Styret i Fosen historielag

Etter årsmøtet 12. sept og konstituering 12. okt 2020 består styret i Fosen historielag av:

Verv Navn Kommune E-post Telefon
Leder Johan G Foss Frøya j-g-foss[at]online.no 954 02 921
Nestleder John Ola Selbekk Lensvik johnola55[at]outlook.com 990 14 917
Sekretær Helge Bueng Åfjord helge[at]bueng.no 941 21 202
Styremedlem Bente Merete Heggvik Trondheim/Hitra bente.heggvik[at]kystmuseet.no 938 01 487
Styremedlem Bernt Jørgen Stranden Bjugn bjs[at]orland.kommune.no 416 09 801
Kasserer, fast møtende vara Eilert Bjørkvik Rissa eilerbj[at]online.no 948 71 232
Vara Johan Mjønes Snillfjord jmjones[at]online.no 915 31 647
Vara Ernst Robert Øyangen Trondheim ernstro[at]online.no 994 93 973