God årbok 2019

Redaktører og forfattere har igjen levert
en meget god årbok.

Her er en kort omtale av artiklene
i Årbok for Fosen 2019.

 

Ingrid Ystgaard: Menneske og makter på Vik.  (s. 153)
Spissartikkelen kommer mot slutten av boka. Ingrid Ystgaard, som var prosjektleder for utgravingene på Vik i forbindelse med utvidelsen av flyplassen på Ørlandet, gir her en sammenfatning av forskningsresultatene etter utgravningene – og det er ikke småtteri. Ystgaard leverer en svært opplysende artikkel om Ørlandets historie fra slutten av bronsealderen (600 f.Kr.) og fram til høgmellomalderen (1250 e.Kr.). Det dreier seg bl.a. om landheving, vegetasjonsutvikling, bosetning, februk og åkerbruk, gårds- og samfunnsorganisering, vareutveksling, og – klimakatastrofen i år 536 e.Kr. Prosjektet har vært tverrfaglig, med en rekke støttevitenskaper, og en utrolig mengde kunnskap er brakt for dagen, bl.a synliggjort i flotte kart og diagram. Dette er et stort bidrag til Fosens historie.

Kolbjørn Aune: Øynamnet Asen i Bjugn. Norrønt eller samisk opphav?
Gammel-redaktørene innleder årboka, først Kolbjørn Aune med en artikkel der han med sin stadnamn-kompetanse gir ei akseptabel forklaring på øynavnet Asen.

Eilert Bjørkvik: Blåskjella i Strømmen i Rissa som havnet i Høyesterett i 1888.
Så skriver Eilert Bjørkvik om blåskjella i Strømmen i Rissa, og om ei strid om eiendomsretten til skjellforekomsten i 1887–88, som altså endte i Høyesterett.

Astrid Marit Bjørkvik: Skipper Jakob Andreas Nordenberg (1764-1816).  –  s. 19
Astrid Marit Bjørkvik skriver om skipper Jacob Nordenbergs eventyrlige og tragiske liv. Han var født på Ørlandet, bodde seinere i Trondheim og var skipper på Trondheimsskip i utenriksfart i flere år tidlig på 1700-tallet.

Marcus Bull: Den tyske drift i Melandsgruvene.
Marcus Bull skriver om den tyske gruvedrifta i Melandsgruvene på Hitra i åra 1906–09. Artikkelen viderefører gruvehistoria for Hitra fra Årbok 2018.

Arne Dørum: Ingeniør Ole Singstad (1882-1969).
Arne Dørum skriver om Ole Singstad fra Lensvika som tok ingeniøreksamen i Trondheim i 1905, reiste til Amerika og ble stor tunnelkonstruktør, med ry som den fremste gjennom tidene.

Oddmund Hagen: «Øytun» på Hemnskjela 100 år.
Oddmund Hagen skriver om tilblivelsen av forsamlingshuset Øytun på Hemnskjela i 1919.

Oddmund Hagen: En sommer med Carl Dons.
Oddmuns Hagen «anmelder» Carl Dons’ bok Sjøen fra 1927, der den kjente biologen og konservatoren ved Vitenskapsmuseet skriver om sine opplevelser på turer med forskningsskipet «Gunnerus» i 1920-åra.

Hans Marius Johansen: Gåtefulle steiner i Roan.
Hans Marius Johansen skriver om røyser og høge, oppreiste steiner i fjellområda mellom Roan og Osen, rimeligvis rester av ledegjerder for fangst av villrein.

Amy Lightfoot: Årtusener med sauehold – noen eksempler fra Fosen.
Amy Lightfoot skriver om hvordan menneskene har nytta sauen og ulla gjennom tidene, med eksempler fra Fosen.

Svein Henrik Pedersen: Kirkebyggingen i Agdenes og Lensvik i 1850- og 1860-åra – statlig styring og lokal  tilpasning.
Svein Henrik Pedersen skriver om bygginga av de to kirkene i nåværende Agdenes kommune, Værnes kirke (1858) og Lensvik kirke (1863). Dette var de første kirkene i Fosen som var bygd etter arkitekttegna tegninger.

Per Ole Sollie: Frå Fosen til Nederland.
Per Ole Sollie skriver om utvandring fra Norge og Fosen til Nederland på 1600- og 1700-tallet. Denne utvandringa var betydelig på 1600-tallet, men mindre på 1700-tallet.

Oddvar Vasstveit: Sogneprest til Ørlandet menighet 1741-1754, Lars Barhow, «en lærd, og i Naturhistorien især bevandret Mand».
Oddvar Vasstveit skriver om den fargerike ørlandspresten Lars Barhow, som ble kjent lokalt for sin «konkyliegrotte» og internasjonalt for sin avhandling om nordlyset.

Arnfinn Volden: Fløyting av tømmer og ved i Hemne.
Arnfinn Volden legger fram mye kunnskap som han har samla fra manns minne om frøytinga av tømmer og ved i elvene i Hemne. Artikkelen er en videreføring av artikkelen om fløyting i Snillfjorden i Årbok 2017. Mye verdifull kunnskap blir her berga fra å gå i glømselen.

Morten Olsen Haugen: Nye bøker fra Fosen 2018 og 2019.
Morten Haugen nevner 25 bokutgivelser og skriver at han hvert år blir overraska over hvor mye og variert lokalhistorie som skrives i Fosen.