De siste utgavene av Nytt om Gammelt

Her er de siste utgavene av Fosen historielags meldingsblad Nytt om Gammelt. Meldingsbladet kommer normalt med to nummer i året, til årsmøtet om våren, og til jul sammen med årboka. Helge Bueng, Åfjorden, er redaktør for bladet.

Nytt om Gammelt nr 98, 2/2021

Nytt om Gammelt nr 97, 1/2021

Nytt om Gammelt 3/2020

Nytt om Gammelt 2/2020

Nytt om Gammelt 1/2020

Nytt om Gammelt 2/2019

Nytt om Gammelt 1/2019

Nytt om Gammelt 2/2018

Nytt om Gammelt 1/2018

Nytt om Gammelt 2/2017

Nytt om Gammelt 1/2017

Nytt om Gammelt 2/2016

Nytt om Gammelt 1/2016

Nytt om Gammelt 2/2015