«Doktorbåten»

Fosen historielag ga i 2015 ut bok om familien Hammervolds legeskysstjeneste i Frøya. Tommy Rodahl har levert manuskriptet til boka, og Helge Bueng, sekretær i laget, påtok seg å redigere boka. Johan G Foss har bidratt som bilde- og lokalhistorisk konsulent.

Den legendariske doktorbåten

Det er en sterk historie som her fortelles, om legeskyssen i det hardsøkte øyriket ytterst på Trøndelagskysten. Tre generasjoner Hammervold betjente denne legeskyssen fra 1926 til 2010. Hovedfokuset i boka ligger på perioden 1928–1968, da denne skyssen ble utført av Einar Hammervold og sønnen Aasmund med skyssbåten «Brita». Både båt og mannskap oppnådde nærmest heltestatus i øyriket. De skapte trygghet for at legehjelp var å få, nesten uansett værforhold. Tommy Rodahl skriver i boka:

Det eneste som bestemte om båten skulle ut eller ikke, var om noen behøvde legehjelp. Et sted langt oppe på vindskalaen gikk det nok ei grense, men den var udefinert og ble stadig utfordret av båt og mannskap. Når det røyk eller føyk og doktoren spurte om det var mulig å gå i sånt vær, var Einars svar bestandig: «Å vi får vel prøv».

Doktorbaten_omslag_
Omslaget av boka «Doktorbåten. En fortelling om familien Hammervolds ambulansetjeneste i Frøya» av Tommy Rodahl.

Ei bok om funksjonshemming

Til alt overmål er dette også ei fortelling om funksjonshemming. Einar Hammervold fikk i 1911, som 20-åring, ødelagt høyre armen sin og måtte resten av livet greie seg med én arm. Likevel blir det feil å si at han var funksjonshemma, for med denne ene armen gjorde Einar alt det som andre fikk gjort med to hender – og vel så det!

Mye lokalhistorie

Boka inneholder mye lokalhistorie, ikke minst fra Hammargrenda. Rodahl forteller også forhistoria til Hammervold-familien, der éi grein fører tilbake til til Tarva og Froan og en annen til Sistranda, og han følger utviklinga av Hammervolds firma fram til avviklinga i 2010. Rodahl får også godt fram den enorme utviklinga som har skjedd når det gjelder framkomstmidler og kommunikasjoner, fra 1920-åra og fram til i dag.

Mange fortellinger – og 70 bilder

Boka er full av fortellinger, både humoristiske og tragiske, og Rodahl forteller dem godt.

Og så har boka fått mange bilder. Det gjør den ekstra verdifull. Vi fikk til og med inn bilder fra en sønn og ei datter av doktor Haaversen, han som etablerte legeskyss med egen skyssbåt på Frøya i 1926. Men bilder av hovedpersonen, Einar Hammervold, har det ikke vært flusst av. Både Einar og sønnen Aasmund var beskjedne folk som ikke var ute etter å få oppmerksomhet.

Kongens fortjenstmedalje

Oppmerksomhet ble det nå likevel, da Einar fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 1951. Det ble tatt et godt bilde av han ved den anledningen, men det ble ikke med i boka. Aasmund visste at han hadde bildet, men han visste ikke hvor det var!

Etterlyser flere historier om doktorbåten

Mange historier er blitt fortalt om legeskyssen og legetjenesten i øyrekka. Rodahl har fått med mange av dem, men neppe alle. Da vi gikk ut og etterlyste bilder til boka, sendte Einar Meland i Fillan ei slik fortelling. Den handla om doktor Inge Henaug som var utkalt til en mann uti væra som hadde skada handa si. Det var et forrykende vær. Da de etter tre timer kom fram, stod mannen på kaia, tilsynelatende ubesværet av handa. Henaug tente på alle pluggene og ropte ned i båten til Einar: «Hammervold, tilbake til Hammervik!» Doktor Henaug var kjent for sitt hete temperament.

De som kjenner til hendelser knytta til legetjenesten og legeskyssen i øyrekka, oppfordres til å skrive dem ned og sende dem til Fosen historielag, post@fosen-historielag.no.

 

Rettelse til "Doktorbåten"

Einar ble tildelt Kongens forjenstmedalje i 1951, ikke i 1953.
Årstallet er riktig i bildeteksten side 85, men feil i bildeteksten side 84.
Setning i 4. linje side 86:
Dette året opplevde Einar ….
Rettes til: I 1951 opplevde Einar ….