Årbok for Fosen – årbokartikler alfabetisk

til og med Årbok 2017

 

Ved Eilert Bjørkvik

 

 

 

Bruk CTRL F for å søke etter ord i lista

 

 

Forfatter

Tittel

År og side

Aksdal, Bjørn:

En samling folketoner fra Bjørnør, nedskrevet av Mathias A. Lothe

1985:61

Alstad, Karin:

Oløkko fer både her og der. Et dikt fra omgangsskolens tid i Snillfjord

1996:77

Alsvik, Elling:

Om bygdemuseer

1971:7

Andersen, Eystein M:

Interiør og inventar på Austrått. En vandring gjennom slottet på 1700-tallet

2004:7

Andersen, Håkon og Bratberg, Terje T. V.:

Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet

2001:123

Andersen, Steinar:

Lekterbygging i Brattåa

2000:105

Andresen, Harald

Tragedien utenfor Harbak i 1978

2016:63

Andresen, Harald:

Staværingen – båten som ble en legende

2017:63

Andresen, Øystein:

Staværingen og stormen. Et reiseminne fra 1939

2006:121

Aune, Arnfinn:

Sauehald og slakting på Hitra

1974:191

Aune, Arnfinn:

Frå børtre til vassverk på Sandstad

1975:109

Aune, Arnfinn:

Tresko på Hitra

1976:115

Aune, Arnfinn:

Hitterværingane og feitsilda

1977:17

Aune, Arnfinn:

Fosentonane. Natur, folkeliv og ferdsel

1990:7

Aune, Arnfinn:

Storlygaren. Ein mann av reisande slekt

1991:39

Aune, Arnfinn:

Hitterværingar i ver og vind

1992:53

Aune, Arnfinn:

Ordtak frå Hitra

1993:151

Aune, Arnfinn:

Biletspråk og kallsmål på Trøndelagskysten

1996:113

Aune, Arnfinn:

Biletspråk frå husdyrhaldet

1997:25

Aune, Arnfinn:

Ordbilete frå husdyrmiljø

2000:79

Aune, Egil [Ingvar]:

Attåtfor i Fosen

1967:68

Aune, Egil:

”Ta i og dra!” – Fra Sørfjord meieri før motoren

1991:43

Aune, Egil:

Minner fra Holvatnet

2002:65

Aune, Hallgerd og Totland, Magnhild:

Kjerkgangand kle. Kvinnedrakt frå Hemne i 1880-åra

1979:95

Aune, Idar:

Fosens Blad. Litt om bladet og dets historie

1987:59

Aune, Idar:

Skøyta ”Sylvia” på mislykket krigstokt

1996:69

Aune, Idar:

Aunøya sjøflystasjon

1997:115

Aune, Karen Elfrida:

Hesthaugen. Et bureisingsbruk i Snillfjord

2010:99

Aune, Karen Elfrida:

Poliomyelitt i Snillfjord. En sykepleier minnes

2012:73

Aune, Karen Elfrida:

Pleierske og pasient. Minner fra et liv innen helsestellet i Snillfjord

2013:69

Aune, Kolbjørn:

Bygdenavna i Fosen

1965:7

Aune, Kolbjørn:

”for at have stiaalet Ulden af en Skindfæld” – Vi blar i en forliksprotokoll

1965:99

Aune, Kolbjørn:

Gammal tresking i Fosen

1966:48

Aune, Kolbjørn:

Åringsmerke frå Fosen

1967:7

Aune, Kolbjørn:

Beiningar og gåvå

1968:7

Aune, Kolbjørn:

”Prøvesteinen”. Eit stadnamn i Hemne

1969:94

Aune, Kolbjørn:

Tjøreoljefabrikken på Hollaneset

1970:69

Aune, Kolbjørn:

Innholdsliste for Årsskrift 1947-1949 (1-3) og Årbok 1965-1971 (4-10)

1971:130

Aune, Kolbjørn:

Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv

1971:81

Aune, Kolbjørn:

Om å samle stadnamn – og ei oppskrift frå Osen

1972:7

Aune, Kolbjørn:

Anders Graven og ”den Skaugdalske” primstav

1973:77

Aune, Kolbjørn:

”Vak opp åker og eng”. Tradisjonar om åkervekking i Fosen

1974:39

Aune, Kolbjørn:

Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjord

1975:115

Aune, Kolbjørn:

Meir åkervekking

1977:103

Aune, Kolbjørn:

Gamle bilete. Flaum i Søo 1909

1977:91

Aune, Kolbjørn:

Gamle gjenstandar. Kornharpe frå Hemne

1978:79

Aune, Kolbjørn:

Gilstad. Eit bortkomme gardsnamn i Hemne

1980:105

Aune, Kolbjørn:

Tråvkjøring på Rovatnet i 1909

1981:49

Aune, Kolbjørn:

Spedalsk sykdom og levekår i Bjørnør og Åfjord. Rapport fra ei legereise i 1858

1981:81

Aune, Kolbjørn:

Samar i Hemne

1981:95

Aune, Kolbjørn:

Håkjerringfiske i Hemnfjorden

1983:81

Aune, Kolbjørn:

Auksjonsplakat frå Hemne

1983:86

Aune, Kolbjørn:

Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra

1984:43

Aune, Kolbjørn:

Smedgurigras. Eit lokalt plantenamn i Vuttudalen

1984:47

Aune, Kolbjørn:

Dei spedalske i Brandsfjorden. Ein rapport frå 1853

1985:51

Aune, Kolbjørn:

Eit himmelbrev frå Åstfjorden

1985:95

Aune, Kolbjørn:

”Skulle du ha en bit til overs …” Brev til ein gard i okkupasjonsåra

1986:19

Aune, Kolbjørn:

Skrømtet på Vassvollan – eller ”bankeånderne i Hevne”

1989:19

Aune, Kolbjørn:

Tiendbursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne

1990:141

Aune, Kolbjørn:

Blekksprut i Hemnfjorden

1992:39

Aune, Kolbjørn:

Hanen som likfinnar. Tidfesta eksempel frå Hemne og Hitra

1993:39

Aune, Kolbjørn:

Futvisa. Ei folkevise frå Hitra

1994:79

Aune, Kolbjørn:

Sokning med hane. Eit eksempel frå Fjellværsøya

1995:85

Aune, Kolbjørn:

Gardsnamnet Haukvika i Hemne

1996:135

Aune, Kolbjørn:

Planter og kulturhistorie 1-8 [baksidetekster]

1996–2003

Aune, Kolbjørn:

Til vern mot boktjuvar. Rim og formlar i gamle bøker

1998:69

Aune, Kolbjørn:

Kapellskaget. Eit minne om gudshus eller hestebeite?

1999:171

Aune, Kolbjørn:

Ålføret eller Årføret. Eit gammalt ferdselsnamn i Hemne

2000:55

Aune, Kolbjørn:

Spjøto, Spjøtvollan og Spjøtet, kva tyder Spjøt- i stadnamn

2001:117

Aune, Kolbjørn:

Kulturlandskap og namneskifte. To holmar i Hemnfjorden

2001:57

Aune, Kolbjørn:

Treskurd i Hemne

2002:49

Aune, Kolbjørn:

Røstkvervet og Røsta. Ei utfylling til Hellandsjøs artikkel

2002:67

Aune, Kolbjørn:

Spanskesykja i Fosen 1918-1919

2003:201

Aune, Kolbjørn:

Evigheitsøl. Ein tørstedrikk frå apoteket

2004:107

Aune, Kolbjørn:

Angenetta og havmannen. Ei dansk vise i Roan

2004:113

Aune, Kolbjørn:

Våa. Eit gammalt plassnamn på Storfosna

2004:125

Aune, Kolbjørn:

Leikene fortel kulturhistorie 1-3 [baksidetekster]

2004-2006

Aune, Kolbjørn:

”som et Rad af Gjødsellæs”. Eit tingsvitne på Ørlandet om sjøorm i 1838

2006:115

Aune, Kolbjørn:

”Blåsius” og Blåskykøya

2006:125

Aune, Kolbjørn:

Korsgras og julgras. Namn på mjødurt i Hemne

2006:85

Aune, Kolbjørn:

Skjerak. Eit gammalt plantenamn i Snillfjord

2007:171

Aune, Kolbjørn:

Da hanen ”vêra lik” i Stordalsvatnet

2007:71

Aune, Kolbjørn:

Plantenamn i Osen. Sigurd Brattgjerds oppskrift frå rundt 1970

2008:117

Aune, Kolbjørn:

Snilldalingen i Bjørnør

2009:103

Aune, Kolbjørn:

«ilt og stygt troldskab». Skattesegner frå Fosen

2012:77

Aune, Kolbjørn:

Ivar Aasen og Fosen

2013:39

Aune, Kolbjørn:

Tillrotskjeret. Eit skjernamn med røtter i planteriket

2013:55

Aune, Kolbjørn:

Fjellnamnet Hogsgåsa

2013:59

Aune, Kolbjørn:

Nedlagte fjellgardar ved Vinjefjorden

2014:169

Aune, Kolbjørn:

Staulan og Stølan eller Støland? 

2015:47

Aune, Kolbjørn:

Bækso og Fagervollen 

2015:51

Aune, Kolbjørn:

Fjellstølen ved Elgshornet 

2015:55

Aune, Ottar:

Kirkebåter og naust på Krokstadøra

2014:187

Bjørkaas, May Synnøve:

En lærerik vinter i Hemne. Dagbok fra 1913-14 etter lærer Johan Bjørkaas

1994:119

Bjørkvik, Astrid Marit:

Laksvorper i Hasselvika

1973:22

Bjørkvik, Astrid Marit:

Jordeiere på Ørlandet

1975:62

Bjørkvik, Astrid Marit:

Nedre Ingdalen og striden om sagbruket der på 1600-tallet

1978:85

Bjørkvik, Astrid Marit:

Hasselvika ungdomslag

1982:77

Bjørkvik, Astrid Marit:

Haftor Paulsen Svee. En glemt haugianer fra Rissa

2008:93

Bjørkvik, Astrid Marit:

Erik Jensen Bustad. En skjebne fra 1804 

2009:121

Bjørkvik, Astrid Marit:

Råket og Gælnneset. Utposter med sterke kvinner

2014:81

Bjørkvik, Astrid Marit:

Fra Fosen til Lofoten i råsegltida

2016:17

Bjørkvik, Astrid Marit:

To Lofotbrev fra Rissa

2017:59

Bjørkvik, Eilert:

En visedikter fra Åfjord

1966:108

Bjørkvik, Eilert:

To skallbøker fra Stokksund

1966:7

Bjørkvik, Eilert:

Ørlands Avis 1891-1893

1969:70

Bjørkvik, Eilert:

Et 300 år gammelt sagn fra Stjørna

1970:18

Bjørkvik, Eilert:

En dagbok fra Buan i Stadsbygd, avskrevet av Eiler Horneman, med innledning av Eilert Bjørkvik

1970:51

Bjørkvik, Eilert:

Bosetning og næringsliv i Agdenes på 15- og 1600-tallet

1971:92

Bjørkvik, Eilert:

Bjugn og Stjørna under sildefisket på 1600-tallet

1972:94

Bjørkvik, Eilert:

Et fotografi av Austrått

1973:116

Bjørkvik, Eilert:

Hemnkjølen. Et omstridt navn

1973:158

Bjørkvik, Eilert:

En signetring fra Rissa

1973:38

Bjørkvik, Eilert:

Husmenn på Storfosna først på 1800-tallet

1973:66

Bjørkvik, Eilert:

Grønnsaksdyrking i Bjørnør først på 1800-tallet. Peter Michael Gran

1973:94

Bjørkvik, Eilert:

Da lagrettemennene dømte. En tyverisak fra Hemne i 1802

1974:198

Bjørkvik, Eilert:

Russerforliset i Kvenværet i 1760. Tradisjon og dokumenter

1974:94

Bjørkvik, Eilert:

Gamle bilete. Jubileet på Reins kloster i 1904

1975:82

Bjørkvik, Eilert:

En skatteaksjon fra 1768

1976:121

Bjørkvik, Eilert:

Gamle bilete. Råkvåg i 1880-åra

1976:61

Bjørkvik, Eilert:

Haltens vise

1976:83

Bjørkvik, Eilert:

Fire haugianerbrev fra Fosen

1977:61

Bjørkvik, Eilert:

Ei skallbok fra Frøya

1978:157

Bjørkvik, Eilert:

Haltens vise en gang til

1979:105

Bjørkvik, Eilert:

”At opmuntre den borgerlige flid”. Fosninger som fikk belønning av Landhusholdningsselskabet

1979:79

Bjørkvik, Eilert:

Prestetanker om jordbruk i 1753. Et manuskript etter Michael Stub

1979:88

Bjørkvik, Eilert:

Innholdsliste for Årbok for Fosen 1972-1981(11-20)

1981:107

Bjørkvik, Eilert:

Vallersund hospital

1984:7

Bjørkvik, Eilert:

Om fiske og fartøy i 1771. Fogd Rubergs svar på 14 spørsmål

1986:89

Bjørkvik, Eilert:

Skaller i Halten. Ei oppskrift etter Ole H. Vaabenø

1987:139

Bjørkvik, Eilert:

Fastboende samer i Stjørna

1987:99

Bjørkvik, Eilert:

Samer i Agdenes på 1700-tallet. En tyverisak forteller

1989:43

Bjørkvik, Eilert:

Et glassmaleri fra Bjugn kirke

1989:59

Bjørkvik, Eilert:

”… kloge Mænd og Qvinder…” – En kvaksalver på Ørlandet i 1870

1990:127

Bjørkvik, Eilert:

Tre merkelige brikker fra Hitra

1991:122

Bjørkvik, Eilert:

Innholdsliste for Årbok for Fosen 1982-1991 (21-30)

1991:129

Bjørkvik, Eilert:

”fiat med schriveren” – sorenskriverembetet 400 år

1991:7

Bjørkvik, Eilert:

Lensherre på visitas 1639

1992:67

Bjørkvik, Eilert:

Tordenskjolds soldater fra Stadsbygd og Leksvik prestegjeld

1993:59

Bjørkvik, Eilert:

Fosen i 1803. Utskiftningslov på høring

1994:171

Bjørkvik, Eilert:

Nabodrapet på Leksa i 1767

1999:161

Bjørkvik, Eilert:

Innholdsliste for Årbok for Fosen 1992-2001 (31-40)

2001:169

Bjørkvik, Eilert:

Ole Bergsaunets skrivebok. Legeråd og andre råd

2003:55

Bjørkvik, Eilert:

Hals og ”Huvaset”. To glømte gårdsnavn i Stjørna

2005:111

Bjørkvik, Eilert:

Teglverket på Naust. Den første industrivirksomhet i Fosen

2006:155

Bjørkvik, Eilert:

Leikene fortel kulturhistorie 4 [baksidetekster]

2007

Bjørkvik, Eilert:

Indre Skjørn samtalelag. Lokalpolitikk i en utkant i 1880-åra

2007:147

Bjørkvik, Eilert:

Da lensmannen og presten bygde bru. Om Strømsbrua i Rissa

2009:151

Bjørkvik, Eilert:

”det sorte hull i dorgadrilen”. Ei skallbok for Halten etter Martin Stilleberg

2009:27

Bjørkvik, Eilert:

Leikene fortel kulturhistorie 7 [baksidetekster]

2010

Bjørkvik, Eilert:

Setre og utslåtter i Lensvika. En rettstvist fra Solemsdalen i 1745

2011:131

Bjørkvik, Eilert:

Innholdsliste for Årbok for Fosen 2002-2011 (41-50)

2011:191

Bjørkvik, Eilert:

Jakob Jakobsen Fevåg. Kriminalomsorg i frihet sist på 1700-tallet

2011:53

Bjørkvik, Eilert:

Stotarkongen. Bygdevekteren en lokal tjenestemann

2013:141

Bjørkvik, Eilert:

Det første stortingsvalget i Stadsbygd prestegjeld

2014:41

Bjørkvik, Eilert:

Bautareising i 1914

2014:47

Bjørkvik, Halvard:

Tiendskattemanntalet 1520 (-21) som historisk kjelde

1965:41

Bjørkvik, Halvard:

Drag frå den gamle gardsskipnaden i Åfjord og Bjørnør

1972:67

Bjørkøy, Kåre:

Åfjordsbåten

1974:76

Bjørkøy, Kåre:

Åfjordsbåten. Nemningsbruken

1975:85

Bonvik, Arvid:

Tysker mot tysker. Et sekstiårsminne fra Trondheimsfjorden

2000:109

Borchgrevink, Anne-Berit Ø.:

Brenntorvbruk i Fosen

1974:7

Borgfjord, Hans:

Lyng- og jordbrann i Vallersund. Et hundreårsminne

1998:111

Borgfjord, Hans:

Fra Fosen til Fyresdal. Ei eventyrlig reise våren 1945

2000:133

Borgfjord, Hans:

Det engelske flyangrepet på Halten 15. oktober 1944

2014:183

Bratberg, Terje T. V. og Andersen, Håkon:

Hemmelige katolikker. Et kryptokatolsk miljø omkring kanslerne Bjelke på 1600-tallet

2001:123

Bratberg, Terje:

Austråtts eiere fra vikingtiden til 1719

1994:33

Brattgjerd, Sigurd:

En barnesull fra Osen

1970:67

Brattgjerd, Sigurd:

Byrda og Bølneset

1973:18

Brattgjerd, Sigurd:

Kirkestriden i Osen 1833-1838

1988:101

Brattgjerd, Sigurd:

Henrik Molin. En svensk ”asylsøker” i Osen

1990:55

Breivold, Terje:

Bryllupsbilde som konfirmasjonsgave. Kristine og Ole Aune sitt bryllup

2010:221

Brekstad, Kolbjørn:

Sogneprest til besvær. Vermund Hollekims krigsminner fra Ørlandet

2002:85

Bremnes, Eivind:

Visedikting i Roan 1830-1930

1986:37

Bremnes, Eivind:

Anton Jakobsen (1831-1913) – ”Lege for le’ og bein”

1991:57

Bremnes, Eivind:

Gammel bryllupsinnbydelse fra Storfosna

1991:60

Bremnes, Eivind:

Jonetta-visa. Skillingsvise med tilknyting til Roan

1999:143

Bremnes, Eivind:

Magerøyjakta som endte på frimerker 

2009:129

Bremnes, Eivind:

Tidsbilder og andre bilder fra Måøya 

2009:95

Bremnes, Eivind:

”Ris paa Barnets blottede Bagende”. Litt skolehistorie fra Roan

2010:55

Bremnes, Eivind:

Båtbygging i Brandsfjorden

2011:35

Bremnes, Eivind:

Marcus Volqvartz. Dikterpresten på Ørlandet

2012:101

Bremnes, Eivind:

Andreanna-visa

2012:85

Bremnes, Eivind:

Julie Næss og Trøndelag Vanførelag

2013:79

Brødreskift, Audhild:

Bonden og tusenkunstneren. Det mangfoldige bondeyrket.

2013:113

Bueng, Helge Kristian:

Fredmoen. Lakser og lorder i Åfjorden

2010:105

Bueng, Helge Kristian:

Tyttebærkrigen i Olden

2014:165

Bugten, Tor:

Melands mølle og kvernbruk på Hitra

1974:180

Bull, Ida:

Vallersund. Et handels- og gjestgiversted i Fosen

1982:43

Bull, Marcus:

”Sølvfeberen” på Hitra i 1880-årene

2011:7

Bull, Marcus:

Kristiansund Grubesamlag på Hitra

2014:145

Bye, Ole (fogd):

Om nydyrking på Ørlandet i 1820-årene

1969:97

Bøe, Edith:

Båtrya. Brukstekstil i fem sekel

2011:41

Dahl, Ingolf:

Husmannskår på Stokkøya

1999:99

Dahle, Rolf:

Den administrative inndeling av Sør-Trøndelag fylke (amt) i tiden 1837-1950

1949:28

Dahlen, Sigurd:

Fra krigsårene

2015:37

Dahlen, Sigurd:

Glimt fra mitt liv

2017:23

Dahlsveen, Astrid:

Hannah og Hans Ryggen. Ørlendinger og verdensborgere

1995:95

Dahlsveen, Astrid:

På sporet etter Ove Bjelke i Italia

2000:137

Dahlsveen, Astrid:

Fra Trondheim til Vanvikan 9. april 1940 sett med barneøyne

2004:129

Dahlø, Stina:

Skinnstakk og skinnhatt

1968:35

Dahlø, Stina:

Kosthold på Frøya omkring århundreskiftet

1970:41

Dalen, Arnold:

Steglen – ein eksklusiv hitterværing

1991:71

Dalen, Arnold:

Fosenmålet – mønster for Trondheimsdialekten? 

2015:63

Danielsen, Arne:

Skredder ble vitenskapsmann. Isak Undås 1890-1974

1983:123

Danielsen, Arne:

Skreitennerleiken

1983:69

Dybdahl, Audun:

Meieriskolen og meieriet på Reins kloster

1973:118

Dybdahl, Audun:

Nils W. Aasen – rissværing med futt

1977:61

Dybdahl, Audun:

Anna selv tredje fra Bjugn og Haaken Gulleson fra Hälsingland

2005:49

Dybdahl, Johan A.:

Båtsetting

1992:43

Dybfest, Stein Olav:

Ekspedisjonen på Stranda i Bjugn

1984:89

Eidberg, Peder A:

Baptistene i Fosen

2007:17

Einarson, Einride:

Korsang i Nord-Stjørna

1974:141

Einarson, Einride:

Petter Vassaune. En bygdespellmann fra Stjørna

1980:91

Eivind Bremnes:

Godseieren på Storfosna og krigen 

2015:43

Ekroll, Øystein:

Om bakgrunnen for Austråtts arkitektur

2005:61

Ekroll, Øystein:

Reinskloster før klostret

2017:119

Ellingsen, Elling:

«Den siste viking»

2017:19

Ellingsve, Eli Johanne:

Om Stokksund og navn på andre beinveger

2003:121

Elven, Arne:

Vårfiske ved Titran kring 1900

1970:89

Engen, Eivind

”en tiøre for jobben”. Minner fra Kyrksæterøra i 1930-åra

2006:75

F[jeldberg], H[erman]:

En sjølaksfisker forteller. Et intervju fra 1926

2003:153

Faksvåg, Håkon:

Gåter og ordtak fra Kvenvær

1967:63

Faksvåg, Håkon:

Ord og folkeminner fra Kvennværet

1970:75

Faksvåg, Håkon:

Russeren som forliste i Kvenværet

1973:64

Faksvåg, Håkon:

Regler fra Kvenværet

1974:130

Farbregd, Oddmunn:

Arkeologisk utgraving på Å i Snillfjord

1971:15

Farbregd, Oddmunn:

Ein gamal gard kalla Nygarden – på Grøtan i Hemne

1977:99

Farbregd, Oddmunn:

Funn og fornminne på Selnes i Snillfjord

1978:31

Fenne, Øyvind:

Forstmenn mot rydningsfolk. Frå soga om rydningsplassane i Bjørnør og Åfjord statsallmenning

1982:11

Finseth, Christian:

Minner fra Halten og Froan

1991:49

Fjeldvær, Johanna:

Minner fra Mastad

1988:7

Fjellbu, Arne:

Preken

1949:49

Flagstad, Ole:

Arbeid og atter arbeid. Fra dagliglivet på et lite gårdsbruk 1932–1972

1997:83

Fosen historielag

Frå minnehøgtida på Titran 17. juli 1949

1949:46

Fosen historielag:

Lover

1947:125

Fosen historielag:

Fosen-bygdene. Storleik og folkemengde

1947:131

Fosen historielag:

Styret. Arbeidsutvalet. Ombudsmennene. Medlemmene

1947:132

Fosen historielag:

Styret. Nye medlemer. Lover

1948:135

Fosen historielag:

Meldingar. Rekneskap. Nye medlemer

1949:111

Fosen historielag:

Lover, styre, ombudsmenn, medlemmer

1965:106

Fosen historielag:

Regnskap, årsmelding, styre, nye medlemmer

1966:114

Fosen historielag:

Innhold i tidligere årbøker

1966:117

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap 1966, nye medlemmer

1967:128

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer

1968:127

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, lover

1969:106

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer

1970:107

Fosen historielag:

Medarbeidere, årsmelding, regnskap medlemmer

1971:130

Fosen historielag:

Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer

1972:109

Fosen historielag:

Medarbeidere, lover, årsmelding, regnskap, medlemmer

1973:160

Fosen historielag:

Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1974:201

Fosen historielag:

Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1975:155

Fosen historielag:

Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1976:132

Fosen historielag:

Medarbeidere, årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1977:115

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, årbøker

1978:162

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1979:127

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1980:117

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1981:117

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1982:141

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1983:151

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1984:97

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1985:128

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1986:120

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1987:154

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1988:139

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner, støtteannonser

1989:116

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1990:144

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1991:140

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1992:143

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1993:163

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1994:190

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1995:137

Fosen historielag:

Lover, årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1996:140

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1997:157

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1998:132

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

1999:183

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2000:175

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2001:179

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2002:119

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2003:209

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2004:161

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2005:175

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2006:169

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2007:181

Fosen historielag:

Årsmelding, regnskap, medlemmer, publikasjoner

2008:171

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2009:185

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2010:235

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2011:201

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2012:171

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2013:187

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap. Publikasjoner

2014:249

Fosen historielag:

Årsmelding. Regneskap. Publikasjoner 

2015:179

Fosen historielag:

Årsmelding. Rekneskap

2016:189

Fosen historielag:

Årsmelding. Regnskap

2017:184

Foss, Johan G:

Kulokk og geitelokk fra Åfjorden

1977:108

Foss, Johan G:

Fraktefarty i Fosen i førre hundreåret. Fartylister frå 1842 og 1859/60

1986:77

Foss, Johan G:

Jordbrukskulturen på Frøya i gammalnorsk tid

1996:25

Foss, Johan G:

Stadnamna våre. Namnelaging og alder

2005:91

Foss, Johan G:

Dolm kirke - alder og opphav

2010:7

Foss, Johan G:

Fosningane, grunnloven og folkestyret

2014:7

Foss, Johan G:

Fiskevær, skreifiske og landvorde i Fosen på reformasjonstida

2017:31

Foss, Petter:

Stadsbygd Songlag. Glimt fra korsangen i bygda gjennom 110 år

1980:83

Frønes, Astrid:

Dystert krigsminne fra Åfjord prestegård

1993:53

Frønes, Astrid:

Skoleminner fra Åfjord

2003:197

Gaustad, Fredrik:

Noen skjelettbegravelser fra Ørlandet

1972:86

Gaustad, Fredrik:

Steinalderkunst fra Stadsbygd. Et helleristningsfunn på Rein

1976:105

Gjelvold, Bernt:

Orgel i kirkene i Fosen

2014:201

Gjerdåker, Brynjulv:

Foredling og frakt på Nord-Norge. Med hitterværingar på ”slofart” og sildeverking i åra 1930-1960

1990:13

Gjerdåker, Brynjulv:

Kramkarar frå Voss på Hitra og Frøya

2012:35

Gjerdåker, Brynjulv:

Kilenotfiske i Bispøyan

2013:91

Gjevik, Bjørn Nilsen og Nilsen, Steinar:

Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra

2007:53

Gjevik, Bjørn Nilsen og Nilsen, Steinar:

Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge

2014:115

Gjevik, Bjørn Nilsen:

Sara Kjerstina Flor – en innflytter til Hitra på 1700-tallet. Avstamming og etterkommere

2006:61

Gjærevoll, Inger:

Kommuneblomstene i Fosenregionen 

2015:69

Gløtten, Markus:

Segni om Hifillgubbin

1949:109

Godal, Jon:

Barking av segl

1980:65

Grande, Katrine:

Helsearbeid i Åfjord. Åfjord Helselags historie gjennom 80 år

1994:105

Grefstad, Ola:

Ei kiste frå Søvassdalen

1991:73

Grefstad, Ola:

Alterkalken i Hallaren kirke på Frøya

1994:25

Grefstad, Ola:

Kyrkjebygging som impuls. Dekorasjonsmålinga i Hemne kyrkje inspirerte rosemålarane

2008:71

Grimstad, Atle:

Sommerfjøset

1984:81

Grønnesby, Geir:

Langhus fra eldre jernalder på Hovde

2000:41

Grønning, Holger:

Petter Jensen Brødreskift. En lokal ”Petter Smart”

1988:29

Grønskag, H.:

Frå Frøya-distriktet før i tida

1947:116

Grønskag, H.:

Sagn om Guru Kunna

1947:98

Grønskag, Hans

Trekk frå livet i Trøndelags sjødistrikter for ca. 100 år sia

1948:130

Grønskag, Hans:

Laust og fast

1949:101

Grønskag, Hans:

”Det hendte før - -”

1949:101

Grønskag, Hans:

Tale

1949:58

Hafsmo, Leidulf:

Den gamle dame på Uttian og hennes svigersønn. Margareta Riber og Anders Falster

1986:107

Hafsmo, Leidulf:

Tre små tamburer og en litt større fra Snillfjorden

1987:105

Hafsmo, Leidulf:

Holsteinkaran fra Hemne

1989:51

Hafsmo, Leidulf:

”En liden Bæche saug…”. Tannvik-saga, en av mange sager i Snillfjord

1990:81

Hafsmo, Leidulf:

Bortkomne gårder i Hemne

1991:113

Hafsmo, Leidulf:

En sigd som glapp. Om å fri seg fra militærtjeneste

1991:116

Hafsmo, Leidulf:

”Brudeferden i Hemne”. Brudebåten som forliste ved Stokkaunet

1991:77

Hafsmo, Leidulf:

Hest-Elias

1992:101

Hafsmo, Leidulf:

Fantegutten. Hvem var han?

1992:73

Hafsmo, Leidulf:

Fra Catharinakyrkan i Stockholm til St. Margareta kirke i Hemne. Eleonora Charlotta Løfstedts faderlige opphav

1993:101

Hafsmo, Leidulf:

”Den runde ball i Hemnes gap …” En visestubb og et forlis i 1840

1993:45

Hafsmo, Leidulf:

Kvinneskjebner i Hemne

1996:67

Hafsmo, Leidulf:

Fosninger på Københavns red i 1801

1997:111

Hafsmo, Leidulf:

Knut dyreskytte og hans ”rør”. Tidlig bruk av ildvåpen til jakt i Fosen

1999:77

Hafsmo, Leidulf:

Kaptein Lossius. Hemnes første ordfører

2000:141

Hafsmo, Leidulf:

Fosninger under svenske faner

2001:27

Hafsmo, Leidulf:

Fosensoldater på Tordenskiolds dekk

2002:71

Hafsmo, Leidulf:

Hafsmo innkjøpslag (1921-1925)

2003:157

Hafsmo, Leidulf:

Privatlærere i Hemne på 1700-tallet

2003:65

Hafsmo, Leidulf:

Telthuset på Kjørseøra

2004:63

Hafsmo, Leidulf:

Magerøya – navlen i Hemne skipreide?

2006:55

Hafsmo, Leidulf:

Magerøykapellet igjen

2007:45

Hafsmo, Leidulf:

Ei krone her og ei krone der. Om brudekroner i Hemne

2008:127

Hafsmo, Leidulf:

”Skulde fienden nærme sig landet med sine baade”. Om kystvernet 1807–14

2008:29

Hafsmo, Leidulf:

Da Fanden for over Snillfjorden

2009:109

Hafsmo, Leidulf:

Amerikareise rundt 1900

2010:135

Hafsmo, Leidulf:

Middelalderkirka på Selnes i Snillfjord

2011:159

Hafsmo, Leidulf:

Familien Wollenhaupt og difterien. En epidemi i Heim sogn i 1894

2011:59

Hafsmo, Leidulf:

Kammerassessor Johan Peter Testmann på Holla

2012:105

Hafsmo, Leidulf:

Altertavla i Vinje kirke

2013:171

Hafsmo, Leidulf:

Varder og veter i Fosen

2014:69

Hafsmo, Leidulf:

Trønderbataljonen 

2015:7

Hafsmo, Leidulf:

Barneår på Fosen

2017:11

Hagen, Oddmund:

Fredskampen. Ein ”landskamp” på Hemnskjela i 1945

1987:149

Hagen, Oddmund:

”Uredd” gjennom 80 år. Redningsforeninga på Hemnskjela jubilerer

1990:33

Hagen, Oddmund:

I lys av ettertanken. Lærar Jon Rimereit til minne

1992:121

Hagen, Oddmund:

(incurable) 

2015:119

Hallan, Nils:

Snorri Fólksnarjarl

2012:147

Hallan, Nils:

På spor etter to gløymde folkeviser i Åfjorden

1975:17

Hallan, Nils:

To stadnamn. Austrått og Halten

1976:93

Halten, Anders:

Peter Dybdahl

1965:25

Halten, Anders:

Folkemedisin frå Rissa

1967:78

Halten, Anders:

Fortellingar om bjørn og varg

1979:73

Halten, Anders:

Aprildagane 1940 i Rissa

1985:17

Halten, Anders:

No kjem dampen. Små minne frå Byfjorden

1989:31

Halten, Anders:

Bøkkerindustri og tynnehandel i Rissa

2000:95

Hammervold, Alf:

Gullringen fra Reinsklostret

2017:27

Hassel, Karl:

Frå Hemne

1949:102

Haug, Anne og

Sjøbakk, Ingvild:

I Gerhard Schønings fotspor

2017:137

Haugen, Johan:

Sang om Hasselvika

1997:99

Haugen, Morten Olsen:

Nye bøker fra Fosen 2012

2012:165

Haugen, Morten Olsen:

Nye bøker fra Fosen 2013

2013:185

Haugen, Morten Olsen:

Nye bøker fra Fosen 2014

2014:247

Haugen, Morten Olsen:

Nye bøker fra Fosen 2015 

2015:173

Haugen, Morten Olsen:

Nye bøker fra Fosen 2016

2016:187

Haugen, Morten Olsen:

Bibliografi 2017

2017:181

Haugen, Morten:

Barnebokforfatteren Anka Borch

1997:135

Haugen, Morten:

Sparebankhistorie og bankbøker i Fosen

1999:109

Haugen, Morten:

Veinavn i Ørland. Første del

2000:61

Haugen, Morten:

Veinavn i Ørland. Andre del

2001:33

Haugen, Morten:

Et skarpt og modig blikk på Åfjord. Åfjord Sparebanks 100-årsberetning

2002:43

Haugen, Morten:

Edvard Langsets folkeminneoppskrifter fra Ørland, Bjugn og Stjørna

2003:71

Haugen, Morten:

”En snartur over Fosenhalvøen”. Turistopplevelser i Trondhjem Turistforenings årbøker

2006:39

Haugen, Morten:

Nye bøker fra Fosen. Utgitt i perioden 2005-2009 

2009:167

Haugen, Morten:

Nye bøker fra Fosen 2010

2010:227

Haugen, Morten:

Meierier og meierihistorier i Fosen

2011:103

Haugen, Morten:

Nye bøker fra Fosen 2011

2011:181

Hegvik, Inge:

Hvor ble det av skoleskipet Tordenskiold?

1997:105

Hegvik, Inge:

Skoleskipet ”Tordenskiold” og dets endelikt

1998:113

Hegvik, Inge:

Aprildagene 1940. Opplevd av en tolvåring fra Ørlandet

1999:51

Hellandsjø, Erling:

Seiljakt ”Vega” av Hemne. Fartøyets historie fra vogge til grav (1891-1972)

1988:21

Hellandsjø, Erling:

Naz-Perwer. Egypteren som forliste ved Hemnskjela i 1929

1989:105

Hellandsjø, Erling:

Fra Fron til Hemne

1990:49

Hellandsjø, Erling:

Smøring av seil

1992:35

Hellandsjø, Erling:

Selma og Morild. Vedfrakterne som forliste utenfor Agdenes i 1942

1992:447

Hellandsjø, Erling:

Oliver A. Rosto. Norskamerikaner og flypioner fra Røstøya

1993:111

Hellandsjø, Erling:

Kollsegling i Røstkvervet. Et 90-årsminne

1993:49

Hellandsjø, Erling:

Skandalen på Agdenes festning. Et 80-årsminne

1994:101

Hellandsjø, Erling:

Skived fra Hemnebygdene. Produksjon og omsetning

1994:135

Hellandsjø, Erling:

Skjellgraving på Trøndelagskysten

1995:59

Hellandsjø, Erling:

Fortøyningsringer og ringmerker

1996:127

Hellandsjø, Erling:

Uttrøndelagens Gjensidige Fartøyassuranseforening

1998:73

Hellandsjø, Erling:

Fire husmannsplasser i Røstkvervet

2000:89

Hellandsjø, Erling:

Vingvågen hvalstasjon (1918-1925)

2001:107

Hellandsjø, Erling:

Røstkvervet. Et områdenavn i Hemne

2002:41

Hellandsjø, Erling:

Da ”Orkla” forliste i Buholmråsa

2003:147

Hellandsjø, Erling:

”Maraton” på Storkolla. Motorskipet som forliste ved Buholmråsa i 1971

2004:81

Hellandsjø, Erling:

Siste reis for magerøyjakta ”Alabama”

2005:155

Hellandsjø, Erling:

Dampskipet Fjalir

2006:141

Hellandsjø, Erling:

Hundre år på sjøen. Historien om skøyta ”Alma”

2007:105

Hellandsjø, Erling:

Veøya og ”Almands notbrug”

2008:143

Hellandsjø, Erling:

Far etter folk langs leia. Fraflytta boplasser i ytre strøk av Hemne

2010:125

Hellandsjø, Knut:

Røstkvervet ungdomslag. Årsaker til dannelsen i 1895

1978:109

Hellandsjø, Leif:

Fra minesveiper 173 til Ms ”Taftøy”

2008:153

Hemne bygdemuseum:

Gamle matrettar frå Hemne

1991:99

Henriksen, Merete Moe:

”Til mat og klede den mann har trong som over fjell har fare”. Ferdsel og jernalderbosetning i Agdenes og Snillfjord

1998:7

Herje, Torunn:

Valseidet i Bjugn – et høvdingsete i eldre jernalder

1991:29

Hermanstad, Sarah Dahle:

Myten om Jedinorog – det russiske orlogsskipets forlis i 1760

2016:79

Hernes, Jonas:

Båttyper

1967:57

Hoem, Egil:

Heimfisker og fiskerbonde

2011:137

Hoem, Egil:

Fjordfiske i Røstkvervet. En dokumentasjon i ord og bilder

2011:151

Hoem, Egil:

Landnot og sild. Sildefiske i Mistfjorden og Røstkvervet

2012:131

Holden, Leif:

Russerfangene på Vinjeøra

2011:67

Holden, Reidar:

Dungong og dunrensing på Tarva

1982:87

Hollekim, Vermund

Ein tragisk prestelagnad frå Ørland

1948:83

Holmsen, Andreas:

Gardshistorie

1947:26

Hopen, Magnus:

Løkhaug batteri i Agdenes. Et krigsminne

1991:123

Hopen, Magnus:

Skogsdrift i Espemarka i Agdenes 1880-1883

1999:91

Hosar, Hans P.:

Herre og tenar på Jens Bjelkes gods i Fosen på 1600-talet

1980:7

Hov, Reidar:

Bryllupsfeiring. Gamle skikker fra Stjørna og Ørlandet

1973:110

Hovde, Inger Marie m.fl.:

Helsestell på Ørlandet. Redigert av Haugen, Morten

1996:49

Hovde, Mildrid:

Minner fra krig og okkupasjon

2015:33

Hunnes, Lars Kåre:

Skandalebryllupet i Hemne i 1619

1974:114

Hunnes, Lars Kåre:

Michael Hansen Stub. Sokneprest til Stadsbygd 1720-1758

1979:85

Hunnes, Lars Kåre:

Barselgildet på Austrått i 1621

1981:51

Hunnes, Lars Kåre:

Fogder i Fosen. Et biografisk oversyn

1985:115

Husby, Liv:

Julebesøk på Hitra i 1876

1978:141

Hvamstad, Per:

Gards. og slektsmuseer – viktige brikker i lokalt kulturarbeid

1975:7

Igeltorp, Leif-Johan:

Jørgen Tysbotn (1880-1955)

1995:115

Igeltorp, Leif-Johan:

Bronseøks fra Fevåg

1996:65

Jacobsen, Elin:

En borgerkrigssoldat fra Bjørnør

1987:113

Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild:

Bansonga frå Hemne

1985:85

Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild:

Senger og sengeklær i Hemne

1986:63

Jakobsen, Magnhild og Totland, Magnhild:

Kjerringråd fra Hemne

1988:55

Jakobsen, Magnhild:

Bestemor minnes gamle juleskikker i Hemne

1976:11

Jasinski, Marek E. og Rokoengen, Kåre:

Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord

1996:7

Jensen, Bård:

Noen slåtter fra Stjørna

1965:76

Jenssen, Reidulv:

To godseiere på Austrått. En heldig og en uheldig

1994:75

Jenssen, Reidulv:

Vindmølla på Vik

1996:137

Jenstad, Tor Erik:

Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn

1995:7

Johansen, Daniel:

Herregårdslandskapet Austrått

2016:91

Johnsen, Arne Odd:

Om Følskn (Storfosen) og om spaltningen av det gamle Nordmørefylket

1947:38

Johnsen, Ingrid Sannes:

Runeinnskrifter i Fosen

1969:7

Jordet, Kirsti:

Minner langs Nordelva og Holvasselva i Stjørna

1993:11

Jordet, Kirsti:

Kulturminner ved Holvatnet

1994:89

Kaarbø, Mons:

Tale

1949:68

Kimo, Peter P.:

Leirraset på Dale i Skaugdalen 9. mars 1760

1970:28

Kimo, Peter P.:

Isak Kimoe. Kjemiker, kunstmaler og bygdehistoriker

1979:120

Kimoe, Isak:

Fra kristenlivet i Skaugdalen sist på 1800-tallet

1981:33

Kimoe, Isak:

Hodeplagg i Rissa

2008:151

Kiplesund, Kenneth:

Hans Ruø og Edvard Langset To nordmøringar med tilknyting til Fosen

2014:197

Klokkaren i Aafjorn:

Bryllupsvise

1947:83

Knudsen, Bodil og Pedersen, Kari-Anne:

Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden

1986:97

Kolbjørn Aune

Hemnværingane og treskoen

2016:69

Krangnes, Lars Rottem

Diktarpresten på Hitra

2016:103

Krangnes, Lars Rottem:

Ulvkjerkvisa 

2015:95

Kruken, Kristoffer:

Personnamn i Bjørnør frå 1500 til 1925

1979:25

Kruken, Kristoffer:

Namnet Odin på Trøndelagskysten

1980:95

Kruken, Kristoffer:

Tørkvislan – det gamle namnet på Storvatnet

1982:111

Kruken, Kristoffer:

Sagnet om Hifjellstaupet

1983:29

Kruken, Kristoffer:

”Gunstige herrer” og ”fattige undersåtter”. Suplikkane frå Fosen 1632

1988:63

Kruken, Kristoffer:

Skjellevatnet og Skjerivatnet

1989:25

Kruken, Kristoffer:

Nylaga fornamn i Fosen 1750-1949 i nasjonalt perspektiv

2013:43

Kvalvær, Lars og Karoline:

Begravelsesskikker på Frøya

1981:59

Kvalvær, Lars:

På gammel tomti

1983:61

Kvalvær, Lars:

Omstreifere på Frøya

2001:101

Kvalvær, Lars:

Kjemeister og bryllupsbønn

2001:81

Kvalvær, Lars:

En julehandel

2002:61

Kvalvær, Lars:

”Frøyklippen” i Kyafalla. Et 80-årsminne

2004:73

Kvikne, Albert:

Krigsforlis i Trondheimsleia. To båter minesprengt ved Terningen fyr

1988:95

Kvikne, Albert:

Tobakksdyrking i Hemne

1997:97

Kvikne, Albert:

Maxa Moritz. Et tysk forsvarsanlegg i Hemne

1998:89

Kvikne, Albert:

Tyskhytta på Kjørsefjellet

2000:125

Kåpvik, Sigvard:

Mathias August Lothe. Ein særmerkt mann i Roan

2013:129

Lamvik, Martin:

Skuledirektør på synfaring i 1860-åra

1989:7

Lassen, Inger M.:

Fra Åfjord i 1850-årene. Utdrag av prostinne Lassens livserindringer

1965:58

Lavold, Bente:

Alterskapet i Bjugn kirke. Kilde til katolsk og luthersk tro og praksis

2001:7

Ledahl, Ole Kjørsvik:

Tråvkjøring på Hitra

1993:121

Ledang, Ola Kai:

Langspellet i Hemne

2005:73

Lernes, Julianne og Totland, Magnhild:

Ordtak fra Hemne og Snillfjord

1982:99

Lervik, Liv Anne:

Lerviksaga i Hemne

2010:205

Leth-Olsen, Sturla og Olden, May-Grethe:

Tatere i Bjugn og Ørland

2013:153

Leth-Olsen, Sturla:

Mølnargården. Fra gård til bygdatun

1987:7

Leth-Olsen, Sturla:

Den gamle kirkegården på Nes

1990:137

Leth-Olsen, Sturla:

Lusmaskinen hans doktor Sauer

2004:111

Leth-Olsen, Sturla:

Kristian Nygård – han som grunnla Fosen historielag

2007:7

Leth-Olsen, Sturla:

Tranøya og den egentlige kampen for tilværelsen

2010:59

Leth-Olsen, Sturla:

Hellem Meieri – fra begynnelse til slutt 

2015:141

Leth-Olsen, Sturla:

Olav Stranden – den unge døde dikteren fra Bjugn

2017:87

Leth-Olsen, Sturla:

Hans Borgfjord – en kystbonde ser seg tilbake

2017:99

Lian, Jan Even:

I gammeldaggo (når strofo om søll og goll og bein)

1981:97

Lian, Jan Even:

Ein bytur frå Røstkvervet i april 1940

1985:29

Lian, Jan Even:

Det gamle notlaget

1985:55

Lian, Jan Even:

Kiperstikallen – en røstøying utafor Asplan

1987:129

Lian, Jan Even:

Med englar og loffarar over Hemnskogen. Ein skyssgut minnest

1991:105

Lian, Jan Even:

Vorter og vortefjerning

2009:113

Lien, Asmund:

Fra Haukmyra til Saxo Grammaticus. Kvikkski-sagn fra Fosen

1997:7

Lillebakk, Julius:

Sild i sjøen – trekkspell i natta. Miljøskildring frå Bjugnfjorden

1981:99

Lillebakk, Julius:

Krigsminne frå Ørlandet

1982:128

Lilleenget, Otto:

Frå Osen

1949:106

Lindemann, Rolf:

Fosen og munningen av Trondheimsfjorden på gamle kart

1967:35

Lindemann, Rolf:

En geografisk analyse av skoggrenser og skogforhold på Fosenhalvøya

1968:39

Lindemann, Rolf:

En beskrivelse av Stadsbygd prestegjeld fra midten av det 18. århundre

1969:79

Lindemann, Rolf:

En tysk professors reise gjennom Fosen i 1778

1971:43

Lium, Ingar:

Skuespilleren Johan Norlund (1894-1969)

1995:87

Lomundal, Guri:

Frå Hemne

1949:102

Lomundal, Guri:

Farging og stamping i Hemne

1969:41

Lomundal, Guri:

Gammalt matstell i Hemne

1970:36

Lomundal, Guri:

Veving i Hemne

1976:129

Lothe, Mathias A.:

Ordtak frå Roan

1969:66

Lothe, Mathias A.:

Sol og stjerner i tidsrekninga. Ei oppskrift frå Roan

1991:67

Lothe, Mathias A.:

Barking av huder

1991:70

Lothe, Mathias A.:

Vip. Merke og skikkar frå Roan

2013:121

Lund, Jacob H.:

Gamle bryllupsskikker fra Ørland

1965:72

Lund, Jacob H.:

Om ølbrygging i gamle dager (fra Ørlandet)

1967:65

Lærerskoleelever

Tre segner frå sjøbygdene

1980:56

Løkhaug, Johan:

Fiskeriet i gamle dager. – Overgangen fra gamle til nye redskaper

1948:98

Løkhaug, Johan:

Fiskeriet i gamle dager (framh)

1949:84

Løwø, Asgaut Herje:

Barnebøker fra kystmiljø. Emil Herjes forfatterskap

2014:189

Marstrander, Sverre:

Fortidsminner. Registrering og fredning

1949:39

Mathiesen, Henrik:

Utvandring

2004:161

Melbye, Arnfinn:

Stjørnværinger på laksfiske i Gaula

1997:43

Merkesnes, Agnar:

Norskamerikaneren Johan Sagdahl forteller

2004:137

Mjøen, Gudny:

Ha du sjett bøgda?

1993:7

Mo, Morten:

Flyangrepet på Tirpitz påsken 1942

2002:75

Mo, Per J,:

Fatigforsorg i Hemne i gamall tid. – Frå tida før formannskapsloven av 1837

1948:118

Mo, Per J,:

Religiøse brytingar i Hemne på 1800-talet. – Haugerørsla og Gunnerus-striden

1948:56

Mo, Per J.:

Hemnesoldatar som var med i krigen i gamal tid

1947:93

Moan, Johan og Rømma, Jenny Moan:

Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 

2015:89

Moan, Johan:

Heimbygdssong til Fosen 

2015:93

Moe, Einar:

John Larsen Moe (1848-1907). Hvem var han?

1998:39

Moe, Einar:

Dagbøkene fra Mo i Hemne

1999:155

Moe, Gerd:

Iver målar. Tylldøl og rosemaler i Hemne

1991:61

Moe, Gerd:

Gammel rosemaling på nytt

2005:119

Moe, Ivar:

Gjetergutt med brannsår. Et barndomsminne fra Sophaugen i Hemne

2004:101

Moe, Ivar:

Full damp med ”Fjalir”. Et reiseminne fra 1942

2004:133

Moen, Nils:

Attåtfor fra sjøen

1976:23

Moen, Nils:

Klippfisk i Bjørnør

1980:73

Molde, Jostein:

Utvandringen fra Fosen

2002:7

Morkemo, Roy:

Dokterkjerringa som ble utvist fra Åfjorden

1994:131

Morkemo, Roy:

Tragisk seilas på Frohavet

1995:53

Moxnes, Erik:

Valsøya i Bjugn

1993:83

Murvold, Hilde:

Flystyrt ved Templet i 1940

2005:167

Murvold, Hilde:

Rauhuva

2007:159

Murvold, Hilde:

Leikene fortel kulturhistorie 5 [baksidetekster]

2008

Murvold, Hilde:

Leikene fortel kulturhistorie 6 [baksidetekster]

2009

Murvold, Rachel:

Til Åfjord for å treffe svigerforeldra. Et reiseminne fra 1928

2013:161

Myrenget, Ellen og Heggvik, Arne:

”Gammelskulin” i Åstfjorden. Ole Hansen Oddebug (1808-1882)

1986:115

Mårvik, Nils:

Barndomsminner fra Osen

1996:41

N[ygård], K[ristian]:

Titran-ulykka

1947:112

N[ygård], K[ristian]:

Bygdemålsdikting i Fosen frå først på 1700-talet

1947:74

Nesheim, Astrid:

”En splinter ny og morsom vise”. Setervisa fra Åfjorden

1977:109

Nesheim, Astrid:

Ørnerovet i Skansen i Åfjorden

1978:133

Nesheim, Astrid:

Eit eventyr frå Åfjorden

1978:84

Nesheim, Astrid:

Bøvergjel og lusgras. Gamle råder fra Åfjord

1979:103

Nesheim, Astrid:

Jul i gamle dagers Åfjord

1980:79

Nesheim, Astrid:

Å skjerra stekkel

1983:59

Nesheim, Astrid:

Melmat fra Åfjord

1991:91

Nesheim, Astrid:

Vårknipe på Dolm i 1893. Utdrag fra presten Nils Kristian Jørstads dagbok

1995:33

Nesheim, Astrid:

Bakerovner i Åfjorden

2007:35

Nesheim, Magnhild:

Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Stordalselva i Åfjord

1983:97

Nesheim, Magnhild:

Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord

1988:125

Nesheim, Magnhild:

Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord

1990:65

Nesheim, Magnhild:

Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord

1994:155

Nesmo, Lars (1901-79):

Namdalsrova og Frustien. Et grensepunkt og et sagn

2012:129

Nesmo, Lars:

Storversdagen

1966:103

Nesmo, Lars:

På fiske i Finnmark og på Russland

1968:37

Nesmo, Lars:

To tussehistorier fra Osen

1991:66

Nilsen, Steinar og

Gjevik, Bjørn Nilsen:

Ord og uttrykk for vær, vind og sjø fra Hitra

2007:53

Nilsen, Steinar og Gjevik, Bjørn Nilsen:

Linefiske på bankene utenfor Midt-Norge

2014:115

Nordbotn, Arne:

Med lus i skjorta er det uråd å være gentleman. Intervju med Per Engvik

2014:111

Nordbotten, Ludvig:

Byggeskikk i Agdenes. Registrering av faste kulturminner 1985-86

1988:35

Nordli, Øyvind:

Gardsdagbøker frå Fosen som fortel om fortidsklimaet

2003:47

Nordseth, Lars:

Slåtter fra Åfjord

1971:69

Normann, Einar:

Vinnan. Ei namnesegn frå Åfjord

2000:53

Norsk Etnologisk Gransking:

Arbeidsdeling mellom menn og kvinner, spørreliste nr. 110 fra Norsk Etnologisk Gransking

1966:110

Nygård, Anne:

Finnstua 

2015:59

Nygård, Kristian:

Korleis Fosen Historielag vart til

1947:118

Nygård, Kristian:

Kopparen

1948:107

Nygård, Kristian:

Ordtøk’

1948:108

Nygård, Kristian:

Da alt snakka

1948:133

Nygård, Kristian:

Tale

1949:74

Nygård, Kristian:

Det magiske skottet

1949:96

Nyrø, Johanne:

Gjøm sessa

1983:96

Næsset, Olaf:

Da Åfjords-båten tok prins Oscars pokal

1949:79

Nålsund, Bernhard:

Aron Andreassen. En husmann i Åfjorden

1976:99

Nålsund, Bernhard:

Varg-Ola

1977:95

Nålsund, Bernhard:

Ulv og bjørn i Fosen fogderi 1738-1770

1979:63

Nålsund, Bernhard:

Marit Davidsdatter. En tapper kvinne fra Åfjord

1988:51

Nålsund, Bernhard:

Varg-Ola nok en gang

1989:91

Olden, Bjørg S.:

Presteslekten Herdal i Åfjord

1984:37

Olden, May-Grethe og Leth-Olsen, Sturla:

Tatere i Bjugn og Ørland

2013:153

Ophaug, Tor Einar:

Etableringen av Ørland Hovedflystasjon og reaksjonene i lokalsamfunnet

2015.159

Oversand, Kjell:

Spellmannsmusikk i Åfjord og Bjørnør

1974:150

Parelius, Nils:

Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra

1947:54

Parelius, Nils:

Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra

1948:29

Parelius, Nils:

Grev Vargas Bedemars reise gjennom Fosen i 1812

1968:86

Parelius, Nils:

Magerøya. Gjestgiveri og handelssted gjennom 6 slektsledd

1994:49

Paulsen, Trond:

Alexander fra Friesland. Stamfaren til halve Stadsbygd

2002:101

Pedersen, Kari-Anne og Knudsen, Bodil:

Bregding. Tusenårig teknikk ved Vinjefjorden

1986:97

Pedersen, Svein Henrik:

Rissa kirke 100 år. Ny kirke med lange røtter

1989:75

Pedersen, Svein Henrik:

Kirkebyggingen i Ørland prestegjeld på 1850-tallet

1999:7

Pedersen, Svein Henrik:

Finn-Jonas – reindriftssame og storjeger

2017:105

Pedersen, Svein Henrik:

Litt om byggingen og utformingen av Hemne kirke

2017:111

Petersen, Th:

Trekk fra oldtidens bosetning i Fosendistriktene

1947:9

Pettersen, Kristian:

På sporet etter de første fosninger

1991:27

Pettersen, Kristian:

Steinalderhusene på Refsnes 

2009:161

Pettersen, Kristian:

Anders Nummedal. Geologen og arkeologen som fant de tidligste spor etter mennesker i Fosen

2012:7

Pram, Christen:

Fra Fosen fogderi i 1804

1992:127

Rein, Kr.:

Rimsmeder og visediktere i Stadsbygd i eldre tid

1968:26

Rein, Kristoffer:

En salmebokstrid i Stadsbygd 1805

1974:131

Reinton, Lars:

Samarbeid i den bygdehistoriske granskinga

1947:22

Rian, Inge:

Ven skole i Snillfjorden

1975:136

Rian, Inge:

Posttradisjon fra Fosen

1976:111

Rian, Inge:

Han Per Nestun og’n Arn Olastun. Om person-namn i Ytre Snillfjord

1977:105

Rian, Inge:

Munkdalen og Hernes – to stadnamn i Kvenvær

1977:93

Rian, Inge:

”I to dåggå me mjælk å rømme”. Om brøllops- og gravølbeing i Ytre Snillfjord

1978:81

Rian, Inge:

Bakken, Brekstad og Berg – stadnamn i eit flatt landskap

1980:113

Rian, Inge:

Kongensvoll skole i Snillfjord – utkant i 100 år

1981:103

Rian, Inge:

Husmann – fiskarbonde – jordeigar. Fra Ørlandet på 1700-tallet

1981:71

Rian, Inge:

Bøffelen, Katta og Skipsbåten – ørlandske kunamn fra 1700-tallet

1982:129

Rian, Inge:

Gardshistorie og gardshistorie. Noen refleksjoner underveis

1982:7

Rian, Inge:

Fra Ørland prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata”

1983:145

Rian, Inge:

Fra Bjørnør og Åfjord prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata”

1984:49

Rian, Inge:

Fra Stadsbygd og Hitra prestegjeld i 1660-åra. Svar på Titus Bülches ”postulata”

1985:37

Rian, Inge:

Husdyrstell rundt år 1800

1987:121

Rokoengen, Kåre og Jasinski, Marek E.:

Sagakongenes byggeaktivitet på Agdenes. Spor etter kong Øysteins havn i ord, jord og fjord

1996:7

Ross, Tarald:

Kongedikt

1947:77

Ræder, Trygve:

Profilar av tre Rissa-lærarar. Ole Søraas. Anders Bjørgan. Anders Halten

1978:95

Ræder, Trygve:

«Stjernholm» 

2015:165

Rødøy, Per Asbjørn:

Seksringen fra Skjervøya som kryssa Nordsjøen i 1940

2016:135

Rømma, Jenny Moan og Moan, Johan:

Felespillemannen Ludvig Bårdli fra Åfjord 

2015:89

Rømma, Jenny Moan:

Strisekkens mangfoldige historie

1990:45

Rønne, Hans Nicolai:

Stadsbygd prestegjeld i 1812

1971:110

Rønne, Hans Nicolai:

Forlis på Stjørnfjorden i 1811

1978:78

Rønne, Hans Nicolai:

Lemenåret 1823

2011:97

Rønne, Hans Nicolai:

Naturens luner på Stadsbygda. Lynild i 1818, jordskjelv i 1819

2013:65

Sandnes, Jørn:

Eldre busetting i Bjugn og Stjørna

1966:16

Sandnes, Jørn:

Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet

1973:7

Sandstad, Anne Grete:

Den mangfoldige matteveven og fiskegarnsmatter fra Fosen

2001:85

Sandstad, Anne Grete:

Åklær langs kysten

2003:173

Schanke, Kristian:

”De ska få sova te vinteren”. Sildfiske i Vinjefjorden

1992:31

Schavland, Jacob:

Fortegnelse paa Præsterne til Stadsbøygdens Præstegield

1967:28

Schei, Johan:

Skei mølle på Stadsbygda

1989:65

Schei, Ola J.:

Kvidalsraset

2001:73

Schei, Ola J.:

Greiet og plogen. Nemninger fra Stadsbygda

2004:121

Schei, Ola J.:

Blindtarmen på stueloftet

2005:163

Schei, Ola J:

Radiominner fra Stadsbygda

2006:135

Schei, Tollef Kåsen:

Ballongferden over Stadsbygd i 1891

1990:103

Schjelland, Sigurd:

Kvalfangere fra Hemne

1999:45

Selnes, Bjarne J. M.:

Ungdomslaget ”Nybrott” i Stjørna

1981:41

Selnes, Bjarne J. M.:

Fotografering på Selnes i Stjørna ved århundreskiftet

1981:85

Selnes, Bjarne J. M.:

Bjørnejakt i Stjørna 1883

2001:61

Selnes, Bjarne J. M.:

Avholdslag i Stjørna fra1880 til ca. 1935. Tilsluttet Det norske totalavholdsselskap

2010:179

Skauge, Ola:

Froan. Landskapsvernområde med fortid – og framtid?

1977:7

Skjånes, Ivar:

Avdukingstale

1949:63

Skogen, Arnfinn:

Østråtteika – Fosens eldste innvåner

1975:37

Slette, August:

Jakt- og fangstminner fra Markabygda i Stjørna

1979:70

Slørdahl, John:

En arbeidsmann i Guds rikes vingård. John Slørdahl (1874-1935)

1997:49

Sognli, Ivar:

Vinddalstjønna og ”lande i eventyre”

2007:75

Sognli, Ivar:

KIL anno 1976 – seks historier om et lagbilde

2008:43

Sognli, Ivar:

Oppvekst på Støgjerdet i Hemne

2010:15

Sognli, Ivar:

Sommervikar på smeltverket på Holla på syttitallet

2013:7

Sognnes, Kalle:

Arkeologiske undersøkelser på Kråkvåg i Ørland

1986:7

Sognnes, Kalle:

Handelsstedene og gjestgiveriene på Valan ved Dolmøya

1993:21

Sognnes, Kalle:

Allmenningsværet i Roan – fiskevær gjennom tusenår

2005:7

Sognnes, Kalle:

Et tidlig fiskevær på Frøya

2016:7

Sognnæs, Johanne:

Rorbuer i Halten

1983:71

Solbue, Ottar:

Korsang på Ørlandet

1976:65

Solbue, Ottar:

Pelkus. Fangen som ga namn til ein stein

1979:109

Solbue, Ottar:

Skurdonn og tresking på Ørlandet

1982:123

Solbue, Ottar:

Hovde husmorskole 60 år. 1923-1983

1984:63

Solbue, Ottar:

Julefeiring på Ørlandet

1992:63

Solbue, Ottar:

Losje Yrjar

1994:165

Solbue, Ottar:

Ørland bygdeungdomslag

1997:101

Solem, Johan og

Tøndel, Thomas:

Bjørnejakt i Lensvika i 1850

1997:33

Solem, Johan:

Jegere og kjempekarer i Lensvika

1995:71

Solheim. Svale:

Om arbeidet med norsk folkeminne

1947:35

Solheim. Svale:

Instituttet for sammenlignende kulturforskning

1948:21

Solheim. Svale:

Gransking av fiskarsoga

1948:67

Solli, Kristine:

Folkeminner fra Rissa

1983:53

Sollie, Per Ole:

”Fosenske” kompani 1661. Utskrevne soldater

1986:69

Sollie, Per Ole:

Stokksund kirke – den ”ellevte” Y-kirke?

1993:95

Sollie, Per Ole:

Winter-kanna

1994:57

Sollie, Per Ole:

Ørlending hos sjørøvere

1995:29

Sollie, Per Ole:

Kirkebygging i Fosen på 1600-tallet

2003:35

Sollie, Per Ole:

Klokkaren på Stadsbygda. Lars Grandes opptegnelser om Lars Myhre (1763-1838)

2006:143

Sollie, Per Ole:

Laurits Winter – en flyktning i Agdenes

2007:111

Sollie, Per Ole:

Fosen og vulkanutbruddet på Island 1783-84

2012:21

Sollie, Per Ole:

Sild som varsel – Dronten 1597

2013:99

Sollie, Per Ole:

Holger Hanssøn Arctander. Åfjordingen som skreiv hyllingsdikt til Norge i 1625

2014:53

Sollie, Per Ole:

Setesveiner i Fosen 

2015:123

Sollie, Per Ole:

Olaus Magnus og reisa til Norge i 1518

2017:163

Stafne, S.:

Jordbruk i Fosen på 1800-talet. Ein rapport frå fylkesagronomen

1978:145

Stallvik, Tor:

Stadnamn i Stjørna

2010:81

Stamnes, John H.:

Jens Helmer Strøm (1905-1969). Kramkar, tryllekunstner og fotograf

2008:161

Steiro, Birger:

Gamle ørlandsprester

1980:57

Steiro, Birger:

Glimt fra bispevisitaser i Ørland prestegjeld 1749-1833

1981:29

Steiro, Birger:

Johan Bojer og Trollfjordslaget

1996:89

Steiro, Birger:

Et barnemord i Stjørna. Sagnet om Siri Pedersdatter og det kildene kan fortelle

1998:119

Steiro, Birger:

”Der fauk gymnase te Bjugn”. Plasseringsstriden om Fosen gymnas i 1960-årene

1999:35

Steiro, Birger:

Fyrstasjoner i Fosen. Del 1 Frøya

2002:25

Steiro, Birger:

Fyrstasjoner i Fosen. Del 2 Hitra, Agdenes, Ørland og Rissa

2003:125

Steiro, Birger:

Fyrstasjoner i Fosen. Del 3. Bjugn, Roan og Osen

2004:87

Stemshaug, Ola:

Eit ”bortkome” gardsnamn i Hemne

1966:46

Stemshaug, Ola:

Bygdenamnet Lensvik – og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet

1968:95

Stemshaug, Ola:

Finn-namna i Hemnetraktene

1988:85

Stemshaug, Ola:

Finningan og skolebarnsoppskriftene frå 1930-åra

2006:131

Stemshaug, Ola:

Skallbøker frå Trøndelagskysten

2010:71

Stemshaug, Ola:

Havbrua

2011:25

Stemshaug, Ola:

På leit etter beveren i Fosen

2012:93

Stjern, Sig.:

Hauk Hongdalen

1947:108

Stoum, Kåre:

Melnstu på Stoen i Rissa

2012:65

Strand, Asbjørn:

Sagn om Gurru Kunna

1966:87

Strand, Håkon:

Husmann som Lofot-viking

1966:88

Strand, Håkon:

Grågrend og husmenn – Storgods og stormenn

1969:45

Strand, M. K.:

En bjørneskytter fra Agdenes

1983:49

Stranden, Bernt Jørgen:

Grandefjæra på Ørlandet – Norges største tørrleggingsprosjekt

2016:145

Strøm, Fredrik:

Historien om Røslers seilfly anno 1936

1990:107

Strøm, Fredrik:

Engelskmann jakter i Hemne. Hjortejakt i Osmarka i 1890-åra

1990:89

Strøm, Fredrik:

Engelskmenn på bjørnejakt i Hemne og Snillfjord

1992:83

Strøm, Fredrik:

Hjortejakt på Hitra i 1870-åra. Lord Walsingham forteller

1993:63

Strøm, Fredrik:

Admiral jakter hjort på Hitra. Sir William Kennedy forteller

1994:65

Strøm, Fredrik:

”Kystekspressen” Trondheim- Kristiansund. De første år med dampskipet ”Statsraad Riddervold”. Utdrag fra Dyre Halses ”Livserindringer”

1995:35

Strøm, Fredrik:

Hjortejakt på Strøm i 1881

1995:77

Strøm, Fredrik:

Hvalkokeriet ”Pioner”

1998:29

Strøm, Fredrik:

”Hjorten” på visitt i kronhjortens rike

1999:139

Strøm, Fredrik:

Vel blåst karer! Hvalbåter fra Hitra og Vingvågen

2000:7

Strøm, Fredrik:

Mineleggeren ”Frøya” i Stjørnfjorden

2003:139

Strøm, Fredrik:

Torpedobåtene Laks og Skrei på Hitra 1939-1940

2003:143

Strøm, Fredrik:

Ernst Leverkusen. Kjent tysk hjortejeger på Hitra 

2011:47

Stugu, Ola Svein:

Kommunereformar på Fosen – eit tilbakeblikk

2017:151

Stølan, Solveig:

Stedsnavn i Vuttudalen

1983:109

Stølan, Solveig:

Stedsnavn rundt Vuttudalssetra

1985:101

Stølan, Solveig:

Barkebrød. En analyse av almebark i flatbrød

1987:47

Støren, Johan:

Beskrivelse av Bjørnør prestegjeld (1765)

1966:30

Sunde, Sigrun:

Jens Sunde. Foregangsmann på Sundlandet

1994:113

Sundland, Hans:

Femten mann og ei kvinne. En høst som ”nothund”

1975:103

Suul, Jon:

Noen fugleobservasjoner fra Fosen

1985:7

Svaan, Reidun Ræder:

Livsminner fra Lensvikstranda og Klæbu

2009:45

Syrstad, Ola:

Ein storfamilie av fotografar

2003:97

Syrstad, Ola:

Namn og namneskikk i Hemne på 1800-tallet

2005:135

Syrstad, Ola:

Fedrift og fjøsstell i Fosen for 200 år sia

2006:107

Syrstad, Ola:

Framande ferasar i Fosen på 1800-talet

2007:95

Sæther, Svein Bertil:

Om fiskeria i Fosen i 1760-åra

1977:29

Sæther, Svein Bertil:

Sørsætra fram mot utskiftinga

1978:7

Sæther, Svein Bertil:

Skolestellet på Frøya og Hitra på 1700-tallet

1982:27

Sæther, Svein Bertil:

Varebyte og handel. Om omsetting av fisk og fiskevarer frå Hitra og Frøya i 1600- og 1700-åra

1987:39

Sæther, Svein Bertil:

Namnet Kvennværet

1991:117

Sæther, Svein Bertil:

Guri Kunna – ein segnsyklus frå Trøndelagskysten

1995:123

Sæther, Svein Bertil:

Fra Orkdalsøra til Sula i 1818

1996:123

Sæther, Svein Bertil:

I Flatvika føre jul

2005:125

Sæther, Svein Bertil:

Eigedomshistorie for Hitra og Frøya. Privatiseringa på 1600-talet

2007:125

Sæther, Svein Bertil:

Frå privatisering til demokratisering. Eigedomshistorie for Frøya og Hitra på 1700-talet

2009:7

Sæther, Svein Bertil:

Frå eit sjømannsliv for to hundre år sia. Sivert Nilsen Uthaug

2013:83

Sæther, Svein Bertil:

Kristoffer Jakobson Bakken. Sjømann, familiefar – og forrædar?

2014:91

Sødahl, Lars N:

En omgangsskolelærer i Hemne. Erik Anderssen Kjønsvik

1972:39

Sødal, Arne:

Leikar i Hemne kring 1900. Inneleikar

1971:35

Sødal, Arne:

Leikar i Hemne kring 1900. Uteleikar

1972:49

Sødal, Henrik:

Frå opplysningsarbeidet i det attande hundreåret. Dei fyrste omgangsskulelærarane i Hemne

1947:46

Sødal, Henrik:

Arbeidsskulestyrar Mo, Per J, avliden

1948:7

Sødal, Henrik:

Hans Nielsen Hauge og lesarane i Hemne

1968:68

Sødal, Henrik:

Hemnværingar i Kongens livgarde rundt 1870

1982:23

Sødal, Njål:

Slikt kan også skje, men sjelden. To fisketurer i Strengen

1997:39

Søholt, Petter:

Fosen og handelen i høgmellomalderen

1981:7

Sørensen, Einar:

Momenter til Austråtts bygningshistorie

2006:7

Sørensen, Olav:

Gamle bilete. ”Lina” av Hemnskjel

1979:126

Sørensen, Turi Merethe:

Arbeid ved Bjugn Fabrikker i mellomkrigstida. Marie Groven forteller

1992:21

Sørmyr, Hallstein:

Torsenget. En avsides husmannsplass i Varghimarka 

2009:133

Sørås, Jan:

Rissa Folkeminnelag

2013:133

Taraldsen, Nils:

Et besøk hos finnene

1970:99

Taraldsen, Nils:

Lærerår i Osen 1882-1901

2014:213

Totland, Magnhild og Jakobsen, Magnhild:

Slaktardag. Heimeslakting av småfe i Hemne

1983:87

Totland, Magnhild og Jakobsen, Magnhild:

Gamle matretter fra Hemne

1984:57

Totland, Magnhild:

Kirkegangskoner i Hemne

1975:133

Tranø, Gerd:

Okkupasjonsår på Garten (1940-1945)

1978:121

Tretvik, Aud Mikkelsen:

Tarva omkring 1900 – et lokalsamfunn i vekst

2003:107

Try, Hans:

Bruk av lokalhistorisk stoff i skolen

1970:7

Trønderlaget:

Minnelund for jarleætta på Lade, opprop fra Trønderlaget

1965:105

Tyskø, Ove O.:

Sagn fra Agdanes, etter Ove O. Tyskø

1966:28

Tøndel, Th.:

«Et besøk hos Lensvikens eldste mann»

2017:7

Tøndel, Thomas og

Solem, Johan:

Bjørnejakt i Lensvika i 1850

1997:33

Ulvan, Edvard:

Tarvaulykka i 1885

2008:63

Utseth, Sverre:

Blostrup Blostrupsen Blostrupsplassen og kona Brynhild Embretsdatter. Østerdølene som søkte ut mot de ytterste skjær

1965:78

Utseth, Sverre:

Glimt fra skifteprotokollene i Fosen

1966:71

Utseth, Sverre:

Sjølegdsrullen 1804, Hitra og Hemne tinglag

1967:85

Utseth, Sverre:

Sjølegdsrullen 1804, Ørland, Bjørnør og Åfjord tinglag

1968:103

Utseth, Sverre:

Frøyværinger i Utah

1968:60

Utseth, Sverre:

Nils Justesen Eid

1969:29

Utseth, Sverre:

Rasmus Udseth. Hitterværing og amerikaner

1971:73

Utseth, Sverre:

Kasper Utsetø. Kulturspreder i utkantstrøk

1972:43

Utseth, Sverre:

Aunøya på Hitra. Gårdsbruk, borgerleie og gjestgiveri

1973:40

Utseth, Sverre:

Kjelder for ættegransking

1974:61

Utseth, Sverre:

Omgangsskolelærer Lars Johnsen Strand

1979:111

Utseth, Sverre:

På reise i Fosen kring 1730. Gjestgiverier og skysskaffere

1981:17

Vandbakk, Johan:

Berggruva i Skaugdalen

1996:97

Vandbakk, Johan:

Da ei bygd ble til. Om bureisninga på Aursjømyra mellom Verran og Rissa

1998:95

Vanebo, Odd H:

Edvard Grande. Brev fra Frøya til Leksvik 1900-1909

2011:77

Vik, Gudrun Dahler:

Flatbrødbaking i Fosen

1972:20

Vingen, Arne:

Lysvatnet. Ein fjellgard i Åfjord

1974:187

Vingsand, Jarle:

Spellmann-Klas. Klaus Henriksen Bøle f. 1815

1971:57

Vingsand, Per og

Nesmo, Lars:

Osen kyrkje

1965:32

Vingsand, Per:

Songkor i Osen

1975:53

Vold, Jan Erik:

Skisport i Hemne i 1920-åra

1990:99

Vold, Jan Erik:

Glimt fra Øra på 50-tallet

1997:129

Volden, Arnfinn:

Størjefangst i Hemne og Snillfjord

2002:107

Volden, Arnfinn:

Vollarabben revgard i Snillfjord

2003:161

Volden, Arnfinn:

Futen. Skarpseileren som endte på museum

2004:69

Volden, Arnfinn:

Drukningsulykke på Snillfjorden

2004:75

Volden, Arnfinn:

Storsnøvinteren 1880-81. Ras og ulykker

2005:141

Volden, Arnfinn:

Rosemaling i Hemne og Snillfjord i eldre tid

2006:89

Volden, Arnfinn:

Leirraset i Tannvikøyan

2007:91

Volden, Arnfinn:

Brannen i Snigeldalen

2008:109

Volden, Arnfinn:

Drukningsulykke i Vuttudalen

2009:41

Volden, Arnfinn:

Historier om storkveite og havørn

2010:159

Volden, Arnfinn:

Ei drukningsulykke i Bergselva

2011:73

Volden, Arnfinn:

To snøras på Hemnskogen

2012:141

Volden, Arnfinn:

Siste legdakallen utmed Vinjefjorden

2012:89

Volden, Arnfinn:

Flystyrt i Snillfjord

2013:165

Volden, Arnfinn:

Skogbrann i Snillfjord

2014:155

Volden, Arnfinn:

Fløyting og framdrift av tømmer og ved i Snillfjord

2017:69

Vorpvik,Randi Børø:

Sydamer i Råkvåg i første halvdel av 1900-tallet

1993:123

Væge, Steinar

Klakkrennet 1963 endte på en tragisk måte

2016:153

Væge, Steinar:

Hundholet – et sagn fra Roberget i Hemne

2014:179

Væge, Steinar:

Fangstanlegg for villrein i Hemne 

2015:137

Wessel, Markus D.:

Skipsbygging i Hemne på 1800-tallet

1973:101

Wessel, Markus D.:

”Nicolay H. Knudtzon”. En bark bygd i Hemne i 1869

1974:106

Wessel, Markus D.:

En utvandrerfamilie fra Vinjeøra i 1869

1974:51

Wessel, Markus D.:

John Størset. Lærer i Hemne – nybygger på Stillehavskysten

1975:141

Wessel, Markus D.:

Fra Vinjeøra til Bergen og Riga. Småskipsfart i 1870-åra

1976:53

Wessel, Markus D.:

Fra Vinjeøra til Vesterålen. En sildekspedisjon i 1885

1978:151

Wikander, Johan Anton:

Solur eller kompassrose på Halten?

2003:7

Wikander, Johan Anton:

Solur eller kompassrose ved uthavnen Kråkvåg?

2005:23

Wæge, Steinar:

Ola Hageskal – minner fra krigsårene i Hemne

2017:95

Ystgård, Ingrid:

Arkeologiske utgravninger ved Ørland kampflybase i 2015

2016:159

Yttertun, Eiliv Lillebakk:

Øverbygden Træskelag 1907-1974

1993:131

Øien, Marit:

Gravøl på Holla før og no

1975:125

Østberg, Berit:

Fra husmannstida på Storfosna. Dagligliv først på 1900-tallet

1975:71

Østberg, Berit:

Fosninger forteller om kostholdet

1976:7

Østberg, Berit:

Kvinner ved kysten. Innsamling av minner sommeren 1976

1977:35

Østberg, Berit:

Leik på Frøya før og nå

1978:43

Østberg, Berit:

På Sandvass-setra i Osen i 1920-åra. Menny Sørgjerd forteller

1983:93

Østberg, Berit:

Julegjest hos tippoldemor i 1884

1984:75

Øveraas, Kristin:

Onward Ho

2016:175

Ågren, Dan:

Joakim Brevold. Bygdefotograf i Åfjord og Bjugn

1982:55

Ågren, Dan:

Aksel Adserø – bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida

1992:109

Aaby, Halvor:

Holch-godset i Bjørnør

1983:157

Aalid, John:

Husmannskår i Snillfjord

1998:71

Aarseth, Inge:

Hvordan var det på Frøya før siste istid?

1995:17

Aassved, Tormod:

Kanonsprengning på Tarva i 1945

2007:143

Aassved, Tormod:

Minefelt i Stjørnfjorden

2008:61

Aastum, Per:

Lian båtbyggeri i Åstfjorden

2014:141

Aastum, Rigmor:

Tyskere på loftet

1995:105

Aastum, Åse:

Skolegang og oppvekst i Åstfjorden først på 1900-tallet

1983:7

Aastum, Åse:

Fedorasåpe og einlaug. Om hårvask og annen vask

1985:45

Aastum, Åse:

Sykepleie i mellomkrigstida. Sykepleier Maren Aastum forteller

1986:29

Aastum, Åse:

Kråkrø og kalde fingra. Om fisketørking på berga i Snillfjord

1987:69

Aastum, Åse:

Olav Elven og krabbefabrikken på Hemnskjela

1992:7