Vellykka årsmøte i Stjørna

Årsmøtet 2016 ble avvikla i Fritun forsamlingshus i Sørfjorden i Stjørna, Rissa, lørdag 4. juni, med 35 medlemmer til stede, som alle lot til å være godt fornøyd med møtet. Møtet ble omtrent slik som vi ønsker at et årsmøte i Fosen historielag skal være: hyggelig, innholdsrikt (men ikke overlessa), passende formelt og passende uformelt.

Årsmøtet 2016 1

Eilert Bjørkvik var vert, og han holdt også foredrag om Stjørnas historie. I tillegg var det musikk- og sanginnslag av en kvartett under ledelse av Tore Otterstad, og det ble servert herlig ferskfiskball til middag, levert av Marthabrygga i Råkvåg (Gunn Småvik).

Årsmøtet 2016 2
Eilert Bjørkvik i inspirert foredrag om
Stjørnas historie.

Etter middagen tok Eilert deltakerne med på vandring og omvisning i bryggerekka i Råkvågen.

Årsmøtet 2016 3

 

Årsmøtet

Lederen, Johan G Foss, leda sjølve årsmøtet. Fra møtedeltakerne ble uttrykt tilfredshet med det arbeidet som var gjort i løpet av året: god årbok, ekstra bokutgivelse («Doktorbåten»), ny nettside, arbeid med Fosens historie bind 2 og to fyldige meldingsblad.

Men medlemstallet synker – 27 i avgang i løpet av regnskapsåret, og medlemmene ble bedt om hjelp til å verve nye medlemmer.

En annen utfordring er å fullfinansiere arbeidet og utgivelsen av Fosens historie bind 2. Det arbeides for fullt med å skaffe midler, med søknader til kommuner, fylkeskommune, stiftelser og bedrifter. Det søkes om beskjedne 4 kr pr innbygger fra kommunene. Osen er den første kommunen som har bevilga sin andel.

Ellen Aanes Draagen fra Hitra og Bjørn Nilsen fra Snillfjorden gikk ut av styret på dette årsmøtet. De takkes for innsatsen. Inn kom Berit Johanne Vorpbukt fra Hitra og Johan Mjønes fra Snillfjord.

Det nye styret består av
Johan G Foss, Frøya, leder
Ernst Øyangen, Trondheim
Helge Bueng, Åfjord
Johan Mjønes, Snillfjord
Berit Johanne Vorpbukt, Hitra

Varamedlemmer:
Eilert Bjørkvik, Rissa (fast møtende vara og kasserer)
Jostein  Selnes, Snillfjord
Bernt Jørgen Stranden, Bjugn