Skolehager

På 1950-tallet husker jeg at vi hadde skolehage ved Råk skole i Stjørna. En parsell nedenfor skolen var delt opp med et visst areal for hver elev. Vi fikk utlevert forskjellige frøsorter som reddik, mainepe og gulrot, kanskje også salat. Noen hadde visst også et felt heime. Ved Uddu skole i Rissa var det slik, og i Hemne fikk elevene utlevert frø. Så kom læreren på inspeksjon. Jeg tror også at vi fikk diplom og at det var høsttakkefest der avlingen ble presentert. Er dette kjent fra andre bygder i Fosen?

Send noen ord til Fosen historielag.

Eilert Bjørkvik