Trivelig årsmøte på Bessaker

Årsmøtet 2020, utsatt på grunn av koronaen, ble holdt i Vik/Bessaker grendahus i tidligere Roan kommune lørdag 12. september.

41 medlemmer hadde tatt turen til årsmøtet på Bessaker. Her er det kanskje årsmeldinga som blir gjennomgått. Foto: Fridtjof Simonsen.

Leder Johan G Foss ble gjenvalgt på årsmøtet, og det kom inn to nye medlemmer i styret: Bente Heggvik fra Hitra/Trondheim og John Ola Selbekk fra Lensvik (styremedlemmene Rigmor Aastum og Kristin Svendsen hadde takka nei til gjenvalg).

Vara-lista består nå av Eilert Bjørkvik, Johan Mjønes og Ernst Øyangen.

Fullt referat fra årsmøtet finner du i Nytt om Gammelt nr 3/2020.


Styrebordet med sekretær Helge Bueng, kasserer Eilert Bjørkvik, som her gjennomgår regnskapet, leder Johan G Foss og styremedlem Bernt Jørgen Stranden.

Etter sjølve årsmøtet presenterte Johan G Foss godbiter fra Fosens historie, og Helge Bueng fortalte om folk, bygder og heldelser i Roan.

De frammøtte gav uttrykk for at dette var et godt og trivelig årsmøte, med gode drøftinger, gode foredrag, god tid til å prate sammen – og god mat, servert av Rorbu-kroa.

Årsmøtemiddagen falt i smak. I forgrunnen Eilert og Astrid Marit Bjørkvik og Svein Henrik Pedersen.

Etter årsmøtet var det lagt opp til en utflukt opp til vindparken på Bessakerfjellet, der grunneier og nabo Thore Erling Pettersen orienterte. Mange av årsmøtedeltakerne benyttet anledningen til å oppleve en stor vindpark på nært hold.