Gode tider for Nytt om Gammelt

I høst-utgaven 2021 av Fosen historielags meldingsblad finner vi en rekke interessante bidrag:

– Daniel Johansen har skrevet om den sennende og omfattende jakta på Jarnskjegges grav på Austrått.

– Eilert Bjørkvik skriver om de kvernene (bekkekvernene) han har funnet i de eldste skifteprotokollene for Fosen, for perioden 1681–1729, hele 95 kverner. Den største «kvern-tettheten» har han funnet i Rissa tinglag.

– Johan G Foss har skrevet Dolm kirke på Hitra, den eneste bygningen fra mellomalderen i Sørfosen, og det viktigste kulturminnet i Trøndelag sørvest for Trondheimsfjorden. Dolm kirke er en interessant bygning med en spennende og merkelig historie.

– Helge Bueng fortsetter beretningen om Ms Sulsfjord – «Bygd for spritsmugling». Han skriver også om den berømte ulvejegeren «Varg-Ola» i Åfjorden på 1700-tallet, om åfjordslegen Henrik Volmars mange sprit-resepter, og gjengir et ameriksbrev fra et utflytta åfjording, Toralf Berg, i Canada i 1900.

– En leder med stå-karakter (s. 2) kan også nevnes.