Fosens historie

Fosen historielag er i gang med å utarbeide regionhistorie for Fosen.

Første bind av Fosens historie kom i 2005. Det var et bunnsolid verk, med bidrag fra de fremste fagfolka vi har. Arkeologene Kristian Pettersen, Kari Støren Binns og Kalle Sognnes skrev om den forhistoriske perioden, og historikerne Audun Dybdahl, Eilert Bjørkvik og Svein Bertil Sæther skrev om henholdsvis høgmellomalder, seinmellomalder og nytid fram til 1730. Boka markerte et tidsskille for lokalhistoria i Fosen. Endelig hadde fosenbygdene fått en samla og skikkelig beskrivelse av sin eldste historie.

Fosens_historie_omslag
Fosens historie bind 1, et bunnsolid verk, et tidsskille for lokalhistoria i Fosen, skrevet av de fremste fagfolka på området.

Det har drøyd ut med bind 2, men i 2015 kom arbeidet i gang. Boka skal utgis i 2024. Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen er engasjert som forfattere. Begge er rutinerte og velrenomerte historikere. Christiensen har bl.a skrevet et tilsvarende bind av Namdalens historie, Pedersen har bl.a bidratt til bygdebok for Orkdal.

styringsgruppe_og_forfattere
Styringsgruppa og forfatterne av Fosens historie bind 2, fotografert ved oppstart i 2015. Fra venstre: Johan G Foss (leder av styringsgruppa), Per Christiansen og Svein Henrik Pedersen (forfattere), Eilert Bjørkvik, Anne Elisabeth Nygård og Ernst Robert Øyangen. Kolbjørn Aune var ikke til stede da bildet ble tatt. Anne Elisabeth Nygård gikk ut av styringsgruppa i 2017.

Fosens historie – et stort økonomisk løft for laget.
Arbeidet med bind 2 er er kommet langt, men prosjektet er langt fra fullfinansiert. Kostnadsramma var satt til 2,5 mill, men ble skåret ned til 2,050 i 2017.

Kolbjørn Aune var redaktør for bind 1, og sa seg også villig til å redigere bind 2. Eilert Bjørkvik påtok seg jobben som bilderedaktør. Kolbjørn trakk seg imidlertid som redaktør høsten 2016, og Johan G Foss tok over. Bind 2 kommer ut i 2024.