Bente Merethe Heggvik ønsket velkommen

Det var «stinn brakke», med 67 frammøtte, i Grendahuset på Titran da Fosen historielag avholdt årsmøte 3.juni. Det gode oppmøte viser at vi har interesserte medlemmer, og at vi har truffet godt med årsmøteinnholdet. Som vanlig et trivelig og givende årsmøte.

Helge Bueng og Bernt Jørgen Stranden ble gjenvalgt som styremedlemmer. Styret består da av Helge Bueng (nyvalgt styreleder), Åfjord, Johan G.Foss, Frøya, Bernt Jørgen Stranden, Ørland, John Ola Selbekk, Lensvik og Bente Merethe Heggvik, Trondheim/Hitra.

Også varamedlemmene ble gjenvalg: Eilert Bjørkvik (kasserer), Rissa, Ernst Robert Øyangen, Trondheim og Maria Stolsmo, Kyrksæterøra.

Etter at selve årsmøtet var ferdig, ble det holdt tre foredag/orienteringer:

Johan G. Foss om Titrans historie.

 

 

 

 

 

 

 

Johan Anton Wikander om kompassroser og solur innhogd i berg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Blix med historien om nothengene

 

 

 

 

 

Årsmøte 2023 Johan

Årsmøte 2023 – Johan G. Foss hedret

 

Årsmøte i Fosen historielag holdtes lørdag 3. juni i Grendahuset på Titran, Frøya.

Johan G. Foss gikk av som styreleder, og ble hedret for sitt mangeårige arbeid i laget. Som takk for innsatsen så langt, Johan fortsetter som styremedlem og bidragsyter, fikk han overrakt bildet Storm, malt av Hilde Gunn Valstad. Vel fortjent, Johan!

Ny årbokredaktør på plass!

Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen ønsket ikke å gå på en ny periode som årbokredaktører, etter at Årbok 2022 var ferdigstilt. Dermed måtte historielaget ut på redaktørjakt, og det er med stor glede vi kan meddele at vi går inni det nye året 2023 med ny redaktør på plass.

Den nye redaktøren for Årbok for Fosen, Hege Aannø Kraft, er 47 år gammel og godt bosatt i Botngård, men sier gjerne at hun er fra Ervika. Hun er gift med Karl Einar, og sammen har de 8 barn.

Hege har siden ungdomsskolen hatt interesse for historie generelt og lokalhistorie spesielt. I tillegg til allmennlærerutdanning har det

Hege Aannø Kraft med utsikt utover Bjugnfjorden

dermed, innimellom familieforøkelser, også blitt noen emner i historie og kulturminneforvaltning m.m. ved universitetet i Trondheim.

Hege er engasjert i styre og stell ved Bjugn Bygdatunlag Mølnargården og i Sør-Trøndelag Historielag. Nå gleder hun seg til å ta fatt på redaktørjobben med Årbok for Fosen 2023. Hun har allerede fått overlevert en liste med interessant artikkelstoff, som hun synes lover godt. Hun oppfordrer likevel til innsending av materiale, og at flere ønsker å dele historie både fra eldre og nyere tid. Mengde og mangfold er ypperlig.

Den nye redaktøren var til stede på årets siste styremøte i Fosen historielag like før jul. Styret er svært fornøyd med å få Hege med på laget, og ønsker henne hjertelig velkommen.

Skolehager

På 1950-tallet husker jeg at vi hadde skolehage ved Råk skole i Stjørna. En parsell nedenfor skolen var delt opp med et visst areal for hver elev. Vi fikk utlevert forskjellige frøsorter som reddik, mainepe og gulrot, kanskje også salat. Noen hadde visst også et felt heime. Ved Uddu skole i Rissa var det slik, og i Hemne fikk elevene utlevert frø. Så kom læreren på inspeksjon. Jeg tror også at vi fikk diplom og at det var høsttakkefest der avlingen ble presentert. Er dette kjent fra andre bygder i Fosen?

Send noen ord til Fosen historielag.

Eilert Bjørkvik

Artiklene i Årbok for Fosen 2022

Astrid Marit Bjørkvik: Bernt Nøst.

Asbjørn Bonvik: Gurru Kunna er siste gjenlevende tradisjon om Frua.

Audhild Brødreskift: Rissaraset.

Marcus Bull: Kjølsø Værk.

Johan G Foss: Dolm kirkes eldste historie.

Kenneth Kiplesund: Protestantiske frikyrkjer i gamle Fosen.

Lars Rottem Krangnes: Den gamle damen på Uttian og den unge brura på Holla.

Anne E. Nygård: Caro Olden – og Pauline.

Per Ole Sollie: Lorents Hovde.

Ivar Stav: Prestefamilien Hestmann på Ørland 1933-1938.

Arnfinn Volden: En trist historie fra Vennastranda.

Johan Anton Wikander: Kompassrosen på Storfosna.

Ingvald Lium: Kanaler i Ørland.

Fosen historielag på redaktørjakt

Redaktørene av Årbok for Fosen, Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen, gir seg etter Årbok 2022. Per Ole har da vært årbokredaktør i 8 år, fra 2015, og Svein Henrik i 6 år, fra 2017. Begge sier at det har vært en interessant og givende jobb som de har hatt mye glede av. Og begge har gjort en god jobb og levert årbøker av høg klasse.

Takk for vel utført arbeid, Per Ole Sollie og Svein Henrik Pedersen!

Dermed er Fosen historielag på redaktør-jakt. Har du lyst til å prøve deg som redaktør, så send en epost til post@fosen-historielag.no.

 

Bilder fra Årsmøtet 2022

Årsmøtet i Fosen historielag 2022 ble holdt på Ankeret i Lysøysundet lørdag 11 juni 2022.

Her ble tre jubileer markert:
• Det er 75 år sia Fosen historielag ble stifta,
• Det er gitt ut 60 utgaver av Årbok for Fosen,
• Det er gitt ut 50 utgaver av meldingsbladet Nytt om Gammelt.


Mangeårig leder og årbokredaktør Eilert Bjørkvik blir intervjua av sekretær Helge Bueng. Sammen med Konbjørn Aune har Eilert gitt ut 50 – femti – utgaver av Årbok for Fosen, og Helge har redigert 37 utgaver av Nytt om Gammelt. Foto Johan G Foss.


Anne Nygård ved heimen sin i Lysøysundet, juni 2022. Anne har vært leder i Fosen historielag og redaktør av Nytt om Gammelt. Foto Johan G Foss.


Fra middagen under årsmøtet 2022 på Ankeret i Lysøysundet, 11. juni 2022. Det var ca 60 frammøtte til årsmøtet. De siste årsmøtene har vært godt besøkt. Foto: Helge Bueng.

Gode tider for Nytt om Gammelt

I høst-utgaven 2021 av Fosen historielags meldingsblad finner vi en rekke interessante bidrag:

– Daniel Johansen har skrevet om den sennende og omfattende jakta på Jarnskjegges grav på Austrått.

– Eilert Bjørkvik skriver om de kvernene (bekkekvernene) han har funnet i de eldste skifteprotokollene for Fosen, for perioden 1681–1729, hele 95 kverner. Den største «kvern-tettheten» har han funnet i Rissa tinglag.

– Johan G Foss har skrevet Dolm kirke på Hitra, den eneste bygningen fra mellomalderen i Sørfosen, og det viktigste kulturminnet i Trøndelag sørvest for Trondheimsfjorden. Dolm kirke er en interessant bygning med en spennende og merkelig historie.

– Helge Bueng fortsetter beretningen om Ms Sulsfjord – «Bygd for spritsmugling». Han skriver også om den berømte ulvejegeren «Varg-Ola» i Åfjorden på 1700-tallet, om åfjordslegen Henrik Volmars mange sprit-resepter, og gjengir et ameriksbrev fra et utflytta åfjording, Toralf Berg, i Canada i 1900.

– En leder med stå-karakter (s. 2) kan også nevnes.

Artiklene i Årbok for Fosen 2021

Kolbjørn Aune: Sakrale stadnamn frå førkristen tid i Fosen. Første del.
Om gamle stedsnavn oppkalt etter norrøne guder.

Eilert Bjørkvik: En såmann i Fosen. Anders Bjørgan (1862-1949).
Gjengir en artikkel av Reidar Hov i Fosens Blad i 1939 om lærer Anders Bjørgan i Hasselvika, en «hagebrukets apostel» i Fosen.

Marcus Bull: Jernmalmen på Bispøyene.
Bull fortsetter serien om leiting og utvinning av malm på Hitra, nå om jernmalm i Bispøyan.

Øystein Ekroll: Marmorkatedralen — Nidarosdomen og marmorbrotet på Almenningen.
Ekroll forteller om hvordan øya Allmenningen i Roan gjennom 800 år har forsynt domkirka i Trondheim med førsteklasses marmor, og gjort Nidarosdomen til sjølve marmorkatedralen i Europa.

Eli Johanne Ellingsve: Innsamling av stedsnavn i Fosen fogderi.
Ellingsve skriver om det store innsamlingsarbeidet som nå blir gjennomført med pengestøtte fra staten i Frøya, Hitra, Snillfjord, Agdenes, Ørland og Bjugn.

Bernt Fjeldvær: Fra Grøntvedtmerda til havmerda.
Her blir det gitt et tilbakeblikk på 50 års eventyrlig havbrukshistorie.

Johan G Foss: Små fiskebåtar på stort hav.
De gamle åfjordsbåtene, fra færing til fembøring, og særlig sistnevnte, blir her gjennomgått og forklart, både språklig og historisk.

Oddmund Hagen: Et monument mot glemselen. Krigsfangene på Krokstadøra.
Med denne artikkelen reiser Hagen et minnesmerke over de russiske krigsfangene i fangeleiren på Krokstadøra og de tragediene som skjedde der.

Hans U. Hammer: Den andre Titran-ulykka i 1920.
Hammer forteller om det som blir kalt den andre Titran-ulykka, da fire båter med 21 mann forliste utafor Frøya, 20 år etter den første Titran-ulykka i 1899.

Hans Nielsen Hauge: «Hitrabrevet».
Her er det Hans Nielsen Hauge sjøl som har levert stoff til årboka, i form av et viktig brev som han skrev på Hitra i februar 1802.

Svein Henrik Pedersen: Byggmester Christian Christophersen Hovde og hans kirkebygninger på Nordmøre og i Fosen.
Her får vi høre om den store kirkebyggeren, Christian Hovde fra Hovdan i Vinjefjorden, som i åra 1875–92 oppførte ikke mindre enn 7 kirker i Fosen og Nordmøre.

Per Ole Sollie: Winter-bibler frå 1500-tallet.
Sollie forteller om to klenodier, to bibler fra 1500-tallet, som har overlevd innen samme familie i Agdenes i over 400 år.

Ivar E. Stav: Hestmann, Claussen og ferden med «Gerd».
Artikkelen forteller om en flytteferd i 1933, da presten Hestmann flytta frå Tjøtta til Ørlandet.

Arnfinn Volden: Beingrinna i Gullmannsola.
Volden forteller om ei beingrind (skjelett) som ble funnet i Gullmannsura i Vuttudalen i Snillfjorden i 1895, og som viste seg å være etter en skrepphandler som ble slått i hjel tidlig på 1800-tallet, en tildragelse det har gått mange fortellinger om.

Trivelig og givende årsmøte i Fosen historielag 2021

Flere av de frammøtte gav uttrykk for at dette var et svært trivelig og givende årsmøte.

– Det gode oppmøtet de siste åra viser at vi har interesserte medlemmer, og at vi treffer godt med innholdet på årsmøtene, sa lederen, Johan G Foss, ved åpningen av møtet. Han framhevet at årsmøtet i Fosen historielag er det eneste foum der historieinteresserte fra hele det gamle Fosen (Nordfosen, Sørfosen og Øyene) kan møtes.
– Det forplikter oss til å gi møtene et godt innhold.

John Ola Selbekk og Johan G Foss gir orienteringer. Ved styrebordet Eilert Bjørkvik og Helge Bueng. Foto: Bernt Jørgen Stranden.

Den praktiske sida av årsmøtet var tilrettelagt av John Ola Selbekk, nestleder i Fosen historielag, i samarbeid med medlemmer i Agdenes historielag. Arrangementet gikk knirkefritt.

John Ola Selbekk gav også en bilde-presentasjon av tidligere Agdenes kommune, der han som lensvikbygg og tidligere rådmann var godt kjent. Han viste også et gammelt Dagsrevy-innslag fra Lensvika, laget av en ung reporter Bjørn Nilsen.

Selve årsmøtet ble ledet av Eilert Bjørkvik, veteran og krumtapp i Fosen historielag.
Lederen, Johan G Foss, gav uttrykk for at lager nå har et meget velfungerende styre, og at mange interessante ting er på gang.

De siste årsmøtene i Fosen historielag har vært godt besøkt. På årets møte møtte 48 medlemmer. Foto: Bernt Jørgen Stranden.

 

Laksevorper og laksefiske i Agdenes

Etter sjølve årsmøtet holdt Astrid Marit Bjørkvik et foredrag om laksevorper og laksefiske i Agdenes. Hun viste kart over de 56 laksevorpene som hadde vært der, 40 utom Agdeneset og 16 innom. Trondheimsfjorden var en av de største laksefjordene i landet, med hele 25 lakseproduserende elver, og det var store mengder laks som gikk inn fjorden på forsommeren. Denne laksestrømmen forsynte fosningene seg av med laksevorpene sine.

Postkort fra 1911 med et usedvanlig godt og informativt bilde av laksevorpa på Stavøya i Agdenes. Bildet er tatt mot sørvest. Det er enden av ståarnota vi ser her. Nota hadde botn og var som en notpose med åpning (til venstre) der laksen kunne gå inn. Det skulle helst være skjellsand på botnen, slik at laksen var lett å se for den som stod og holdt utkikk oppe ved vorphuset. Når laksen kom inn over nota, stengte utkikksmannen nota og snurpa notposen sammen ved hjelp av liner fra vorphuset. Vanligvis ble det tatt én laks om gangen, men i løpet av en dag kunne det bli mange lakser. – Vorpa på Stavøya var den vorpa i Agdenes som var lengst i drift, helt fram til ca 2001. Ole Olsen var den siste som drev vorpa. Etter den tid ble det fiska med kilnot på vorpeplassen noen år. Kilnota hadde den fordelen at en slapp å sitte å passe på den. Bilde og opplysninger fra Ann Olsen, Agdenes.

 

Gammel folkekunst i Fosen

Johan G Foss holdt så et foredrag om gammel folkekunst i Fosen («folkekunst» her avgrenset til treskjæring og rosemaling/dekorasjonsmaling).

Treskjæring er en eldgammel dekorasjonsform, men den ser ut til å ha hatt en blomstring i hundreåret mellom 1780 og 1880. Malinga kom litt seinere, i Fosen hadde den egentlige rosemalinga sin blomstring i tiåra omkring 1850 (1830–1870).

Denne folkekunsten, både treskurd og dekormaling, stod sterkt i Hemne, men tydelig svakere i det øvrige Fosen. Foss kunne likevel vise bilder av en rekke flotte arbeider, bl.a. en praktfullt skåret navnkavl fra Ørlandet. Han kunne også vise eksempler på masseproduksert folkekunst i Fosen.

Årstall-sida av en navnekavl fra 1874, trolig skåret av Kasper Opphaug på Ørlandet. Slike kavler ble brukt som eiermerker på sildgarn. Mange fiskere var flinke med kniven og skar fine navnekavler. Denne er et prakteksemplar, skåret med leikende formsans og stor presisjon. Fra samlinga på Uthaugsgården, Ørland. Foto: Johan G Foss.

Rosemalt laup av en type som ble «masseprodusert» i Fosen. Lauper var mye brukt til bæring og oppbevaring; det var datidens allround bæreveske, som det var etterspørsel etter og marked for. De masseproduserte laupene ble malt med friske farger (som nå er mye avbleika og nedslitt). Dekoren er raskt påført, men av ei sikker og rutinert hand; det viser seg særlig i bladverket, i mindre grad i de gulrotliknende knoppene og de runde, oppsprukne granateplene – en fremmed frukt som ingen hadde sett og ingen visste hvordan så ut, men som det var knytta positive forestillinger til, og som det var tradisjon for å male på denne måten. Disse laupene var neppe bestillingsvare, i og med at de ikke har eiernavn og årstall. De er sikkert laga mens rosemaling var topp mote, i tiåra omkring 1850. Produksjonsstedet kan peke i retning Hemne og kanskje særlig Snillfjord. Frøya bygdemuseum, FR-16. Foto: Johan G Foss.

 

Et sangsterkt årsmøte

Årsmøtet i Fosen historielag er en sangsterk og sangglad forsamling, og middagen ble avsluttet med et knippe gode nasjonale sanger, kommentert og etter evne akkompagnert på gitar av Johan G Foss.