Ta kontakt!

Ta kontakt med oss, om det er noe du mener det bør tas tak i, eller noe du kan bidra med (f.eks til årboka), eller om du ønsker å bli medlem.

Vi trenger aktive medlemmer, men vi trenger støttemedlemmer også!
Medlemsskap koster 300 kr pr år. Da får du årboka tilsendt.
Familiemedlemskap (uten årbok, men med alle andre rettigheter) koster 100 kr pr år.

Bli medlem / Kjøp bøker

Lagets adresse:
Fosen historielag
ved Eilert Bjørkvik
Naustveien 179
7100 Rissa

Bankkonto: 4290.05.02758.
Leder: Helge Bueng, helge@bueng.no
Kasserer: Eilert Bjørkvik, eilerbj@online.no
Sekretær: Bente Merethe Heggvik, bente.heggvik@kystmuseet.no

Årbok for Fosen: arbok@fosen-historielag.no
Årbokredaktør: Hege Aannø Kraft, hegeaannokraft@gmail.com

Redaktør Fosens historie:
Johan G Foss, j-g-foss@online.no