Rettinger til publikasjonene

Rettinger til "Doktorbåten"

Einar ble tildelt Kongens forjenstmedalje i 1951, ikke i 1953.
Årstallet er riktig i bildeteksten side 85, men feil i bildeteksten side 84.
Setning i 4. linje side 86: Dette året opplevde Einar ….
Rettes til: I 1951 opplevde Einar ….

Rettinger til Årbok for Fosen 2014

Side 40, verk nr 5 i litteraturlista.
Det står: Johan Petter Collett: ....
Det skal stå: John Peter Collett: ....

Retting av artikkel i Årbok for Fosen 1986:
Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret [1800-talet]

Her er ny utgåve av heile artikkelen.