Velkommen til Fosen historielag

Fosen historielag er et regionalt historielag som omfatter 11 kystkommuner i Sør-Trøndelag. Området utgjorde tidligere Fosen fogderi.

De 11 kommunene er: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya.

Fosen historielag har omlag 1200 medlemmer. Laget gir ut ei årbok, Årbok for Fosen, som i 2015 kommer ut med sitt 54. nummer. I tillegg gir vi ut andre skrifter [lenke til Fosen historielags skrifter]. Vi arrangerer også historiske vandringer, foredrag og seminarer.

Laget er i ferd med å utarbeide regionhistorie for området, Fosens historie, som blir et historieverk i tre bind. Første bindet kom i 2005. Andre bindet er under arbeid og skal foreligge i 2018.