidulf: Bortkomne gårder i Hemne 1991:113
Hafsmo, Leidulf: En sigd som glapp. Om å fri seg fra militærtjeneste 1991:116
Hafsmo, Leidulf: ”Brudeferden i Hemne”. Brudebåten som forliste ved Stokkaunet 1991:77
Hafsmo, Leidulf: Hest-Elias 1992:101
Hafsmo, Leidulf: Fantegutten. Hvem var han? 1992:73
Hafsmo, Leidulf: Fra Catharinakyrkan i Stockholm til St. Margareta kirke i Hemne. Eleonora Charlotta Løfstedts faderlige opphav 1993:101
Hafsmo, Leidulf: ”Den runde ball i Hemnes gap …” En visestubb og et forlis i 1840 1993:45
Hafsmo, Leidulf: Kvinneskjebner i Hemne 1996:67
Hafsmo, Leidulf: Fosninger på Københavns red i 1801 1997:111
Hafsmo, Leidulf: Knut dyreskytte og hans ”rør”. Tidlig bruk av ildvåpen til jakt i Fosen 1999:77
Hafsmo, Leidulf: Kaptein Lossius. Hemnes første ordfører 2000:141
Hafsmo, Leidulf: Fosninger under svenske faner 2001:27
Hafsmo, Leidulf: Fosensoldater på Tordenskiolds dekk 2002:71
Hafsmo, Leidulf: Hafsmo innkjøpslag (1921-1925) 2003:157
Hafsmo, Leidulf: Privatlærere i Hemne på 1700-tallet 2003:65
Hafsmo, Leidulf: Telthuset på Kjørseøra 2004:63
Hafsmo, Leidulf: Magerøya – navlen i Hemne skipreide? 2006:55
Hafsmo, Leidulf: Magerøykapellet igjen 2007:45
Hafsmo, Leidulf: Ei krone her og ei krone der. Om brudekroner i Hemne 2008:127
Hafsmo, Leidulf: ”Skulde fienden nærme sig landet med sine baade”. Om kystvernet 1807–14 2008:29
Hafsmo, Leidulf: Da Fanden for over Snillfjorden 2009:109
Hafsmo, Leidulf: Amerikareise rundt 1900 2010:135
Hafsmo, Leidulf: Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord 2011:159
Hafsmo, Leidulf: Familien Wollenhaupt og difterien. En epidemi i Heim sogn i 1894 2011:59
Hafsmo, Leidulf: Kammerassessor Johan Peter Testmann på Holla 2012:105
Hafsmo, Leidulf: Altertavla i Vinje kirke 2013:171
Hafsmo, Leidulf: Varder og veter i Fosen 2014:69
Hafsmo, Leidulf: Trønderbataljonen 2015:7
Hafsmo, Leidulf: Barneår på Fosen 2017:11
Hagen, Oddmund: Fredskampen. Ein ”landskamp” på Hemnskjela i 1945 1987:149
Hagen, Oddmund: ”Uredd” gjennom 80 år. Redningsforeninga på Hemnskjela jubilerer 1990:33
Hagen, Oddmund: I lys av ettertanken. Lærar Jon Rimereit til minne 1992:121
Hagen, Oddmund: (incurable) 2015:119
Hagen, Oddmund: «Øytun» på Hemnskjela 100 år 2019:47
Hagen, Oddmund: En sommer med Carl Dons 2019:55
Hallan, Nils: På spor etter to gløymde folkeviser i Åfjorden 1975:17
Hallan, Nils: To stadnamn. Austrått og Halten 1976:93
Hallan, Nils: Snorri Fólksnarjarl 2012:147
Halten, Anders: Peter Dybdahl 1965:25
Halten, Anders: Folkemedisin frå Rissa 1967:78
Halten, Anders: Fortellingar om bjørn og varg 1979:73
Halten, Anders: Aprildagane 1940 i Rissa 1985:17
Halten, Anders: No kjem dampen. Små minne frå Byfjorden 1989:31
Halten, Anders: Bøkkerindustri og tynnehandel i Rissa 2000:95
Hammervold, Alf: Gullringen fra Reinsklostret 2017:27
Hassel, Karl: Frå Hemne 1949:102
Haug, Anne og
Sjøbakk, Ingvild:
I Gerhard Schønings fotspor 2017:137
Haugen, Johan: Sang om Hasselvika 1997:99
Haugen, Morten Olsen: Barnebokforfatteren Anka Borch 1997:135
Haugen, Morten Olsen: Sparebankhistorie og bankbøker i Fosen 1999:109
Haugen, Morten Olsen: Veinavn i Ørland. Første del 2000:61
Haugen, Morten Olsen: Veinavn i Ørland. Andre del 2001:33
Haugen, Morten Olsen: Et skarpt og modig blikk på Åfjord. Åfjord Sparebanks 100-årsberetning 2002:43
Haugen, Morten Olsen: Edvard Langsets folkeminneoppskrifter fra Ørland, Bjugn og Stjørna 2003:71
Haugen, Morten Olsen: ”En snartur over Fosenhalvøen”. Turistopplevelser i Trondhjem Turistforenings årbøker 2006:39
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen. Utgitt i perioden 2005-2009 2009:167
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2010 2010:227
Haugen, Morten Olsen: Meierier og meierihistorier i Fosen 2011:103
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2011 2011:181
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2012 2012:165
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2013 2013:185
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2014 2014:247
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2015 2015:173
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2016 2016:187
Haugen, Morten Olsen: Bibliografi 2017 2017:181
Haugen, Morten Olsen: Nye bøker fra Fosen 2018 og 2019 2019:181
Hegvik, Inge: Hvor ble det av skoleskipet Tordenskiold? 1997:105
Hegvik, Inge: Skoleskipet ”Tordenskiold” og dets endelikt 1998:113
Hegvik, Inge: Aprildagene 1940. Opplevd av en tolvåring fra Ørlandet 1999:51
Hellandsjø, Erling: Seiljakt ”Vega” av Hemne. Fartøyets historie fra vogge til grav (1891-1972) 1988:21
Hellandsjø, Erling: Naz-Perwer. Egypteren som forliste ved Hemnskjela i 1929 1989:105
Hellandsjø, Erling: Fra Fron til Hemne 1990:49
Hellandsjø, Erling: Smøring av seil 1992:35
Hellandsjø, Erling: Selma og Morild. Vedfrakterne som forliste utenfor Agdenes i 1942 1992:447
Hellandsjø, Erling: Oliver A. Rosto. Norskamerikaner og flypioner fra Røstøya 1993:111
Hellandsjø, Erling: Kollsegling i Røstkvervet. Et 90-årsminne 1993:49
Hellandsjø, Erling: Skandalen på Agdenes festning. Et 80-årsminne 1994:101
Hellandsjø, Erling: Skived fra Hemnebygdene. Produksjon og omsetning 1994:135
Hellandsjø, Erling: Skjellgraving på Trøndelagskysten 1995:59
Hellandsjø, Erling: Fortøyningsringer og ringmerker 1996:127
Hellandsjø, Erling: Uttrøndelagens Gjensidige Fartøyassuranseforening 1998:73
Hellandsjø, Erling: Fire husmannsplasser i Røstkvervet 2000:89
Hellandsjø, Erling: Vingvågen hvalstasjon (1918-1925) 2001:107
Hellandsjø, Erling: Røstkvervet. Et områdenavn i Hemne 2002:41
Hellandsjø, Erling: Da ”Orkla” forliste i Buholmråsa 2003:147
Hellandsjø, Erling: ”Maraton” på Storkolla. Motorskipet som forliste ved Buholmråsa i 1971 2004:81
Hellandsjø, Erling: Siste reis for magerøyjakta ”Alabama” 2005:155
Hellandsjø, Erling: Dampskipet Fjalir 2006:141
Hellandsjø, Erling: Hundre år på sjøen. Historien om skøyta ”Alma” 2007:105
Hellandsjø, Erling: Veøya og ”Almands notbrug” 2008:143
Hellandsjø, Erling: Far etter folk langs leia. Fraflytta boplasser i ytre strøk av Hemne 2010:125
Hellandsjø, Knut: Røstkvervet ungdomslag. Årsaker til dannelsen i 1895 1978:109
Hellandsjø, Leif: Fra minesveiper 173 til Ms ”Taftøy” 2008:153
Hemne bygdemuseum: Gamle matrettar frå Hemne 1991:99
Henriksen, Merete Moe: ”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord 1998:7
Herje, Torunn: Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder 1991:29
Hermanstad, Sarah Dahle: Myten om Jedinorog – det russiske orlogsskipets forlis i 1760 2016:79
Hernes, Jonas: Båttyper 1967:57
Hoem, Egil: Heimfisker og fiskerbonde 2011:137
Hoem, Egil: Fjordfiske i Røstkvervet. En dokumentasjon i ord og bilder 2011:151
Hoem, Egil: Landnot og sild. Sildefiske i Mistfjorden og Røstkvervet 2012:131
Holden, Leif: Russerfangene på Vinjeøra 2011:67
Holden, Reidar: Dungong og dunrensing på Tarva 1982:87
Hollekim, Vermund Ein tragisk prestelagnad frå Ørland 1948:83
Holmsen, Andreas: Gardshistorie 1947:26
Hopen, Magnus: Løkhaug batteri i Agdenes. Et krigsminne 1991:123
Hopen, Magnus: Skogsdrift i Espemarka i Agdenes 1880-1883 1999:91
Hosar, Hans P.: Herre og tenar på Jens Bjelkes gods i Fosen på 1600-talet 1980:7
Hov, Reidar: Bryllupsfeiring. Gamle skikker fra Stjørna og Ørlandet 1973:110
Hovde, Inger Marie m.fl.: Helsestell på Ørlandet. Redigert av Haugen, Morten 1996:49
Hovde, Mildrid: Minner fra krig og okkupasjon 2015:33
Hunnes, Lars Kåre: Skandalebryllupet i Hemne i 1619 1974:114
Hunnes, Lars Kåre: Michael Hansen Stub. Sokneprest til Stadsbygd 1720-1758 1979:85
Hunnes, Lars Kåre: Barselgildet på Austrått i 1621 1981:51
Hunnes, Lars Kåre: Fogder i Fosen. Et biografisk oversyn 1985:115
Husby, Liv: Julebesøk på Hitra i 1876 1978:141
Hvamstad, Per: Gards. og slektsmuseer – viktige brikker i lokalt kulturarbeid 1975:7
Igeltorp, Leif-Johan: Jørgen Tysbotn (1880-1955) 1995:115
Igeltorp, Leif-Johan: Bronseøks fra Fevåg 1996:65
Jacobsen, Elin: En borgerkrigssoldat fra Bjørnør 1987:113
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild: Bansonga frå Hemne 1985:85
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild: Senger og sengeklær i Hemne 1986:63
Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild: Kjerringråd fra Hemne 1988:55
Jakobsen, Magnhild: Bestemor minnes gamle juleskikker i Hemne 1976:11
Jasinski, Marek E. og Rokoengen, Kåre: Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Jensen, Bård: Noen slåtter fra Stjørna 1965:76
Jenssen, Reidulv: To godseiere på Austrått. En heldig og en uheldig 1994:75
Jenssen, Reidulv: Vindmølla på Vik 1996:137
Jenstad, Tor Erik: Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn 1995:7
Johansen, Daniel: Herregårdslandskapet Austrått 2016:91
Johansen, Hans Marius: Gåtefulle steiner i Roan 2019:63
Johnsen, Arne Odd: Om Følskn (Storfosen) og om spaltningen av det gamle Nordmørefylket 1947:38
Johnsen, Ingrid Sannes: Runeinnskrifter i Fosen 1969:7
Jordet, Kirsti: Minner langs Nordelva og Holvasselva i Stjørna 1993:11
Jordet, Kirsti: Kulturminner ved Holvatnet 1994:89
Kaarbø, Mons: Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:68
Kimo, Peter P.: Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760 1970:28
Kimo, Peter P.: Isak Kimoe. Kjemiker, kunstmaler og bygdehistoriker 1979:120
Kimoe, Isak: Fra kristenlivet i Skaugdalen sist på 1800-tallet 1981:33
Kimoe, Isak: Hodeplagg i Rissa 2008:151
Kiplesund, Kenneth: Hans Ruø og Edvard Langset – To nordmøringar med tilknyting til Fosen 2014:197
Klokkaren i Åfjorden: Bryllupsvise [1728] 1947:83
Knudsen, Bodil og Pedersen, Kari-Anne: Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Krangnes, Lars Rottem Diktarpresten på Hitra 2016:103
Krangnes, Lars Rottem: Ulvkjerkvisa 2015:95
Krangnes, Lars Rottem: Diktarpresten på Hitra Del 2 2018:83
Kruken, Kristoffer: Personnamn i Bjørnør frå 1500 til 1925 1979:25
Kruken, Kristoffer: Namnet Odin på Trøndelagskysten 1980:95
Kruken, Kristoffer: Tørkvislan – det gamle namnet på Storvatnet 1982:111
Kruken, Kristoffer: Sagnet om Hifjellstaupet 1983:29
Kruken, Kristoffer: ”Gunstige herrer” og ”fattige undersåtter”. Suplikkane frå Fosen 1632 1988:63
Kruken, Kristoffer: Skjellevatnet og Skjerivatnet 1989:25
Kruken, Kristoffer: Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv 2013:43
Kvalvær, Lars og Karoline: Begravelsesskikker på Frøya 1981:59
Kvalvær, Lars: På gammel tomti 1983:61
Kvalvær, Lars: Omstreifere på Frøya 2001:101
Kvalvær, Lars: Kjemeister og bryllupsbønn 2001:81
Kvalvær, Lars: En julehandel 2002:61
Kvalvær, Lars: ”Frøyklippen” i Kyafalla. Et 80-årsminne 2004:73
Kvikne, Albert: Krigsforlis i Trondheimsleia. To båter minesprengt ved Terningen fyr 1988:95
Kvikne, Albert: Tobakksdyrking i Hemne 1997:97
Kvikne, Albert: Maxa Moritz. Et tysk forsvarsanlegg i Hemne 1998:89
Kvikne, Albert: Tyskhytta på Kjørsefjellet 2000:125
Kåpvik, Sigvard: Mathias August Lothe. Ein særmerkt mann i Roan 2013:129
Lamvik, Martin: Skuledirektør på synfaring i 1860-åra 1989:7
Lassen, Inger M.: Fra Åfjord i 1850-årene. Utdrag av prostinne Lassens livserindringer 1965:58
Lavold, Bente: Alterskapet i Bjugn kirke. Kilde til katolsk og luthersk tro og praksis 2001:7
Ledahl, Ole Kjørsvik: Tråvkjøring på Hitra 1993:121
Ledang, Ola Kai: Langspellet i Hemne 2005:73
Lernes, Julianne og Totland, Magnhild: Ordtak fra Hemne og Snillfjord 1982:99
Lervik, Liv Anne: Lerviksaga i Hemne 2010:205
Leth-Olsen, Sturla og Olden, May-Grethe: Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Leth-Olsen, Sturla: Mølnargården. Fra gård til bygdatun 1987:7
Leth-Olsen, Sturla: Den gamle kirkegården på Nes 1990:137
Leth-Olsen, Sturla: Lusmaskinen hans doktor Sauer 2004:111
Leth-Olsen, Sturla: Kristian Nygård – han som grunnla Fosen historielag 2007:7
Leth-Olsen, Sturla: Tranøya og den egentlige kampen for tilværelsen 2010:59
Leth-Olsen, Sturla: Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt 2015:141
Leth-Olsen, Sturla: Olav Stranden – den unge døde dikteren fra Bjugn 2017:87
Leth-Olsen, Sturla: Hans Borgfjord – en kystbonde ser seg tilbake 2017:99
Lian, Jan Even: I gammeldaggo (når strofo om søll og goll og bein) 1981:97
Lian, Jan Even: Ein bytur frå Røstkvervet i april 1940 1985:29
Lian, Jan Even: Det gamle notlaget 1985:55
Lian, Jan Even: Kiperstikallen – en røstøying utafor Asplan 1987:129
Lian, Jan Even: Med englar og loffarar over Hemnskogen. Ein skyssgut minnest 1991:105
Lian, Jan Even: Vorter og vortefjerning 2009:113
Lien, Asmund: Fra Haukmyra til Saxo Grammaticus. Kvikkski-sagn fra Fosen 1997:7
Lightfoot, Amy: Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen 2019:69
Lillebakk, Julius: Sild i sjøen – trekkspell i natta. Miljøskildring frå Bjugnfjorden 1981:99
Lillebakk, Julius: Krigsminne frå Ørlandet 1982:128
Lilleenget, Otto: Frå Osen 1949:106
Lindemann, Rolf: Fosen og munningen av Trondheimsfjorden på gamle kart 1967:35
Lindemann, Rolf: En geografisk analyse av skoggrenser og skogforhold på Fosenhalvøya 1968:39
Lindemann, Rolf: En beskrivelse av Stadsbygd prestegjeld fra midten av det 18. århundre 1969:79
Lindemann, Rolf: En tysk professors reise gjennom Fosen i 1778 1971:43
Lium, Ingar: Skuespilleren Johan Norlund (1894-1969) 1995:87
Lomundal, Guri: Frå Hemne 1949:102
Lomundal, Guri: Farging og stamping i Hemne 1969:41
Lomundal, Guri: Gammalt matstell i Hemne 1970:36
Lomundal, Guri: Veving i Hemne 1976:129
Lothe, Mathias A.: Ordtak frå Roan 1969:66
Lothe, Mathias A.: Sol og stjerner i tidsrekninga. Ei oppskrift frå Roan 1991:67
Lothe, Mathias A.: Barking av huder 1991:70
Lothe, Mathias A.: Vip. Merke og skikkar frå Roan 2013:121
Lund, Jacob H.: Gamle bryllupsskikker fra Ørland 1965:72
Lund, Jacob H.: Om ølbrygging i gamle dager (fra Ørlandet) 1967:65
Lærerskoleelever Tre segner frå sjøbygdene 1980:56
Løkhaug, Johan: Fiskeriet i gamle dager. – Overgangen fra gamle til nye redskaper 1948:98
Løkhaug, Johan: Fiskeriet i gamle dager (framh) 1949:84
Løwø, Asgaut Herje: Barnebøker fra kystmiljø. Emil Herjes forfatterskap 2014:189
Marstrander, Sverre: Fortidsminner. Registrering og fredning 1949:39
Mathiesen, Henrik: Utvandring 2004:161
Melbye, Arnfinn: Stjørnværinger på laksfiske i Gaula 1997:43
Merkesnes, Agnar: Norskamerikaneren Johan Sagdahl forteller 2004:137
Mjøen, Gudny: Ha du sjett bøgda? 1993:7
Mo, Morten: Flyangrepet på Tirpitz påsken 1942 2002:75
Mo, Per J.: Hemnesoldatar som var med i krigen i gamal tid 1947:93
Mo, Per J.: Fatigforsorg i Hemne i gamall tid. – Frå tida før formannskapsloven av 1837 1948:118
Mo, Per J.: Religiøse brytingar i Hemne på 1800-talet. – Haugerørsla og Gunnerus-striden 1948:56
Moan, Johan og Rømma, Jenny Moan: Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Moan, Johan: Heimbygdssong til Fosen 2015:93
Moe, Einar: John Larsen Moe (1848-1907). Hvem var han? 1998:39
Moe, Einar: Dagbøkene fra Mo i Hemne 1999:155
Moe, Gerd: Iver målar. Tylldøl og rosemaler i Hemne 1991:61
Moe, Gerd: Gammel rosemaling på nytt 2005:119
Moe, Håvard: Bondelensmenn og lensmannsdynasti i Fosen 2018:129
Moe, Ivar: Gjetergutt med brannsår. Et barndomsminne fra Sophaugen i Hemne 2004:101
Moe, Ivar: Full damp med ”Fjalir”. Et reiseminne fra 1942 2004:133
Moen, Nils: Attåtfor fra sjøen 1976:23
Moen, Nils: Klippfisk i Bjørnør 1980:73
Molde, Jostein: Utvandringen fra Fosen 2002:7
Morkemo, Roy: Dokterkjerringa som ble utvist fra Åfjorden 1994:131
Morkemo, Roy: Tragisk seilas på Frohavet 1995:53
Moxnes, Erik: Valsøya i Bjugn 1993:83
Murvold, Hilde: Flystyrt ved Templet i 1940 2005:167
Murvold, Hilde: Rauhuva 2007:159
Murvold, Hilde: Leikene fortel kulturhistorie 5 [baksidetekster] 2008
Murvold, Hilde: Leikene fortel kulturhistorie 6 [baksidetekster] 2009
Murvold, Rachel: Til Åfjord for å treffe svigerforeldra. Et reiseminne fra 1928 2013:161
Myrenget, Ellen og Heggvik, Arne: ”Gammelskulin” i Åstfjorden. Ole Hansen Oddebug (1808-1882) 1986:115
Mårvik, Nils: Barndomsminner fra Osen 1996:41
Nesheim, Astrid: ”En splinter ny og morsom vise”. Setervisa fra Åfjorden 1977:109
Nesheim, Astrid: Ørnerovet i Skansen i Åfjorden 1978:133
Nesheim, Astrid: Eit eventyr frå Åfjorden 1978:84
Nesheim, Astrid: Bøvergjel og lusgras. Gamle råder fra Åfjord 1979:103
Nesheim, Astrid: Jul i gamle dagers Åfjord 1980:79
Nesheim, Astrid: Å skjerra stekkel 1983:59
Nesheim, Astrid: Melmat fra Åfjord 1991:91
Nesheim, Astrid: Vårknipe på Dolm i 1893. Utdrag fra presten Nils Kristian Jørstads dagbok 1995:33
Nesheim, Astrid: Bakerovner i Åfjorden 2007:35
Nesheim, Magnhild: Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Stordalselva i Åfjord 1983:97
Nesheim, Magnhild: Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord 1988:125
Nesheim, Magnhild: Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord 1990:65
Nesheim, Magnhild: Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord 1994:155
Nesmo, Lars: Storversdagen 1966:103
Nesmo, Lars: På fiske i Finnmark og på Russland 1968:37
Nesmo, Lars: To tussehistorier fra Osen 1991:66
Nesmo, Lars: Namdalsrova og Frustien. Et grensepunkt og et sagn 2012:129
Nilsen, Steinar og

Gjevik, Bjørn Nilsen:

Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra 2007:53
Nilsen, Steinar og
Gjevik, Bjørn Nilsen:
Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge 2014:115
Nordbotn, Arne: Med lus i skjorta er det uråd å være gentleman. Intervju med Per Engvik 2014:111
Nordbotten, Ludvig: Byggeskikk i Agdenes. Registrering av faste kulturminner 1985-86 1988:35
Nordli, Øyvind: Gardsdagbøker frå Fosen som fortel om fortidsklimaet 2003:47
Nordseth, Lars: Slåtter fra Åfjord 1971:69
Normann, Einar: Vinnan. Ei namnesegn frå Åfjord 2000:53
Norsk Etnologisk Gransking: Arbeidsdeling mellom menn og kvinner, spørreliste nr. 110 fra Norsk Etnologisk Gransking 1966:110
Nygård, Anne: Finnstua 2015:59
Nygård, Kristian (Kr. N): Titran-ulykka 1947:112
Nygård, Kristian (Kr. N): Bygdemålsdikting i Fosen frå først på 1700-talet 1947:74
Nygård, Kristian: Korleis Fosen Historielag vart til 1947:118
Nygård, Kristian: Kopparen 1948:107
Nygård, Kristian: Ordtøk’ 1948:108
Nygård, Kristian: Da alt snakka 1948:133
Nygård, Kristian: Tale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:74
Nygård, Kristian: Det magiske skottet 1949:96
Nyrø, Johanne: Gjøm sessa 1983:96
Næsset, Olaf: Da Åfjords-båten tok prins Oscars pokal 1949:79
Nålsund, Bernhard: Aron Andreassen. En husmann i Åfjorden 1976:99
Nålsund, Bernhard: Varg-Ola 1977:95
Nålsund, Bernhard: Ulv og bjørn i Fosen fogderi 1738-1770 1979:63
Nålsund, Bernhard: Marit Davidsdatter. En tapper kvinne fra Åfjord 1988:51
Nålsund, Bernhard: Varg-Ola nok en gang 1989:91
Nålsund, Bernhard: Elias Hongdalen i Åfjord-fjella. Ei hending fra 1750-åra 2018:139
Olden, Bjørg S.: Presteslekten Herdal i Åfjord 1984:37
Olden, May-Grethe og Leth-Olsen, Sturla: Tatere i Bjugn og Ørland 2013:153
Ophaug, Tor Einar: Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet 2015.159
Oversand, Kjell: Spellmannsmusikk i Åfjord og Bjørnør 1974:150
Parelius, Nils: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1947:54
Parelius, Nils: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra 1948:29
Parelius, Nils: Grev Vargas Bedemars reise gjennom Fosen i 1812 1968:86
Parelius, Nils: Magerøya. Gjestgiveri og handelssted gjennom 6 slektsledd 1994:49
Paulsen, Trond: Alexander fra Friesland. Stamfaren til halve Stadsbygd 2002:101
Pedersen, Kari-Anne og Knudsen, Bodil: Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden 1986:97
Pedersen, Svein Henrik: Rissa kirke 100 år. Ny kirke med lange røtter 1989:75
Pedersen, Svein Henrik: Kirkebyggingen i Ørland prestegjeld på 1850-tallet 1999:7
Pedersen, Svein Henrik: Finn-Jonas – reindriftssame og storjeger 2017:105
Pedersen, Svein Henrik: Litt om byggingen og utformingen av Hemne kirke 2017:111
Pedersen, Svein Henrik: Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal tilpasning 2019:87
Petersen, Th: Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene 1947:9
Pettersen, Kristian: På sporet etter de første fosninger 1991:27
Pettersen, Kristian: Steinalderhusene på Refsnes 2009:161
Pettersen, Kristian: Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen 2012:7
Pram, Christen: Fra Fosen fogderi i 1804 1992:127
Rein, Kristoffer: Rimsmeder og visediktere i Stadsbygd i eldre tid 1968:26
Rein, Kristoffer: En salmebokstrid i Stadsbygd 1805 1974:131
Reinton, Lars: Samarbeid i den bygdehistoriske granskinga 1947:22
Rian, Inge: Ven skole i Snillfjorden 1975:136
Rian, Inge: Posttradisjon fra Fosen 1976:111
Rian, Inge: Han Per Nestun og’n Arn Olastun. Om person-namn i Ytre Snillfjord 1977:105
Rian, Inge: Munkdalen og Hernes – to stadnamn i Kvenvær 1977:93
Rian, Inge: ”I to dåggå me mjælk å rømme”. Om brøllops- og gravølbeing i Ytre Snillfjord 1978:81
Rian, Inge: Bakken, Brekstad og Berg – stadnamn i eit flatt landskap 1980:113
Rian, Inge: Kongensvoll skole i Snillfjord – utkant i 100 år 1981:103
Rian, Inge: Husmann – fiskarbonde – jordeigar. Fra Ørlandet på 1700-tallet 1981:71
Rian, Inge: Bøffelen, Katta og Skipsbåten – ørlandske kunamn fra 1700-tallet 1982:129
Rian, Inge: Gardshistorie og gardshistorie. Noen refleksjoner underveis 1982:7
Rian, Inge: Fra Ørland prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1983:145
Rian, Inge: Fra Bjørnør og Åfjord prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1984:49
Rian, Inge: Fra Stadsbygd og Hitra prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata” 1985:37
Rian, Inge: Husdyrstell rundt år 1800 1987:121
Rokoengen, Kåre og Jasinski, Marek E.: Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord 1996:7
Ross, Tarald: Kongedikt [1714] 1947:77
Ræder, Trygve: Profilar av tre Rissa-lærarar. Ole Søraas. Anders Bjørgan. Anders Halten 1978:95
Ræder, Trygve: «Stjernholm» 2015:165
Rødøy, Per Asbjørn: Seksringen fra Skjervøya som kryssa Nordsjøen i 1940 2016:135
Rømma, Jenny Moan og Moan, Johan: Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 2015:89
Rømma, Jenny Moan: Strisekkens mangfoldige historie 1990:45
Rønne, Hans Nicolai: Stadsbygd prestegjeld i 1812 1971:110
Rønne, Hans Nicolai: Forlis på Stjørnfjorden i 1811 1978:78
Rønne, Hans Nicolai: Lemenåret 1823 2011:97
Rønne, Hans Nicolai: Naturens luner på Stadsbygda. Lynild i 1818, jordskjelv i 1819 2013:65
Sandnes, Jørn: Eldre busetting i Bjugn og Stjørna 1966:16
Sandnes, Jørn: Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet 1973:7
Sandstad, Anne Grete: Den mangfoldige matteveven og fiskegarnsmatter fra Fosen 2001:85
Sandstad, Anne Grete: Åklær langs kysten 2003:173
Schanke, Kristian: ”De ska få sova te vinteren”. Sildfiske i Vinjefjorden 1992:31
Schavland, Jacob: Fortegnelse paa Præsterne til Stadsbøygdens Præstegield 1967:28
Schei, Johan: Skei mølle på Stadsbygda 1989:65
Schei, Ola J.: Kvidalsraset 2001:73
Schei, Ola J.: Greiet og plogen. Nemninger fra Stadsbygda 2004:121
Schei, Ola J.: Blindtarmen på stueloftet 2005:163
Schei, Ola J: Radiominner fra Stadsbygda 2006:135
Schei, Tollef Kåsen: Ballongferden over Stadsbygd i 1891 1990:103
Schjelland, Sigurd: Kvalfangere fra Hemne 1999:45
Selnes, Bjarne J. M.: Ungdomslaget ”Nybrott” i Stjørna 1981:41
Selnes, Bjarne J. M.: Fotografering på Selnes i Stjørna ved århundreskiftet 1981:85
Selnes, Bjarne J. M.: Bjørnejakt i Stjørna 1883 2001:61
Selnes, Bjarne J. M.: Avholdslag i Stjørna fra1880 til ca. 1935. Tilsluttet Det norske totalavholdsselskap 2010:179
Skauge, Ola: Froan. Landskapsvernområde med fortid – og framtid? 1977:7
Skjånes, Ivar: Avdukingstale [ved minnehøgtida på Titran 17. juli 1949 over Titran-ulykka] 1949:63
Skogen, Arnfinn: Østråtteika – Fosens eldste innvåner 1975:37
Slette, August: Jakt- og fangstminner fra Markabygda i Stjørna 1979:70
Slørdahl, John: En arbeidsmann i Guds rikes vingård. John Slørdahl (1874-1935) 1997:49
Sognli, Ivar: Vinddalstjønna og ”lande i eventyre” 2007:75
Sognli, Ivar: KIL anno 1976 – seks historier om et lagbilde 2008:43
Sognli, Ivar: Oppvekst på Støgjerdet i Hemne 2010:15
Sognli, Ivar: Sommervikar på smeltverket på Holla på syttitallet 2013:7
Sognnes, Kalle: Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland 1986:7
Sognnes, Kalle: Handelsstedene og gjestgiveriene på Valan ved Dolmøya 1993:21
Sognnes, Kalle: Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår 2005:7
Sognnes, Kalle: Et tidlig fiskevær på Frøya 2016:7
Sognnæs, Johanne: Rorbuer i Halten 1983:71
Solbue, Ottar: Korsang på Ørlandet 1976:65
Solbue, Ottar: Pelkus. Fangen som ga namn til ein stein 1979:109
Solbue, Ottar: Skurdonn og tresking på Ørlandet 1982:123
Solbue, Ottar: Hovde husmorskole 60 år. 1923-1983 1984:63
Solbue, Ottar: Julefeiring på Ørlandet 1992:63
Solbue, Ottar: Losje Yrjar 1994:165
Solbue, Ottar: Ørland bygdeungdomslag 1997:101
Solem, Johan og
Tøndel, Thomas:
Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Solem, Johan: Jegere og kjempekarer i Lensvika 1995:71
Solheim, Svale: Om arbeidet med norsk folkeminne 1947:35
Solheim, Svale: Instituttet for sammenlignende kulturforskning 1948:21
Solheim, Svale: Gransking av fiskarsoga 1948:67
Solli, Kristine: Folkeminner fra Rissa 1983:53
Sollie, Per Ole: ”Fosenske” kompani 1661. Utskrevne soldater 1986:69
Sollie, Per Ole: Stokksund kirke – den ”ellevte” Y-kirke? 1993:95
Sollie, Per Ole: Winter-kanna 1994:57
Sollie, Per Ole: Ørlending hos sjørøvere 1995:29
Sollie, Per Ole: Kirkebygging i Fosen på 1600-tallet 2003:35
Sollie, Per Ole: Klokkaren på Stadsbygda. Lars Grandes opptegnelser om Lars Myhre (1763–1838) 2006:143
Sollie, Per Ole: Laurits Winter – en flyktning i Agdenes 2007:111
Sollie, Per Ole: Fosen og vulkanutbruddet på Island 1783-84 2012:21
Sollie, Per Ole: Sild som varsel – Dronten 1597 2013:99
Sollie, Per Ole: Holger Hanssøn Arctander. Åfjordingen som skreiv hyllingsdikt til Norge i 1625 2014:53
Sollie, Per Ole: Setesveiner i Fosen 2015:123
Sollie, Per Ole: Olaus Magnus og reisa til Norge i 1518 2017:163
Sollie, Per Ole: Missale Nidrosiense frå Viklemskirka på Ørlandet 2018:145
Sollie, Per Ole: Askeskya som ikke nådde Fosen? – utbruddet i Katla i 1625 2018:163
Sollie, Per Ole: Frå Fosen til Nederland 2019:105
Stafne, S.: Jordbruk i Fosen på 1800-talet. Ein rapport frå fylkesagronomen 1978:145
Stallvik, Tor: Stadnamn i Stjørna 2010:81
Stamnes, John H.: Jens Helmer Strøm (1905-1969). Kramkar, tryllekunstner og fotograf 2008:161
Steiro, Birger: Gamle ørlandsprester 1980:57
Steiro, Birger: Glimt fra bispevisitaser i Ørland prestegjeld 1749-1833 1981:29
Steiro, Birger: Johan Bojer og Trollfjordslaget 1996:89
Steiro, Birger: Et barnemord i Stjørna. Sagnet om Siri Pedersdatter og det kildene kan fortelle 1998:119
Steiro, Birger: ”Der fauk gymnase te Bjugn”. Plasseringsstriden om Fosen gymnas i 1960-årene 1999:35
Steiro, Birger: Fyrstasjoner i Fosen. Del 1 Frøya 2002:25
Steiro, Birger: Fyrstasjoner i Fosen. Del 2 Hitra, Agdenes, Ørland og Rissa 2003:125
Steiro, Birger: Fyrstasjoner i Fosen. Del 3. Bjugn, Roan og Osen 2004:87
Stemshaug, Ola: Eit ”bortkome” gardsnamn i Hemne 1966:46
Stemshaug, Ola: Bygdenamnet Lensvik – og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet 1968:95
Stemshaug, Ola: Finn-namna i Hemnetraktene 1988:85
Stemshaug, Ola: Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra 2006:131
Stemshaug, Ola: Skallbøker frå Trøndelagskysten 2010:71
Stemshaug, Ola: Havbrua 2011:25
Stemshaug, Ola: På leit etter beveren i Fosen 2012:93
Stjern, Sig.: Hauk Hongdalen 1947:108
Stoum, Kåre: Melnstu på Stoen i Rissa 2012:65
Strand, Asbjørn: Sagn om Gurru Kunna 1966:87
Strand, Håkon: Husmann som Lofot-viking 1966:88
Strand, Håkon: Grågrend og husmenn – Storgods og stormenn 1969:45
Strand, M. K.: En bjørneskytter fra Agdenes 1983:49
Stranden, Bernt Jørgen: Grandefjæra på Ørlandet – Norges største tørrleggingsprosjekt 2016:145
Strøm, Fredrik: Historien om Røslers seilfly anno 1936 1990:107
Strøm, Fredrik: Engelskmann jakter i Hemne. Hjortejakt i Osmarka i 1890-åra 1990:89
Strøm, Fredrik: Engelskmenn på bjørnejakt i Hemne og Snillfjord 1992:83
Strøm, Fredrik: Hjortejakt på Hitra i 1870-åra. Lord Walsingham forteller 1993:63
Strøm, Fredrik: Admiral jakter hjort på Hitra. Sir William Kennedy forteller 1994:65
Strøm, Fredrik: ”Kystekspressen” Trondheim–Kristiansund. De første år med D/s ”Statsraad Riddervold”. Utdrag fra Dyre Halses ”Livserindringer” 1995:35
Strøm, Fredrik: Hjortejakt på Strøm i 1881 1995:77
Strøm, Fredrik: Hvalkokeriet ”Pioner” 1998:29
Strøm, Fredrik: ”Hjorten” på visitt i kronhjortens rike 1999:139
Strøm, Fredrik: Vel blåst karer! Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen 2000:7
Strøm, Fredrik: Mineleggeren ”Frøya” i Stjørnfjorden 2003:139
Strøm, Fredrik: Torpedobåtene Laks og Skrei på Hitra 1939–1940 2003:143
Strøm, Fredrik: Ernst Leverkusen. Kjent tysk hjortejeger på Hitra 2011:47
Stugu, Ola Svein: Kommunereformar på Fosen – eit tilbakeblikk 2017:151
Stølan, Solveig: Stedsnavn i Vuttudalen 1983:109
Stølan, Solveig: Stedsnavn rundt Vuttudalssetra 1985:101
Stølan, Solveig: Barkebrød. En analyse av almebark i flatbrød 1987:47
Støren, Johan: Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765) 1966:30
Sunde, Sigrun: Jens Sunde. Foregangsmann på Sundlandet 1994:113
Sundland, Hans: Femten mann og ei kvinne. En høst som ”nothund” 1975:103
Suul, Jon: Noen fugleobservasjoner fra Fosen 1985:7
Svaan, Reidun Ræder: Livsminner fra Lensvikstranda og Klæbu 2009:45
Syrstad, Ola: Ein storfamilie av fotografar 2003:97
Syrstad, Ola: Namn og namneskikk i Hemne på 1800-tallet 2005:135
Syrstad, Ola: Fedrift og fjøsstell i Fosen for 200 år sia 2006:107
Syrstad, Ola: Framande ferasar i Fosen på 1800-talet 2007:95
Sæther, Svein Bertil: Om fiskeria i Fosen i 1760-åra 1977:29
Sæther, Svein Bertil: Sørsætra fram mot utskiftinga 1978:7
Sæther, Svein Bertil: Skolestellet på Frøya og Hitra på 1700-tallet 1982:27
Sæther, Svein Bertil: Varebyte og handel. Om omsetting av fisk og fiskevarer frå Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra 1987:39
Sæther, Svein Bertil: Namnet Kvennværet 1991:117
Sæther, Svein Bertil: Guri Kunna – ein segnsyklus frå Trøndelagskysten 1995:123
Sæther, Svein Bertil: Fra Orkdalsøra til Sula i 1818 1996:123
Sæther, Svein Bertil: I Flatvika føre jul 2005:125
Sæther, Svein Bertil: Eigedomshistorie for Hitra og Frøya. Privatiseringa på 1600-talet 2007:125
Sæther, Svein Bertil: Frå privatisering til demokratisering. Eigedomshistorie for Frøya og Hitra på 1700-talet 2009:7
Sæther, Svein Bertil: Frå eit sjømannsliv for to hundre år sia. Sivert Nilsen Uthaug 2013:83
Sæther, Svein Bertil: Kristoffer Jakobson Bakken. Sjømann, familiefar – og forrædar? 2014:91
Sødahl, Lars N: En omgangsskolelærer i Hemne. Erik Anderssen Kjønsvik 1972:39
Sødal, Arne: Leikar i Hemne kring 1900. Inneleikar 1971:35
Sødal, Arne: Leikar i Hemne kring 1900. Uteleikar 1972:49
Sødal, Henrik: Frå opplysningsarbeidet i det attande hundreåret. Dei fyrste omgangsskulelærarane i Hemne 1947:46
Sødal, Henrik: Arbeidsskulestyrar Mo, Per J, avliden 1948:7
Sødal, Henrik: Hans Nielsen Hauge og lesarane i Hemne 1968:68
Sødal, Henrik: Hemnværingar i Kongens livgarde rundt 1870 1982:23
Sødal, Njål: Slikt kan også skje, men sjelden. To fisketurer i Strengen 1997:39
Søholt, Petter: Fosen og handelen i høgmellomalderen 1981:7
Sørensen, Einar: Momenter til Austråtts bygningshistorie 2006:7
Sørensen, Olav: Gamle bilete. ”Lina” av Hemnskjel 1979:126
Sørensen, Turi Merethe: Arbeid ved Bjugn Fabrikker i mellomkrigstida. Marie Groven forteller 1992:21
Sørmyr, Hallstein: Torsenget. En avsides husmannsplass i Varghimarka 2009:133
Sørås, Jan: Rissa Folkeminnelag 2013:133
Taraldsen, Nils: Et besøk hos finnene 1970:99
Taraldsen, Nils: Lærerår i Osen 1882-1901 2014:213
Totland, Magnhild og Jakobsen, Magnhild: Slaktardag. Heimeslakting av småfe i Hemne 1983:87
Totland, Magnhild og Jakobsen, Magnhild: Gamle matretter fra Hemne 1984:57
Totland, Magnhild: Kirkegangskoner i Hemne 1975:133
Tranø, Gerd: Okkupasjonsår på Garten (1940-1945) 1978:121
Tretvik, Aud Mikkelsen: Tarva omkring 1900 – et lokalsamfunn i vekst 2003:107
Try, Hans: Bruk av lokalhistorisk stoff i skolen 1970:7
Trønderlaget: Minnelund for jarleætta på Lade, opprop fra Trønderlaget 1965:105
Tyskø, Ove O.: Sagn fra Agdanes, etter Ove O. Tyskø 1966:28
Tøndel, Th.: «Et besøk hos Lensvikens eldste mann» 2017:7
Tøndel, Thomas og
Solem, Johan:
Bjørnejakt i Lensvika i 1850 1997:33
Ulvan, Edvard: Tarvaulykka i 1885 2008:63
Utseth, Sverre: Blostrup Blostrupsen Blostrupsplassen og kona Brynhild Embretsdatter. Østerdølene som søkte ut mot de ytterste skjær 1965:78
Utseth, Sverre: Glimt fra skifteprotokollene i Fosen 1966:71
Utseth, Sverre: Sjølegdsrullen 1804, Hitra og Hemne tinglag 1967:85
Utseth, Sverre: Sjølegdsrullen 1804, Ørland, Bjørnør og Åfjord tinglag 1968:103
Utseth, Sverre: Frøyværinger i Utah 1968:60
Utseth, Sverre: Nils Justesen Eid 1969:29
Utseth, Sverre: Rasmus Udseth. Hitterværing og amerikaner 1971:73
Utseth, Sverre: Kasper Utsetø. Kulturspreder i utkantstrøk 1972:43
Utseth, Sverre: Aunøya på Hitra. Gårdsbruk, borgerleie og gjestgiveri 1973:40
Utseth, Sverre: Kjelder for ættegransking 1974:61
Utseth, Sverre: Omgangsskolelærer Lars Johnsen Strand 1979:111
Utseth, Sverre: På reise i Fosen kring 1730. Gjestgiverier og skysskaffere 1981:17
Vandbakk, Johan: Berggruva i Skaugdalen 1996:97
Vandbakk, Johan: Da ei bygd ble til. Om bureisninga på Aursjømyra mellom Verran og Rissa 1998:95
Vanebo, Odd H: Edvard Grande. Brev fra Frøya til Leksvik 1900–1909 2011:77
Vasstveit, Oddvar: Sogneprest til Ørlandet menighet 1741–1754, Lars Barhow, «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand» 2019:121
Vik, Gudrun Dahler: Flatbrødbaking i Fosen 1972:20
Vingen, Arne: Lysvatnet. Ein fjellgard i Åfjord 1974:187
Vingsand, Jarle: Spellmann-Klas. Klaus Henriksen Bøle f. 1815 1971:57
Vingsand, Per og
Nesmo, Lars:
Osen kyrkje 1965:32
Vingsand, Per: Songkor i Osen 1975:53
Vold, Jan Erik: Skisport i Hemne i 1920-åra 1990:99
Vold, Jan Erik: Glimt fra Øra på 50-tallet 1997:129
Volden, Arnfinn: Størjefangst i Hemne og Snillfjord 2002:107
Volden, Arnfinn: Vollarabben revgard i Snillfjord 2003:161
Volden, Arnfinn: Futen. Skarpseileren som endte på museum 2004:69
Volden, Arnfinn: Drukningsulykke på Snillfjorden 2004:75
Volden, Arnfinn: Storsnøvinteren 1880–81. Ras og ulykker 2005:141
Volden, Arnfinn: Rosemaling i Hemne og Snillfjord i eldre tid 2006:89
Volden, Arnfinn: Leirraset i Tannvikøyan 2007:91
Volden, Arnfinn: Brannen i Snigeldalen 2008:109
Volden, Arnfinn: Drukningsulykke i Vuttudalen 2009:41
Volden, Arnfinn: Historier om storkveite og havørn 2010:159
Volden, Arnfinn: Ei drukningsulykke i Bergselva 2011:73
Volden, Arnfinn: To snøras på Hemnskogen 2012:141
Volden, Arnfinn: Siste legdakallen utmed Vinjefjorden 2012:89
Volden, Arnfinn: Flystyrt i Snillfjord 2013:165
Volden, Arnfinn: Skogbrann i Snillfjord 2014:155
Volden, Arnfinn: Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord 2017:69
Volden, Arnfinn: M/k Livi II 2018:173
Volden, Arnfinn: Fløyting av tømmer og ved i Hemne 2019:137
Vorpvik,Randi Børø: Sydamer i Råkvåg i første halvdel av 1900-tallet 1993:123
Væge, Steinar: Hundholet – et sagn fra Roberget i Hemne 2014:179
Væge, Steinar: Fangstanlegg for villrein i Hemne 2015:137
Væge, Steinar: Klakkrennet 1963 endte på en tragisk måte 2016:153
Væge, Steinar: Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne 2017:95
Wessel, Markus D.: Skipsbygging i Hemne på 1800-tallet 1973:101
Wessel, Markus D.: ”Nicolay H. Knudtzon”. En bark bygd i Hemne i 1869 1974:106
Wessel, Markus D.: En utvandrerfamilie fra Vinjeøra i 1869 1974:51
Wessel, Markus D.: John Størset. Lærer i Hemne – nybygger på Stillehavskysten 1975:141
Wessel, Markus D.: Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra 1976:53
Wessel, Markus D.: Fra Vinjeøra til Vesterålen. En sildekspedisjon i 1885 1978:151
Wikander, Johan Anton: Solur eller kompassrose på Halten? 2003:7
Wikander, Johan Anton: Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg? 2005:23
Ystgaard, Ingrid: Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015 2016:159
Ystgaard, Ingrid: Menneske og makter på Vik 2019:153
Yttertun, Eiliv Lillebakk: Øverbygden Træskelag 1907-1974 1993:131
Øien, Marit: Gravøl på Holla før og no 1975:125
Østberg, Berit: Fra husmannstida på Storfosna. Dagligliv først på 1900-tallet 1975:71
Østberg, Berit: Fosninger forteller om kostholdet 1976:7
Østberg, Berit: Kvinner ved kysten. Innsamling av minner sommeren 1976 1977:35
Østberg, Berit: Leik på Frøya før og nå 1978:43
Østberg, Berit: På Sandvass-setra i Osen i 1920-åra. Menny Sørgjerd forteller 1983:93
Østberg, Berit: Julegjest hos tippoldemor i 1884 1984:75
Øveraas, Kristin: Onward Ho 2016:175
Ågren, Dan: Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn 1982:55
Ågren, Dan: Aksel Adserø – bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida 1992:109
Aaby, Halvor: Holch-godset i Bjørnør 1983:157
Aalid, John: Husmannskår i Snillfjord 1998:71
Aarseth, Inge: Hvordan var det på Frøya før siste istid? 1995:17
Aassved, Tormod: Kanonsprengning på Tarva i 1945 2007:143
Aassved, Tormod: Minefelt i Stjørnfjorden 2008:61
Aastum, Per: Lian båtbyggeri i Åstfjorden 2014:141
Aastum, Rigmor: Tyskere på loftet 1995:105
Aastum, Åse: Skolegang og oppvekst i Åstfjorden først på 1900-tallet 1983:7
Aastum, Åse: Fedorasåpe og einlaug. Om hårvask og annen vask 1985:45
Aastum, Åse: Sykepleie i mellomkrigstida. Sykepleier Maren Aastum forteller 1986:29
Aastum, Åse: Kråkrø og kalde fingra. Om fisketørking på berga i Snillfjord 1987:69
Aastum, Åse: Olav Elven og krabbefabrikken på Hemnskjela 1992:7

 

God årbok 2019

Redaktører og forfattere har igjen levert
en meget god årbok.

Her er en kort omtale av artiklene
i Årbok for Fosen 2019.

 

Ingrid Ystgaard: Menneske og makter på Vik.  (s. 153)
Spissartikkelen kommer mot slutten av boka. Ingrid Ystgaard, som var prosjektleder for utgravingene på Vik i forbindelse med utvidelsen av flyplassen på Ørlandet, gir her en sammenfatning av forskningsresultatene etter utgravningene – og det er ikke småtteri. Ystgaard leverer en svært opplysende artikkel om Ørlandets historie fra slutten av bronsealderen (600 f.Kr.) og fram til høgmellomalderen (1250 e.Kr.). Det dreier seg bl.a. om landheving, vegetasjonsutvikling, bosetning, februk og åkerbruk, gårds- og samfunnsorganisering, vareutveksling, og – klimakatastrofen i år 536 e.Kr. Prosjektet har vært tverrfaglig, med en rekke støttevitenskaper, og en utrolig mengde kunnskap er brakt for dagen, bl.a synliggjort i flotte kart og diagram. Dette er et stort bidrag til Fosens historie.

Kolbjørn Aune: Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav?
Gammel-redaktørene innleder årboka, først Kolbjørn Aune med en artikkel der han med sin stadnamn-kompetanse gir ei akseptabel forklaring på øynavnet Asen.

Eilert Bjørkvik: Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888.
Så skriver Eilert Bjørkvik om blåskjella i Strømmen i Rissa, og om ei strid om eiendomsretten til skjellforekomsten i 1887–88, som altså endte i Høyesterett.

Astrid Marit Bjørkvik: Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764-1816).  –  s. 19
Astrid Marit Bjørkvik skriver om skipper Jacob Nordenbergs eventyrlige og tragiske liv. Han var født på Ørlandet, bodde seinere i Trondheim og var skipper på Trondheimsskip i utenriksfart i flere år tidlig på 1700-tallet.

Marcus Bull: Den tyske drift i Melandsgruvene.
Marcus Bull skriver om den tyske gruvedrifta i Melandsgruvene på Hitra i åra 1906–09. Artikkelen viderefører gruvehistoria for Hitra fra Årbok 2018.

Arne Dørum: Ingeniør Ole Singstad (1882-1969).
Arne Dørum skriver om Ole Singstad fra Lensvika som tok ingeniøreksamen i Trondheim i 1905, reiste til Amerika og ble stor tunnelkonstruktør, med ry som den fremste gjennom tidene.

Oddmund Hagen: «Øytun» på Hemnskjela 100 år.
Oddmund Hagen skriver om tilblivelsen av forsamlingshuset Øytun på Hemnskjela i 1919.

Oddmund Hagen: En sommer med Carl Dons.
Oddmuns Hagen «anmelder» Carl Dons’ bok Sjøen fra 1927, der den kjente biologen og konservatoren ved Vitenskapsmuseet skriver om sine opplevelser på turer med forskningsskipet «Gunnerus» i 1920-åra.

Hans Marius Johansen: Gåtefulle steiner i Roan.
Hans Marius Johansen skriver om røyser og høge, oppreiste steiner i fjellområda mellom Roan og Osen, rimeligvis rester av ledegjerder for fangst av villrein.

Amy Lightfoot: Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen.
Amy Lightfoot skriver om hvordan menneskene har nytta sauen og ulla gjennom tidene, med eksempler fra Fosen.

Svein Henrik Pedersen: Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal  tilpasning.
Svein Henrik Pedersen skriver om bygginga av de to kirkene i nåværende Agdenes kommune, Værnes kirke (1858) og Lensvik kirke (1863). Dette var de første kirkene i Fosen som var bygd etter arkitekttegna tegninger.

Per Ole Sollie: Frå Fosen til Nederland.
Per Ole Sollie skriver om utvandring fra Norge og Fosen til Nederland på 1600- og 1700-tallet. Denne utvandringa var betydelig på 1600-tallet, men mindre på 1700-tallet.

Oddvar Vasstveit: Sogneprest til Ørlandet menighet 1741-1754, Lars Barhow, «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand».
Oddvar Vasstveit skriver om den fargerike ørlandspresten Lars Barhow, som ble kjent lokalt for sin «konkyliegrotte» og internasjonalt for sin avhandling om nordlyset.

Arnfinn Volden: Fløyting av tømmer og ved i Hemne.
Arnfinn Volden legger fram mye kunnskap som han har samla fra manns minne om frøytinga av tømmer og ved i elvene i Hemne. Artikkelen er en videreføring av artikkelen om fløyting i Snillfjorden i Årbok 2017. Mye verdifull kunnskap blir her berga fra å gå i glømselen.

Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2018 og 2019.
Morten Haugen nevner 25 bokutgivelser og skriver at han hvert år blir overraska over hvor mye og variert lokalhistorie som skrives i Fosen.

Stort årsmøte for Fosen historielag i Hemne

Årsmøtet 2019 ble holdt på Grønset gård ved Vinjefjorden i Hemne ble et av de største i lagets historie hva antallet deltakere angår. Det ble servert årsmøtemiddag til 73 personer.

Sjølve årsmøtet ble leda av Eilert Bjørkvik og gikk raskt og greit unna. Det ble foretatt gjenvalg på styremedlemmene Helge Bueng, Åfjorden, og Bernt Jørgen Stranden, Bjugn, og på varamedlemmene Eilert Bjørkvik, Rissa, Johan Mjønes, Snillfjord, og Ernst Robert Øyangen, Tondheim. Styresammensetningen ble med andre ord uendret. Vigdis Hoff Hoøyen, Ørland, fortsetter i valgkomiteen.

Rigmor Aastum.

Møtets høgdepunkt var vel for de fleste Rigmor Aastums foredrag om tyske soldaters forhold til lokalbefolkningen under krigen.

Ellers var det foredrag ved Johan G Foss om fellestunet på gården Hovdan ved Vinjefjorden, der det ble foretatt utskiftning så seint som i 1965.

Videre ver det orientering om Grønset gård ved Mark Adams, og orientering om Hemne kommune ved ordfører Odd Jarle Svanem. Det var også lagt inn allsanger for den sangglade forsamlingen.

Etter middagen var det omvisning på Hovdan gård ved John Kårøy.

 

Namn og nemningsfordommar på sjøen i gammal tid

 

Fiskarbøndene sette husdyrnamn på holmar og skjær

Dei som gav namn til holmane, skjæra, båene og fluene langs kysten, var fiskarbønder, og husdyra på garden er rikt representert i namnematerialet – Oksen, Hesten, Kalven, Galten, Hunden, Geita osv, gjerne i samansetningar som Svartoksen, Måøygalten, Jektkalven osv.

Kva låg det i desse namna?

 

Per Hovdas oversikt over tydingar i Norske fiskeméd (1961):

Hesten – holme/skjer som liknar ein hestesal.
Brunen –  grunne/flu nemnt etter brottet (fargen på det?).
Oksen – kvasse grunnar som ligg farleg til i leia.
Leikua – skjer/holmar som var viktige sjømerke.
Kalven – skjer/holme som ligg attmed ei større øy.
Galten, Grisen, Purka – skjer, steinar og grunnar som ligg farleg til i leia, eller som i skapnad kan minne om ein gris.
Geita – skjer, båe eller fall med skarpe formasjonar, eller der brottet «mekrar».
Bukken – skjer/båe som ligg meins til i leia, eller holme/skjer kvasse formasjonar.
Hunden  – oftast om skjer som ligg som ein vakthund utanfor hamner og vågar [men markerer også farlege stader].

Namn som Oksen, Galten, Bukken og Hunden gav varselsignal til dei sjøfarande om å passe seg.

Leikua eller Sulsleikua nord for Dyrøya på Frøya.
Leikua eller Sulsleikua nord for Dyrøya på Frøya, viktig sjømerke ut mot Sulsfjorden. Foto Johan G Foss.

 

Nemningsfordommar og sjøspråk

Folk levde i eit magisk univers, der ord kunne ha magisk kraft. Upassande ord kunne framkalle uønska fenomen, det kunne gå troll i ord. Særleg i utrygge omgivnader, som på sjøen, måtte ein passe seg for kva ein sa.

Mangt var tabu når ein var på sjøen

På sjøen var det mange tabuord. Rovdyr og rovfuglar skulle f.eks ikkje nemnast.

Nordmøringen Edvard Langset (1867–1924) samla mange folkeminne frå Nordmøre og Fosen i åra omkring 1920. Husmann og fiskar August Holm på Hitra fortalte om ei hending frå oppveksten sin i Sparbu. Han var med faren på sjøen, og så fekk han sjå ein hund kom springande frammed stranda. «Der kjem det ein hund òg, rennande frammed landet,» sa eg. «Hald kjeft, gut. No kan vi gjern ro i land», sa ‘n far. «Du skal alder nemn klodyr på sjøa, gut».

Informanten føyde til at han ikkje fekk noen tru på dette, og litt om senn tapte faren trua på det, han òg. (Edvard Langset: Segner – Gåter – Folketru frå Nordmør (1948), s. 135 – her gjengitt i lett normalisert språkform.)

Kva var tankegangen?

Det kan vera vanskeleg å forstå tankegangen bak mange av tabua. At rovdyr (klodyr) var tabu, kan ein kanskje forstå, i og med at dette var farlege dyr, dyr som gjekk på rov.

Men også kjente og kjære husdyr som hest og ku kunne vera tabubelagt. Somme ting i båten kunne det òg vera forbode å nemne med namn. Kleppen var tabu og vart omtala som «tre» (minneoppskrift, Frøya). Tanken bak det kan ha vore at kleppen skulle vera ei overrasking som fisken ikkje skulle ane noko om før han fekk han i nakken. Men det er ikkje lett å forstå at ein uskyldig gjenstand som vadbeinet var tabubelagt og skulle omtalast som trehesten (Langset 1948, s. 135, Bjugn). Kanskje er dette tabuet så gammalt at det er frå før rullevadbeinet si tid, da vadbeinet var eit bein frå eit landdyr – og dermed eit unemneleg fremmendlegeme i ein båt?

Kveita var den fremste av alle fiskar, og ho var det mange spesielle reglar knytta til. Mange stader skulle ho heller ikkje nemnast med namn, men vart omtala som kalv (Per Hovda: Norske fiskeméd, s. 208, frå Nesna, Halten, Aukra o.fl. stader).

«Nemner du husdyr, så har du dei med deg»

Frå Bjugn har Edvard Langset eit notat som bringer oss eit stykke vidare i forståinga av ord-tabua på sjøen (her i lett normalisert form):

«Når vi kom på sjøen, så mått vi ikkje nemn dyra med det namnet som hørt landet te. Men vi mått bruk namn som hørt sjøen te. … Nemnt ein ikkje sliker eit dyr på rett måtin, så sa dem det, gammelkarran: «Du har dem med deg». (Fotnote: Det var det samma som dem førte grisen eller kua med seg.)
Hesten skull vi kall «rompeskute». Grisen kalla vi «rotskate», kua kalla vi «honn-skåre».
Det va eit tå det først vi lært tå di elder, det, kva vi skull kall land-dyra. Og vi lært dem snart. Vi villa verra karra og lær sjønamna.
Katten kunn vi kall med det namnet han ha. For katten ha god fisk-løkk, den karen. Vi villa gjern dra samtalin bort på han. Kråka ha vi ikkje nå serskilt namn på.» (Langset 1948, s. 135.)

Tabua og sjønamna går av bruk (før 1900)

Frå Eide på Nordmøre fekk Langset opplyst at om noen kom til å nemne bjørn, rev, varg eller ramn på sjøen, så måtte dei sette ein kors på keipen. «Du må tru det vart mang kors ‘punn keipa. For vi ungdommann kom oss ikkje i hau, vi, og nemnt så jamt rovdyr på sjøa. …. Men no nemne folk namn på sliker på sjøa, og tykkje ikkje det e rart.»

Langset fekk desse opplysningane i 1921–22. Dei gamle namneskikkane var da altså ikkje lenger i bruk. Langset skriv i ein fotnote: «Eg hev spurd frå Rissa til Kornstad [på Averøya] om landdyra skulle ha eit serskilt namn, når dei nemnde dei på sjøen, men ingen visste noko om det. «Sjønamna» fann eg fyrst på Hustad (Romsdal).»

Godnamn

Elles var det mange farlege vette ein måtte passe seg for og ikkje provosere. Slike hadde ein gjerne godnamn (forskjønnande namn, noanamn) på. Godnamn kunne ein òg ha på farlege stader langs leia.

Farlege stader med fine namn

Godnamn på farlege stader skulle tene til å blidgjera vonde vette som heldt til der. Når ein var på sjøen og fór framom desse stadnene, brukte ein godnamna, men når ein var på trygg grunn eller på trygg avstand, kunne ein bruke dei rette namna. Oftast var det derfor det rette namnet som overlevde, medan godnamnet har forsvunne. Det finst berre eit fåtal sikre eksemel på at godnamnet overlevde og fortrengte det rette namnet. Blant dei fåtalige eksempla må vi først og fremst nemne Landegode ved Bodø og Jomfruland ved Kragerø og i Hvaler. Svinøy i Herøy på Sunnmøre – no med Svinøy fyr – har òg vore kalla Landegode, eller også Storeskjeret (Norsk stadnamnleksikon). Det har sikkert vore mange fleire godnamn enn dei vi kjenner til.

I mangel av godnamn kunne ein berge seg med å unngå å nemne stadene med namn.

Farlege stader med dyrenamn og narre-tradisjonar

Som nemnt vart dyrenamn som svin, galte, okse og hund brukt som namn på farlege holmar og skjer. Samtidig skulle desse dyra ikkje nemnast med namn når ein var på sjøen! Livet var ikkje enkelt!

Mange av desse lokalitetane utmerka seg, iallfall i seinare tid, med at det var knytt narre-tradisjonar til dei. Når ein fór framom, prøvde ein å narre noen til å helse, eller f.eks å «stikke oksen». Dette er kjent frå alle kantar av landet. Dei som vart narra, var slike som ikkje visste om stadene, og det vil seie førstereisgutane, skårungane.

Å lesa for Biskopen og Presten

Enkelte av dei farlege stadene i leia gjekk under namnet Bispen eller Presten. Også desse namna må oppfattast som godnamn.

Jonas Lie skriv om Bispen vest for Lindesnes i romanen Rutland (1880). Han bygger sikkert på folketradisjon. Ein av mannskapet om bord i Rutland fortel om eit forlis ved Bispen. Han blir spurt om kva for ein bisp det var, og han svarer: «Å, en Bisp, som præker for Sjøfolk, og, naar de ikke vil høre, saa faar de føle.»

Mange stader var det vanleg «å lesa for Biskopen», rimelegvis for å bligjera han. Det var førstereisguten, skårungen, som vart brukt til dette, og mest truleg vart det lese noko som var lært utanåt i kristendomsundervisninga.

I gammal tid var vel dette noko ein gjorde på alvor, men i seinare tid hadde det ein spøkefull vri. Det vart ein av dei mange skjemtane som gjekk ut på å narre skårungare og få dei til å dumme seg ut. Men skikken hadde nok framleis eit visst pedagogisk innhald, ikkje berre underhaldningsverdi. Den fekk unggutane til å hugse desse stadene.

Av skikkar med rot i gamle tabuforestillingar var desse narringane blant dei som heldt seg lengst

Ofring for trygg seglas

Dei sjøfarande hadde også enkelte offerplassar i kystleia. Når dei passerte Sogneoksen ved utløpet av Sognefjorden, forekom det at noen ofra ein kløyvd to-øre. Ved Skomakaren, eit skjær rett sør for Stad, hiva dei i land ei vedski «til pluggar åt skomakaren». Når dei passerte Finnkjerringa, eit skjer i Nordlandsleia, baud dei ho ein røyk. Formålet var utan tvil å bligjera vettene som heldt til der og sikre trygg seglas. (Svale Solheim: Nemningsfordomar ved fiske (1940), s. 141ff).

Eksempel frå Fosen

Ein informant i STOKKSUND meddelte dette til Svale Solheim om ofring til Finnkjeringa:

«På Nordlandsleia ligg eit skjer som heiter Finnkjerringa. Det var vanleg at når ein fyrste gongen fôr forbi der, så skulle ein by Finnkjerringa ein røyk. Her er ei soge av ein som heitte Johan Rasmussa: Eg hadde inga greie på Finnkjerringa, og så seier skipper’n at eg måtte gå ned å pakke i pipa hans, for han fekk slik løst på ein røyk. Eg ana ingen ting og gjekk ned i kahytta og pakka den fine sylvholka langpipa hans. Da eg kom opp på dekket med ho, flira skipperen og så sa han: «Du må let ho der få a’», og så peka han på eit skjer som vi hadde på sida. Da hust eg på Finnkjerringa, og eg vart så gal at eg kasta pipa langt ut i sjøen – mesta bort til skjeret; men det sa’n ingen ting om.» (Solheim, 1940, s. 142). (Språket i dette og dei følgjande eksempla er lett normalisert.)

Ein fiskar frå JØSSUND foralte om korleis han vart narra i Nordlands-leia: «Det var ein stad nord på Helgeland dei kalla Galten. Eg vart narra der. Det var ein som sa til meg: «Hent ein kniv!» Eg gjorde det. Han sa da: «Ja, der er galten, stikk han!» Ja, eg dreiv kniven i land mot skjæret og sa: «Ja, det ska no synas blod!» Da lo dem fordi eg var så rapp til å kaste og hadde svar å gje. – Eg har sjøl narra mange.» (Ola Ryssdal 1,41).

Slike galtar finst det mange av langs kysten. Folk dreiv på med slik narringa like opp i våre dagar, også når ein var på tur med rutebåten. Den ovannemnde mannen frå Jøssund fortalte om dette: «Leikua på Linesfjorden dreiv dei og narra med. Eg fulgte med dampen eingong og han Ove Steinvik var med. Da vi var midt for Leikua, sa eg til han: «Lån meg kniven din!» Ja, han rakte meg kniven. Så sa eg: «Der er kua, du får stikk ho.» «I-i-i», sa han sint og stakk te meg med knivskaftet. Det var no så mangt dem fann på. Det var å hente eit taug for å bett kua, hent ei bøtt for å gi kua drekk.» (O. Ryssdal 1,41).

Frå ROAN er det fortalt at når ein nærma seg Folda på tur nordover, var det tre narreplassar. «Mest kjend er: Biskopen ved Rødøya og Skreddaren og Saksa før dei begynte på Buholmsråsa. (O. Ryssdal 1,43).

Frå ROAN finst det òg ei oppskrift der det er rekna opp ei heil rad med slike narreplassar i Åfjorden og i Nordlandsleia der dei prøvde å narre ungdomane.

Ausa var eit skjer, dei narra dem te å ta fram ei aus eller skjei.
Kråka i Åfjorden. Dei skull skyt ho.
Naglinn, skjer i Åfjorden. Her blei dei narra te å ta fram ein hammar for å slå inn naglinn.
Nordom Folla var det mange narreplassar.
I Nærøsundet blei dei narra te å ta fram ein kniv for å stekk Prestøygalten.
Finnkjeringa
nord på Helgeland. Her blei dei narra te å ta av seg huva for å helse på Finnkjerringa.
På Leka er det òg ei finnkjerring. Der skull ein òg helse (Lekamøya).» (O. Ryssdal 1,44).

Utafor Nærøya hadde dei fleire faste narre­plassar. Ein mann frå VIKNA fortalte:

«Prestøygalten er det vesteste skjeret utafor Nærøya som fell tørt. Det ha vore mang forlis der. E ha itj hørt om narring der.
Munken i Nærøysundet er det derimot narring med. Dei ska hels på han. Det er ein kvit stein i berget, nord om fyret.
Skomakaren på Hestøya. Det er ein stein på eit nes. Det vart drive mykje med å narre folk te å hels.» (O. Ryssdal 1,45).

Alle desse lokalitetane ligg farleg til i leia. Det blir f.eks opplyst om Prestøygalten at det hadde vore mange forlis der. Ved­kommande informant hadde ikkje hørt om narring der, men informanten frå Roan ovafor kjente til det.

Frå ROAN refererer Solheim desse narringsplassane:

«Ved Kjeungen (fyr) utom Uthaug, Ørlandet, har det vore narring.
Det var mer narring med Leikukalven på Linesfjorden enn med Leikua.
Måøygalten
utfor Kiran i Bjørnrør ha det vore narring med.
Ved Leikua på Linesfjorden er ein tå dei værst plassan norom Beian i Fosen. Det er ureint farvann her.
Ved Måøygalten må ein i tjukkskodde passe vel på at ein itj kjem utom Galten.»

Liknande narreskikkar var knytta til namn som Kjerringa, Kjerringræva, Merraræva o.l.

I LEKSVIK narra dei ungdomane til å helse på Urskjerringa, ein odde som stikk ut i sjøen i skiljet mellom Leksvik og Leksvikstranda sokn. Odden ligg i nærleiken av Ursbekken. «Når en ungdom første gang var med båt forbi Urskjærringa, så var det et al­mindeligt narrestrek å få ham til å hilse på Urskjærringa. – «Nu må du ta hatten av,» sa en av de gamle, da de kom til stedet, og hvis han etterkom påbudet blev det en oplivende latter ombord.»

Frå HEIM fekk Solheim opplyst frå ein informant at det enno [1940] var brukeleg å narre dei yngre ombord til å helse på skjer og holmar, seglmerke o. l.. «Første gongen eg fór forbi Agdenes på veg til Trondheim, narra skipperen meg til å helse på Agdenes-kjerringa, ei jernstøtte på ei flu ved Agdenes,» fortel informanten. Karakteristisk er det i nyane tid sett opp ei jarnstøtte på denne kjerringa for å markere flua.

Johan G Foss
mai 2019

Holmar og skjer med husdyrnamn – kva låg i namna?

Dei som gav namn til holmar, skjær, båer og fluer langs kysten, var fiskarbønder, og husdyra på garden er rikt representert i namnematerialet. Låg det noe spesielt innhald i desse namna? Per Hovda har ei oversikt over bruk og tydingar i Norske fiskeméd (1961):

 

Hesten – holme/skjer som liknar ein hestesal.

Brunen –  grunne/flu nemnt etter brottet (fargen på det?).

Faksen, Faksbåen – båar nemnt etter korleis brottet ter seg.

Oksen – kvasse grunnar som ligg farleg til i leia.

Leikua – skjer/holmar som var viktige sjømerke.

Kalven – skjer/holme som ligg attmed ei større øy.

Galten, Grisen, Purka – skjer, steinar og grunnar som ligg farleg til i leia, eller som i skapnad kan minne om ein gris.

Geita – skjer, båe eller fall med skarpe formasjonar, eller der brottet «mekrar».

Bukken – skjer/båe som ligg meins til i leia, eller holme/skjer kvasse formasjonar.

Hunden  – oftast om skjer som ligg som ein vakthund utanfor hamner og vågar [men markerer også farlege stader].

Gåsa – flu som har fått namn etter lyden av brottet.

Høna – flu/stein med namn etter lyden av brottet, eller etter plassering saman med fleire mindre steinar.

Kjuklingane – vanlegvis samling av mindre steinar nær ein litt større: Høna.

 

Namn som Oksen, Galten, Bukken og Hunden gav varselsignal til dei sjøfarande om å passe seg.

 

Johan G Foss

Var spanskesjuka den største katastrofen som har ramma menneskeslekta?

Spanskesjuka var ein aggressiv influensa som herja verda i åra 1918–20. Dei siste åra har vi fått høre at dette var den verste ulykka som noen gong har ramma menneska. I Store norske leksikon (snl.no) les vi: «Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde, det vil si at flere døde enn under første verdenskrig og andre verdenskrig samlet», og på wikipedia.no: «Spanskesyken (var) trolig mer omfattende enn både svartedøden og den justinianske byllepesten.»

«Fake news». Dette stemmer absolutt ikkje om vi ser dødstala i høve til folkemengda. Om «spanska» tok livet av 50–100 mill menneske, utgjorde det 4–8 % av folketalet i verda, som da låg på 1,8 milliardar. Dødstala var enorme, men menneskeætta har opplevd verre ting.

I Noreg tok spanska 15 000 liv. Det utgjorde 0,6 % av befolkninga (snl.no).

Spanskesjuka verre enn verdskrigane? Om vi vil  samanlikne katastrofe-omfanget av spanskesjuka med verdskrigane, så kan vi heller ikkje berre sjå på dødstala. Vi må òg ta med den vanvittige ressursbruken under krigane og dei enorme materielle øydeleggingane, og også det sivilisasjonssamanbrotet som verdskrigane representerte. Spanskesjuka førte først og fremst med seg privat sorg og smerte.

TuberkuIosen var nok ei større svøpe for menneska enn spanska. Omkring 1920 kan det årleg ha vore 10 mill tuberkulosedødsfall i verda, og slik hadde det vore i mange tiår. I Noreg var det mykje tuberkulose i siste del av 1800- og begynnelsen av 1900-talet, med ca. 7000 dødsfall årleg omkring 1900 (Folkehelseinstituttet). Dette var omtrent like mange som spanska tok da ho grasserte på det verste, i 1918.

Eg intervjua i 1970–80-åra mange gamle folk som kjente til både spanska og «tæringa». Spanska var ein episode, tuberkulosen hadde dei heile tida. Mor mi og far hennes hadde tuberkulose, men fekk behandling og overlevde, medan to av søskena til mor mi døde.

Da spanska gjekk, var far min i konfirmasjonsalderen. «Æ låg ein halv tim’ i spanska, nerri kjøkenkråa,» fortalte han. «Da ha-itj-æ tia lenger, æ mått ut åt gutan!»

Kva var den verste katastrofen? Av dei sjukdomskatastrofane vi veit om, gjorde nok svartedauden det største innhogget i menneskeætta. Ein antar at denne pesten tok livet av 50 mill av dei 80 mill innbyggarane i Europa, altså 60 %. På verdsbasis skal 75 mill ha stroke med. Også i Noreg reiv pesten bort rundt 60 % av folket (snl.no). Gardar og bygder vart liggande øyde, og det tok nærmare 300 år før landet var fullbygd igjen.

Det bør ringe ei bjølle for dei som vil påstå at spanskesjuka var verre enn dette.


Befolkningsutviklinga i verda dei siste 12 000 åra – i grove trekk. Etter Store norske leksikon, 2005-utgaven. Diagrammet markerer svartedauden som den største demografiske katastrofen. – Folkemengda har vakse sakte i mesteparten av dei 12 000 åra diagrammet omfattar, men veks no svært raskt (den passerte 7 milliardar i 2011 og 7,5 milliardar i 2017). Merk at tidsaldrane i diagrammet har dei tidsspenna som blir brukt internasjonalt, ikkje dei som blir brukt i «norsk» tidsrekning.

Spanskesjuka i Fosen, sjå Kolbjørn Aune: Spanskesykja i Fosen 1918–1919 i Årbok for Fosen 2003, s. 201ff.

Johan G Foss

mars 2019, justert april 2020

Hvor kom fosningene fra – og hvor ble det av dem?

Flyttestrømmer i Fosen på midten av 1800-tallet

Vi har nå tilgang på folketellinga 1865 i databehandla utgave, og det gir store muligheter til å framskaffe opplysninger, bl.a om flyttebevegelser i de foregående tiåra. Dette var tida da befolkningsveksten tok av, med overbefolkning, ressurspress og flytting som resultat. Utvandringa til Amerika var så vidt kommet i gang, men ennå ikke i Fosen. Hvor gikk flyttestrømmene da?

Flytting og etablering av nytt bosted var noe som satte skille i folks liv. Var det mange som flytta, satte det også preg på samfunna. Flytting var dels frivillig, som når en fikk seg kjærest eller arbeid i ei anna bygd, dels tvungen, som når levebrødet svikta. Vi kan snakke om skyve-effekter, som manglende levebrød, og dra-effekter, som godt fiske. «Sambygdings-effekten» var en dra-effekt. Når ei gruppe sambygdinger hadde flytta og etablert seg i ei anna bygd, var det lettere for andre å flytte etter.

Eksakte tall for tilflytting, minimumstall for fraflytting. I folketellinga er det lettere å få oversikt over tilflyttinga enn fraflyttinga – når vi har fødestedene å holde oss til. De undersøkelsene vi har gjort så langt, har gitt oss noenlunde eksakte tall for tilflyttinga til Fosen, men bare minimumstall for utflyttinga fra Fosen. Vi har nemlig bare gjennomgått de nærmeste prestegjelda, og dermed ikke fanga opp de som flytta langt av sted. Men det var nok ikke særlig mange.
Foruten de 7 prestegjelda i Fosen (Hitra, Hemne, Stadsbygd, Ørland, Bjugn, Åfjord og Bjørnør) er følgende prestegjeld gjennomgått med tanke på flytting til og fra Fosen: Kristiansund, Edøy (Smøla), Aure, Orkdal, Meldal, Rennebu, Oppdal, Børsa, Byneset, Melhus, Strinda, Trondheim, Nedre Stjørdal (Værnes), Frosta, Skogn, Levanger, Levanger landsokn, Verdal, Inderøy, Ytterøy, Leksvik, Fosnes, Nærøy og Kolvereid.


Prestegjelda i Fosen og nærliggende områder i 1865. Folketellinga ble gjennomført prestegjeldsvis, og fødestedene oppgis også som prestegjeld (vanligvis). Prestegjelda var store og har lite med vår tids kommuner å gjøre. Legg merke til at flere av prestegjelda kryssa Trondheimsfjorden: Ørland prestegjeld omfatta også Agdenes, Stadsbygd omfatta Lensvik og Ingdalen, Børsa omfatta Geitastranda og Byneset prestegjeld omfatta Buvika. Legg også merke til at Leinstranda lå til Melhus, Tiller til Klæbu og Malvik til Strinda. Trondheim lå som ei «øy» i Strinda. – Hvert prestegjeld utgjorde også et herred (kommune).

 

Fosen et tilflyttingsområde – med 3900 inn og 2000 ut

Folketellinga 1865 viser at det i de foregående tiåra hadde vært større tilflytting til Fosen enn utflytting. I 1865 hadde Fosen fogderi 31.747 innbyggere. 12,3 % av dem var født utafor fogderiet (3.893 personer). Rundt 2000 personer, eller noe i underkant, var født i Fosen men var i 1865 flytta ut av fogderiet. Fosenbygdene hadde altså en positiv flyttebalanse på rundt 1900 personer. Men både tilflyttinga og utflyttinga fordelte seg nokså ulikt på de sju prestegjelda, og ett av dem, Stadsbygd, hadde vesentlig større utflytting enn tilflytting.

Viktigere å kartlegge flyttinga til Fosen enn flyttinga fra

For Fosens historie er det viktigere å kartlegge tilflyttinga til Fosen enn utflyttinga fra – ganske enkelt fordi de som flytta hit, gjorde mer av seg her enn de som flytta ut. I folketellinga er det også enklere å kartlegge tilflyttinga enn utflyttinga.

Kultur på flyttefot

Store flyttestrømmer påvirka lokalsamfunna på mange vis, også kulturelt. Innflytterne hadde kulturen sin med seg – språk, ferdigheter, skikker, truer og folketradisjoner. Når vi studerer flyttestrømmene i gammel tid, kan vi ha disse kulturelle forholda i bakhodet, i tillegg til de næringsmessige faktorene.

De to store destinasjonene – byen og kysten

Folk flytta i alle retninger, men vi kan se to hovedretninger i flyttemønsteret: mot byen (Trondheim) og mot kysten. Vi kan følge en bevegelse fra Oppdal og ned gjennom Orkdalsføret. Flere flytter nedover enn oppover. Fra Orkdal prestegjeld nederst i dalen gikk 236 utflyttere til Trondheim (126 andre vegen), mens 398 gikk til Fosen (52 andre vegen).

Det kan ellers nevnes at det kom mange tilflyttere fra Østlandet til Fosen og Trøndelag, men få fra Vestlandet.

Trondheim – stor leverandør og stor magnet

Trondheim by leverte den største kontingenten av tilflyttere til Fosen (515), men samtidig trakk byen også til seg de fleste utflytterne (644). Fosens flytteregnskap med Trondheim viste en underbalanse på 129.

Men flytteregnskapet var forskjellig for de ulike prestegjelda. Tiltrekningskrafta fra byen gjorde seg sterkest gjeldende i Stadsbygd og Ørland, som hadde store flytteunderskudd i forhold til Trondheim (144 for Stadsbygd og 107 for Ørland). Hitra, Hemne og Åfjord kom ut sånn noenlunde i balanse i forhold til byen, mens det i Bjugn og Bjørnør var atskillig flere byfolk som flytta dit enn det var bjugninger og bjørninger som flytta til byen (65 flere byfolk til Bjugn og 77 flere til Bjørnør).

Trondheims tiltrekningskraft var nå økende, bl.a på grunn av en gryende industri, og de fleste bygdene i amtet hadde negativ flyttebalanse i forhold til Trondheim. Den største ubalansen hadde vel Strinda (med ÷ 757). Bjugn og Bjørnør var blant unntaka. Disse prestegjelda må ha fortont seg som attraktive bygder.

Fosen og Orkdalsføret

Orkdalsføret – Orkdal, Meldal og Rennebu – leverte mye folk til Fosen (i alt 657). Langt de fleste kom til Hemne (345), men mange kom også til Hitra (87), Ørland (80), Bjugn (53), Stadsbygd (40), Bjørnør (34) og Åfjord (18).
Andre vegen var det få som flytta, og halvparten av dem som flytta, kom fra Hemne (37).

Øyværingene og Innherred

Flyttestrømmen til Fosen fra det sentrale Innherred – Frosta, Levanger/Skogn og Verdal – er interessant, fordi den i det alt vesentlige (141 personer) gikk forbi fastlandsbygdene og ut til øyene, til Hitra prestegjeld. Denne flyttestrømmen var utvilsomt et resultat av den gamle bygdehandelen (bygdareisene) som frøyværingene og hitterværingene dreiv på Innherred. Også til Bjugn kom det en del innherredsbygger (32), så kanskje dreiv også noen bjugninger med bygdareis.
Også i dette sambandet var det få som flytta andre vegen, fra Fosen til Innherred.

De enkelte prestegjelda i Fosen

Stadsbygd hadde betydelig tilflytting fra Børsa (88) og Leksvik (70), og også en del fra Ørland (32). Men det forslo ikke mot de mange som flytta ut, til Leksvik (198), Trondheim (181), Bjugn (182) og Ørland (127). Stadsbygd prestegjeld kom ut med en negativ flyttebalanse på godt over 600. Den store utflyttinga fra Stadsbygd skyldtes nok flere forhold.

I Ørland ser den samla inn- og utflyttinga ut til å ha balansert, sånn omtrentlig. Prestegjeldet hadde betydelig tilflytting fra nabobygda Bjugn (136), fra Børsa (88), Trondheim (78) og Orkdal (53), men hadde stor utflytting til Trondheim (180), Bjugn (194), Hitra (95), Åfjord (55), Nærøy (44) og Stadsbygd (32).

Bjugn var et nyoppretta prestegjeld, skilt ut fra Ørland i 1853. Bjugn og Hitra var de prestegjelda i Fosen som hadde det største tilflyttings-overskuddet, noe omkring 700 for begge. Dette var tydeligvis attraktive bygder. De fleste tilflytterne til Bjugn kom fra Ørland (194), Stadsbygd (182), Åfjord (119), og utafor Fosen fra Børsa (84) og Trondheim (78).
Fraflyttinga fra Bjugn gikk mest til Ørland (136) og Åfjord (91).

Hitras store tilflyttings-overskudd skyldtes nok først og fremst tilgangen til fiskeri. De fleste tilflytterne kom fra bygder utafor Fosen, flest fra Trondheim (111), fra Orkdal (61), fra innherredsbygdene Levanger/Skogn (51), Verdal (46) og Frosta (44), fra Kristiansund (36), Børsa (35) og Smøla (26). Men stort tilsig til Hitra var det også fra de andre bygdene i Fosen, fra Hemne (105), Ørland (95), Stadsbygd (73), Åfjord (35).
Fraflyttinga fra Hitra var beskjeden. Trondheim var den klart viktigste destinasjonen (129), deretter kom Ørland (54), Hemne (35), Smøla (34) og Kristiansund (30).

Hemne hadde også et betydelig innflytter-overskudd, noe rundt 300. Over halvparten av tilflytterne kom fra Orkdalsføret, fra Orkdal (171), Meldal (118) og Rennebu (56). Tilflyttinga derfra var så stor at det må ha satt sitt preg på Hemne-samfunnet. Fra nordmørsbygdene hadde Hemne mindre tilsig. Mest var det fra Surnadal (39), Aure (35) og Rindalen (31). En betydelig kontingent fikk Hemne også fra Børsa (46) og fra Gauldalen: Melhus (23) og Støren (15), og et mindre bidrag også fra Trondheim (21). En stor kontingent kom fra Tynset (40). Fra de andre Fosen-bygdene fikk Hemne betydelig tilsig fra Stadsbygd (41), Hitra (35) og Ørland (19).
Ut fra Hemne gikk det en svær flyttestrøm til Aure (145), og dessuten til Hitra (105), Ørland (54), Kristiansund (41) og Trondheim (24).

Bjørnør hadde et innflytter-overskudd på noe rundt 400. De fleste innflytterne kom fra Trondheim (126), Børsa (46), Orkdal (34), Beitstaden (29) og Fosnes (25). Fra Fosen-bygdene kom en stor flyttestrøm fra Åfjord (116), men lite fra de andre bygdene.
Utflyttinga fra Bjørnør gikk først og fremst til Fosnes (89), Trondheim (49) og Åfjord (46).

Åfjord hadde et mer beskjedent innflytter-overskudd, på 100 eller der omkring. Det var påfallende mange som flytta til Åfjorden fra de andre bygdene på Fosenhalvøya, fra Bjugn (91), Ørland (55), Bjørnør (46) og Stadsbygd (28). Utenom Fosen kom de fleste tilflytterne fra Trondheim (69), Ytterøya (43) og Lom (27).
Utflyttinga fra Åfjord gikk mest til Bjugn (119), Bjørnør (116), Hitra (35) og Ørland (31). Utenom Fosen var Trondheim den store destinasjonen (68).

Hvor kom fosningene fra, og hvor ble det av dem?

Tilflyttinga.
Ca 3900 av Fosens innbyggere i 1865 var født utafor Fosen. Innflytterne utgjorde 12,7 % av befolkningen. Tilsiget av folk kom i hovedsak fra Trondheim og bygdene der omkring og fra Orkdalsføret.

Ti på topp-lista av prestegjeld som leverte folk til Fosen, ser slik ut:

Trondheim 515
Orkdal 398
Børsa 387
Meldal 175
Leksvik 114
Melhus 112
Byneset 89
Ytterøya 87
Strinda 86
Rennebu 84

Hvor det ble av fosningene?
Langt de fleste fosningene ble der de var, i prestegjelda der de var født. Men rundt 12 % av de som var født i Fosen, hadde flytta på seg – 5,7 % til et anna prestegjeld i Fosen og rundt 6,3 % ut av fogderiet.

Hvor ble det av dem som flytta ut?
Trondheim var flyttemålet for svært mange, men ellers gikk det flyttestrømmer i mange retninger, ikke bare innover fjorden, men også sørover til Nordmøre og nordover til Ytternamdalen.

Ti på topp-lista over de største flyttestrømmene fra Fosen i tiåra omkring 1850 er slik:

Trondheim 644
Leksvik 211
Aure 175
Strinda 150
Fosnes 136
Kristiansund 108
Nærøy 82
Edøy (Smøla) 55
Børsa 53
Orkdal 52

 

Johan G Foss