Status for Fosens historie 2

Økonomisk status pr 31.1. 2019

Fosens historie, bind 2 er for tida Fosen historielags hovedprosjekt.

Arbeidet med hovedtekstene har pågått sia høsten 2015 og er nå i sluttfasen. Arbeidet har gått på høgt gir. Prosjektet har blitt noe mer omfattende og tidkrevende enn vi så for oss i utgangspunktet, og framdrifta har siste året vært redusert på grunn av sykdom. Manuskript til de fleste kapitla er nå levert av de to forfatterne, bare ett gjenstår. Utgivelse av bindet skal etter planen skje høsten 2019.

Budsjettet for bind 2 av Fosens historie er på 2,05 mill kr. Lønnsmidler til forfatterne er budsjettert med 1,2 mill kr. Samla utbetaling i prosjektet fram til 1. jan 2019 er på 917.500 kr. Fosen historielag har båret 750.664 kr av kostnadene, men har nå brukt opp sine oppsparte reserver.

To søknadsrunder til næringsbedrifter og stiftelser i regionen har gitt en heller beskjeden uttelling, 11.000 kr. Historielagets medlemmer har bidratt med 20.900 kr.

Fra kommunene er det søkt om 12 kr pr innbygger. Fire kommuner har betalt sitt bidrag fullt ut – Osen, Roan, Hitra og Snillfjord.
De skal ha stor takk!

Fem kommuner – Indre Fosen, Agdenes, Bjugn, Frøya og Ørland – har betalt deler av sitt bidrag.
De skal ha takk for det de har betalt inn. Alle bidrag kommer godt med.

Hitra kommune gjorde følgende tilføyelse i sitt vedtak:
«Hitra kommune oppfordrer de andre kommunene om å bidra med sine respektive omsøkte beløp.»

Status for innbetalinger fra kommunene 31. jan 2019:

Innbetalt Fra Omsøkt Mottatt Gjenstår
2016 Osen kommune 11.712 1.1712 0
2016 Rissa kommune 79.536 25.000 54.536
2016 Roan kommune 11.532 11.532 0
2016, 2018 Agdenes kommune 20.532 4.000 16.532
2018 Hitra kommune 55.908 55.908 0
2018 Bjugn kommune 57.864 5.000 52.864
2018 Snillfjord kommune 11.784 11.784 0
2018 Frøya kommune 59.244 10.000 49.244
2019 Ørland kommune 63.492 10.000 53.492
Hemne kommune 51.108 0 51.108
Åfjord kommune 39.156 0 39.156
Sum   461.868 144.936 316.932

 

Økonomisk status pr 31. jan 2019:

Utbetalt i alt 917.500
Støtte fra kommunene 144.936
Støtte fra bedrifter 11.000
Støtte fra historielagets medlemmer 20.900
Underskudd (dekt av historielaget) 740.664