Stort årsmøte for Fosen historielag i Hemne

Årsmøtet 2019 ble holdt på Grønset gård ved Vinjefjorden i Hemne ble et av de største i lagets historie hva antallet deltakere angår. Det ble servert årsmøtemiddag til 73 personer.

Sjølve årsmøtet ble leda av Eilert Bjørkvik og gikk raskt og greit unna. Det ble foretatt gjenvalg på styremedlemmene Helge Bueng, Åfjorden, og Bernt Jørgen Stranden, Bjugn, og på varamedlemmene Eilert Bjørkvik, Rissa, Johan Mjønes, Snillfjord, og Ernst Robert Øyangen, Tondheim. Styresammensetningen ble med andre ord uendret. Vigdis Hoff Hoøyen, Ørland, fortsetter i valgkomiteen.

Rigmor Aastum.

Møtets høgdepunkt var vel for de fleste Rigmor Aastums foredrag om tyske soldaters forhold til lokalbefolkningen under krigen.

Ellers var det foredrag ved Johan G Foss om fellestunet på gården Hovdan ved Vinjefjorden, der det ble foretatt utskiftning så seint som i 1965.

Videre ver det orientering om Grønset gård ved Mark Adams, og orientering om Hemne kommune ved ordfører Odd Jarle Svanem. Det var også lagt inn allsanger for den sangglade forsamlingen.

Etter middagen var det omvisning på Hovdan gård ved John Kårøy.