Om Fosen historielag

Fosen historielag er et regionalt historielag som omfatter 11 kystkommuner i Sør-Trøndelag. Området utgjorde tidligere Fosen fogderi.

De 11 kommunene er: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya.

Fosen historielag har omlag 1000 medlemmer (15/12-2022). Laget gir ut ei årbok, Årbok for Fosen, som i 2022 kom ut med sitt 62. nummer. I tillegg gir vi ut et meldingsblad, Nytt om Gammelt, som kommer to ganger om året, og vi gir ut andre skrifter. Vi arrangerer også historiske vandringer, foredrag og seminarer.

Laget er i ferd med å utarbeide regionhistorie for området, Fosens historie, som blir et historieverk i tre bind. Første bindet kom i 2005. Andre bindet er under arbeid, og kommer ut i 2024.

Lagets adresser etc:

Fosen historielag, ved Eilert Bjørkvik, Naustveien 179, 7100 Rissa
Org.nr: 980 104 206
Bankkonto: 4290.05.02758.
E-post: post@fosen-historielag.no

Leder: Helge Bueng, helge@bueng.no
Kasserer: Eilert Bjørkvik, eilerbj@online.no
Sekretær: Helge Bueng, helge@bueng.no

Årbok for Fosen: arbok@fosen-historielag.no
Redaktør av årboka: Hege Aannø Kraft, hegeannokraft@gmail.com

Redaktør av Nytt om Gammelt: Helge Bueng, helge@bueng.no

Redaktør Fosens historie, bind 2: Johan G Foss, j-g-foss@online.no

På nettsidene våre kan du lese:

* Om lagets historie.

* Om lagets styre.

* Lagets vedtekter.

* Om lagets aktiviteter.
Skattekista Årbok for Fosen
Arbeidet med Fosens historie.
Utgiving av andre bøker.

 * Register over årbokartiklene fra 1947 til 2022, både kronologisk (år for år) og alfabetisk (etter forfatter).
Registeret inneholder oversikt over 900 artikler, med mulighet for fritekst søk.

Årbokartikler – kronologisk

Årbokartikler – alfabetisk

 

* Hvordan du får kjøpt bøkene Fosen historielag har gitt ut.

* Årbøkene på nett. De eldste årbøkene og de som er utsolgt, vil bli skanna og lagt ut på nettsida.

* Artikkelserie om gamle leiker, en sjarmerende serie basert på bilder og bildetekster på omslaget (baksida) av årbøkene fra 2004 til 2011.

* Oversikt over bygdebøker i Fosen.

* Lenker til eksterne nettsider som kan være av interesse for lokalhistorikere og slektsforskere. [Kommer seinere]

* Skipsregistre. [Kommer seinere]

* Sjøforklaringer (Sjøfartskontoret, 1914– [Kommer seinere]